Tagarchief: interreg ivb

Tien jaar innovator, en nu verder

Dit blogbericht is een verkorte weergave van mijn afscheidstoespraak op 21 november 2013 in de Grote Wielen. Lees ook: Een decennium innovatie – terugblik.

Leeuwarden, Grote Wielen. Geen einde zonder afsluiting. Kabelnoord organiseerde daarom een bijeenkomst in restaurant de Grote Wielen. Na een decennium van innovatie onder mijn leiding gaf Kabelnoord het stokje over aan anderen. Aan wie? Het weidse noordwaartse uitzicht op het ruige plassenlandschap was bedoeld als inspiratiebron voor elkeen die zich aangesproken voelde.

De jaren 2012-2013 behoorden voor de innovatieafdeling tot de tot dusver beste jaren. Met voldoening kijk ik terug op tien jaar duwen en trekken aan de rurale samenleving. De kansen en de ruimte die Kabelnoord mij hiertoe geboden heeft nopen mij tot eeuwige erkentelijkheid. Als aanjager, als vliegwiel maakten wij het verschil.

Positieve stemming in de zaal. Ceremoniemeester Hein Pols prikkelde de bezoekers met stellingen waar je niet tegen kon zijn. Foto Festina Lente, Inge van Hesteren
Positieve stemming in de zaal. Ceremoniemeester Hein Pols prikkelde de bezoekers met stellingen waar je niet tegen kon zijn. Foto Festina Lente, Inge van Hesteren

Droom

Al kort na mijn aantreden in 2004 had ik een droom: Noordoost-Friesland als proeftuin, als breedbandlaboratorium van het noorden. Nog vóórdat termen als Anticipeergebied Demografische Krimp, Living Lab, of braindrain waren uitgevonden. Hebben we dat bereikt? Is er inderdaad een meetbaar verschil? Ja, durf ik te stellen, dat verschil is er.

Lees verder Tien jaar innovator, en nu verder

NetNix naar Vlaanderen

Leerlingen Dockingacollege naar België voor uitwisselingsproject

Dockinga College naar België voor uitwisselingsproject

Internationale uitwisseling van jongeren, als spin-off van het Interregproject van de Noordoost-Friese gemeenten, Vital Rural Area. De coördinator van Stichting NetNix, Anneke Smidt, was de creatieve bedenkster van dit idee. NetNix is zelf intussen een deelproject van Vital Rural Area. Het is goed om te zien, dat er nu al vervolgprojecten tot wasdom komen. In dit geval met hulp van LEADER+. De Friese scholieren maakten zelf een persbericht. Ze hebben er genoeg van dat het platteland wordt gezien als probleemgebied, met demografische krimp en andere rampen.

Persbericht Netnixgroep Dockingacollege

DOKKUM. In het weekend van 9,10 en 11 maart zijn wij, achttien leerlingen uit 5 VWO van het Dockinga College in Dokkum, naar Meetjesland in Oost-Vlaanderen (België) geweest voor een uitwisselingsproject met elf Belgische leerlingen van het Virgo Sapientiae Instituut in Maldegem. Meetjesland is een soortgelijke plattelandsomgeving als Noord-Oost Friesland . De leerlingen uit dit gebied doen een vergelijkbaar project waarin zij net als de leerlingen uit Noord-Oost Friesland hun regio op een positieve manier in beeld willen brengen.

De aanleiding van deze uitwisseling is het project ‘Jouw Wereld In Beeld’ waar wij mee bezig zijn. Dit project wordt begeleid door de stichting ‘NetNix’. Zij hebben dit project ook mede bedacht. Het project wordt gesubsidieerd door ‘Leader’ en ‘Plattelânsprojekten’. In dit project willen we niet verder ingaan op de bestaande problemen in de regio, zoals de krimp, maar we willen juist de kansen in Noordoost- Friesland laten zien. Wij willen daar op een creatieve en vernieuwende manier mee omgaan, dit op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

De leerlingen in België hebben ons laten zien wat hun plattelandsgebied te bieden heeft. Hierdoor hebben wij erg veel ideeën opgedaan. Bovendien kunnen we dit zelf ook gaan toepassen om op een positieve manier onze eigen regio te benaderen omdat wij denken dat als je onze regio van een andere manier bekijkt, dit een positief effect kan hebben op de thema’s wonen, werken en vrije tijd. De dingen die we in België gedaan hebben variëren van het proeven van de lekkerste streekproducten en het bekijken van een museum tot aan survivallen in de natuur. We zijn erg enthousiast geworden door dit bezoek en hebben erg veel zin om onze eigen regio in beeld te gaan brengen. In mei komen de jongeren uit België onze regio bezoeken en ontdekken.

Volg @Dockinganetnix op Twitter

Volg de Dockingascholieren op Facebook

Bekijk de foto’s van het werkbezoek aan Meetjesland

Bekijk alle video’s die NetNix tot nu toe maakte

NetNix op Facebook

NetNix op Hyves

NeNix op Twitter

Virtuele dorpscommunity: hou het simpel

Het was onderhand een lastige kwestie geworden, dat platform voor het dorp Burum. Een platform? Voor een helicopter of zo? Nee, het gaat om iets anders, iets virtueels: een internetplatform, een dorpswebsite, een dashboard, een digitaal dorpshuis, een Facebook-achtige pagina om dingen met elkaar te delen, kortom: een trefpunt voor de dorpsgemeenschap.

Enkele experts aan het werk. V.l.n.r.: Oscar Rietkerk (TNO), Sjoerd de Vries (NHL) en Eric Voigt (NHL). Foto: Marriët Trip.

Waar zit zo’n dorp eigenlijk op te wachten? De meningen liepen uiteen. “Het is een krimpdorp met veel ouderen!”, zei de een. “Daarom moeten er toepassingen komen voor zorg op afstand, domotica, mantelzorg, thuiszorg.” Een ander vond dat de inwoners niet allemáál zielig waren en dat er een bibliotheek met e-readers zou moeten komen, een virtuele supermarkt, een klussenruildienst. Iedereen heeft een beetje gelijk, natuurlijk. Het ‘Digitale Dorpshuis Nieuwe Stijl’ moet multifunctioneel zijn, net zoals het bakstenen dorpshuis dat is.
Lees verder Virtuele dorpscommunity: hou het simpel

Nieuwsbrief rurale dienstenoptimalisering

Jan Walburg is de projectmanager van het Europese Interregproject Vital Rural Area. Hij stuurde afgelopen maandag Newsletter nummer 3 aan 1.800 abonnees. Hoofdonderwerp was het Work Package ‘Optimizing Services’. Een vermeldenswaardige gebeurtenis voor dit blog. Onze stagiair Meindert Rozendal en ik waren namelijk degenen die deze nieuwsbrief redactioneel mochten verzorgen.

Kopij via Skype

Meindert liet zich niet weerhouden door zijn jonge leeftijd en onervarenheid.  Zijn taak was het achterhalen van de laatste ontwikkelingen in de deelnemende regio’s. Daartoe maakte hij eerst – in het Engels – afspraken met de buitenlandse partners in Noorwegen, Denemarken, België en Friesland. Zonder aarzelen voerde hij vervolgens Skypeconversaties met hen. Meindert leverde mij de gespreksverslagen aan, die ik in mijn beste Engels tot leesbare tekst boetseerde en aanvulde met de dingen die Meindert niet kon weten. Jan Walburg verzond onze ruwe kopij naar Paul Dickson, een native English speaker, voor de definitieve eindredactie.

Meindert Rozendal, on the job. Foto: Kabel Noord,. Gijs van Hesteren

Beeldbank

Gravend in de fotoarchieven van mezelf en die van de Interregpartners zette ik alle beeldbestanden die maar in de verte interessant konden zijn bij elkaar in een Picasa webalbum. Paul gebruikte deze beeldbank voor de uiteindelijke layout van de nieuwsbrief en kijk, daar was de definitieve versie.

Natuurlijk stuurden Meindert en ik de teksten nog even ter inzage aan de ondervraagde personen. Dat leverde interessante aanvullende kopij op en  hier en daar  een verbetering. Jammer echter, dat we dat ene woord  interpretation niet twee maal dubbelgecheckt hebben. Want dat betekende uiteindelijk toch niet diagnosis and anamnesis, maar translation. En dat is toch heel iets anders. Sorry, Simon Simonsen!

Download de nieuwsbrief

Lees ook blogbericht nieuwsbrief-vital-rural-area-nr-3

Dorpshuis nieuwe stijl in ontwikkeling

Opschalen van het digitale dorpshuis

Het virtuele loket is een praktische uitwerking van het ‘dorpshuis nieuwe stijl’ – een dorpshuis dat is opgebouwd uit hout en steen én uit digitale onderdelen.

In de gemeente Achtkarspelen staat het project goed op de rails. Apparatuur, financiën, aanbieders, gemeente, dorpshuis, vrijwilligers, locatie, communicatie, het is allemaal geregeld of het wordt binnenkort afgetikt. Nu de andere Noordoostfriese gemeenten nog. Een voorbeeldlocatie in de gemeente Achtkarspelen zal zeker helpen hierbij. We verwachten een feestelijke opening in november.

Het digitale loket op de braderie

Het digitale loket op de braderie van Twijzelerheide.


Wat betreft die andere gemeenten het volgende. Samen met onder meer woningcorporatie Thús Wonen ben ik in overleg met welzijnsstichting ’t Bolwerk, vertegenwoordigers van de drie gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland, de afdeling Economische Zaken van de Provincie Fryslân, Zorgclub Pasana en nog zo wat gremia. Dat doen we in het kader van ‘Smart Rural Network Society’. Dat is een onderdeel van Vital Rural Area. De regio Noordoost-Friesland is uitgeroepen tot één van de twaalf zogenaamde krimpregio’s met kansrijke projecten. Daarom krijgen we hulp en bijstand van diverse ministeries. De begeleiding van het landelijke Centrum voor Pulieksparticipatie is daarvan een voorbeeld.

Ach, het betekent weer veel besprekingen, die niet altijd leiden tot tastbare resultaten op de heel korte termijn. Toch, ik ben allang blij dat iedereen in consensus met elkaar om de tafel zit. Als representant van kabel Noord, een regionaal (soort van) MKB-bedrijf, zie ik het als mijn rol om parallel aan het praten en onderzoeken alvast aan concrete projecten te werken. Ik noem het virtuele loket, de digitale supermarkt, de virtuele dorspcommunity, de zorg op afstand, het nieuwe werken en nog zo het een en ander.

Komende week willen we het eens worden over een dorpslocatie, daarna gaan we via enkele sporen verder: bouwen aan draagvlak, onderzoek onder bewoners, opzetten pilotdiensten (dat zie ik als mijn klus). Deze week wordt ik geacht één van de hoofdstukken te schrijven van het projectplan. Het Centrum voor Publieksparticipatie zit ons achter de broek, dus dat moet lukken, want anders…

Digitaal doorkijkje Friese Wouden

Virtueel Loket presenteert zich aan Twijzelerheide.

Zaterdag presenteerde het ‘Virtuele Loket’ zich aan het Friese wouddorp Twijzelerheide. Zie ook mijn blogbericht van vorige week. De apparatuur stond opgesteld in een kraam bij de braderie aan de Gaelewei. Martijn Goeman van Axtion BV uit Emmen had de techniek verzorgd. De gemeente Achtkarspelen en Kabel Noord zorgden voor de bemensing ter plekke. Voor de crew op afstand zorgden DHV en De Eijk Innovatie en Vernieuwing.

Het loket werd op zich welwillend bekeken. Jong en oud, van negen- tot vijfenzeventigjarigen hadden interesse. De situering tussen ambachten en kunstnijverheid was misschien een beetje vreemd, maar dat was zo bedacht door de mensen uit het dorp zelf. Hilly Veenstra van de plaatselijke computerwerkgroep zat in de kraam naast de onze glas te graveren. Zij was degene die ging over de kramen en de hele opzet van de braderie. Hilly vond het hele concept best leuk en dit keer kon ze zelf ook eens ervaren hoe zo’n beeldverbinding werkte. Ze praatte uitgebreid met projectleidster Tamara Wiersema, die vanuit de stad Groningen het beeldscherm bemande.

Digitaal doorkijkje in Friese Wâlden


Bij de braderie was er niet zo heel veel volk op de been. De meeste Twijzelerheiders bevonden zich in de naburige feesttent of op het kermisterrein. De enkele verdwaalde feestganger die voorbijwankelde had niet veel zinnigs te melden. Esther Veenstra van de gemeente Achtkarspelen stond een deel van de dag bij de kraam. Ze merkte op: “De mensen die echt erg enthousiast waren en het ook wel eens willen proberen, kwamen niet uit het dorp zelf.”

Toch kreeg het loket wel dorpsaandacht. Een greep uit de opmerkingen, rijp en groen:

“Techniek? Da’s niks voor mij.”
“Goh, ze praat terug!”
“Wie is dat, Skype?”
“Best handig, zoiets.”
“Hoe werkt dat nou precies?”
“Ik stuur altijd een e-mail.”
“Nou, de Rabo is net weg, dus als ze zo weer terugkomen is dat niet gek.”
“Een computer is niks voor mij.”
“Veel te onveilig, dingen regelen via het internet.”

Videoverbinding Friesland – Groningen

Sommigen waren zelfs verontwaardigd. “Waarom horen we hier niet rechtstreeks over, in plaats van via de krant? Eén keer kwamen ze van de gemeente vragen of ze bij mij een ruimte konden huren en daarna hoor je er nooit meer wat.”
Dat is ook een pluspunt van zo’n presentatiemiddag. Misverstanden kunnen ter plaatse worden geklaard.

Frederieke van der Lijn begeleidt het project namens de gemeente. Haar mening: “Dit staat nog erg ver weg van de belevingswereld van de mensen hier. De toegevoegde waarde wordt nog niet altijd gezien. Misschien moet er ook een ‘funfactor’ zijn.”

En Esther beaamt dat: “Wat mij opviel is dat de toegevoegde waarde van het Virtueel Loket nog niet wordt ingezien. Een aantal leek het best handig dat er zoiets kwam. Ze zeiden er bij dat ze er zelf geen behoefte aan hadden, omdat ze alles nog zelf konden doen. Ik denk dat we het aantrekkelijker moeten maken om naar het loket toe te gaan.“

In opdracht van de programmaleiding van Vital Rural Area wordt door Qviv ook de presentatie van het virtuele loket gefilmd.

Eigenlijk bevestigen al deze reacties wat we al vermoedden. Ten eerste, dat serieuze toepassingen pas echt aanslaan als er ook iets ‘leuks’ te halen valt. Ten tweede, dat alleen het neerzetten van apparatuur nooit voldoende is, maar dat goede communicatie, begeleiding en instructie cruciaal zijn. Ten derde, dat de behoefte eigenlijk niet van de dorpsbewoners komt, maar van de dienstenaanbieders. De gemeente, de banken, de politie trekken hun fysieke diensten terug uit de kleine kernen. Een virtueel loket is voor hen de sublimatie van een schuldgevoel, het is een digitale alibidienst. Niet dat dit erg is. Het wil niet zeggen, dat dit concept op den duur niet zou kunnen aanslaan. Integendeel, juist door de diverse dienstenaanbieders te bundelen en door ze te combineren met aardigheden als videowall en online gamingplatform kan het een sterk concept worden.

Meer foto’s van de middag
Meer over virtueel loket en platteland

Virtueel Loket in Twijzelerheide

Leegstaand Rabopand gaat dorpssteunpunt huisvesten

Langzaam maar zeker wordt een plan waar lang aan is gewerkt realiteit. Het Noordoostfriese dorpje Twijzelerheide is de plek waar het staat te gebeuren. Al in 2006 werd het idee geformuleerd. Het ‘Virtuele Loket’: met een digitale versie van de klantenbalie kunnen kleine dorpen op het platteland opnieuw toegang krijgen tot verdwenen vormen van dienstverlening.

De supermarkten, de banken, de posterijen, de gemeente, allemaal sluiten zij hun kleine kantoren. Ze zijn te duur geworden. Het is veel efficiënter om ze op één plaats te concentreren, bij voorkeur in de hoofdplaatsen van een gemeente. Veel klanten zijn er aan gewend geraakt om hun zaken digitaal te regelen. Daardoor wordt de pijn beperkt.

Het ontmoeten van dorpsgenoten speelt een belangrijke rol bij het behoud van sociale samenhang, maar de sociale functie van de winkels en balies verdween met het vertrek van de ontmoetingsplaatsen. Bovendien zijn er, met name op het platteland, veel mensen die nog steeds geen deel uitmaken van het wereldwijde web – omdat ze er geen geld voor hebben, omdat ze niet weten hoe, of omdat er geen aansluiting beschikbaar is in hun ‘uithoek’.

Daar probeert het project ‘Virtuele Loketten’ iets aan te veranderen. Aanstaande zaterdag presenteren de projectpartners het concept aan het dorp, tijdens de braderie in Twijzelerheide. Het Friesch Dagblad berichtte er al over: 

Friesch Dagblad over opening Virtueel Loket Twijzelerheide.

Friesch Dagblad over opening Virtueel Loket Twijzelerheide.

Dit project is een coproductie van Kabel Noord, ingenieursbureau DHV, De Eijk BV, Axtion BV en de Gemeente Achtkarspelen. Alle partners hopen op een succesvolle proefperiode. Omdat het plan deel uitmaakt van het Europese project ‘Vital Rural Area‘ verwachten ze dat het concept zich zal verspreiden over andere gemeenten in Noordoost-Friesland. Gesprekken daarover zijn al gevoerd. Een voorbeeldloket in een dorp in de regio is een balngrijke voorwaarde voor het welslagen.

Zie ook: Digitaal doorkijkje Friese Wouden
Meer over dit onderwerp.

Europese beeldcommunicatie

Elke keer, als we elkaar de afgelopen anderhalf jaar tegenkwamen, zeiden Simon Simonsen en ik tegen elkaar, dat we videoconference zouden gaan gebruiken voor het onderhouden van contact. Simon vertegenwoordigt de Deense gemeente Vejen in het Europese project Vital Rural Area. Zo eens in het halve jaar komen afgevaardigden van Noordoost-Friesland, Denemarken en elf andere internationale Noordzeepartners bijeen. Als adviseur van de NOFA-gemeenten en van de afdeling Economische Zaken van de provincie Fryslân ben ik er meestal bij. 

Van links naar rechts en van boven naar beneden: Sytze Nauta (gemeente Achtkarspelen), Marc Crolla, Simon Simonosen (municipality of Vejen), Gijs van Hesteren en Marcella Jansen (gemeente Kollumerland). Foto: Gijs van Hesteren

Van links naar rechts en van boven naar beneden: Sytze Nauta (gemeente Achtkarspelen), Marc Crolla, Simon Simonosen (municipality of Vejen), Gijs van Hesteren en Marcella Jansen (gemeente Kollumerland). Foto: Kabel Noord.

Vaker dan tweemaal per jaar zou handig zijn, maar dat stuit op praktische en financiële bezwaren. Toch zijn deze ontmoetingen enorm belangrijk. In zijn subsidievoorwaarden legt het fonds Interreg IV-B niet voor niets grote nadruk op ’transnationality and knowledge transfer’. Begrijpelijk, want juist dát is het moeilijkste onderdeel van zo’n project. Elke regio heeft zo zijn eigen – soms geheime – agenda en zijn eigen budget. Het is de gemakkelijkste weg om aan die overwegingen voorrang te geven. Maar wij willen in Europa écht iets van elkaar leren, toch? Wij vinden écht, dat het totaal meer moet zijn dan de som der delen. Daarom besteedt het projectmanagement veel aandacht aan het delen van elkaars geheimen. 

Dus hoe lossen we dat op? De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Dus tot uitvoering van de met de mond beleden voornemens van Simon en mij was het nog niet gekomen. Voor Marc Crolla is dat echter een zacht eitje. Hij voegde vorige week de daad bij het woord. Hij organiseerde een internationale bespreking over het project Klasseglas. Marc is een specialist in ICT-processen, beeldcommunicatie, onderzoek en organisatie, en transities in zorg en onderwijs. Puttend uit zijn ervaring met videoconferencing voor onder andere Klasseglas en Zorg op Afstand bij NijFinster stelde hij een protocol op voor effectief videovergaderen. Als technisch platform stelde hij voor te gaan ‘Skypen’.

Waarom eigenlijk? Het Skypeplatform is nog niet goed uitwisselbaar met H323 en SIP, de tot nu toe gebruikelijke vormen van videoconferencing. Toch is dat niet erg, indien je je realiseert, dat inmiddels tientallen miljoenen mensen beschikken over Skype-ervaring en -software. De echte doorbraak kwam met de laatste Bètaversie nr. 5. Hiermee is het mogelijk om te videoconferencen vanaf meer dan twee locaties tegelijk.

Het zou best kunnen dat de software van het Estlands-Luxemburgse bedrijf in de nabije toekomst wél goed gaat communiceren met andere protocollen. Skype heeft er bijvoorbeeld al lang geleden voor gezorgd, dat vaste mobiele en vaste telefoonnummers bereikt kunnen worden via Skype.
Bovendien is het een gratis platform. Het kost niets, als je ermee wilt beginnen en stel, dat je een beter platform vindt, dan heb je geen geld weggegooid.

Zo zaten we vrijdagmiddag om de virtuele tafel. Beetsterzwaag, Dokkum, Surhuisterveen en Vejen (DK) spraken elkaar uitgebreid, met prima beeld en geluid en in real time. Voor twee van de vijf participanten was het een volledig nieuwe ervaring. Desondanks – na enige gewenning – was de vergadering effectief en nuttig. Lees ook het weblog van Marc over dit onderwerp: Denen helpen Friezen.

De volgende stappen: vaker en met nóg meer gespreksdeelnemers.

Informatie over:
Vital Rural Area
Klasseglas
NijFinster
Kabel Noord
Blog Marc Crolla

Engelstalige versie van dit blog

Ja wis, Tinke, net drinke!

Schoolfeest eindigt in drama

De tweede videoproductie van NetNix is af. In opdracht van de Gemeente Kollumerland maakte Anneke Smidt, het brein en de coördinator van Stichting NetNix samen met jongeren een anti-alcoholcommercial. Wij met ons allen zijn er niet zo’n beetje trots op – om het voor elkaar te krijgen hebben héél veel mensen héél veel bergen verzet.

Na een periode van voorbereiding kwam alles bij elkaar op die junidag, toen alle betrokkenen elkaar eindelijk allemaal tegelijk troffen in Kollum. Regisseur en scriptwriter Anneke Smidt, het videoproductieteam van Virema, de leerlingen van Piter Jelles Impulse, de stagiairs van Stenden Hogeschool, de Ambulancedienst, de programmeurs van Speak. Het resultaat mag er zijn, vind ik.

Na deze komen er nóg drie videoproducties, allemaal met een voor jongeren aantrekkelijk verpakte boodschap: alcohol maakt meer kapot dan je lief is. 

NetNix is een stichting, die oorspronkelijk voortkomt uit RTV Noordoost-Friesland en mede wordt ondersteund door Kabel Noord en NijFinster, Noordman Media, de ONOF en de Gouden Driehoek, Vital Rural Area en de NOFA-gemeenten, ROC Frieslandcollege en De Werkplaats (in de wandelgangen ook wel Mediapark) Veenwouden.

Zie ook de vooraankondiging die ik eerder op mijn blog plaatste.

Meer over NetNix

Ruraal Masterplan in Buitenpost

Afgeladen Kruidhof startpunt Fries meesterplan

Buitenpost. Het was woensdagavond. Ik had een mooi ‘event’ achter de rug in Buitenpost. Dit Noordoostfriese evenement vond ik erg geslaagd. Moegepraat na 100 gesprekken was ik op weg gegaan naar Harlingen. Meer dan 400 mensen waren er vanavond. Waanzin.

De ochtend daarop hoorde ik op de autoradio vicepremier André Rouvoet. Hij was erbij, in de Kruidhof. Tegen de radioverslaggeefster herhaalde hij het nog eens: “Her  en der in het land zie ik mooie regionale initiatieven opbloeien, maar nog nooit op zo’n grote schaal en met zoveel betrokkenheid als hier in Noordoost-Friesland!”
Dat kunnen we in onze zak steken.

De vijf burgemeesters, c.q. wethouders, van de vijf gemeenten die het Masterplan presenteren tijdens het Netwerkevenement Noordoost


Samen met regionale partnerbedrijven Speak en PTH en met leerbedrijf Nofcom verzorgde Kabel Noord er een presentatie, als sideshow van de conferentie. Eigenlijk ging het niet om één evenement. Al ’s middags was er een meeting voor alle gemeenteraadsleden, statenleden en bestuurders. Daar werd inhoudelijk diep ingegaan op stellingen, die Bureau van Werven in het Masterplan Noordoost had ingebouwd. Het was een lange zit, maar tot het eind aan toe bleef het onderwerp de aandacht houden. Dat gaf aan hoe diep de betrokkenheid zat.

Al vanaf de aanvang was het duidelijk welke kant het op zou gaan. Gedeputeerde Piet Adema opende met “Niks krimp. Ver voor je uit kijken, keuzes maken en samenwerken.”
Bureau van Werven had een belangrijke rol gespeeld in het voortraject. Joop Boertjens presenteerde daarom het Masterplan voor Noordoost-Friesland.
”De regio moet inzetten op ‘verweving’ met de naburige stedelijke netwerken,” vond zijn bureau onder meer. Maar het blijft een avontuur. Hij was met de motorfiets, een Indiase Royal Enfield, de Himalaya doorgetrokken. “Geen gemakkelijke tocht, de reis ging langs hoge passen en diepe dalen en of we zouden aankomen wisten we nooit zeker.”

Dagvoorzitter Marcel Bullinga, met aan weerszijden de mannen die het Masterplan op papier hadden gezet.

Aanbevelingen

Het rapport bevat heel wat strategische aanbevelingen. Dit vind ik niet de plaats om daar al te diep op in te gaan. Toch noem ik een paar dingen die me opvielen.

De regio moet inzetten op ‘verweving’ met de naburige stedelijke netwerken – Leeuwarden, Groningen, Drachten. Alleen samen ben je sterk genoeg. Daar zal best iets inzitten. Het vereist beslist een cultuuromslag. En – dacht ik bij mijzelf – over cultuur gesproken: als Leeuwarden actief inzet op die ‘verweving’ met broedplaats en proeftuin Noordoost-Friesland, is er misschien nog hoop voor Leeuwarden om Culturele Hoofdstad 2018 te worden.

Marga Waanders, burgemeester Dongeradeel, pleitte voor eigen Noordoostfries energiebedrijf. Goed idee, vond ik, maar het is ook een beetje raar eigenlijk. Hadden de NOFA-gemeenten niet pas een jaar of tien geleden hun energiebedrijf overgedaan aan Eneco? De tijden veranderen.

Evert Wind van de Kamer van Koophandel voorzag voor de nabije toekomst dat bus- en vliegtuigladingen Japanners en Chinezen de Noordoostfriese zijde van Werelderfgoed Waddenzee zouden komen bezoeken. Laten we daar op inzetten! Waarom niet een vliegveld bij Dokkum?

Breedband en glasvezel

Zijn breedband, ICT en digitale infrastructuur de panacee voor de krimpproblematiek? Het Masterplan vond van wel en Kabel-Noorddirecteur Niek Geelhoed legde dat nog eens uit aan het publiek. Dat ging er niet onvoorwaardelijk in mee. Statenlid Irona Groeneveld (Grien Links) vond, dat iedereen tegenwoordig net zo makkelijk met zijn mobieltje het internet op kon, dus waarom investeren in dure glasvezel?

Niek Geelhoed over breedbandinfrastructuur op het platteland

Irona ken ik nog uit de tijd dat ik voor GrienLinks in de gemeenteraad van Harlingen zat. In de pauze sprak ik haar erop aan. Internet via het mobiele netwerk is heel iets anders dan via kabel, glas of adsl. Issues als bereik, bandbreedte, of capaciteit beperken de toepasbaarheid ervan. Hypothetische situaties: een schoolklas met 30 thin clients (PC-werkstations), die allemaal tegelijk via het internet inloggen; bedrijven met meerdere locaties, die via een virtueel lokaal netwerk met elkaar in verbinding staan; werknemers die Het Nieuwe Werken toepassen – dat gaat allemaal niet zonder breedbandinfrastructuur. Het was tekenend, dat het mobiele netwerk min of meer krakend ineenzakte op het exacte moment dat Irona haar opmerking plaatste. Hein Visser (van de KPN) vertelde me later tijdens het event, dat het niet lag aan de capaciteit, maar aan een ander, incidenteel probleem.

Wat dan ook de oorzaak mocht zijn geweest, de aanwezige twitteraars konden alleen nog maar aan hun miniblogs werken door gebruik te maken van de SMS-dienst van Twitter. Aan Irona deed ik het aanbod om samen met haar Statenfractie een werkbezoek te brengen aan Kabel Noord, om eens bij te praten over breedbandinfrastructuur – net zoals haar Statencollega’s van de Christenunie dat al eens hadden gedaan.

Vicepremier

Het is verkiezingstijd, maar toch was het meegenomen, dat minister André Rouvoet De Kruidhof ten langen leste had gevonden. Eindelijk, Den Haag heeft even tijd voor Noordoost-Friesland.
“2030 wordt het ijkpunt van het Masterplan Noordoost,” zei Rouvoet. Hij prees de Friese ambities en de strekking van het Masterplan. De toespraak volgde ik vanaf een zijbeuk van de conferentieruimte. De schrijvers van het masterplan zaten vlak naast me. Met zijn woorden maakte de vicepremier hen zichtbaar zeer gelukkig. Stuiterende consultants, mooi om mee te maken.

De minister plant de eerste Friese wijnrank in De Kruidhof, samen met de burgemeesters. Foto © noordoostfriesland.nl, Binne Louw Katsma


De minister plant de eerste Friese wijnrank in De Kruidhof, samen met de burgemeesters.
Foto © noordoostfriesland.nl, Binne Louw Katsma

Frieslandcollege

Eén ding wil ik nog vermelden: een groep studenten van het Frieslandcollege verzorgden van A tot Z de catering bij het Netwerkevent. Petje af! Voor een deel van hen was het een afstudeeropdracht. Het was volgens mij geen geringe opgave. Heus niet alleen koffie, thee en een drankje, maar een volledig totaalconcept. Streekgerechten, liflafjes, wijnen. Alles zelf gemaakt. Alles inbegrepen: inkoop, bereiding, bediening en allemaal met verve, inzet en zichtbaar plezier verricht.

Studenten Frieslandcollege doen aan haute cuisine

Alle Foto’s Gijs van Hesteren – kabel Noord, tenzij anders vermeld.

Fotoserie van het event