Dagelijks archief: 1 februari 2010

Virtueel Loket Twijzelerheide

De stand van zaken van het project ‘Virtueel Loket’. Tamara Wiersema van ingenieursbureau DHV doet de projectleiding. Ze stuurde me vandaag een korte samenvatting:

Eind vorig jaar stemde de regiegroep er mee in dat Twijzelerheide als pilotlocatie werd gekozen. Vervolgens brachten het bestuur van het dorpshuis en een aantal andere dorpsbesturen en zorgpartijen een werkbezoek aan de al bestaande virtuele loketten in Drenthe. Dat was op 25 januari jl.
 
Een vervolgafspraak over de praktische uitvoering staat voor volgende week gepland, met het dorpsbestuur van Twijzelerheide. Met de gemeente Achtkarspelen is afgesproken om een behoeftenonderzoek uit te voeren. Dit wordt gecombineerd met een behoeftenonderzoek dat al in het kader van het programma ‘Minsken meitsje in Doarp’ plaatsvindt. De voorwaarde is wel dat dit geen extra vertraging tot gevolg heeft.


Stichting Doarspwurk wordt betrokken bij de communicatie. Met hen staat ook een afspraak gepland over de invulling. Bij het onderzoek en de communicatie zal ook het dorp Zwagerbosch betrokken worden, aangezien dit dorp ook gebruik maakt van de voorzieningen in het dorpshuis van Twijzelerheide.

 
Wat betreft aanbieders: partijen die in Drenthe al betrokken zijn bij dienstenlevering via virtuele loketten willen ook in Friesland meedraaien. Intussen is er bovendien een gesprek geweest met de Rabobank in Burgum.
 

De SWA (woningcorporatie in Achtkarspelen) heeft aangegeven nog even niet mee te willen participeren. De gemeente zal dit op bestuurlijk niveau nog eens aankaarten. Tot slot is er ook gewerkt aan het opschalingsplan dat in verband met ‘Vital Rural Area’ besproken wordt. Hier zijn de tekenen voor inbedding ook gunstig.

Tot zover Tamara Wiersema. Naast de ontwikkelingen in Twijzelerheide blijven we om ons heen kijken. Morgen leg ik bijvoorbeeld werkbezoeken af bij Shop Court van Cees Hoogesteger op Schiphol en bij het Virtuele Loket van Iris2Iris in Oldenzaal.

 
Meer over virtuele loketten en Vital Rural Area