Posts Tagged ‘netnix’

Fryslantis verzamelt goede ideeën

Fryslantis in Noordoost-Friesland presenteerde voorstellen voor plattelandsinnovatie.

Streekomroep RTV NOF en NetNix slaan handen ineen

Vanaf begin december is de kantoor- en productieafdeling van NetNix gevestigd in de burelen van de lokale omroep RTV Noordoost-Friesland in De Westereen.

Wereld in Beeld via NetNix

Vanmorgen, op 22 november vond het NetNix-symposium plaats op het Dockinga College te Dokkum.
Jonge mensen vertelden over hun eigen leefwereld, in hun eigen taal. Het project ‘Jouw Wereld in Beeld’ maakte het mogelijk.

Kickoff Rural Game Engine

The Rural Game Engine (RGE) is van start gegaan.

NetNixverslag nu in woorden, straks in beeld

‘Jouw Wereld in Beeld’, het is het geesteskind van NetNix-ideeënsmid Anneke Smidt. Eén van de hoogtepunten in het project was het werkbezoek van de Vlaamse scholieren aan Dokkum.

Slotakkoord ‘Jouw Wereld in Beeld’

Maandenlang had NetNix er naartoe gewerkt en in een vloek en een zucht was het voorbij. Tijdens het tweede uitwisselingsweekend van ‘Jouw Wereld in Beeld’ bracht een groep Vlaamse scholieren een tegenbezoek aan de leerlingen van het Dokkumer Dockingacollege.

Vlaamse jongeren bezoeken Noordoost-Friesland

Binnenkort het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van Stichting NetNix. De achttien NetNix-leerlingen van het Dockinga College stelden een persbericht op, met een uitnodiging.

Vlaanderen meer dan bier en frieten

Met 18 NetNix’ers naar Meetjesland Loes van der Til, interim projectleider van Stichting NetNix, stuurde me een verslag van de reis die 18 NetNixers ondernamen naar het Vlaamse Meetjesland. In afwachting van het online komen van de nieuwe website van NetNix geef ik haar hier de ruimte. Vrijdag 9 maart 2012 Na een lange voorbereiding […]

NetNix naar Vlaanderen

Leerlingen Dockingacollege naar België voor uitwisselingsproject Internationale uitwisseling van jongeren, als spin-off van het Interregproject van de Noordoost-Friese gemeenten, Vital Rural Area. De coördinator van Stichting NetNix, Anneke Smidt, was de creatieve bedenkster van dit idee. NetNix is zelf intussen een deelproject van Vital Rural Area. Het is goed om te zien, dat er nu al […]

Fries multimediabedrijf van en voor jongeren

NetNix, stichting met een missie. Knarsende ijzertjes in langzaam malend raderwerk.