Tagarchief: duurzaamheid

Crowdsourcing: 350 auteurs schrijven gezamenlijk boek

Voorkant boekVan de persgroep van Our Common Future 2.0 ontving ik bijgaand persbericht, of nee, oproep. Omdat ik uitgebreid heb meegeschreven aan het hoofdstuk Toerisme (de paragraaf over Toerisme en Politiek is van mijn hand;  daarover een andere keer meer) geef ik het hier graag door.

Ruim 350 mensen hebben in de periode september 2010 tot maart 2011 samengewerkt aan het unieke project ‘Our Common Future 2.0’ (OCF 2.0). Het resultaat van dit crowdsourcingsproject wordt op 20 mei a.s. tijdens de OCF-conferentie in Arnhem gepresenteerd (www.ocfconferentie.nl ). Naast een populair geschreven boek worden 19 deelrapporten gepresenteerd. Het boek met een kanariegele kaft en barcode met daarop de titel Duurzaam, Denken en Doen is een open uitnodiging aan iedereen die met duurzaamheid aan de slag wil. De inhoud is een inspiratiebron waaraan de lezer zich kan laven en waar hij/zij zich door kan laten inspireren. De 350 co-auteurs roepen al hun relaties en de media in ons land op om deze boodschap zo groot mogelijk te verspreiden. Doet u mee?

Logo OCF2Hoe is het project ontstaan

De initiatiefnemer van dit project is Jan Jonker, inmiddels hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit (Nijmegen) en nummer 45 in de duurzame Top 100 van Trouw. In 2012 is het 25 jaar geleden dat de VN, onder leiding van mevrouw Gro Harlem Brundtland het boek Our Common Future presenteerde. Sinds 1987 is er veel gebeurd op het terrein van duurzaamheid. Dit onderwerp is in steeds meer geledingen van de maatschappij doorgedrongen. Jan Jonker was gefascineerd door deze uitgave en de maatschappelijke discussie. Hij heeft in de afgelopen jaren met vele uiteenlopende contacten, zoals studenten, bedrijven en collega’s gesprekken over duurzaamheid gevoerd. Steeds kwam weer de behoefte naar voren om te komen tot aangepaste vergezichten, handelingsperspectieven én een concrete oproep tot actie.

Duurzaamheid staat anno 2011 breed in de belangstelling. Het is in 2012 vijfentwintig jaar geleden dat de commissie Brundtland haar duurzame visies met de wereld deelde. Daarom vond Jan het juist nu een inspirerend experiment om deze vraag eens niet alleen aan wetenschappers voor te leggen, maar juist breed maatschappelijk te bevragen. Daarmee initieerde hij het crowdsourcingsproject OCF 2.0. Lees verder Crowdsourcing: 350 auteurs schrijven gezamenlijk boek

Event Our Common Future 2.0 op 20 mei

Congres met boekpresentatie, debatten, politici, workshops

De lancering van het OCF 2.0 boek begint in zicht te komen. Ruim zes maanden heeft een groep van enkele honderden schrijvers eraan gewerkt. Een crowdsourcingproject als geen ander. Uw blogschrijver mocht er een bescheiden bijdrage aan leveren. Daarover een andere keer.

Het boek heet “Duurzaam, Denken en Doen” en zal worden uitgereikt aan zowel de nieuwe en oude garde van het duurzaamheidsdenken. Sprekers variëren van oudpremier Ruud Lubbers tot Mette te Velde, oprichter van Strawberry Earth. Voor de volledige sprekerslijst klik hier.

Jan Jonker nodigt uit

Ik citeer Jan Jonker, initiatiefnemer en de grote motor achter OCF 2.0:

Op 20 mei vindt in Arnhem een groots opgezet event plaats. Plenaire sessie, politiek debat en ruim 25 workshops. Kosten 25 euro (zonder boek) maar wel lunch en borrel inbegrepen; 35 euro met boek. Aanmelden kan via: www.ocfconferentie.nl . Kom zelf natuurlijk en neem iemand (of liefst een paar iemanden) mee. We krijgen volle bak. Kan je echt toch niet maar wil je wel het boek: bestel het dan hier.

Kortom: meld je aan, vertel het je buren, collega’s en anderen, neem iemand mee. Dit mag je niet missen! OCF 2.0 = het Duurzaamheidsevent van 2011.

Dank je wel.
Jan Jonker, initiator OCF 2.0

Tot zover Jan Jonker.  Het spreekt vanzelf dat jullie mij daar ook zullen aantreffen. Ga je mee?


Voor recent nieuws over de themagroep Toerisme lees ook het weblog van Inge van Hesteren:
http://chekafotoblog.blogspot.com/2011/03/grontmij-kijkt-vooruit-met-beerze.html

Mijlpaal voor Our Common Future 2.0

Sneeuwinfarct symboliseert toekomstbeeld

Nijmegen. Enkele honderden mensen hadden zich aangemeld voor de eindejaarsbijeenkomst van ‘Our Common Future 2.0’. Het belangrijkste deel van de klus zat er op en dat gingen ze vieren met een borrel. Samen hadden zij het eerste ruwe concept voor het eindrapport van ‘OCF2’ geschreven. Met bloed, zweet en tranen.

Het mocht echter niet zo zijn. De collegezaal van de Nijmeegse universiteit leek angstig leeg. Onder andere via e-mail en de timeline van Twitter was het in de loop van de ochtend al merkbaar. We zagen meldingen voorbijkomen als: “Laat eindbijeenkomst OCF2 toch maar aan me voorbijgaan. Treinverkeer ligt nu al op z’n gat, wordt vast alleen maar erger. Wel jammer!” en “We waren heel dapper, maar zijn toch maar weer omgekeerd… Heel lang gedaan over de eerste kilometers, wordt niks zo. We balen!” en “Succes met de slotconferentie. Ben er vanwege het weer niet bij. Volg het op Twitter”.

Door sneeuwoverlast gedecimeerde collegebanken. Foto: Festina Lente, Inge van Hesteren 2010

Door sneeuwoverlast gedecimeerde collegebanken. Foto: © Festina Lente, Inge van Hesteren 2010


Precies op de dag van deze duurzaamheidsmijlpaal beleefde Nederland één van de grootste verkeersinfarcten van het afgelopen decennium. Misschien had dat wel een diepere betekenis, aldus mijn themagroepsgenoot Remco Timmermans: “Deze ongewone hoeveelheid sneeuw tijdens OCF2 is een teken! We moeten hard werken aan een duurzame toekomst!”
Lees verder Mijlpaal voor Our Common Future 2.0

Inspiratie voor Gemeenschappelijke Toekomst

Our Common Future 2.0, op zoek naar de stip aan de horizon.

Dinsdag jongstleden was ik in Den Haag. De eerste bijeenkomst van ‘Our Common Future 2.0‘ had niet minder dan driehonderdvijftig mensen naar het Esperantoplein gelokt. Vele tientallen anderen hadden bovendien aangegeven dat ze verhinderd waren, maar toch héél erg graag meededen. Bij voorbaat een succes, dit project OCF 2.0 Roadmaps for our Common Future. Het is een crowdsourcingproject dat streeft naar "een nieuwe, uitdagende en duurzame visie op de maatschappij van morgen".

Het was Duurzame Dinsdag en het was druk, erg druk. Vlak voor de eerste plenaire ronde sprak ik even met Jan Jonker. Hij is degene die het initiatief nam voor dit project. Jonker had zich laten inspireren door het beroemde rapport, dat in 1987 was uitgebracht door de World Commission on Environment and Development (WCED), onder leiding van voorzitter Gro Brundtland, de toenmalige Noorse premier. Het was de eerste keer dat een boek simultaan werd geschreven door een grote groep mensen, maar ook de eerste keer dat het begrip ‘sustainability’ werd gebruikt. Later zijn we dat in Nederland ‘duurzaamheid’ gaan noemen.

Duurzaamheid

Jonker: “Het is moeilijk om de invloed van dat rapport te onderschatten. De conclusies staan ook nu, bijna een kwarteeuw later, nog steeds als een huis. Het rapport was het eerste, dat opriep tot duurzame ontwikkeling in een wereld, die gekenmerkt werd door armoede enerzijds en verspilling anderzijds. Helaas, sindsdien is het probleem helderder geworden, maar voor de belangrijkste mondiale problemen zijn nog lang geen afdoende oplossingen in zicht.”

Jan Jonker, universitair hoofddocent bij de opleiding Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen, is net als ik al wat grijzer aan de slapen, maar net als ik probeert hij op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. De thema’s van Our Common Future hebben hun actualiteit niet verloren. Internet en social media maken nu dingen mogelijk, die niemand in 1987 nog kon bedenken. Zoveel meer thema’s zou je bij de horens kunnen vatten. Hij begon een campagne via onder andere Twitter, LinkedIn en e-mail. Zijn doel was het om een tweehondertal mensen om zich heen te scharen. Zij zouden een hedendaagse versie moeten gaan samenstellen van het Brundtlandrapport.

“De belangstelling was vele malen groter dan ik had verwacht!”, stelde hij tijdens zijn openingstoespraak. “Bij vierhonderd deelnemers hebben we een lijn moeten trekken. Zij zullen het moeten gaan doen. Zij gaan een boek schrijven. Niet van papier, maar digitaal. Met ons allen gaan we een andere toekomst schetsen, zoals wij die zien. We gaan op zoek naar de inspiratie die onze gemeenschappelijke toekomst zin moet geven. We gaan op zoek naar die stip aan de horizon, die ons zal motiveren!”

Subthema’s

Daarna verdeelde het grote gezelschap zich in negentien subgroepen. Je kon het zo gek niet bedenken: alle hedendaagse thema’s waren in het voortraject uitgekristalliseerd. Om er een paar te noemen: werk, leren, spiritualiteit, zorg, toerisme, leiderschap, afval, bestuur, sociale media. Ik moet zeggen, het voelde aan alsof we de Bijbel gingen herschrijven, zo veelomvattend was de thematiek.

Mijn eigen werkgroep, die voor het subthema ‘Toerisme’, begaf zich naar de galmende derde verdieping van het architectonisch interessante gebouw van Architectenbureau KOW. Alleen al ons thema was zo complex, dat we na drie uur vergaderen nog niet verder waren dan een eerste begin. Geen wonder: de achtergrond en de agenda van de aanwezigen waren uiterst verschillend. Velen waren overigens absolute deskundigen op het beleidsterrein.

Aan zoveel jaren doorleren kon ik niet tippen. Voorzover ik al voor iets zinnigs heb doorgeleerd, is het niet toerisme. Maar mezelf zie ik toch wel als een ervaringsdeskundige, met twintig jaar als professioneel passagierszeilschipper en verkapt reisleider achter de rug. In elk geval denk ik te weten wat toeristen zoeken. Aandacht, beleving en betrokkenheid, toch?

Dat gevoel van mij sloot mooi aan op de beste opmerking van de middag, die werd gemaakt door themagenoot Bertus van der Tuuk: “Toerisme? Het is de ‘eenzame menigte’, die zich massaal verplaatst, op zoek naar authenticiteit. Daar zit de kern!”


Het echte werk begint nu pas: hoe gaan we dat boek schrijven? Volg het proces via http://www.ourcommonfuture.nl/

Voor wie nog mee wil doen: Sietse Rauwerdink meldt op zijn weblog, dat Jan Jonker, de initiator, had verzocht om veel lawaai te gaan maken rondom dit initiatief. Inschrijven als medeauteur kan niet meer, maar je kunt wel vriend worden. Je mag geld doneren, maar ook kan je aansluiting vinden bij de praktische projecten die op touw worden gezet.

Persbericht Our Common Future 2.0: 
Download hier het persbericht over OCF 2.0.