Ontwikkeling Rural Game Engine van start gegaan

De Provincie Fryslân publiceerde een fact sheet – pagina met projectsamenvatting – van het door Fryslân Fernijt III gesubsidieerde innovatieproject Rural Game Engine. In dit weblog heb ik er al een paar keer over geschreven, volg daarvoor deze link. Intussen zijn de partners hard aan het werk gegaan. De Noordoost-Friese kabelaar Kabelnoord was en is nauw betrokken bij dit project en ondergetekende heeft er heel wat zweetdruppeltjes voor geplengd. Daarom herpubliceer ik de tekst van het fact sheet hier nog eens, voor de zekerheid. Het originele document kan je hier downloaden.

De provincie laat het volgende weten:

Rural Game Engine – fact sheet

Fryslân Fernijt III
Regionaal Innovatie Programma Fryslân 2011-2013

Omschrijving

Het project ontwikkelt ‘the Rural Game’. Het richt zich op:
1. De ontwikkeling van de game (technisch en verhaal)
2. Het bij elkaar brengen van de ondernemers.

Toeristen kunnen de regio NO-Fryslân verkennen. Ze doen dat middels een game waarbij het raadsel van de 12e Friese stad moet worden opgelost. Deze game is op een uitgebreide manier vooraf instelbaar vanaf de thuiscomputer van de toerist of bij de VVV. De toerist kan hier de start- en eindlocatie kiezen, het gewenste type vervoer, budget, de mate van beweging die hij/zij wenst in te bouwen en nog een aantal andere persoonlijke voorkeuren.

Via de iPad volgt een spannende start animatie /uitleg en begint het spel. Tijdens het spel beleeft de toerist allerlei avonturen in de regio, waarbij de werkelijkheid en virtualiteit gecombineerd worden. In de werkelijkheid moet de toerist een raadsel oplossen waarbij ondernemers en hun diensten of producten een rol spelen. Denk hierbij aan ‘real life’ buitensportactiviteiten die Copini buitensport aanbiedt en die geïntegreerd worden in het spel of fietsverhuur Ferwerda die fietsen aanbiedt in de game als vervoersmiddel.

Doel / resultaat

Binnen het project wordt een nieuw, onderscheidend en aantrekkelijk regionaal product ontwikkeld. Een belangrijke doelstelling is dat lokale ondernemers hierbij een belangrijke rol spelen. Doordat de branche gerichter gebruik gaat maken van innovatieve ICT, ontstaat een nieuwe wijze van  toeristische beleving. Het opbouwen en tot uiting brengen van regio-identiteit staat hier centraal.

Doordat ‘reality gaming’ gekoppeld wordt aan ‘virtual gaming’, ontstaat inbedding in en activering van de regio. Deze vorm van ‘augmented reality gaming’ wordt tot een ‘Fries merk’ gemaakt door eerste te zijn met dit concept.

Innovatie

De toerist krijgt via ‘altered reality gaming’ -met virtuele modellen als basis- een vernieuwende manier van beleven, als het gaat om landschap, gebouwen, geschiedenis, etc. Traditionele, ‘analoge’ toeristen worden door RGE de virtuele wereld ingetrokken. Tegelijkertijd worden nieuwe  doelgroepen gevonden: de jongeren. Zij zijn de ‘digitale’ toeristen. Op hun beurt worden zij vanuit hun virtuele belevingswereld de realiteit ingezogen.

Betrokken partijen

• Copini Buitensport BV, Kollumerpomp
• Natuurlijk Kollumeroord, Kollumerpomp
• Grendel Games, Leeuwarden
• Statuur, Leeuwarden
• Pebble productions, Dokkum
• Kabel Noord, Dokkum
• IT’s Privacy, Groningen
• Tekstbureau Kahlmann, Weesp

Fact Sheet

Factsheet_Rural_Game Engine

Startdatum / Einddatum

28 maart 2012 – 31 augustus 2013

Projectmanagement

Pebble producties
Loes van der Til
Telefoonnr.: (06) 51 11 46 77
e-mail: info@pebbleproducties.nl
www.pebbleproducties.nl
www.de12estad.nl

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND
DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING, HET MINISTERIE VAN ELI EN DE PROVINCIE FRYSLÂN.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *