Tagarchief: platteland; breedband; glasvezel; zorg op afstand; e-learning

Het geheim van Terneuzen

ONDERWEG EN TOCH THUIS

De man van de nieuwe wethouder in Harlingen zit ook op Twitter. We hebben laatst samen koffie gedronken in Hotel Zeezicht. “Je moet eens bij ons langskomen,” zei Conny van Gremberghen, journalist van beroep. Niet veel later vind ik mezelf terug in een viersterrenhotel in Terneuzen. Inderdaad, van het een komt het ander.

In de eetzaal van het hotel kijk ik uit over de Westerschelde. Het zicht op het langzaam in het avondduister verdwijnende grootscheepse vaarwater ontdooit mijn oude zeemanshart. Het maakt me dichterlijk. Ik zit toch alleen aan tafel; het personeel is voorkomend maar afstandelijk, zoals te verwachten is in een net hotel. Alleen het twitterpubliek houdt me gezelschap. In hoog tempo stuur ik twichten het internet op.

“De bakens blinken, groen en rood. Op de Westerschelde vaart een boot. Het hotelmenu is best gezond. Dus ik tweet dat in het rond. “
“Schepen in de Scheldenacht. Hun lichten als rivieren. Ze varen langs, als verdwaalde dieren, vol verborgen dieselkracht.”
“Met zoveel virtuele eetgenoten, smaakte ook de zeebaars goed. Het geeft me voor ’t toetje moed. Op de Schelde varen nog steeds die boten.”

Het Sinterklaasrijm doet pijn aan de oren, maar enfin, dit houdt me even bezig.


Ongelooflijk uitzicht over de Westerschelde vanuit het balkon van het Terneuzense gemeentehuis.

Lees verder Het geheim van Terneuzen

Ferwerderadelers zien veel in ICT

Tussenrapportage Leefbaarheidonderzoek 

Van onze stagiair Jaap Drost kregen we de eerste resultaten binnen van zijn ondezoek naar de leefbaarheid in zijn woongemeente Ferwerderadeel, hoog in het noorden van Friesland. Jaap loopt stage bij Kabel Noord. Hij is derdejaarsstudent aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Zijn studierichting is Management, Economie en Recht (MER).

Jaap is voortvarend aan de slag gegaan. Hij heeft zich gestort op dorpshuizen, woningcorporaties, ontwikkelaars van dorpsvisies, gemeentelijke ambtenaren en wethouders. Samen met hen heeft hij een onderzoeksplan bedacht. De eerste stap was het uitdenken en verspreiden van een enquête. Inmiddels is hij al een aantal stappen verder. De vragenlijst is verdeeld over álle 3600 huishoudens in zijn gemeente. 

Jaap Drost vertelde me: "De enquêtes zijn 1 december jl. verstuurd naar alle huishoudens in de gemeente Ferwerderadiel. Afgelopen week kwamen de eerste ingevulde vragenlijsten binnen. Bijna allemaal waren ze ingevuld via de vragenlijst die ik op internet had gezet. In de voorlopige resultaten heb ik er 98 van meegenomen."

Op de vraag of ICT iets zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid binnen de gemeente antwoordde 82% positief. Zou Zorg op Afstand een verbetering van de leefbaarheid kunnen zijn? "Ja", zegt 75%. Dat vinden we een interessante uitkomst, gezien het geringe gebruik dat er tot nu toe van wordt gemaakt. 
Niet minder dan 89% van de respondenten vindt ICT een goed middel om een aantal dagen thuis te kunnen werken. 

Jaap concludeert: "De meerderheid van de inwoners van de gemeente Ferwerderadiel heeft baat heeft bij goede ICT-voorzieningen en vindt ook dat ICT een middel kan zijn om de leefbaarheid te verbeteren".

Uitkomsten die aan het denken zetten, vind ik. Het sterkt me in de overtuiging dat goede digitale infrastructuur kan bijdragen aan de kwaliteit van het leven op het platteland. Jaap, bedankt zover en ga zo door.

Meer platteland

Beleef Dokkum op YouTube

De Provincie Fryslân heeft over elk project dat ze heeft gefinancierd vanuit het fonds voor risicovolle innovaties Fryslân Fernijt II een documentaire laten maken. Zo ook van ons project Beleef Dokkum 3D Online. De video is gemaakt door PS Producties uit Leeuwarden. Het resultaat staat inmiddels op het Youtubekanaal van de provincie:http://www.youtube.com/watch?v=vlTQMnsi3i4

‘Wij van Beleef Dokkum’ zijn best tevreden met de film. In luttele minuten is het duidelijk wat we met het plan hebben beoogd. Niet alleen Roeland Westra en ik mochten als directe projectpartners vertellen over Beleef Dokkum, ook onafhankelijke woordvoerders deden dat – zoals een kampeerder en een campingbeheerder.
Op de site van de provincie kan je er het volgende over lezen:

De Provincie Fryslân steunt met het Regionaal Innovatie Programma Fryslân Fernijt experimentele risicovolle samenwerkingsprojecten. Deze projecten dragen bij aan innovatie binnen de thema’s Recreatie en Toerisme, Duurzame Energie en Water. Binnen het thema Recreatie en Toerisme wordt de toerist via internet verleid om naar Dokkum te komen. Op de website wordt de winkelstraat in 3D weergegeven en via WiFi hotspots wordt de toerist in Dokkum gratis informatie aangeboden.
www.fryslan.nl/fryslanfernijt 

Videodocumentaire Beleef Dokkum 3D Online

Niet alleen verleiden we de bezoeker die thuis aan het zoeken is naar een leuke plek om zijn vrije tijd te besteden, we willen hem ook begeleiden als hij eenmaal ter plaatse is. Hoe vaak gebeurt het niet, dat je op je plaats van bestemming de webppagina niet meer kan bereiken, die je zo geïnspireerd had? Daar hebben we nu iets aan kunnen verbeteren.

Meer over het project Beleef Dokkum


Logo Europese Unie  

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND

HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD

DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE

PROVINCIE FRYSLÂN