Archive for januari, 2013

Ontbreekt de regie in Dokkum?

Het Nieuwe Winkelen, de kredietcirsis, de krimp. Achter de schermen gebeurt er veel in het Dokkumer bedrijfsleven. Het bouwen aan samenwerking biedt de beste toekomstmogelijkheden

Kampioenschap als postuum eerbewijs

Aan de kampioensbeker van Martin Eijbersen is een bijzonder verhaal verbonden.