QR-plannen en de vragen die daarbij horen

In de kranten lezen we dat het Gebiedsplatform Noordoost-Friesland positief heeft beschikt over ons plan “QR – Dwars door Dokkum”. We hadden voor dit project, dat we op ongeveer 95 duizend euro hebben begroot, een aanvullende subsidie aangevraagd van 28.500 euro. De beschikkingsbrief moeten we nog ontvangen, maar daar vertrouwen we op.

WiFi, QR-codes, stadsmarketing en internet-awareness in Dokkum.

In sociale media als Twitter en LinkedIn werd positief, maar soms ook geschrokken gereageerd. Zo schreef Ids Jousma: “Een subsidie van liefst 28.000,- ? Het blijft een zeer groot bedrag als het over QR-codes gaat.” En Bonny Koenen vulde aan: “Ik vind het een heel goed initiatief, maar eerlijk gezegd heb ik het idee dat het niet echt leeft in Dokkum….”

Feestelijke opening door burgemeester en stadsdichter.

Wat gaan we doen?

Natuurlijk gaan  we veel meer doen dan alleen iets met QR-codes. Leegstaande winkelpanden krijgen weer een functie die interessant is voor het winkelend publiek, de panden krijgen een beter aanzien, nieuwe omzet wordt mogelijk voor de gevestigde middenstand. Maar bovenal is het plan een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. De Stichting Stadsmarketing Dokkum speelt in dit verhaal  ook een heel belangrijke rol.
Ik  noem paar onderdelen:

– Natuurlijk zeker ook het inzetten van QR-codes.
– Het ondersteunen van ondernemers die van de QR-functionaliteiten gebruik willen maken, met hulp van studenten.
– De studenten worden op hun beurt begeleid door hun onderwijsinstellingen.
– Trainingen en workshops met ondernemers en organisaties in de binnenstad van Dokkum. Daarmee willen we de deskundigheid en het besef van de mogelijkheden van het internet vergroten.
– Opwaarderen, uitbreiden en verder verbeteren van het draadloze WiFi-netwerk dat Kabelnoord drie jaar geleden heeft aangelegd in Dokkum.
– Inzetten van dat netwerk als middel om bezoekers en toeristen direct te benaderen – het voorziet hen van relevante informatie over de stad.
– Het aantrekken van zoveel mogelijk internetbezoekers naar dokkum.nl
– Het inzetten van het virtuele dokkum.nl als middel tot vergroten van het fysieke bezoek en van de omzet.
– Samenwerken met de Stichting Stadsmarketing.

Kosten en baten

Over de hoogte van het bedrag:
Van die 90.000 is het grootste deel eigen inbreng van de projectpartners Nofcom, ROC Friese Poort, Douma Reclamedingen en Kabelnoord. Daarvan steken zij een groot deel in het herinrichten van het draadloze netwerk, het projectmanagement, lobbyen bij de gemeente om lege etalages te mogen gebruiken (van de vergunningen mag dat niet!) en in het versterken van de internetaanwezigheid van de stad. De Stichting Stadsmarketing draagt ook een substantieel bedrag bij en stelt bovendien het internetdomein www.dokkum.nl ter beschikking. De subsidie van 28.000 gaat in hoofdzaak naar programmeren, en naar de genoemde samenwerking met ondernemers en andere belanghebbenden.

Etalage in het glazen huis

Wat betreft de opmerking van Bonny: het internet als verschijnsel leeft misschien niet echt bij de Dokkumer winkeliers, behalve als bedreiging. Maar het biedt ook zoveel kansen…

Weblinks en download

Het projectplan:
Dwars door Dokkum projectplan Fase 3 – versie 1.3 (PDF)

Bericht over de eerste fase op Noordoostfriesland.nl

Een eerder bericht in dit blog .

Foto’s: © noordoostfriesland.nl

1 reactie op “QR-plannen en de vragen die daarbij horen

  1. Wat ik nog vergat bij ‘Wat gaan we doen’: het versterken van de interactiviteit van het WiFi-portaal en van de websites van Dokkum. Het toegenomen belang van sociale media maakt het mogelijk om van het virtuele Dokkum ook een ‘stad van ons allen’ te maken: van de winkeliers, de eigen bevolking, de bezoekers, de toeristen. Allemaal kunnen zij een steentje bijdragen aan de inhoud van de virtuele stad en indirect de echte stad van steen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *