Tagarchief: natuurontwikkeling

Kleideal basis voor ontwikkeling Hegewiersterfjild

“Verdwenen natuur vervangen door nieuwe”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de Harlinger Courant van 14 juli 2015.

HARLINGEN – Sander Veenstra en Hessel Klijn zijn al sinds februari druk bezig met de herinrichting van het Hegewiersterfjild. De Vereniging Natuurmonumenten, eigenaar van het gebied, breidt het aan de zuidzijde uit met zo’n dertig hectare. Kort voor de bouwvakvakanties durven ze te stellen, dat het belangrijkste werk erop zit. Wat nu nog rest is het afvoeren van overtollige klei. Dat is voor na de bouwvak. De primeur is voor de Harlinger Courant, zeggen ze.

Door Gijs van Hesteren

Sander Veenstra is boswachter bij Natuurmonumenten en projectleider van deze ingrijpende uitbreiding. “In feite is het allemaal heel snel gegaan,” vertelt hij. “Toeval en slim combineren. Ineens konden we eerder dit jaar een soort ruildeal met gesloten beurzen maken met Van der Wiel Infra & Milieu. Met dat bedrijf waren we toch al in overleg over de natuurinrichting. Men had een opdracht verworven voor de levering van klei voor dijkwerken bij Lemmer. Dat kwam mooi uit. In het Hegewiersterfjild hadden we na het afgraven van het terrein grote voorraden afgegraven grond opgebouwd. We hebben deze klei ter beschikking gesteld aan Van der Wiel en in ruil doen zij al het grondwerk voor de natuurontwikkeling in het nieuwe projectgebied.

“Vandaag wandelen we door een modderige vlakte, maar nu de natuur de kans krijgt zal het er snel heel anders uitzien.” V.l.n.r.: Sander Veenstra, Hessel Klijn, Maikel de Wolff.
Hessel Klijn en Sander Veenstra: “Achter ons zie je het werk van vorig seizoen. Daar ontstond sindsdien een bloeiend natuurlandschap.”

Het gaat om heel zware zeeklei. Ooit is die hier neergelegd vanuit de Marneslenk, een wadgeul die diep het land indrong. De slenk liep vanuit de kust landinwaarts, ongeveer evenwijdig aan de Kimswerderlaan, die ooit een echte zeedijk moet zijn geweest.”   Lees verder Kleideal basis voor ontwikkeling Hegewiersterfjild