Bouwblokken en social return zorgen voor gunning Afsluitdijkproject

KORNWERDERZAND – Al zo’n tachtig jaar beschermt de Afsluitdijk Nederland tegen stormvloeden. Het is de hoogste tijd voor groot onderhoud. Daarnaast verandert het klimaat en de zeespiegel stijgt. Voor het Rijk voldoende reden om ruim een half miljard uit te trekken voor Project Afsluitdijk. Levvel, een consortium van BAM, Rebel en Van Oord, gaat het uitvoeren. De speciaal ontworpen Levvel-blokken speelden een rol bij de gunning. De bouwcombinaties met VolkerWessels & Boskalis en Fluor vielen af.

De dijk wordt over een lengte van zestien kilometer met twee meter opgehoogd. De uit het Xbloc van BAM doorontwikkelde bouwstenen zorgen voor de beschoeiing van de dijk. (Foto: Gijs van Hesteren)

In de jaren twintig van de vorige eeuw waren er vijfduizend arbeiders betrokken bij de aanleg. Zoveel werkgelegenheid als toen zal het nieuwe project niet opleveren. Toch was de inzet van honderd manjaren voor ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ één van de belangrijke argumenten waarmee Levvel de aanbesteding binnenhaalde.
‘We scoorden hoog op meerwaarde’, stelde Carlos Mollet van Levvel maandag jongstleden, voor een zaal vol journalisten. Meer positief nieuws: het consortium huurt voor de duur van het project (‘in ieder geval tot eind 2022’) tien hectaren aan de Harlinger Industriehaven. Mollet: ‘Het gaat om een terrein naast Spaansen Industriezand- en grind BV. We gaan er een volledig geautomatiseerde fabriek plaatsen. Die zal de speciaal ontworpen bouwstenen voor de nieuwe dijkbekleding produceren. Honderd per dag. Deze prefab-installatie zal 24/7 draaien en biedt daarmee werk aan vijf tot zeven mensen. Jazeker, die zoeken we lokaal, en vanuit die afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan ervan uit dat we minstens tien miljoen euro lokaal zullen spenderen.’

‘Massief beton, zonder wapening’, zegt Carlos Mollet over de Levvel-blokken. (Foto: Gijs van Hesteren)

Werk voor de binnenvaart

Het project vergt 75 duizend bouwstenen. Ze wegen 6,5 ton per stuk en meten 2,8 bij 2,3 bij 1,3 meter per stuk. Kraanschepen zullen de stenen vanaf pontons op hun plaats leggen. Prominent in beeld is het eerste door LNG aangedreven kraanschip ‘Werkendam’, dat speciaal voor projecten als deze is ontwikkeld en gebouwd (door Neptune in Hardinxveld-Giessendam). Daarnaast zet Levvel meerdere kleinere schepen in. De transporten tussen de Harlinger haven en de Afsluitdijk zullen over water plaatsvinden. Dat geldt ook voor de zandtransporten vanuit de bestaande zandwinconcessies in het IJsselmeer.
‘We hebben zelf wel wat capaciteit’, aldus Mollet, ‘maar dit project biedt zeker mooie kansen aan lokale ondernemers.’

Joost van de Beek van Rijkswaterstaat lichtte het project nader toe. ‘Een beeld van spectaculaire eenvoud, ritme en symmetrie’, zei hij. ‘Een zichtbare hoofdfunctie, met een klassiek zeedijkprofiel en een strakke, autonome lijn. Dat is waarop we de markt hebben uitgedaagd. En ook met duurzaamheid, in vorm en uitvoering, minder hinder voor scheepvaart en wegverkeer, en werkgelegenheid en social return.’

Joost van de Beek van Rijkswaterstaat. (Foto: Gijs van Hesteren)

Spuien en pompen

‘Spuien waar het kan, pompen als het moet’. Dat is één van de uitgangspunten. In Den Oever zullen de bestaande monumentale spuisluizen aangevuld worden met vier nieuwe spuikokers en met een omvangrijk pompsysteem. Maar het project gaat niet alleen over een veiliger waterkering. Van de Beek: ‘Andere aandachtspunten zijn de toeristische functie, het schutten, de vis- en vogeltrek en de snelweg.’
Zo komt er een fietspad aan de Wadzijde, een ‘Vismigratierivier ‘ en een Blue Energyproject, waarbij het elektrisch potentiaalverschil tussen zout en zoet water gebruikt wordt voor energieopwekking. De A7-snelweg wordt verbreed en krijgt een nieuw afwateringsprofiel. Het autoverkeer zal twintig maanden beperkingen ondervinden, maar zelden of nooit onderbroken worden.

In oktober van dit jaar moet het werk beginnen en de oplevering staat gepland voor eind 2022. Bij het contract inbegrepen is een beheer- en onderhoudsperiode tot 2047.

(Afbeelding: Rijskwaterstaat)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *