Posts Tagged ‘dokkum’

Noordoost-Fries initiatief slimmere zorg

De gemeente Dongeradeel ging een samenwerking aan met deskundigen op het gebied van ICT, Onderwijs en Zorg en Welzijn.

Back in Time in Dokkum

Het projectteam van ‘Back in Time’ stuurt een verslag de wereld in van de ondernemersbijeenkomst die op 25 februari plaatsvond in Hotel De Posthoorn te Dokkum.

Fryslantis verzamelt goede ideeën

Fryslantis in Noordoost-Friesland presenteerde voorstellen voor plattelandsinnovatie.

Ontbreekt de regie in Dokkum?

Het Nieuwe Winkelen, de kredietcirsis, de krimp. Achter de schermen gebeurt er veel in het Dokkumer bedrijfsleven. Het bouwen aan samenwerking biedt de beste toekomstmogelijkheden

Koffie en beeldbellen in Het Bolwerk

Beeldbellen: men ziet zeker iets in beeldcommunicatie. De beeldtelefoon als toestel is minder populair. Waarom niet met PC of tablet?

Het kwartje viel wel, maar niet hard genoeg

“Het kwartje viel wel, maar niet hard genoeg”. Afgelopen zomer werd in Dokkum een proef gehouden met OR-codes in de binnenstad.

QR-plannen en de vragen die daarbij horen

WiFi, QR-codes, stadsmarketing en internet-awareness in de binnenstad van Dokkum.

QR-winkelen Dokkum maakt lege etalages interessant

Burgemeester Marga Waanders geeft bovenop een glazen container het startschot voor het project QR – ‘Dwars Door Dokkum’.

Technetbijeenkomst Gouden Driehoek bij Kabelnoord

Kabelnoord is gastheer bij de ondertekening van de Technetovereenkomst Noordoost-Friesland.

Kickoff Rural Game Engine

The Rural Game Engine (RGE) is van start gegaan.