Tagarchief: virtueel loket

Het einde van de wereld, een nieuwe wereld

Een ontmoeting tussen echte personen in een virtuele wereld.
Een ontmoeting tussen echte personen in een virtuele wereld.

Kabelnoord-trainee Marianne Reitsma stelde voor het Medialab Ameland het volgende persbericht samen.

GRASS met het Medialab Ameland

Het is niet onopgemerkt gebleven, de voorspelling van de Maya’s. Zij stellen dat de wereld op 21 december 2012 vergaat en dit heeft al voor nodige onrust gezorgd. Rondom dit onderwerp wordt op vrijdag 21 en zaterdag 22 december het ‘The End of the World Festival’ georganiseerd. Het is een virtueel festival met digitale kunst vanuit de hele wereld. Het Amelander Archipel Medialab ontwikkelde de installatie GRASS. Het lab is nu uitgenodigd om een aantal GRASS-conversaties voor het Odyssey Art & Performance festival voor te bereiden. GRASS is een installatie waarbij de voortgang van processen centraal staat, men zoekt tijdens de gesprekken naar inspirerende ideeën als tegenhanger van het doemdenken.

De installatie GRASS staat in het Sorgdrager Museum op Ameland. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op zaterdagmiddag 22 december. Boeddhistisch monnik en kunstenaar Alex de Jong zal de bijeenkomst begeleiden via internet. Gijs van Hesteren, Innovator van Kabelnoord zal plaatsnemen in de stoel van GRASS om te sparren met bezoekers die het virtuele The End of the World Festival met hun avatar bezoeken.

Lees verder Het einde van de wereld, een nieuwe wereld

Glasvezel voor Byldskermloket

Eerst maar eens die buis door de muur, daarna volgt graven van de gleuf.

Toevallig was ik in de buurt toen men begon met de aanleg van glasvezel voor het Heidepunt in Twijzelerheide. We wilden net een demonstratie geven van het Byldskermloket, het virtuele loket. Mensen van de gemeente Achtkarspelen, Thuiszorg De Friese Wouden en Raderwerk zaten om de tafel toen een enorme drilboor naar binnen werd gedragen. Echt gelegen kwamen de technici wat dat betreft niet. Aan de andere kant, wat betreft het publiek, een beter moment hadden zij niet kunnen kiezen. En het was zo klaar. Hup, gat in de muur, glasvezelbuis naar binnen en vergaderen maar weer.

Met de ADSL-verbinding die tot nu toe werd gebruikt was de kwaliteit van de op Skype gebaseerde beeldcommunicatie maar matig. We gaan er van uit dat het videobeeld nu beter zal worden. Tegelijkertijd sluit Kabel Noord ook twee naburige scholen aan op glasvezel.

Vital Rural Area

Het Byldskermloket is één van de projecten in Werkpakket 3 van Vital Rural Area, die gaan over ‘Verbetering diensten op het platteland’. Regelmatig blogde ik daarover, zie de meest recente: Nieuwsbrief Vital Rural Area nr. 3 en hier het overzicht van alle blogs over dit Europese project.

Lees over Twijzelerheide ook: Glasvezel voor Heidepunt of het overzicht van alle blogs over het virtueel loket.

Kijk heren, het is heel simpel....

Engelstalige versie van dit bericht

 

Glasvezel voor Heidepunt

Vorig jaar installeerden we een Byldskermloket ofwel Virtueel Loket in het steunpunt te Twijzelerheide. ‘We’, dat was een consortium van de Gemeente Achtkarspelen, Axtion BV, DHV, De Eijk BV en Kabel Noord. In dit blog heb ik hier al vaker over geschreven. Dat is hier na te lezen.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan en een bekende dorpsbewoner openen het Byldskermloket in november 2010. Foto: Binne van der Louw

De grootste hinderpaal bleek de bandbreedte en capaciteit van de internetverbinding. Noch ADSL, noch  de Kabel konden dit voor elkaar krijgen. Er is nu gelukkig een oplossing gevonden, dankzij goede en effectieve samenwerking tussen mijn collega’s bij Kabel Noord en het ambtelijk apparaat van de gemeente Achtkarspelen. Het volgende was eind juli te lezen in de besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Achtkarspelen. Ik citeer:

Snel internet voor Byldskermloket en scholen

In Twijzelerheide komen onder de noemer Minsken Meitsje in Doarp veel activiteiten samen. Passend binnen dat kader heeft Kabel Noord een aanbieding gedaan waarmee het mogelijk en betaalbaar wordt om zowel het ‘byldskermloket’ als twee basisscholen versneld aan te sluiten op glasvezel.

De project- en stuurgroep Klasseglas hebben aangegeven positief te staan tegenover het versneld aansluiten van deze twee basisscholen in Twijzelerheide.

Het college van B & W heeft  besloten hieraan medewerking te verlenen. Het collegebesluit houdt in:

– Versnelde aanleg glasvezelinfrastructuur naar Virtueel Loket Twijzelerheide;

– Integrale koppeling, i.c. ontsluiting van de twee basisscholen, in lijn met het Projectplan Klasseglas;

– Akkoord met offerte Kabel Noord en kostendekking conform het voorstel.

Kabel Noord zal gedurende de zomer voorbereidingen treffen om in het najaar met de uitvoering te kunnen starten.

Heidebingel over digitale diensten

Vandaag de Heidebingel in de digitale postbus. Het is de nieuwsbrief van Plaatselijk Belang Twijzelerheide. Eén onderwerp haal ik er hier even uit: een verslag van de behandeling van het onderwerp Virtueel Loket in het dorpssteunpunt Heidepunt.


De Heidebingel beschrijft hoe Hanny Massolt van de beherende organisatie Raderwerk moest toegeven dat het onderdeel Virtueel Loket nog niet optimaal draait. De uitleg daarvoor, het beperkte pakket dat aan dienstverlening wordt geleverd, lijkt me terecht.

Een tweede argument wordt niet genoemd: communicatie. Echter, dat het loket ter sprake is gekomen tijdens de ledenvergadering vergrootte de bekendheid van het loket direct.  En de vermelding in de Heidebingel natuurlijk ook. Maar één ding is zeker: er blijft werk aan de winkel. Hieronder de tekst uit de nieuwsbrief.

Presentatie Virtueel Loket en Minsken meitse in Doarp.

Mevrouw Hanny Massolt en de heer Wil van Dijk waren gekomen om het een en ander over de gang van zaken van het Heidepunt te vertellen. Mevrouw Hanny Massolt van Radarwerk is de coördinator voor het Heidepunt en deelde mee dat het Heidepunt op 27 november 2010 officieel geopend was in de voormalige Rabobank. De inbrengwinkel “Hast voor gees “loopt goed. Men is op dit moment bezig om een telefooncirkel en een boodschappendienst op te zetten. Bij de klussendienst komen nu enkele aanvragen binnen. Er is een hok geplaatst voor opslag voor douche- en postoelen etc. Er is ook een rolstoel aanwezig, die men in bruikleen mag gebruiken. Tot de mogelijkheden behoren onder andere wurkshops. Te denken is aan oude ambachten. Op dit moment loopt het Virtueel Loket niet goed. Dit komt omdat nog niet zoveel mogelijk is. Men kan er geen rijbewijs, identiteitskaart etc. verkrijgen. Op dit moment beperkt het zich alleen tot kontact met de sociale dienst. Men is wel bezig met de ontwikkeling om ook virtueel contact te maken met de Rabobank en politie.

Steunpunt wordt Heidepunt

Jonge Twijzerheider onthult naambord

Donderdagmiddag 6 april: de onthulling van de nieuwe naam voor het steunpunt Twijzelerheide: ‘Heidepunt’, door de jonge bedenker Theun de Vries. Hij doet het samen met wethouder Marten van der Veen van de gemeente Achtkarspelen. In het Heidepunt is ook het virtueel loket gevestigd, een project van de Europese Unie en Vital Rural Area.

Theun de Vries, bedenker van de nieuwe naam Heidepunt
De onthulling

Foto’s: © Kabel Noord, Gijs van Hesteren.

Meer foto’s van de gebeurtenis.

Dorp moet wennen aan digitaal loket

Ook bij virtueel loket moet je wachten

Vorige week donderdag schreef Anja Mast in het Friesch Dagblad over het virtueel loket in Twijzelerheide. Het loopt nog niet storm. De groep vrijwilligers en ondersteuners rond het nieuw ingerichte dorpssteunpunt is er enthousiast over. De rest van het dorp stelt zich echter afwachtend op. “Het moet nog wennen”, stelde ze.

Na lezing van het artikel heb ik even zitten dubben. De lage bezoekfrequentie is niet zo heel verbazend, als je er goed over nadenkt. Een gemiddelde burger bezoekt zijn gemeentehuis gemiddeld 1,3 maal per jaar. Voor een deel van die bezoeken moet hij zich bovendien fysiek naar de gemeentebalie begeven, want men wil hem in levenden lijve zien, of zijn handtekening, of meten hoe lang hij is. Of zij.

Bij de opening van het Steunpunt, vorig jaar november. Foto: Binne-Louw Katsma.

Lees verder Dorp moet wennen aan digitaal loket

Hastommenocht in Rabokrant

Het ledenblad van Rabobank De Lauwers schrijft deze week over het Virtueel Loket, dat sinds kort is geopend in het voormalige bankkantoor te Twijzelerheide. Het artikel is geschreven door Paul Loonstra en Irma Balk. Zij waren zo vriendelijk om mij de tekst te sturen.RABOBANK BURGUM-DE LAUWERS – DIENSTEN

Leefbaarheid op het platteland vergroten

Het virtueel loket is een aanwinst voor Twijzelerheide. Steeds meer voorzieningen verdwijnen uit het dorp, maar met de digitale snelweg komen ze terug. Via een beeldscherm treden inwoners in contact met het gemeentehuis en straks ook met de Rabobank.

Ondergetekende en Frederieke van de Lijn op de openingsdag van het virtueel loket Twijzelerheide. Foto Binne-Louw Katsma

Het is een verschijnsel dat overal op het platteland zichtbaar is: winkels sluiten de deuren, kantoren verhuizen naar de grotere plaatsen en voorzieningen worden niet langer aangeboden. Het is een ontwikkeling die ten koste gaat van de leefbaarheid in de dorpen. Deze trend ombuigen is moeilijk of zelfs onmogelijk, zeggen deskundigen. Toch zijn er verschillende manieren om het platteland leefbaar te houden. De voortschrijdende techniek helpt afstanden te verkleinen. Een goed voorbeeld is internet. We kopen gemakkelijk iets via Marktplaats of een webshop, doen bankzaken via internetbankieren en loggen in op het bedrijfsnetwerk om thuis te kunnen werken. Kunnen we via internet dan ook diensten en voorzieningen terughalen naar de dorpen? Ja, zeggen verschillende partijen, die vervolgens met het initiatief voor het virtueel loket kwamen, oftewel communicatie op afstand. Twijzelerheide kreeg de primeur in Fryslân. Lees verder Hastommenocht in Rabokrant

Virtueel loket in volgende fase

Juist nu zetten we door!

Sommige Twijzelerheiders mopperden over het nieuwe Virtueel Loket in het Dorpssteunpunt. “Een hobby van dure adviseurs!”, zeiden ze, of: “Nu het klaar is zie je ze niet meer!”

Wie de mopperaars waren weten we niet precies, dat is ook niet belangrijk. Natuurlijk leidde het nieuws hierover tot zelfonderzoek. Hadden we ‘het dorp’ voldoende bij het Steunpunt en het loket betrokken, na de opening eind november? Hadden we ons vaak genoeg gemeld in het Steunpunt? Volgens mij wel. Mocht het toch te weinig zijn geweest, of niet voldoende effectief, dan kan ik hier Frederieke van der Lijn citeren. Zij is projectleider namens de gemeente Achtkarspelen.
“Tja, tot de opening was het een hectische tijd; voor we daarvan bekomen waren was het bijna Kerstmis en in januari werden we onmiddellijk overspoeld door bakken met werk!”

Opening in november. Burgemeester Tjeerd van der Zwan en een Bekende Twijzelerheider in gesprek via het virtueel loket. Foto: Binne-Louw Katsma

Lees verder Virtueel loket in volgende fase

Virtueel loket in de media

Opening Dorpssteunpunt trok veel aandacht

Veel vermeldingen in de media van de opening van het Virtueel Loket in Twijzelerheide. Op zaterdag verscheen er meteen al een artikel in de Leeuwarder Courant, naar aanleiding van een test die op vrijdag was uitgevoerd in het dorpssteunpunt. Zie “Zaken doen via dorpscomputer”, onderaan dit bericht.

Maandag publiceerde het Friesch Dagblad er een artikel over: “Twijzelerheide trots op primeurloket”; ook van dit bericht een kopie aan het eind van deze blogposting.

Via het internet schreven de nieuwssites van Wâldnet en RTV Noordoost-Friesland over de opening.

Ook Marc Crolla schreef er een weblogartikel over: Twijzelerheide als Proeftuin voor de Toekomst. Met zijn instemmend commentaar zijn we extra blij, want hij geldt als een specialist op het gebied van innovatieve videocommunicatie.

Voorts maakten de twitteraars @GuusNet, @BurgemeestersNL, @VanEgters, @bremermarkRomkevdWal, @treesflapper, @Ymcadegraaf, @CDAAchtkarspel, @EisevanderSluis, @smelles en @KarinHornstra melding van de opening.

Perstweets waren er van @LC_NoordOost, @binnepuntnl, @Persbericht_NL, @defeanster en @radionof

Foto: Binne-Louw Katsma

Foto: Binne-Louw Katsma

Lees ook het verslag van de opening

Meer over ICT en het platteland


Artikel Leeuwarder Courant 27-11-2010


Artikel Friesch Dagblad 29 november 2010


Digitale plattelandssnelweg geopend

Virtuele opening digitaal loket

Op zaterdag 27 november 2010 was het zover. Dagen, maanden en misschien wel jaren hebben we er naar toegewerkt: de opening van het eerste Friese Virtueel Loket. Die eer was voor het diep in de Friese Wâlden verscholen liggende dorp Twijzelerheide. Het voormalige Rabobankgebouw was helemaal opnieuw ingericht als “Steunpunt”, in het kader van het plattelandsproject Minsken Meitsje in Doarp.

De burgemeester en een Bekende Twijzelerheider in gesprek met het virtueel loket. Foto: Binne-Louw Katsma

De burgemeester en een Bekende Twijzelerheider in gesprek met het virtueel loket.
Foto: Binne-Louw Katsma

Dat steunpunt gaat er samen met de mensen uit het dorp echt wat van maken. Het belangrijkste onderdeel vormen de mensen zelf, in het bijzonder de vrijwilligers van Stichting Raderwerk, die starten met de inbrengwinkel Hastommenocht. Dat is Fries voor: “Bijna voor niks”. In hetzelfde gebouw vinden we vooretaan het Virtueel Loket. Dat is een televisiescherm waarop mensen uit het dorp dienstenaanbieders zoals het gemeentehuis, een bank, een zorgverlener of een verzekeraar kunnen spreken; net alsof ze bij elkaar aan tafel zitten.


Een lange, drukke dag

Team Steunpunt Twijzelerheide. Foto Gijs van Hesteren

Team Steunpunt Twijzelerheide. Foto Gijs van Hesteren

Vrij vroeg op de zaterdagmorgen begon ik met het afgeven van een zak vol USB-sticks. Cadeautjes voor de dapperen, die zich na de feestelijke onthulling wagen achter de camera, voor een opbouwend gesprek met de baliebeambte van dienst. Het hele team van Harstommenocht stond er al in de startblokken. Daarna reed ik door naar Buitenpost, waar het gemeentehuis van Achtkarspelen nog potdicht zat. Het was zaterdag natuurlijk: weekend! Behalve de altijd actieve topambtenaar Frederieke van der Lijn was er niemand in de gelegenheid geweest  om het virtuele loket aan de baliezijde te bemensen. Als cryptotechneut en pseudoambtenaar had ik de eer om samen met haar het griezelig verlaten gemeentehuis te bevolken.

Hard werken hier in 't gemeentehuis van Achtkarspelen! Frederieke van der Lijn en ik staan mensen achter 't virtuele loket Tw'heide te woord. Frederieke beantwoordt moeilijke vragen via het virtuele loket vanuit het gemeentehuis in Buitenpost. Foto: Gijs van Hesteren

Frederieke beantwoordt de moeilijke vragen. Foto: Gijs van Hesteren

Het was al snel hard werken daar in ’t gemeentehuis! Frederieke en ik stonden om de beurt de mensen die zich in het Steunpunt meldden te woord. Dat waren er heel wat, tijdens die feestelijke opening. We hebben met zeker twintig mensen gesproken en dat ging eigenlijk heel plezierig. De internetverbinding was nog niet helemaal zo snel als we zouden willen, maar daar kunnen we aan gaan werken. Het voornaamste was dat het loket nu echt aan van start kon gaan.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan hijst de vlag van Minsken meitsje it Doarp. Foto: Binne-Louw Katsma

Burgemeester Tjeerd van der Zwan hijst de vlag van Minsken meitsje it Doarp.
Foto: Binne-Louw Katsma

Samenwerken

Het loket kwam tot stand door eendrachtige samenwerking van een technisch consortium, bestaande uit initiatiefnemers Kabel Noord (idee, infrastructuur en innovatiemanagement) en DHV (idee en projectmanagement), onderaannemers Axtion (technische uitvoering), De Eijk (opschaling en dienstenaanbieders), NijFinster (adviesbureau voor ICT-innovaties, opschaling en dienstenaanbieders) en een grote aanjager: de gemeente Achtkarspelen. Het project is mogelijk gemaakt met cofinanciering door de Provincie Friesland, het Interregproject Vital Rural Area van de Noordoostfriese gemeenten en door woningcorporatie Thús Wonen.

We hopen, dat dit eerste loket het begin kan worden van méér. Meer digitale loketten, maar ook méér inzet van ICT, breedband en internet op het platteland. Want die dinigen zijn de échte aanvalswapen tegen de ‘plattelandsproblematiek’. Vergrijzing, braindrain, verdwijnen van winkels en dienstverleners, het zijn allemaal tekenen van de demografische Krimp. Helemaal niet erg, als je de wijde wereld weer kan binnenhalen via draadjes, kabels en glasvezels.

Over de aanloop van dit verhaal
Meer over ICT en platteland