Maandelijks archief: november 2010

Virtueel loket in de media

Opening Dorpssteunpunt trok veel aandacht

Veel vermeldingen in de media van de opening van het Virtueel Loket in Twijzelerheide. Op zaterdag verscheen er meteen al een artikel in de Leeuwarder Courant, naar aanleiding van een test die op vrijdag was uitgevoerd in het dorpssteunpunt. Zie “Zaken doen via dorpscomputer”, onderaan dit bericht.

Maandag publiceerde het Friesch Dagblad er een artikel over: “Twijzelerheide trots op primeurloket”; ook van dit bericht een kopie aan het eind van deze blogposting.

Via het internet schreven de nieuwssites van Wâldnet en RTV Noordoost-Friesland over de opening.

Ook Marc Crolla schreef er een weblogartikel over: Twijzelerheide als Proeftuin voor de Toekomst. Met zijn instemmend commentaar zijn we extra blij, want hij geldt als een specialist op het gebied van innovatieve videocommunicatie.

Voorts maakten de twitteraars @GuusNet, @BurgemeestersNL, @VanEgters, @bremermarkRomkevdWal, @treesflapper, @Ymcadegraaf, @CDAAchtkarspel, @EisevanderSluis, @smelles en @KarinHornstra melding van de opening.

Perstweets waren er van @LC_NoordOost, @binnepuntnl, @Persbericht_NL, @defeanster en @radionof

Foto: Binne-Louw Katsma

Foto: Binne-Louw Katsma

Lees ook het verslag van de opening

Meer over ICT en het platteland


Artikel Leeuwarder Courant 27-11-2010


Artikel Friesch Dagblad 29 november 2010


Digitale plattelandssnelweg geopend

Virtuele opening digitaal loket

Op zaterdag 27 november 2010 was het zover. Dagen, maanden en misschien wel jaren hebben we er naar toegewerkt: de opening van het eerste Friese Virtueel Loket. Die eer was voor het diep in de Friese Wâlden verscholen liggende dorp Twijzelerheide. Het voormalige Rabobankgebouw was helemaal opnieuw ingericht als “Steunpunt”, in het kader van het plattelandsproject Minsken Meitsje in Doarp.

De burgemeester en een Bekende Twijzelerheider in gesprek met het virtueel loket. Foto: Binne-Louw Katsma

De burgemeester en een Bekende Twijzelerheider in gesprek met het virtueel loket.
Foto: Binne-Louw Katsma

Dat steunpunt gaat er samen met de mensen uit het dorp echt wat van maken. Het belangrijkste onderdeel vormen de mensen zelf, in het bijzonder de vrijwilligers van Stichting Raderwerk, die starten met de inbrengwinkel Hastommenocht. Dat is Fries voor: “Bijna voor niks”. In hetzelfde gebouw vinden we vooretaan het Virtueel Loket. Dat is een televisiescherm waarop mensen uit het dorp dienstenaanbieders zoals het gemeentehuis, een bank, een zorgverlener of een verzekeraar kunnen spreken; net alsof ze bij elkaar aan tafel zitten.


Een lange, drukke dag

Team Steunpunt Twijzelerheide. Foto Gijs van Hesteren

Team Steunpunt Twijzelerheide. Foto Gijs van Hesteren

Vrij vroeg op de zaterdagmorgen begon ik met het afgeven van een zak vol USB-sticks. Cadeautjes voor de dapperen, die zich na de feestelijke onthulling wagen achter de camera, voor een opbouwend gesprek met de baliebeambte van dienst. Het hele team van Harstommenocht stond er al in de startblokken. Daarna reed ik door naar Buitenpost, waar het gemeentehuis van Achtkarspelen nog potdicht zat. Het was zaterdag natuurlijk: weekend! Behalve de altijd actieve topambtenaar Frederieke van der Lijn was er niemand in de gelegenheid geweest  om het virtuele loket aan de baliezijde te bemensen. Als cryptotechneut en pseudoambtenaar had ik de eer om samen met haar het griezelig verlaten gemeentehuis te bevolken.

Hard werken hier in 't gemeentehuis van Achtkarspelen! Frederieke van der Lijn en ik staan mensen achter 't virtuele loket Tw'heide te woord. Frederieke beantwoordt moeilijke vragen via het virtuele loket vanuit het gemeentehuis in Buitenpost. Foto: Gijs van Hesteren

Frederieke beantwoordt de moeilijke vragen. Foto: Gijs van Hesteren

Het was al snel hard werken daar in ’t gemeentehuis! Frederieke en ik stonden om de beurt de mensen die zich in het Steunpunt meldden te woord. Dat waren er heel wat, tijdens die feestelijke opening. We hebben met zeker twintig mensen gesproken en dat ging eigenlijk heel plezierig. De internetverbinding was nog niet helemaal zo snel als we zouden willen, maar daar kunnen we aan gaan werken. Het voornaamste was dat het loket nu echt aan van start kon gaan.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan hijst de vlag van Minsken meitsje it Doarp. Foto: Binne-Louw Katsma

Burgemeester Tjeerd van der Zwan hijst de vlag van Minsken meitsje it Doarp.
Foto: Binne-Louw Katsma

Samenwerken

Het loket kwam tot stand door eendrachtige samenwerking van een technisch consortium, bestaande uit initiatiefnemers Kabel Noord (idee, infrastructuur en innovatiemanagement) en DHV (idee en projectmanagement), onderaannemers Axtion (technische uitvoering), De Eijk (opschaling en dienstenaanbieders), NijFinster (adviesbureau voor ICT-innovaties, opschaling en dienstenaanbieders) en een grote aanjager: de gemeente Achtkarspelen. Het project is mogelijk gemaakt met cofinanciering door de Provincie Friesland, het Interregproject Vital Rural Area van de Noordoostfriese gemeenten en door woningcorporatie Thús Wonen.

We hopen, dat dit eerste loket het begin kan worden van méér. Meer digitale loketten, maar ook méér inzet van ICT, breedband en internet op het platteland. Want die dinigen zijn de échte aanvalswapen tegen de ‘plattelandsproblematiek’. Vergrijzing, braindrain, verdwijnen van winkels en dienstverleners, het zijn allemaal tekenen van de demografische Krimp. Helemaal niet erg, als je de wijde wereld weer kan binnenhalen via draadjes, kabels en glasvezels.

Over de aanloop van dit verhaal
Meer over ICT en platteland

Minsken Meitsje in Doarp in Twijzelerheide

Het eerste Friese virtuele loket is bijna een feit. Aanstaande zaterdag wordt het feestelijk geopend, samen met het project Minsken Meitsje in Doarp, dat hiervoor de volgende uitnodiging uit deed gaan:

Het voormalig Rabobankgebouw aan de Dominee Zylstrawei 1A in Twijzelerheide krijgt een nieuwe bestemming. Onder de vlag van het project Minsken Meitsje in Doarp worden hier twee deelprojecten gehuisvest: het Steunpunt en het Virtueel Loket.
De feestelijke starthandeling vindt plaats op zaterdag 27 november 2010 van 11.00 tot 16.00 uur

Programma

11.00 uur – Starthandeling en welkom door burgemeester Tjeerd van der Zwan en wethouder Marten van der Veen.
11.15 uur – Demonstratie van het Virtueel Loket.
11.15 tot 16.00 uur – Nader kennismaken met de projecten, onder het genot van …

Ervaar tijdens de open dag hoe een virtueel loket werkt!

“Minsken Meitsje in Doarp”

Op allerlei manieren wordt her en der ‘krimpachtig’ geprobeerd de leefbaarheid in dorpen te versterken en de ontwikkelkansen te vergroten. In Twijzelerheide is het afgelopen jaar gesproken over knelpunten maar vooral over de kansen van dit dorp. Een zichtbaar resultaat is het herbestemmen van het voormalig bankgebouw waarin twee projectactiviteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd. De projectervaringen in Twijzelerheide kunnen ook in andere dorpen worden benut.

Deelproject Steunpunt

Het steunpunt wil een dienstbare rol voor het dorp en directe omgeving vervullen, samen met de mensen uit of nabij het dorp. Het ‘steunpunt’ wordt ingericht en bemenst onder supervisie van Raderwerk Buitenpost. Er wordt gestart met een inbrengwinkel Hastommenocht.

Deelproject Virtueel Loket

Een virtueel loket is een televisiescherm waarop de mensen in het dorp de dienstenaanbieders zoals het gemeentehuis (WMO), een bank, zorgverlener of verzekeraar kunnen ontmoeten alsof ze bij elkaar aan tafel zitten.

Deelproject(en) Veilig Opgroeien

Voor ouders en kinderen worden allereerst bestaande ondersteunende programma’s geïntensiveerd. De basisscholen, de peuterspeelzaal en het jongerenwerk zijn belangrijke partners.

Meer over innovatie op het platteland

Met Beleef Dokkum de stad in

Stadsmarketing Dokkum zoekt samenwerking

De Stichting Stadsmarketing Dokkum is een initiatief van de Dokkumer ondernemersverenigingen, Stichting Stadsfeesten Dokkum en de VVV Lauwersland, in samenwerking met de gemeente Dongeradeel. Na een eerste introductie tijdens een informatiebijeenkomst  op 15 juni brengt de Stichting ons op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Garmt Visser van de Stichting stelt: "Sterkere profilering van Dokkum begint met een gezamenlijke visie op de stad. Voor een gecoördineerde aanpak van stadsmarketing heeft de Stuurgroep Stadsmarketing een visie- en actieplan uitgewerkt. ISM-Stenden Hogeschool en bureau De Plannenmakers hebben dat ondersteund. Het plan zal in de loop van deze maand (november) beschikbaar komen."

Quick WinsEerst maar eens de ‘Quick wins’, heeft de Stichting bedacht. Door betere samenwerking op het terrein van promotie en communicatie bereik je al op korte termijn resultaten. Eén van die snelle effecten wordt gezocht in het bundelen van krachten met de websites www.dokkum.nlwww.beleefdokkum.nl en www.winkelenindokkum.nl. Daarvoor hebben Garmt Visser (De Plannenmakers) en zijn werkgroepscollega’s Fotina Zijlstra (Stenden) en Eelke Zwart (ondernemersvereniging Club ’65) ook met ons gesproken. Met ‘ons’ bedoel ik in dit geval het consortium achter Beleef Dokkum en noordoostfriesland.nl. Dat bestaat uit Roeland Westra van Nofcom/ROC Friese Poort en uit ondergetekende, die daar namens Kabel Noord zit.  

Roeland Westra en wij waren wel blij met de toenaderingspoging. Daar gingen we graag op in. We hadden een draadloos netwerk gebouwd, een driedimensionale winkelomgeving, een dagelijks bijgehouden database met bedrijven, organisaties, evenementen en overige bijzonderheden en een bezoekersportal. Dit geheel, onder de verzamelnaam Beleef Dokkum, was niet zozeer gericht op gewin voor de eigen organisaties, maar op waardevermeerdering van het product "Dokkum". We waren al een tijdje aan het zoeken naar manieren om ons geesteskind onder de aandacht te brengen en als vanzelf diende de gelegenheid zich aan.

Regio en Europa

Er bestaat al enige wisselwerking met de bovenstadse regiomarketing van de samenwerkende Noordoostfriese gemeenten in het Europese project Vital Rural Area. Die uitwisseling zal alleen maar toenemen, omdat de database van Beleef Dokkum een bouwsteen zal worden voor de scoiaal-economische database van het Masterplan Noordoost-Friesland, dat momenteel in de steigers staat. We denken, dat we er goed aan doen, om de functionaliteiten van Beleef Dokkum samen te brengen met de eigenaren en doelgroepen van de andere organisaties. Want alleen door samenwerken bereik je resultaten bij regiomarketing.