In Harlingen vind je geen Delfts, maar Fries Blauw

Obligatieplan voor belevingscentrum Fries Blauw

HARLINGEN – Het merk ‘Fries Blauw’ wint langzamerhand aan bekendheid, als Noord-Nederlands alternatief voor het wereldwijd beroemde Delfts Blauw. Juist nu staat één van de belangrijkste industriële producenten op het punt definitief te verhuizen, vanuit de binnenstad naar een bedrijventerrein aan de rand van Harlingen. Het bezoekerscentrum aan Voorstraat en Heiligeweg werd de afgelopen jaren echter steeds belangrijker als toeristische bestemming. Het is vijf voor twaalf, volgens Stichting Fries Blauw. Met behulp van een obligatieplan gaat de nieuwe stichting V84H25 de opstallen aankopen voor een bezoekers- en belevingscentrum Fries Blauw.

Secretaris Birgitte Janssen, voorzitter Ben van der Ham en bestuurslid Don Hoffman (vlnr) van Fries Blauw: “De route ‘Nederlandse Waterlinie’ van Holland Marketing buigt van Lemmer via de Afsluitdijk af naar Noord-Holland. Bij de afslag Noordwest-Friesland moet een pijltje komen dat naar Fries Blauw en Werelderfgoed Waddenzee verwijst.” (Foto: Joachim de Ruijter)

Door Gijs van Hesteren
Dit artikel is eerder gepubliceerd in de Harlinger Courant

De in januari van dit jaar opgerichte stichting Fries Blauw is de motor achter het initiatief. We spreken met twee bestuursleden in de ontbijtzaal van Hotel Almenum, midden in het oudste deel van het stadscentrum. 

“Stichting Fries Blauw richt zich op het ambachtelijke aardewerk, dat sinds de laatste decennia van de zestiende eeuw in Harlingen wordt beschilderd en gebakken”, verduidelijkt voorzitter Ben van der Ham. “Zien, beleven, ervaren, doen, dat is het uitgangspunt.”

De Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek was sinds de oprichting in 1972 gehuisvest in enkele historische panden aan de Kleine Voorstraat en de Heiligeweg, midden in de oude binnenstad. Al een jaar of vijf geleden kondigde de familie Oswald aan dat men uit de binnenstad weg zou gaan. Het grootste deel van de werkzaamheden is sindsdien verplaatst naar een modern bedrijfspand in de Koningsbuurt.

Van der Ham: “De nieuwe stichting V84H25 die we nu in het leven roepen gaat de historische panden aankopen en beheren. En stichting Fries Blauw gaat zorgen voor de exploitatie en de dienstverlening. We hebben 350.000 euro nodig, een vriendelijke prijs voor dit onroerend goed – lager dan wat de markt ervoor zou kunnen geven. De eigenaren willen er snel van af. De installaties blijven, en de majolicaschilder die de aardewerkfabriek er heeft gestationeerd huren we ook na de overdracht in.”

Bussen vol toeristen

Birgitte Janssen, secretaris van stichting Fries Blauw: “Met busladingen tegelijk bezoeken belangstellenden de aardewerkfabriek. Vijf, zesduizend bezoekers per jaar. Dat de fabriek wilde verhuizen is begrijpelijk, maar dit kan het einde betekenen van een toeristische trekker. Aan de andere kant is dit het juiste moment om iets te realiseren waar we al tien jaar over praten: een keten van toeristische parels in de stad. Van de oude aardewerkfabriek, via het Hannemahuis en het winkelcentrum slingert die zich naar de havens, de zonnepont, de Willem Barentszwerf en de ambachtelijke bedrijven die zich nu aan het vestigen zijn rondom de Willemshaven. Zo maken we Harlingen veel interessanter als dagbestemming voor touroperators.”

Ben van der Ham vult aan. “De fabriek is één van die parels. We moeten dat veel meer uitbuiten. Niet als een museum, maar als een belevingscentrum. Voelen, ruiken, aanraken, maken. Er zijn al busbedrijven geweest die interesse toonden voor arrangementen op basis van deze gedachte. We willen iedereen er volop bij betrekken, vooral de middenstand. En het stadsgidsenteam.”

Janssen: “We gaan dus geen commerciële activiteiten ontplooien, die de aardewerkfabriek beconcurreren. Afgezien van de belevingsfunctie krijgen de panden een educatieve rol. Inspiratie voor kunstenaars en creatievelingen, een onderzoeksplek voor wetenschappers, doorontwikkelen van de majolicatechnieken.”

Haalbaarheidsonderzoek

Janssen: “Stichting Doarp en Bedriuw Fryslân (DBF) heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een begroting gemaakt. We denken aan een jaarlijks budget van rond de tachtigduizend euro. Samen met de provincie werken we aan een exploitatiebijdrage vanuit het Iepen Minskipfûns. De gemeente Harlingen onderzoekt of een bijdrage via het Gebiedsbudget mogelijk is. Zo vangen we de aanloopkosten op. Binnen drie jaar moet ons concept zichzelf kunnen bedruipen. Tegen die tijd verwachten we jaarlijks 15 tot 25 duizend bezoekers. Honderd jaar praten we hier al over en wij gaan er nu mee aan de slag.”

Van der Ham: “Spaargeld rendeert niet meer, bij de huidige lage rentestanden. Wij bieden 3,5 procent rente en daarnaast steun je de historische functie van de binnenstad en de lokale economie. We hebben maar 70 Harlingers nodig die een obligatie van vijfduizend euro kopen, of 350 die er een van duizend euro aanschaffen. Dat zou toch moeten lukken. We hebben over dit onderwerp heel veel gesprekken gevoerd met Harlingers en oud-Harlingers, zowel particulieren en ondernemers. Op basis daarvan verwachten we er voldoende animo voor. De obligaties gaan we vanaf begin september uitgeven in coupures van duizend en van vijfduizend euro. De obligatieperiode loopt drie maanden, van 11 september tot 11 december. Daarna weten we of het gelukt is.”

“En ja, er is een Plan B. Als we het streefbedrag tijdens de obligatieperiode niet halen dan krijgen de inleggers hun geld terug. Dat is allemaal notarieel geregeld. Dan nemen we dat verlies, dan is het niet gelukt, al hebben we alles gedaan wat in ons vermogen lag. Misschien moeten we dan zoeken naar een andere basis. Maar we hopen dat voldoende mensen hun Fries Blauwe hart laten spreken.”

Meer informatie en aanvragen prospectus Obligatielening via de secretaris, 06 50 291 225.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *