Tagarchief: klasseglas

Moeizame projecten en transsectorale vraagstukken

De Friese toekomstscenarist Klaas Sietse Spoelstra vroeg me of ik niet een paar praktijkvoorbeelden kon noemen van ‘moeizame projecten’ en ’transsectorale vraagstukken’. Heel veel zin om hier onze zwaarst mislukte projecten te noemen heb ik niet; die staan heus wel ergens in dit weblog gedocumenteerd. Wie daar meer van wil weten raad ik aan om ze zelf maar te gaan opzoeken. Voor vandaag beperk ik me tot een paar voorbeelden van zaken die wel moeizaam, maar niet hopeloos bleken te zijn.

Breedband in rurale gebieden

Glasvezelnet Kabel Noord 2010
Glasvezelbackbone Kabel Noord 2010

Juist de meest perifere of rurale gebieden hebben het meest profijt van een snelle breedbandverbinding. Maar vooral die gebieden staan achter in de rij, juist daar is het investerings- en exploitatiemodel het meest moeizaam.

Toch beschikken ook deze regio’s over de gereedschappen om tot opschaling en versnelling te komen. Ook hier bevinden zich leveranciers, afnemers, lokale en regionale overheden en investeerders. Er is echter meer eensgezindheid en beleidsfocus nodig dan in stedelijke gebieden. Aan deze voorwaarden kan voldaan worden door transsectoraal samen te werken en gebruik te maken van de sociale cohesie die een rurale samenleving eigen is.

In Scandinavië is een aantal goede voorbeelden te vinden. Boeren in Zweden graven zelf de geul voor hun glasvezelaansluiting: Fiber to the Farm. In Denemarken bouwen en beheren bewonerscoöperaties hun eigen digitale netwerk; bijvoorbeeld in de Jutlandse gemeente Vejen.

Lees verder Moeizame projecten en transsectorale vraagstukken