Posts Tagged ‘Digitale Agenda’

Je moet het anders aanpakken

Tijdens een Erisa-conferentie op 20 juni, voorafgaand aan de Digital Assembly in Brussel, stelde prof. Victor Newman: “The way things were done is probably not good enough for the new post-recession world”.

Wie is probleemeigenaar Digitale Agenda Fryslân?

TNO-rapport roept vooral nieuwe vragen op De mensen achter de Digitale Agenda Fryslân publiceerden eind vorige week het TNO-rapport over de plannen tot 2020. Tot dan toe hadden we slechts kunnen gissen naar de inhoud, dus het was een verheugende gebeurtenis. Na lezing zat ik met vragen. Als kabelaar had ik gehoopt dat de Digitale […]

Ontroering en verbazing aan de Tweebaksmarkt

Leeuwarden, 1 februari. Ontroering riep het bij me op, de betrokkenheid van een vijftigtal vrienden en kennissen van het Friese provinciehuis. Zóveel mensen bij elkaar in een conferentiekelder aan de Tweebaksmarkt. Ondanks de scepsis die bij velen heerste: ze zaten er toch maar. Tastbaar waren af en toe de emoties: negatieve, zoals cynisme, ergernis en […]