Asielzoekers en windmolens – Politiek dagboek 7

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier aflevering  6.  

13 mei

Van Willem en Anneke de Haan ontvang ik een emotionele brief over de asielzoekersproblematiek. Zij zetten zich al jaren met hart en ziel in voor asielzoekers, op allerlei manieren. Deze mensen zijn écht betrokken bij hun medemens. Hun brief is eigenlijk gericht aan de SP en wij krijgen een cc. Wat ze schrijven maakt veel bij me los; ook gevoelens van onmacht. Zij vragen de SP, GroenLinks en mij álles op alles te zetten om Den Haag te bewegen tot een humaner beleid. Maar Willen en Anneke, dat dóet GroenLinks al, en met haar ook andere partijen! Maar we hebben domweg niet voldoende stemmen gekregen om deze veranderingen erdoor te krijgen!
Soms krijg ik wel eens een hopeloos gevoel over dit alles. Hun hartenkreet raakt me diep. De komende vier jaar zullen we geregeerd worden door een blok beton. Misschien moeten wij maar asiel zoeken in een vriendelijker land. De politieke lobby gaat in elk geval door. Misschien krijgen de coalitiepartners snel ruzie en kiest iedereen eindelijk massaal GroenLinks, SP of  PvdA.

Woensdag 14 mei

De kneep van dat embargo op de teksten van de Algemene Beschouwingen is natuurlijk, dat er eerst zo lang mogelijk in achterkamertjes geschaafd en geschuurd moet worden, dat vooral andere partijen geen lucht krijgen van de politieke primeurs die ongetwijfeld op de burgerij worden losgelaten en dat elke fractie zoveel mogelijk zieltjes wint door haar ferme opstelling bij de betreffende raadsvergadering.
Dat er nog een gemeenschappelijk beleid zou kunnen zijn, dat het doel belangrijker zou kunnen zijn dan de poppetjes, dát komt niet ter sprake.

Donderdag 15 mei

Een pak papier in de brievenbus: de stukken voor de raadsvergadering van volgende week. Ook van de Initiatiefgroep A-Z ontvang ik uitgebreide documentatie over hun windmolenplannen in onze gemeente. Aanstaande maandag komen ze dit toelichten op de vergadering van de steunfractie. Deze informatie ontvang ik later ook digitaal, zodat ik het door kan emailen naar de steunfractieleden.

Zaterdag 17 mei

Wim Kroon belt mij: of ik zijn stukken betreffende hun windmoleninitiatief heb gezien. Eigenlijk niet nee: we zijn de hele dag weggeweest en hebben de brievenbus nog niet opengemaakt. Wim heeft een overeenkomst bijgesloten waarin vijf “op te schalen” molenbezitters zich bij zijn initiatief scharen.
Dit moet ik snel allemaal doorlezen, om goed in te kunnen schatten, hoe het A tot Z initiatief zich hiermee verhoudt!
Er is plaats voor maar één opschalingscluster. Dus waar er eerst géén initiatief was, hebben we er nu twee, die elkaar beconcurreren…

Maandag 19 mei

Fractievergadering. Chris Kramer en Pieter Faber van de Initiatiefgroep A tot Z komen hun windmolenplannen verduidelijken. Eigenlijk een geweldig plan- 25 MW duurzaam opgewekt elektrisch vermogen! Genoeg om heel Harlingen en Franeker te voorzien van groene stroom. De groep is veel verder dan we dachten. De draagvlakgedachte spreekt ons bijzonder aan. Maar hoe het project in te passen in de bestaande initiatieven en hoe het college van B & W over de streep gehaald?
Ook veel aandacht voor de voorjaarsnota en de Algemene Beschouwingen. Daarover later meer.

Woensdag 21 mei

Gemeenteraadsvergadering. De Algemene Beschouwingen kwamen aan bod. Dus begon de vergadering al om vier uur, zodat iedereen de kans had zijn beschouwingen voor te lezen. Dat achter de rug hebbende, was het alweer tijd voor het traditionele snelle etentje. Handig voor het college, want de raad is daarna prettig gestemd en zo komt de Voorjaarsnota er makkelijker door.
Alleen het nogal summier uitgewerkte voorstel over koppeling van renovatie van het Hannemahuis-museum aan nieuwbouw voor het gemeentearchief haalde het niet helemaal. Wél werd de begrote vier ton gereserveerd, maar níet werd de voorgestelde opzet bij voorbaat goedgekeurd. Dáár moet het college nog maar eens beter uitgewerkt mee voor den dag komen.
Voor het overige beloofde het college – voor zijn doen dus uiterst volgzaam – zijn best te doen de suggesties vanuit de raad plichtsgetrouw te onderzoeken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de windmolennotitie, die er nu op korte termijn komt.
Veel zaken in de voorjaarsnota hebben onze steun, prima. Dat andere traditionele GroenLinkse wensen niet door de raad werden overgenomen, was te verwachten.

Wordt vervolgd in deel 8.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *