Tagarchief: regiomarketing

Op zoek naar het Masterplan

In Noordoost-Friesland is men goed bezig (#dwaande) met de toekomst. Van grote betekenis was het tot stand komen van het Sociaaleconomisch Masterplan. Onlangs werd het gepresenteerd voor een forum van vierhonderd ondernemers en  vertegenwoordigers van overige instellingen en organisaties.

DwaandeDe presentatie werd geestdriftig begroet. Alleen, bij de uitgang van de feestzaal werd er van alles uitgereikt, maar geen kopie van het plan zelf. Nog weken nadien ging de vraag rond: “Gijs, weet jij misschien waar we dat plan kunnen bekijken, aanvragen of downloaden?” Ik wist het ook niet, maar een zoekactie op het internet leverde mij een paar weblinks op. Uiteindelijk vond ik de bestanden via de notulen van de gemeenteraadsvergadering van november van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Toegegeven, het moest van ver komen. Misschien ligt hier een mooie taak voor de communicatieafdelingen van de aan het Masterplan deelnemende gemeenten in Noordoost-Friesland. De ondernemers willen best enthousiast zijn, maar ze moeten wel weten waarvoor natuurlijk. Op zich waren ze al erg blij met de Dwaande-sticker voor de bumper van hun auto.

Ten behoeve van mezelf en de belangstellende omgeving herplaats ik downloads van de documenten hier in dit weblog.

Masterplan Noordoost (6 Mb)

Samenvatting Masterplan (2 Mb)

Uitvoeringsagenda Masterplan (2Mb)

Meer berichten over dit Masterplan.

Bakken met geld

“Lekker gaan vreten bij dure restaurants tussen de middag waar een lunch minimaal 100 euro per persoon kost. En overnachten in hotels die bakken met geld kosten. Ik geloof wel dat het een groot succes was……”

Dat was de reactie die een anonieme reaguurder vandaag gaf op een blogposting die alweer een paar jaar in mijn berichtenlijst staat, over de beginfase van het project Vital Rural Area. Het is niet het soort reacties dat ik onder mijn berichten toesta, voor anonieme scheldpartijen bestaan andere podia. Op de strekking ga ik echter graag even in.

Internationale partners, die rondhangen in dure hotels...

Je kan je afvragen of er duur gegeten en geslapen moet worden. Echter, voor regiopartners in zo’n internationaal project is een goede presentatie van de eigen regio van groot belang. Ze laten graag zien op welk niveau een bezoeker ontvangen kan worden. Daar komt bij, dat het bezoekende gezelschap al snel meer dan vijfentwintig personen omvat. Bijvoorbeeld in Noordoost-Friesland wordt het dan al snel zoeken naar een accommodatie die dat aantal mensen aankan. En heb je er een gevonden, dan worden er geen lieverkoekjes gebakken, qua prijsstelling.

Dan nog, de gastvrijheid biedende locaties realiseren zich vaak, dat ze het podium vormen voor beleidsvorming van hun lokale overheid en/of bedrijfsleven. Ze vragen doorgaans niet het onderste uit de kan en zeker geen honderd euro per lunchcouvert.

Zo worden de ontvangende regio’s tussen twee uitersten heen en weer geslingerd: wat is verstandig? Moeten zij hun bezoekers iets bijzonders of iets gewoons aanbieden? Stamppot vindt ook iedereen lekker. We herinneren ons van een van de partnermeetings van Vital Rural Area nog heel goed de labskous; zeemanskost bereid door de directeur van de Wirtschaftsakademie Husum persoonlijk. Rodebietenstamppot, haring, spiegelei, biertje erbij. Jammie. Hooguit drie euro per bord.

Al doende op de radio

Kabel Noord is ook ‘dwaande‘. Dat kon ik bevestigen tijdens het radiointerview bij de lokale omroep RTV Noordoost-Friesland. Vanaf het begin van de regionale samenwerking die leidde tot deze campagne was Kabel Noord erbij betrokken. Daarover mocht ik komen vertellen, samen met onder andere Willem Kooistra van PTH, Jan Willem Zwart van Markant Friesland en van De Kruidhof en Jelle Boerema, wethouder van de gemeente Kollumerland c.a.

Studio RTV NO-Friesland, Weekend Nieuwsshow. @Nijsfamke aan het werk met haar collega's
Studio RTV NO-Friesland, Weekend Nieuwsshow. @Nijsfamke aan het werk met haar collega's.

Zo’n radiogesprek is altijd te kort en net als je er eens goed voor wilt gaan zitten is het alweer afgelopen. Van tevoren had ik me zorgen gemaakt. Gaat men straks vragen wat Kabel Noord allemaal doet aan dwaande? Dat was ik na gaan vragen bij mijn collega P.W. en zij antwoordde: “Jazeker zijn wij dwaande! Op de nieuwe website komt het logo en we participeren in allerlei dwaande-achtige zaken zoals Beleef Dokkum, Vital Rural Area, Klasseglas enzovoorts. Om de leefbaarheid in Noordoost-Friesland te vergroten en om iedereen dwaande te houden leveren wij voorzieningen op het gebied van breedband en breedbandtoepassingen.” Lees verder Al doende op de radio

Dwaande in Friesland en Zeeland

Regiomotto wordt virale klapper

Dwaande © Binne-Louw KatsmaDe ondernemersavond van afgelopen maandag moest een klapper worden,  een nieuwe stap op weg naar een krachtige, zelfbewuste regio Noordoost-Friesland. Het lijkt te zijn gelukt, met een massale lancering van ‘dwaande‘. Dat is het motto van de nieuwe regiocampagne, naar men hoopt en verwacht een reclameklapper. Als viraal concept moet het worden overgenomen door ieder mens, ieder bedrijf en iedere organisatie die aan het werk is in Noordoost-Friesland. Al kenden Amsterdammers en Chinezen het woord nog niet, ze namen het graag over. Kijk maar naar dit filmpje: Dwaande in Noordoost-Friesland.

Het idee voor de avond houdt verband met de uitvoeringsagenda van het Sociaal-economisch Masterplan Noordoost. Hiervoor was Regiomarketing Noordoost Fryslân het vehikel, als onderdeel van het Europese project Vital Rural Area. Buitenlandse partners uit Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, België en Zeeuws-Vlaanderen wisselen in dit deelproject ervaringen en kennis uit over de identiteit en vermarkting van een regio. In mei 2011 vindt er een internationale conferentie plaats in Friesland.

Politieke kopstukken

Na een lange werkdag bij Kabel Noord meldde ook ik me bij het multifunctionele centrum De Colle, voor een buffet en toespraken van politici. Het was er afgeladen. Uiteindelijk vond ik mezelf terug in een zijzaaltje, aan tafel met een dozijntje andere netwerk-noordoosters. Onder andere de grote baas van het ziekenhuis zat bij me aan tafel. Stiekum nog leuker was het, dat de maaltijd een soort tweetup werd. Voor de minder sociaal-netwerkende lezers: dat is een real-life-ontmoeting van microblogkennissen.  Onder andere zit Anita Hanemaaijer bij mij aan tafel; zij is de vriendin van mijn gewaardeerde ex-stagiair Wytse Pyt de Jager. Ook twitteraar @martinvandijk leer ik hier kennen.

Gijs en Keimpe, B & W te Juinen
Gijs en Keimpe, burgemeester en wethouder te Juinen. Of andersom.

Er waren veel meer twitteraars op het feestje. Niemand minder dan de Friese Commissaris der Koningin Jorritsma verzond er zijn eerste tweet en zelf ging ik op de foto bij Binne-Louw Katsma. QR-goeroe Keimpe Bleeker en ik beeldden de burgemeester en wethouder van Juinen uit. Met anderen – zoals Melle Kloosterman – had ik intensief twittercontact, al was het zó druk, dat we elkaar niet eens in levende lijve hebben kunnen vinden.

Toespraken en speeches. Daar moet je van houden. Maar Marga Waanders, de burgemeester van Dongeradeel, sprak gedenkwaardige woorden:  “We gaan de regio verglazen, langzaam maar zeker. Er zijn plannen en er komen fondsen, zo niet snel, dan toch langzaam maar zeker”.

Dwaande, het sloeg in, deze slagzin. Een dag later al zag ik dat een van onze technici dwaande was in het servercentrum en een NHL-student was dwaande in Leeuwarden. Viraal, ik zei het al.

Een dag of wat later vertrok ik naar Sluis. Samen met mijn Noordoostfriese projectgenoten ging ik dwaande naar Zeeuws-Vlaanderen en twaalf andere Europese partenerregio’s brengen. Daarover een andere keer meer.

Foto’s © Binne-Louw Katsma

Met Beleef Dokkum de stad in

Stadsmarketing Dokkum zoekt samenwerking

De Stichting Stadsmarketing Dokkum is een initiatief van de Dokkumer ondernemersverenigingen, Stichting Stadsfeesten Dokkum en de VVV Lauwersland, in samenwerking met de gemeente Dongeradeel. Na een eerste introductie tijdens een informatiebijeenkomst  op 15 juni brengt de Stichting ons op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Garmt Visser van de Stichting stelt: "Sterkere profilering van Dokkum begint met een gezamenlijke visie op de stad. Voor een gecoördineerde aanpak van stadsmarketing heeft de Stuurgroep Stadsmarketing een visie- en actieplan uitgewerkt. ISM-Stenden Hogeschool en bureau De Plannenmakers hebben dat ondersteund. Het plan zal in de loop van deze maand (november) beschikbaar komen."

Quick WinsEerst maar eens de ‘Quick wins’, heeft de Stichting bedacht. Door betere samenwerking op het terrein van promotie en communicatie bereik je al op korte termijn resultaten. Eén van die snelle effecten wordt gezocht in het bundelen van krachten met de websites www.dokkum.nlwww.beleefdokkum.nl en www.winkelenindokkum.nl. Daarvoor hebben Garmt Visser (De Plannenmakers) en zijn werkgroepscollega’s Fotina Zijlstra (Stenden) en Eelke Zwart (ondernemersvereniging Club ’65) ook met ons gesproken. Met ‘ons’ bedoel ik in dit geval het consortium achter Beleef Dokkum en noordoostfriesland.nl. Dat bestaat uit Roeland Westra van Nofcom/ROC Friese Poort en uit ondergetekende, die daar namens Kabel Noord zit.  

Roeland Westra en wij waren wel blij met de toenaderingspoging. Daar gingen we graag op in. We hadden een draadloos netwerk gebouwd, een driedimensionale winkelomgeving, een dagelijks bijgehouden database met bedrijven, organisaties, evenementen en overige bijzonderheden en een bezoekersportal. Dit geheel, onder de verzamelnaam Beleef Dokkum, was niet zozeer gericht op gewin voor de eigen organisaties, maar op waardevermeerdering van het product "Dokkum". We waren al een tijdje aan het zoeken naar manieren om ons geesteskind onder de aandacht te brengen en als vanzelf diende de gelegenheid zich aan.

Regio en Europa

Er bestaat al enige wisselwerking met de bovenstadse regiomarketing van de samenwerkende Noordoostfriese gemeenten in het Europese project Vital Rural Area. Die uitwisseling zal alleen maar toenemen, omdat de database van Beleef Dokkum een bouwsteen zal worden voor de scoiaal-economische database van het Masterplan Noordoost-Friesland, dat momenteel in de steigers staat. We denken, dat we er goed aan doen, om de functionaliteiten van Beleef Dokkum samen te brengen met de eigenaren en doelgroepen van de andere organisaties. Want alleen door samenwerken bereik je resultaten bij regiomarketing.