‘Artikelen en blogs van derden’ Archive

Noordoost-Fries initiatief slimmere zorg

De gemeente Dongeradeel ging een samenwerking aan met deskundigen op het gebied van ICT, Onderwijs en Zorg en Welzijn.

Samen sterk voor werkervaringsplekken in Noordoost-Friesland

Persbericht ‘Het beste idee…’ Marianne Reitsma, projectleider bij Kabelnoord, stelde het vol;gende persbericht op over de werkconferentie ‘Het Beste Idee…’. Afgestudeerd en dan aan het werk… Voor veel jongeren is het lastig met de arbeidsmarkt van tegenwoordig. Te weinig werkervaring is meestal de reden. Ook in Noordoost-Friesland zijn weinig arbeidskansen voor hoger opgeleide jongeren. Kabelnoord […]

Het Beste Idee…

Marianne Reitsma, trainee en collega bij Kabelnoord, organiseert op 6 maart een werkconferentie.

Ontbreekt de regie in Dokkum?

Het Nieuwe Winkelen, de kredietcirsis, de krimp. Achter de schermen gebeurt er veel in het Dokkumer bedrijfsleven. Het bouwen aan samenwerking biedt de beste toekomstmogelijkheden

Het einde van de wereld, een nieuwe wereld

Medialab en het ‘The End of the World Festival’ berichten over de GRASS-installatie, die staat opgesteld in Museum Sorgdrager Ameland.

Het kwartje viel wel, maar niet hard genoeg

“Het kwartje viel wel, maar niet hard genoeg”. Afgelopen zomer werd in Dokkum een proef gehouden met OR-codes in de binnenstad.

Streekomroep RTV NOF en NetNix slaan handen ineen

Vanaf begin december is de kantoor- en productieafdeling van NetNix gevestigd in de burelen van de lokale omroep RTV Noordoost-Friesland in De Westereen.

Demo beeldbellen Kabelnoord in Kollum

Ewoud van der Wal doet namens Kabelnoord en dochterbedrijf voor Zorg-op-Afstand NijFinster BV onderzoek naar het verschijnsel beeldbellen.

Ontwikkeling Rural Game Engine van start gegaan

De Provincie Fryslân publiceerde een fact sheet – pagina met projectsamenvatting – van het door Fryslân Fernijt III gesubsidieerde innovatieproject Rural Game Engine.

QR-winkelen Dokkum maakt lege etalages interessant

Burgemeester Marga Waanders geeft bovenop een glazen container het startschot voor het project QR – ‘Dwars Door Dokkum’.