Langparkeren in Harlingen

Wél gemeentelijke parkeeroverloop, geen nieuw particulier initiatief

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de Harlinger Courant van 30 maart 2015.

HARLINGEN – Eind maart namen burgemeester en wethouders enkele besluiten over de parkeerproblematiek in Harlingen, zo blijkt uit de collegenotulen. De vergunningsaanvragen van enkele particuliere ondernemers zijn door het College afgewezen, één is er voorwaardelijk toegekend en de gemeente geeft zichzelf toestemming een terrein aan de Lange Lijnbaan in gebruik te nemen.

Door Gijs van Hesteren

Het college nam verscheidene besluiten over parkeervoorzieningen. Enkele ondernemers die zo’n voorziening wilden realiseren kregen nul op het rekest. Zo zijn de plannen van BDS Harlingen volgens het collegeverslag ‘strijdig met het parkeerbeleid’. Het beoogde terrein aan de Spoorstraat is volgens het gemeentebestuur bovendien nodig voor het reguliere parkeren. 

André Borsch, eigenaar van BDS, reageerde teleurgesteld en verbaasd. “Eigenlijk laat de gemeente ons hiermee in de steek. Naast Van Meurs zijn wij de enigen die al jaren officieel vergunning hebben om auto’s te stallen. We betalen daar goed voor: een aanzienlijk pachtbedrag én een bedrag per auto. Dat doet verder niemand. En we mogen alleen auto’s stallen van klanten van de bruine vloot.  Wat we erbij hadden willen huren is het veld tussen ons huidige terrein en de Aldi. Die vonden het een prima idee.
Het terreintje aan de Spoorstraat mochten we vorig jaar pachten – ook tegen stevige betaling. Dit jaar doet de gemeente het zelf en beconcurreert daarmee BDS, door het parkeren op zondag gratis te maken en te verzuimen een nachtparkeerverbod in te stellen, zodat de klanten van de bruine vloot lekker daar kunnen parkeren. En dat terwijl overal elders in de gemeente stallingsbedrijven hun gang kunnen gaan.”
Borsch is uitgesproken ontevreden en kondigde aan dat hij een brief aan het gemeentebestuur ging sturen.

Terrein BDS 017-u-1024t

Beheerder Jan ‘kwartje’ van der Heide (rechts) en Willem Tienstra bij het huidige parkeerterrein van BDS aan de Westerzeedijk.

De aanvraag van Parkeren Vliegveld Eelde werd eveneens afgewezen. Deze paste niet in het beleid voor het buitengebied en zou bovendien een precedent scheppen. Maarten Zuidersma is er laconiek onder: “We hebben hier in Eelde een bedrijf waarmee we het vliegveld beconcurreren. We gaan geregeld naar de eilanden vanuit Harlingen en dat bracht ons op ideeën. We wilden het eerst rondom de enorme drukte van Oerol uitproberen, met een terrein voor zo’n driehonderd auto’s aan de Haulewei. Helaas, we kregen te horen dat het nu geldende bestemmingsplan nieuwe toetreders tot de markt niet toestaat.”

Autostalling de Bazuin krijgt onder voorwaarden toestemming voor een voorziening op bedrijventerrein Oostpoort, tijdens Oerol. Deze omvatten ontheffing van het geldende bestemmingsplan en een looptijd van maximaal één jaar.  Weliswaar melden de collegenotulen: ‘Het gebruik past niet binnen Oostpoort en zou een precedent scheppen’, maar men heeft toch besloten een tijdelijke toestemming te geven.

Folly Berends, vader van de uitbater van de Bazuin, bevestigt dit. “Let wel, het gaat ons om een plek alleen bedoeld voor de Oerolperiode. We hadden al een hele hoop reserveringen gedaan. Moesten we die dan allemaal afzeggen? De houding van de gemeente heeft ons een hele tijd doen twijfelen. Mijn zoon had een gesprek met de gemeente en kwam er eigenlijk met een negatief gevoel vandaan. Uiteindelijk kwam er dus toch een gedeeltelijke toestemming. We hebben nu één jaar respijt. Daarna zal Oostpoort wel dicht moeten. Onze gewone stalling aan de Zeilmakersstraat blijft trouwens gewoon open!”

Overloopterrein Lange Lijnbaan

Het gemeentebestuur geeft zichzelf toestemming een gebied in de buurt van Lange Lijnbaan nummer 41 als overloopterrein in te zetten. Er hoort een ontheffing van het geldende bestemmingsplan bij, voor de duur van één jaar.

Trientsje van der Meer, voorlichter van de gemeente, legt het als volgt uit: “In principe moeten we het kunnen doen met de bestaande vaste voorzieningen – die van Van Meurs en het overloopterrein van Drijfhout. Af en toe is er echter zoveel parkeerbehoefte, bijvoorbeeld rondom Oerol, dat we daar niet mee uitkomen. We werken aan een vaste uitwijkmogelijkheid, maar zolang die er niet is, zullen we voor 2015 het terrein aan de Lange Lijnbaan inzetten. We hebben nu eenmaal geen goed alternatief momenteel.”

“Bovendien ligt het terrein in dezelfde hoek ten opzichte van de veerdiensten, zodat de bebording van de parkeerroute grotendeels hetzelfde kan blijven.  Inderdaad, er is een kans dat dit terrein door neerslag te drassig wordt, maar gezien de periode waarin het echt nodig is – juni, juli – zal het wel meevallen. Natuurlijk komt er een pendelbus.”

parkeren Harns 041ua-1024t

parkeren Harns 028a-1024t

Het beoogde terrein aan de Lange Lijnbaan. Plaats genoeg, maar in maart in ieder geval nogal nat.
(Foto’s: Inge van Hesteren)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *