Toenadering politiek en samenleving dankzij ICT

Zetel 151 rond het Haagse Plein

Gisteren reed ik vanuit het dichtbije Friesland naar het verre Den Haag. De zon scheen en de afspraak was laat in de middag.  De terrassen rond het Plein zaten vol, onder andere met Tweede Kamerleden in het wild. Heel toepasselijk, ik zat om de terrastafel met de gebroeders Laurens en Geerten Waling. Onderwerp:  hun idee voor de ‘151e Kamerzetel’. In een eerder blogbericht heb ik daar al gewag van gemaakt. Zie Een kamer met 151 zetels.

Plein, Den Haag. © Den Haag Marketing

Een mooi stel, die broers. Laurens had ik maar één of twee keer eerder ontmoet, dus toen ik zijn broer op het terras zag zitten was ik in de war. Ze lijken op elkaar! Laurens kwam wat later. Op zijn visitekaartje staat ‘innovatie-evangelist’. Mooie job title, maar hij gaat hem veranderen. Het wordt ‘innovator’, geloof ik. Zo noemen ze mij ook, niet verkeerd dus, maar zeker gedurende de komende paasdagen moet hij dat ‘evangelist’ misschien nog even vasthouden.

Nationaal en regionaal

Enfin, waar ging het om? De toenemende kloof tussen politiek en samenleving. Een scherm in de kamer of raadszaal, dat de stemming van het land weergeeft. We hebben het allemaal nog eens besproken en het volgende bedacht: we gaan samen (en met wie nog meer wil) verder met het uitdenken van een plan voor deze 151e Kamerzetel. We beginnen lokaal; daar noemen we dat (bijvoorbeeld) ‘De Laatste Raadszetel’. Zo’n lokale pilot zetten we op met het Noordoost-Friese Netwerk Noordoost, in samenwerking met de Noordoost-Friese gemeenten uit dat netwerk, met softwarebedrijven en als onderzoekscomponent bijvoorbeeld de RUG. Daar hebben de Walingbroeders goede connecties met de faculteit politicologie. Het wordt een voorbeeldproject, want uiteindelijk willen we dit op het niveau van de Tweede Kamer uitvoeren. Daarvoor zijn al contacten gelegd met Gerdi Verbeet, de Kamergriffier en de D66-fractie. Die reageerden zeker niet afwijzend. Vanuit Noordoost-Friesland kwamen vandaag geestdriftige reacties!

Stille wens

Terug naar basisdemocratie. Mijn stille wens is een proefproject met enkele gemeenten in Noordoost-Friesland. Daarvoor hoop ik de griffiers te benaderen, maar misschien ook de beleidsambtenaren communicatie, of misschien moeten we politici rechtstreeks aan hun jas trekken. Ondersteuning vanuit Netwerk Noordoost zal helpen, denk ik. Inrichten van een internetportal voor de raadszalen en voor de betrokken burgerij zou ik willen gunnen aan een van de NO-Friese ICT-bedrijven. Wie de communicatie en implementatie verzorgen moet? Ook dat soort bedrijcven hebben we in het Noorden. Laurens Waling werkt voor Alares; dat is een Haags innovatie-adviesbureau. Het zou in mijn optiek zorg moeten dragen voor transitiemanagement en de koppeling met het nationale aspect.

Topsectoren

Rondom het Kabinetsplan Topsectoren Creatieve Industrie is momenteel veel gaande. Dat volg ik al een tijdje nauwlettend en ik heb aangegeven dat ik projecten waarbij Kabelnoord betrokken is kan inbrengen als Topsectorprojecten. Op 24 april, ga ik deo volente o.a. een pitch over de 151e Zetel doen. Wie weet kan ik er ondersteuning voor vinden.

Gemopper op de democratie

Nog even een uitgebreid citaat  van Laurens:

U vraagt zich af waarom men moppert op de democratie. Wij denken een oplossing gevonden te hebben. Onze huidige parlementaire democratie is in essentie namelijk goed, maar steeds minder passend bij deze dynamische tijd. Wij zijn een groep jonge denkers, die een optimistisch beeld over de toekomst van de politieke besluitvorming delen. Met de technologie van nu is het mogelijk om burgers direct te betrekken. Wij denken dat de Tweede Kamer deze mogelijkheden beter moet benutten om in de samenleving meer draagvlak te creëren voor haar besluiten. We vinden het dan ook een gemis dat de huidige politieke partijen weinig aan ‘crowd-sourcing’ doen.

We hebben hiervoor een simpele oplossing. Is het mogelijk om in de Tweede Kamer een scherm te tonen met daarop de mening van alle Nederlanders? Laten we dit scherm symbolisch op Zetel 151 zetten. Wij zien op dit scherm de volgende mogelijkheden:
• ‘Live’ het standpunt van Nederland tonen op goed geformuleerde dilemma’s.
• De meeste gestelde vragen van burgers naar boven halen en in de kamer stellen.
• Nederlanders een virtueel schaduwparlement laten kiezen van bekende Nederlanders die men vertrouwd.
• Eventueel per agendapunt een groep specialisten kiezen die stemmen op issues.

We stimuleren hiermee een maatschappelijk debat met vragen als:
• Is wat de Tweede Kamer besluit (altijd) in lijn met wat Nederland vindt?
• Kan het volk voor zichzelf de juiste besluiten nemen?
• Kun je de potentie van ‘wishdom of the crowd’ benutten?
• Hoe staan de politieke partijen hier tegenover?
• Lukt het hiermee af te rekenen met het platvloers populisme?
• Is er een toelatingsdrempel nodig?

Haha, ‘jonge denkers’ schrijft ie. Met de dag voel ik me minder oud.

Ook: Een kamer met 151 zetels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *