Hollandsche Zeilvloot in nood voor Pampus

De vloot bij Pampus. (Foto's :Gijs van Hesteren)
De vloot bij Pampus. (Foto’s :Gijs van Hesteren)

PAMPUS – Ze houden echt wel van samenwerken, de schippers van de bruine zeilvloot, maar in principe zijn en blijven ze vooral gepassioneerde individualisten. Er was een coronacrisis voor nodig om hen als uit één mond dezelfde boodschap te laten verkondigen. ‘Nog nooit waren we zó eensgezind en saamhorig’; dat was wat je het meest hoorde tijdens een ronde langs de massaal voor anker liggende Hollandsche Zeilvloot.

Het majestueuze schouwspel riep emotie op, en niet alleen tijdens de lawaaimomenten op de hele uren. In gesprekken met de schippers bleek steeds weer de hevige betrokkenheid bij hun historisch erfgoed en hun ambachtelijk vakmanschap. Al sinds de jaren tachtig is Jaap Gomes schipper van de klipper Aegir. Hij schiet bijna vol als hij vertelt over de bijna tweehonderd geankerde zeilschepen. ‘Veertig jaar heeft onze branche keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Zonder te klagen, zonder subsidie, zonder hulp van buitenaf. Voor de meesten van ons is het ons levenswerk. Kan dat na enkele maanden pandemie ineens voorbij zijn?’

Jaap Gomes.
Jaap Gomes.

Facebookdiscussie

‘Dit is allemaal begonnen in een Facebookgroep’, zegt Herman van Linschoten, schipper van de zeegaande koftjalk Jan Huygen. Niet veel later zaten met een tiental mensen om de tafel. In het begin waren we voorzichtig, want hoever gaat je recht van demonstratie in deze coronatijd? Uiteindelijk hadden we een plan klaar. Van alle kanten kregen we steun. Met deze manifestatie willen we de buitenwereld laten zien dat we bestaan.’

Sicko Heldoorn, voorzitter van de BBZ
Sicko Heldoorn, voorzitter van de BBZ.

Sicko Heldoorn, voorzitter van de BBZ, vindt de manifestatie ‘heel indrukwekkend’. De rolverdeling tussen zijn branchevereniging en het organisatiecomité is heel goed zo. ‘Wij blijven ervoor zorgen dat er goed en helder overleg is tussen onze sector en de diverse overheidsinstanties, terwijl deze manifestatie probeert ons beter in beeld te brengen. Dit begint steeds beter te lukken. Onlangs hadden we twee Commissarissen van de Koning op werkbezoek. Ze stonden ervan te kijken dat al deze schepen zonder enige vorm van subsidie in de vaart worden gehouden. We moeten nu aan de bel trekken, want voor je het weet verdwijnt dit cultuurhistorisch erfgoed.’

Koen Al-Rawi
Koen Al-Rawi

Er zijn schippers die al tientallen jaren varen met hun schip, waardoor in elk geval hun kapitaalslasten laag zijn. Sommigen van hen zeggen dat ze nog wat buffers hebben om de vrijwel volledige annulering van hun vaarseizoen op te vangen. Anderen, zoals schipper Koen Al-Rawi, staan er minder goed voor. Net één dag na de afkondiging van de intelligente lockdown ondertekende hij de overdrachtsakte van de klipper Iselmar. ‘Ja, daar heb ik wel slapeloze nachten van gehad. Ik kreeg last van mijn kiezen door het tandenknarsen, maar het is wat het is. Ik werk nu voorlopig in de binnenvaart, zodat er tenminste nog iets binnenkomt. Met de vierduizend euro overheidssteun ga ik dit seizoen echter niet overleven. Gelukkig denkt de bank mee en mijn investeerder is coulant. Ik kan nu wel heel hard gaan mekkeren, maar ik blijf toch maar positief. Dan hebben we het in elk geval geprobeerd. En ik hoop dat deze manifestatie iets oplevert.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *