Verkiezingscampagne en windmolens – Politiek dagboek 2

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier aflevering 1.

Vrijdag 21 februari 2003

Gisteren, tijdens de burgemeestersborrel, herinnerde PvdA-collega Jilles Toornstra zich mijn belofte van de 17e, dat we nog eens een dagje uit varen zouden met de hele gemeenteraad. Daar hield hij me maar even aan, als die boot nu toch te koop stond en 2003 mijn laatste klipperjaar dreigt te worden.
Tja, belofte maakt schuld…
Dus dat wordt een dagje zoutwaterschuimen voor de bestuurders van de gemeente.

De campagnecommissie voor de Friese statenverkiezingen had bedacht, dat het recente windmolendebat wel een duwtje in de goede richting kon gebruiken. Tenslotte worden de tegenstanders plotseling roerig. Ook in de Harlinger gemeenteraad vonden wij het college van B en W tegen ons. Daarom werden vanmiddag op het land van boer Wim Kroon, zelf een voorstander van windenergie, twee symbolische molens opgericht.
Vele kandidaten voor de Provinciale staten waren aanwezig: onder meer Theo van de Bles, lijsttrekker, Oene Hofman, zelf Harlinger, Irona Groeneveld, Sanne van Wees, Hendrik Gommer (campagneleider GrienLinks). Daarnaast andere lokale GroenLinksers: Janny Travaille, voorzitter steunfractie gemeenteraad Harlingen, Inge van Hesteren (fotografe), ondergetekende.
Ook Omrop Fryslân had even tijd voor ons.

Zondag 23 februari 2003

Vandaag heeft Inge tijd besteed aan het verzendklaar maken van nieuwsfoto’s van de windmolenaktie. Ze zijn gestuurd naar de Leeuwarder Courant, de Harlinger Courant en het Friesch Dagblad. Zelf heb ik er de teksten bij verzonnen – onderschriften, kopjes en nieuwstekst. Ook nog een stukje overgenomen van de website van GrienLinks Fryslân (www.grienlinks.nl) en meegestuurd naar de Harlinger Courant.
Tot slot een en ander op de website van groenLinks Harlingen geplaatst. Inge heeft een fotopresentatie gemaakt.

Windmolenactie Harlingen. Foto Inge van Hesteren

Daarna heb ik een uitgebreide reactie geschreven op de ingezonden brief die Piet de Bruin schreef voor de Harlinger Courant van vrijdag. Hij ging nogal kort door de bocht, vond ik en ik voelde me geroepen het standpunt van GroenLinks nog eens goed uit te leggen aan de lezers. Of dat lukt, weet je maar nooit, maar ik denk, dat ik het in ieder geval beter kan uitleggen als meneer de Bruin.

Zaterdag 28 februari

De vlag kan wel uit vandaag. Op de radio hoor ik, dat het COA de Amelander asielzoekers met rust laat tot de zomer.
Amelanders – asielzoekers, bevolking, comité’s, gemeenteraad, COA, INLIA – allemaal gefeliciteerd met het resultaat van burgerlijke saamhorigheid. Er is nog hoop voor Nederland. Diep respect voor de eilanders. Ameland is voortaan mijn favoriete eiland.
Het COA mag zich hiervoor niet beroepen op coulance of grootmoedigheid: het kan zich beter diep gaan zitten schamen in een achterafhoekje, samen met degenen in Den Haag die gezorgd hebben voor deze kille, Kafkaïaanse manier van wetshandhaving.

Maandag 3 maart 2003

Een dik pak papier ligt aan de basis van de fractievergadering van vanavond. Gelukkig heeft de steunfractie verstand van zaken waar ik zelf niets van weet, zodat we samen toch over alle agendapunten een standpunt kunnen formuleren. Er moet nog wel het een en ander worden uitgezocht. Een klus voor de dinsdagmorgen.
’s Avonds laat komt er nog een email binnen van Wout Gerstel (Trebol/GPTV). Om cultuurtempel “Trebol” zakelijk uit het moeras te trekken, is hij van plan om van Trebol een casino te maken…. Een groot landelijk gokautomatenbedrijf (JVH Amusementsbedrijven B.V.) zal dat gaan beheren. Dat bedrijf garandeert tegelijkertijd meer culturele continuïteit. De raad hoeft alleen maar even toestemming te geven en alles komt toch nog goed…

dinsdag 4 maart 2003

Een prachtige voorjaarsmorgen, waarbij het witte rijp van de weilanden langzaam wegsmelt onder de stralen van de ochtendzon…
Omrop Fryslân heeft het persbericht van Gerstel ook ontvangen en besteedt er kort aandacht aan. Een eerste reactie van mij: een gokpaleis is niet het eerste wat bij mij opkomt, als ik nadenk over de toekomst van het culturele leven in Harlingen. GroenLinks heeft in haar programma, dat drugs- en alcoholmisbruik en gokverslaving teruggedrongen moeten worden…
Zoëven ben ik gebeld: vanmiddag om half drie spoedoverleg op het gemeentehuis.
De uitkomst van dit overleg: college en raad zijn unaniem in hun wens, het bestaande beleid t.a.v. automatenhallen te handhaven. Ook in dit geval. Dat betekent, dat Gerstel een andere koper voor zijn cultuurtempel moet zoeken.

Naar aanleiding van een brief van de huurdersvereniging Almenum, die we toevallig onder ogen kregen, had ik vanmorgen een uitgebreid gesprek met dhr. J. Harinxma, de voorzitter van het bestuur van Stichting Wooncentrum Almenum. Nu ben ik weer aardig op de hoogte van alle ins en outs van de ouderenhuisvesting.

Woensdag 5 maart 2003

De hele dag druk bezig. Een paar happen junkfood naar binnen, verrijkt met komkommersalade, en ik kan weer voort, naar de raadscommissievergadering.
Een enorme agenda staat klaar om besproken te worden. Veel insprekers, veel onderwerpen, dus de raadscommissie heeft een lange avond voor de boeg.

Donderdag 6 maart 2003

Nu is er even tijd voor een paar korte indrukken over de commissievergadering.
De eerste opmerking: vijf uur vergadering was gisteren voor mij te lang! Gelukkig was Joop van der Heide prettig op dreef, dus mocht hij de kastanjes uit het vuur halen en kon ik me beperken tot het gevraagd of ongevraagd souffleren van goede raadgevingen. Maar wat een onzin, om maar met één raadscommissie te willen werken! Zoals inspreker Jan Meester terecht zei: voor het publiek is zo’n lange vergadering ook niet zo prettig, zeker niet als jouw onderwerp pas om half elf aan de orde komt…

De invoering van toeristenbelasting kostte veel tijd, want de insprekende ondernemers voelden zich slachtoffer van weer een nieuwe heffing. Ik vind het zelf ook wel vreemd: het bevorderen van het toerisme is een speerpunt van het gemeentebeleid. Het bedrag per overnachting mag voor de toeristen laag zijn, toch voelt toeristenbelasting aan als een contra-productieve maatregel. Naar het schijnt, is de belasting cruciaal onderdeel van de exploitatiefinanciering voor het nieuwe zwembad! Het besluit hiertoe was van vóór mijn tijd. Natuurlijk, zoals wethouder Piet Waaijer stelde, betekent het, dat de Harlinger burger méér OZ-belasting moet betalen, als de toeristenbelasting niet doorgaat. Maar is het zwembad niet voor de Harlingers dan? Dat toch in de eerste plaats, en niet voor de toeristen. Laat ze er dan ook niet voor betalen. Toeristen brengen op allerlei andere manieren al geld in het laadje: bestedingen, werkgelegenheid.

Zondag 9 maart 2003

In de Harlinger Courant van afgelopen vrijdag een stukje van Piet de Bruin over windmolens. Het zit vol met taal- en denkfouten, maar het komt erop neer, dat hij ze niet wil en dat hij zich als tegenstander tot de zwakkeren in de samenleving rekent. Hij vindt, dat GroenLinks niet voor de zwakkeren opkomt, door windmolenparken na te streven. Het is lastig om daar een goede reactie op te geven, als ik dat al moet doen. Misschien is het toch wel nuttig, hiermee heb ik nog eens een aanleiding om het standpunt van GroenLinks aan de bevolking te verduidelijken.

Dinsdag 11 maart 2003

Vergaderd met het T.O.W., het Toeristisch Overleg Waddenzee. In dit overleg spreken vertegenwoordigers van de “natte” recreatie op de Waddenzee met elkaar. Daar zijn vrijetijders zoals wadlopers, kanoërs en wadvaarders bij, maar ook beroepsmensen uit zeilchartervaart en motorrondvaartschepen.
Op de agenda stonden dit keer onder meer het convenant tussen overheid en gebruikers over droogvallen en ander toeristisch medegebruik van het Wad. Het zou mooi zijn, als dit convenant van beide kanten werd aangenomen. Daarbij hebben beide partijen te winnen en vooral ook de natuur van dit gebied!

In de Harlinger Courant, na het ingezonden stuk van Piet de Bruin afgelopen vrijdag, weer een ingezonden brief waar een GroenLinkser zich door aangesproken voelt. Meneer D. Bergsma vindt, dat de gemeenteraad en het gemeentebestuur de Stichting Noodopvang Asielzoekers niet zou moeten ondersteunen met een bijdrage van 40.000 euro. Ik ga er nu niet al te diep op in, maar meneer Bergsma denkt, dat het besluit nog genomen moet worden. Dat is echter al een gepasseerd station; het besluit tot ondersteuning is in februari al genomen. Ook denkt hij, dat de gemeente hiermee tegen de wet handelt: een lagere overheid mag rijksbeleid niet weerspreken. Dat doet de gemeente ook helemaal niet: het gemeentebestuur van Harlingen vangt zelf geen daklozen op, het doet enkel een gift aan een onafhankelijke instantie die dat wél mag. Later meer.

Lees hier deel 3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *