Tagarchief: beeldcommunicatie

Erik Zwierenberg herkent goede ideeën

Innovator in Friesland

LEEUWARDEN – “Roepen dat het kan, het werkt!” Erik Zwierenberg is er vast van overtuigd dat een goede visie leidt tot realisatie. Hij zit aan tafel in het door Herman Hertzberger ontworpen gebouw van NHL Hogeschool in Leeuwarden. Om precies te zijn, in het Huis van het Heden. Het visitekaartje van de stichting GEEF, waarover Zwierenberg de directie voert – hij is iemand die veel dingen tegelijk doet. We kennen hem bijvoorbeeld als kwartiermaker van Omkeer 2.0, als bedenker van het ‘Boek in één Dag’, als columnist van ‘de Zakenspiegel’. Vooral kennen we hem als een man die in staat is om met originele ideeën te komen. We ondervragen hem over zijn visie op innovatie.

Erik Zwierenberg
Erik Zwierenberg. Foto: Inge van Hesteren.

“Briljante concepten, daar moet je toch mee uitkijken,” stelt hij desalniettemin. “Wow, fantastisch, zeggen mede-innovators tegen elkaar, maar vervolgens is er niemand die iets met de concepten doet. Terwijl dat het is waar het bij innovatie om moet gaan:  het omzetten van een houtje-touwtje-idee in een verkoopbaar marktproduct. Heel vaak zie je dat de bedenkers van een nieuw product of concept er zelf niet veel mee kunnen. Dat organisaties of bedrijven die het als volgende oppakken er ineens wél de vruchten van plukken. Jammer voor de innovator, die zijn investering nooit meer terugziet.

Je ziet het aan het nieuwe beeldhorloge, waarvan we een exemplaar hebben hier in het Huis van het Heden. Goed idee, goed ontwikkeld, goed naar de markt gebracht, zeker duizend zijn ervan verkocht. Vooral via de zorginstellingen die het product van begin af ondersteund hebben. Maar toen stokte de verkoop. Voor écht succes zijn meer partijen in de markt nodig. Misschien moeten er vertegenwoordigers langs de zorginstellingen? Zijn de aanbieders misschien vergeten om een marketingbudget te reserveren?   Lees verder Erik Zwierenberg herkent goede ideeën

Noordoost-Fries initiatief slimmere zorg

Dongeradeel logo

Na meer dan een jaar voorbereidende besprekingen komt het nu toch echt van de grond: Zorg op Afstand in de gemeente Dongeradeel. Een verdiend succes voor de initiatiefnemer van het eerste uur, wethouder Sicco Boorsma, maar ook voor de uitgebreide kring van andere betrokkenen. En voor ons, van Kabelnoord, want achter de schermen hebben ook wij behoorlijk ons best gedaan om het allemaal mogelijk te maken. ‘Allemaal’, inderdaad, want behalve Zorg op Afstand is er meer gaande. Zie het persbericht hieronder, dat vandaag werd uitgezonden door de Gemeente Dongeradeel.

Lees verder Noordoost-Fries initiatief slimmere zorg

Koffie en beeldbellen in Het Bolwerk

Afgelopen najaar begon onderzoeker Ewoud van der Wal met het verkennen van de belangstelling voor het fenomeen ‘Beeldbellen’. Zijn doelgebied was Noordoost-Friesland, zijn opdrachtgever was de regionale nutskabelaar Kabelnoord. Dochterbedrijf NijFinster zet beeldbellen al geruime tijd in voor ‘Zorg op Afstand’ met welzijns- en thuiszorgorganisaties. Het lijkt op Skypen, maar voor de niet-digitale doelgroepen wordt er gebruik gemaakt van beeldtelefoons. Ewoud probeert er achter te komen of mensen buiten het zorg- en welzijnscircuit ook interesse hebben in die beeldtelefoons.

In de hal van Welzijnsstichting Het Bolwerk.

Daarvoor reist hij rond door Noordoost-Friesland. Hij stuurde enquêtes rond, ging zelf langs de deuren, hij nodigde zichzelf uit bij thema-avonden in de kleine dorpen en gisteren had hij een videoconferencing-stand ingericht bij de welzijnsstichting in Dokkum.

Lees verder Koffie en beeldbellen in Het Bolwerk

De virtuele bibliotheek

Stel je voor: twee plasmaschermen staan rechtop tegen de muur in het dorpshuis. Het zijn aanraakschermen. Ze werken als een iPad: slepen, vegen, aantikken.  Scroll door meerdere themaboekenkasten. Als je tikt op een boek opent het zich ter inzage. Je kan het doorbladeren. Heb je vragen, dan gebruik je het Byldskermloket (Fries voor Virtueel Loket) voor beeldcommunicatie met een bibliotheekmedewerker in de stad. Als het boek je bevalt kies je voor de optie ‘kopen’ of ‘lenen’ en voor de optie ‘papier’ of ‘digitaal’.

Een blogbericht over dit onderwerp, daartoe besloot ik na een mail van de door mij zeer gewaardeerde Roeland Westra van het leerbedrijf Nofcom. Roeland vertelde me dat hij bezig is met een project rond het Nieuwe Winkelen, in samenwerking met de opleiding Detailhandel van ROC Friese Poort Dokkum. Hij stuurde een uiterst interessante video en tekst vanuit Korea mee: lees en bekijk die hier. Langs dezelfde lijnen waren we hier in het bescheiden Noordoost-Friesland al bezig geweest. Alleen gaat een en ander hier soms iets langzamer dan in het nieuwe centrum van de wereld: het Verre Oosten.

Stenen tijdperk

Steenen Tijdperk

We leven eigenlijk nog in het ‘stenen tijdperk’ van de computertechnologie. De grootste uitdaging ligt desondanks niet in de technologie, maar in het ‘anders’ organiseren van innovatie- en werkprocessen. Dat kan de manier zijn om ‘krimp’vraagstukken te lijf te gaan. Welke nieuwe vormen van samenwerking en dienstverlening kunnen we met wie en onder welke condities ontwikkelen, samen met burgers in een krimpregio? Hoe ziet de ‘maatschappelijke business case’ er dan uit?

Meer ouderen, minder jongeren. Meer zorgbehoefte, minder geld. Meer werkloosheid, minder bedrijven. Verdwijnende winkels, postkantoren, bankfilialen, bibliotheken, scholen, cafés. Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat het toch fijn blijft om in een klein dorp te wonen? Het dorp Burum is de proeftuin voor de inzet van breedband en ICT als instrument voor sociale en economische ontwikkeling van een krimpend platteland. We noemen het project: Smart Rural Network Society, een onderdeel van het derde werkpakket van Vital Rural Area.

Lees verder De virtuele bibliotheek

Glasvezel voor Heidepunt

Vorig jaar installeerden we een Byldskermloket ofwel Virtueel Loket in het steunpunt te Twijzelerheide. ‘We’, dat was een consortium van de Gemeente Achtkarspelen, Axtion BV, DHV, De Eijk BV en Kabel Noord. In dit blog heb ik hier al vaker over geschreven. Dat is hier na te lezen.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan en een bekende dorpsbewoner openen het Byldskermloket in november 2010. Foto: Binne van der Louw

De grootste hinderpaal bleek de bandbreedte en capaciteit van de internetverbinding. Noch ADSL, noch  de Kabel konden dit voor elkaar krijgen. Er is nu gelukkig een oplossing gevonden, dankzij goede en effectieve samenwerking tussen mijn collega’s bij Kabel Noord en het ambtelijk apparaat van de gemeente Achtkarspelen. Het volgende was eind juli te lezen in de besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Achtkarspelen. Ik citeer:

Snel internet voor Byldskermloket en scholen

In Twijzelerheide komen onder de noemer Minsken Meitsje in Doarp veel activiteiten samen. Passend binnen dat kader heeft Kabel Noord een aanbieding gedaan waarmee het mogelijk en betaalbaar wordt om zowel het ‘byldskermloket’ als twee basisscholen versneld aan te sluiten op glasvezel.

De project- en stuurgroep Klasseglas hebben aangegeven positief te staan tegenover het versneld aansluiten van deze twee basisscholen in Twijzelerheide.

Het college van B & W heeft  besloten hieraan medewerking te verlenen. Het collegebesluit houdt in:

– Versnelde aanleg glasvezelinfrastructuur naar Virtueel Loket Twijzelerheide;

– Integrale koppeling, i.c. ontsluiting van de twee basisscholen, in lijn met het Projectplan Klasseglas;

– Akkoord met offerte Kabel Noord en kostendekking conform het voorstel.

Kabel Noord zal gedurende de zomer voorbereidingen treffen om in het najaar met de uitvoering te kunnen starten.

Betekenisvol leren met ICT

Geplukt van de website van NijFinster, het zorg-op-afstandbedrijf waar ik af en toe mijn tijd in steek:
“NijFinster verzorgde op 30 maart miniworkshopjes Skypen op de Samen Deskundigerdag op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De middag werd georganiseerd door Friese basisscholen. Dit gebeurt vanuit het Samen Deskundiger Verband Fryslân en een aantal Friese onderwijsprojecten.”

Organisatoren Sijbrand Dijkstra en Willem Wouda spreken de volle NHL-zaal toe. Foto Gijs van Hesteren

Hogere onderwijsambities

We citeren de organisatie van de dag:
“De Friese basisscholen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de onderwijskwaliteit. De volgende stap is het streven naar hoge ambities bij ouders, leerkrachten en kinderen. Om de ambities te verhogen moet het leren aansluiten bij de maatschappij. Het moet betekenisvol zijn. Kinderen moeten weten waarom ze naar school gaan en wat hun toekomstperspectief is. Lees verder Betekenisvol leren met ICT

Virtueel loket in de media

Opening Dorpssteunpunt trok veel aandacht

Veel vermeldingen in de media van de opening van het Virtueel Loket in Twijzelerheide. Op zaterdag verscheen er meteen al een artikel in de Leeuwarder Courant, naar aanleiding van een test die op vrijdag was uitgevoerd in het dorpssteunpunt. Zie “Zaken doen via dorpscomputer”, onderaan dit bericht.

Maandag publiceerde het Friesch Dagblad er een artikel over: “Twijzelerheide trots op primeurloket”; ook van dit bericht een kopie aan het eind van deze blogposting.

Via het internet schreven de nieuwssites van Wâldnet en RTV Noordoost-Friesland over de opening.

Ook Marc Crolla schreef er een weblogartikel over: Twijzelerheide als Proeftuin voor de Toekomst. Met zijn instemmend commentaar zijn we extra blij, want hij geldt als een specialist op het gebied van innovatieve videocommunicatie.

Voorts maakten de twitteraars @GuusNet, @BurgemeestersNL, @VanEgters, @bremermarkRomkevdWal, @treesflapper, @Ymcadegraaf, @CDAAchtkarspel, @EisevanderSluis, @smelles en @KarinHornstra melding van de opening.

Perstweets waren er van @LC_NoordOost, @binnepuntnl, @Persbericht_NL, @defeanster en @radionof

Foto: Binne-Louw Katsma

Foto: Binne-Louw Katsma

Lees ook het verslag van de opening

Meer over ICT en het platteland


Artikel Leeuwarder Courant 27-11-2010


Artikel Friesch Dagblad 29 november 2010


Digitaal doorkijkje Friese Wouden

Virtueel Loket presenteert zich aan Twijzelerheide.

Zaterdag presenteerde het ‘Virtuele Loket’ zich aan het Friese wouddorp Twijzelerheide. Zie ook mijn blogbericht van vorige week. De apparatuur stond opgesteld in een kraam bij de braderie aan de Gaelewei. Martijn Goeman van Axtion BV uit Emmen had de techniek verzorgd. De gemeente Achtkarspelen en Kabel Noord zorgden voor de bemensing ter plekke. Voor de crew op afstand zorgden DHV en De Eijk Innovatie en Vernieuwing.

Het loket werd op zich welwillend bekeken. Jong en oud, van negen- tot vijfenzeventigjarigen hadden interesse. De situering tussen ambachten en kunstnijverheid was misschien een beetje vreemd, maar dat was zo bedacht door de mensen uit het dorp zelf. Hilly Veenstra van de plaatselijke computerwerkgroep zat in de kraam naast de onze glas te graveren. Zij was degene die ging over de kramen en de hele opzet van de braderie. Hilly vond het hele concept best leuk en dit keer kon ze zelf ook eens ervaren hoe zo’n beeldverbinding werkte. Ze praatte uitgebreid met projectleidster Tamara Wiersema, die vanuit de stad Groningen het beeldscherm bemande.

Digitaal doorkijkje in Friese Wâlden


Bij de braderie was er niet zo heel veel volk op de been. De meeste Twijzelerheiders bevonden zich in de naburige feesttent of op het kermisterrein. De enkele verdwaalde feestganger die voorbijwankelde had niet veel zinnigs te melden. Esther Veenstra van de gemeente Achtkarspelen stond een deel van de dag bij de kraam. Ze merkte op: “De mensen die echt erg enthousiast waren en het ook wel eens willen proberen, kwamen niet uit het dorp zelf.”

Toch kreeg het loket wel dorpsaandacht. Een greep uit de opmerkingen, rijp en groen:

“Techniek? Da’s niks voor mij.”
“Goh, ze praat terug!”
“Wie is dat, Skype?”
“Best handig, zoiets.”
“Hoe werkt dat nou precies?”
“Ik stuur altijd een e-mail.”
“Nou, de Rabo is net weg, dus als ze zo weer terugkomen is dat niet gek.”
“Een computer is niks voor mij.”
“Veel te onveilig, dingen regelen via het internet.”

Videoverbinding Friesland – Groningen

Sommigen waren zelfs verontwaardigd. “Waarom horen we hier niet rechtstreeks over, in plaats van via de krant? Eén keer kwamen ze van de gemeente vragen of ze bij mij een ruimte konden huren en daarna hoor je er nooit meer wat.”
Dat is ook een pluspunt van zo’n presentatiemiddag. Misverstanden kunnen ter plaatse worden geklaard.

Frederieke van der Lijn begeleidt het project namens de gemeente. Haar mening: “Dit staat nog erg ver weg van de belevingswereld van de mensen hier. De toegevoegde waarde wordt nog niet altijd gezien. Misschien moet er ook een ‘funfactor’ zijn.”

En Esther beaamt dat: “Wat mij opviel is dat de toegevoegde waarde van het Virtueel Loket nog niet wordt ingezien. Een aantal leek het best handig dat er zoiets kwam. Ze zeiden er bij dat ze er zelf geen behoefte aan hadden, omdat ze alles nog zelf konden doen. Ik denk dat we het aantrekkelijker moeten maken om naar het loket toe te gaan.“

In opdracht van de programmaleiding van Vital Rural Area wordt door Qviv ook de presentatie van het virtuele loket gefilmd.

Eigenlijk bevestigen al deze reacties wat we al vermoedden. Ten eerste, dat serieuze toepassingen pas echt aanslaan als er ook iets ‘leuks’ te halen valt. Ten tweede, dat alleen het neerzetten van apparatuur nooit voldoende is, maar dat goede communicatie, begeleiding en instructie cruciaal zijn. Ten derde, dat de behoefte eigenlijk niet van de dorpsbewoners komt, maar van de dienstenaanbieders. De gemeente, de banken, de politie trekken hun fysieke diensten terug uit de kleine kernen. Een virtueel loket is voor hen de sublimatie van een schuldgevoel, het is een digitale alibidienst. Niet dat dit erg is. Het wil niet zeggen, dat dit concept op den duur niet zou kunnen aanslaan. Integendeel, juist door de diverse dienstenaanbieders te bundelen en door ze te combineren met aardigheden als videowall en online gamingplatform kan het een sterk concept worden.

Meer foto’s van de middag
Meer over virtueel loket en platteland

Europese beeldcommunicatie

Elke keer, als we elkaar de afgelopen anderhalf jaar tegenkwamen, zeiden Simon Simonsen en ik tegen elkaar, dat we videoconference zouden gaan gebruiken voor het onderhouden van contact. Simon vertegenwoordigt de Deense gemeente Vejen in het Europese project Vital Rural Area. Zo eens in het halve jaar komen afgevaardigden van Noordoost-Friesland, Denemarken en elf andere internationale Noordzeepartners bijeen. Als adviseur van de NOFA-gemeenten en van de afdeling Economische Zaken van de provincie Fryslân ben ik er meestal bij. 

Van links naar rechts en van boven naar beneden: Sytze Nauta (gemeente Achtkarspelen), Marc Crolla, Simon Simonosen (municipality of Vejen), Gijs van Hesteren en Marcella Jansen (gemeente Kollumerland). Foto: Gijs van Hesteren

Van links naar rechts en van boven naar beneden: Sytze Nauta (gemeente Achtkarspelen), Marc Crolla, Simon Simonosen (municipality of Vejen), Gijs van Hesteren en Marcella Jansen (gemeente Kollumerland). Foto: Kabel Noord.

Vaker dan tweemaal per jaar zou handig zijn, maar dat stuit op praktische en financiële bezwaren. Toch zijn deze ontmoetingen enorm belangrijk. In zijn subsidievoorwaarden legt het fonds Interreg IV-B niet voor niets grote nadruk op ’transnationality and knowledge transfer’. Begrijpelijk, want juist dát is het moeilijkste onderdeel van zo’n project. Elke regio heeft zo zijn eigen – soms geheime – agenda en zijn eigen budget. Het is de gemakkelijkste weg om aan die overwegingen voorrang te geven. Maar wij willen in Europa écht iets van elkaar leren, toch? Wij vinden écht, dat het totaal meer moet zijn dan de som der delen. Daarom besteedt het projectmanagement veel aandacht aan het delen van elkaars geheimen. 

Dus hoe lossen we dat op? De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Dus tot uitvoering van de met de mond beleden voornemens van Simon en mij was het nog niet gekomen. Voor Marc Crolla is dat echter een zacht eitje. Hij voegde vorige week de daad bij het woord. Hij organiseerde een internationale bespreking over het project Klasseglas. Marc is een specialist in ICT-processen, beeldcommunicatie, onderzoek en organisatie, en transities in zorg en onderwijs. Puttend uit zijn ervaring met videoconferencing voor onder andere Klasseglas en Zorg op Afstand bij NijFinster stelde hij een protocol op voor effectief videovergaderen. Als technisch platform stelde hij voor te gaan ‘Skypen’.

Waarom eigenlijk? Het Skypeplatform is nog niet goed uitwisselbaar met H323 en SIP, de tot nu toe gebruikelijke vormen van videoconferencing. Toch is dat niet erg, indien je je realiseert, dat inmiddels tientallen miljoenen mensen beschikken over Skype-ervaring en -software. De echte doorbraak kwam met de laatste Bètaversie nr. 5. Hiermee is het mogelijk om te videoconferencen vanaf meer dan twee locaties tegelijk.

Het zou best kunnen dat de software van het Estlands-Luxemburgse bedrijf in de nabije toekomst wél goed gaat communiceren met andere protocollen. Skype heeft er bijvoorbeeld al lang geleden voor gezorgd, dat vaste mobiele en vaste telefoonnummers bereikt kunnen worden via Skype.
Bovendien is het een gratis platform. Het kost niets, als je ermee wilt beginnen en stel, dat je een beter platform vindt, dan heb je geen geld weggegooid.

Zo zaten we vrijdagmiddag om de virtuele tafel. Beetsterzwaag, Dokkum, Surhuisterveen en Vejen (DK) spraken elkaar uitgebreid, met prima beeld en geluid en in real time. Voor twee van de vijf participanten was het een volledig nieuwe ervaring. Desondanks – na enige gewenning – was de vergadering effectief en nuttig. Lees ook het weblog van Marc over dit onderwerp: Denen helpen Friezen.

De volgende stappen: vaker en met nóg meer gespreksdeelnemers.

Informatie over:
Vital Rural Area
Klasseglas
NijFinster
Kabel Noord
Blog Marc Crolla

Engelstalige versie van dit blog

Zorgautoriteit verlengt regeling Zorg op Afstand

NZa: zorg op afstand blijft declarabel

NZa: zorg op afstand blijft declarabel

Goed nieuws voor Zorg op Afstand. Zorgaanbieders mogen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook na 1 juli 2010 ‘zorg op afstand’ declareren. De NZa verlengt de termijn van het experiment tot 1 januari 2012, vanwege de positieve resultaten. In samenwerking met ActiZ en VWS bekijkt de NZa mogelijkheden voor structurele financiering van ‘zorg op afstand’.

Het betekent dat ook wij kunnen doorgaan met het project voor beeldcommunicatie, dat wij het afgelopen jaar hebben ingevoerd bij Thuiszorg Het Friese Land. Sterker nog, NijFinster en THFL kunnen gaan nadenken over opschaling. Bovendien kunnen vanaf nu ook andere zorginstellingen gebruik gaan maken van de regeling. Tot nu toe was dat voorrecht alleen voorbehouden aan een select groepje zorginstellingen, waaronder THFL.

Declareren verpleeguren

Aanbieders die vanuit het experiment zorg op afstand leveren, mogen voorlopig vier uur verpleging per aansluiting blijven declareren. Nieuwe aanbieders kunnen dit via de beleidsregel innovatie aanvragen.
De NZa laat weten dat er in 2008 één miljoen euro gemoeid was met het experiment. "Het is langzaam van start gegaan, maar rolt nu steeds meer uit. De verwachting is wel dat dit bedrag gaat toenemen", aldus een NZa-woordvoerster.

Structurele financiering

Voor een structurele financiering is het noodzakelijk dat ‘zorg op afstand’ wordt opgenomen in de extramurale zorgarrangementen. ActiZ en de zorgverzekeraars doen voor het eind van dit jaar een voorstel voor de zorgarrangementen.

Evaluatie ‘Zorg op afstand’

Het experiment van volgen van en communiceren met cliënten via een beeldscherm is volgens evaluaties van de NZa en het NIVEL succesvol. Cliënten voelen zich bijvoorbeeld zekerder in huis en problemen worden eerder gesignaleerd. Zo’n dertig zorgaanbieders leveren ‘zorg op afstand’ aan meer dan duizend cliënten.

Bron: www.skipr.nl

Meer zorg op afstand