Gemakkelijke Slag in de Rondte

HARLINGEN – In de Harlinger Courant van dinsdag stond een verslag van de Nationale Waddenrace. Traditioneel de afsluiter van het zeilseizoen voor de Harlinger zeilvaart. Al even traditioneel is het, dat de ‘Slag in de Rondte’ er aan voorafgaat. Een wedstrijd voor de echte doorzetters, volgens zegsman Dolf Siere: “de laatste zeilwedstrijd waarin nog wordt gevaren zoals vroeger, zonder satellietnavigatie, elektronische kaartplotters en het opvragen van de waterstand bij de Kustwacht. Als enige concessie is het gebruik van een elektrisch zoeklicht toegestaan. Wie ook maar één keer zijn motor start ligt uit de wedstrijd. Alles komt neer op zeilkunst en zeemanschap.”

Het affiche voor de wedstrijd (Afbeelding: Dolf Siere).
Het affiche voor de wedstrijd (Afbeelding: Dolf Siere).

Siere vervolgt: “De bedoeling van de ‘Slag’ is dat je een aantal vooraf vastgestelde Waddenhavens aandoet. Meestal Harlingen, Oudeschild, Oost-Vlieland, West-Terschelling, Nes op Ameland, Schiermonnikoog en Noordpolderzijl. Dit jaar, tijdens het vierde lustrum voor deze wedstrijd, lukte dat in 50 uur en 31 minuten. Het zal ook nooit meer ophouden. Tot in de eeuwigheid zullen de tjalken en klippers zonder motor de Slag blijven varen. Altijd laat in het najaar en daarom vaak onder slechte weersomstandigheden. Deze keer was het een heel gemakkelijke wedstrijd. Net als vorig jaar met mooi weer. In 2013 werd het record gevestigd voor de snelste totaaltijd aller tijden en een jaar later was de beste totaaltijd slechts 22 minuten langzamer, dus dat zegt wel iets. Het doet je wel vrezen voor een ijspegelwedstrijd in de komende jaren, want zoveel geluk kan niet voortduren.”

Tijdens de prijsuitreiking, die plaatsvond op dezelfde avond en in dezelfde zaal als die van de Waddenrace, keek Siere terug op twintig jaar Slag in de Rondte.
“Als organisator van de wedstrijd voel ik me toch een beetje sentimenteel worden als ik denk aan hoe het allemaal begon. Een paar schippers hadden genoeg van het toenemende aantal regels in zeilwedstrijden en het motorgebruik. Zij bedachten de H-D-race, van Harlingen naar Delfzijl en terug, zonder regels en zonder motor. Zoek maar uit hoe je dat doet. Gewoon knallen en wie het eerst terug is heeft gewonnen. Uiteindelijk werd dit de Slag in de Rondte, maar dan een beetje veiliger en een beetje haalbaarder. Het idee werd voorzien van een officieel tintje door de doelstelling: laat de oude tijden herleven en laat de vaardigheden die nodig zijn voor het zeilen en manoeuvreren op getijdewateren niet verloren gaan. Zonder moderne navigatiemiddelen!
Al snel kreeg de Slag een reputatie, niet altijd onomstreden. De betrokkenheid van de verschillende havens rond het IJsselmeer en de Waddenzee is nog altijd groot. Een handjevol schepen gaat elke herfst het Wad op, maar een enorme groep mensen is er het hele jaar door in gedachten mee bezig.”

Gedurende de race kan iedereen die dat wil meeleven door het bezoeken van de Facebookpagina van de organisatie. Daar lees je opmerkingen als: ‘Vannacht op een zandbank van 1,40 meter beland. Sindsdien druk aan het dreggen, bomen, zeilen. Vanochtend anker uitgelopen en over de bank in de opkomende zon gewandeld. Prachtig! Inmiddels ook het Vingegat over. Te weinig water voor het Kimstergat, dus met stroom mee via de Oost Meep, Zuid Meep en West Meep en straks de Vliestroom tegenstrooms opkruisen. Maar eerst pannenkoeken!’
Later komt nog meer voorbij. ‘Weer los! Met grootzeil, waterzeil en halfwinder te loevert zeilen we door de heldere nacht naar Ameland. Boven ons vallende sterren en waar het water zich roert zeevonk. Magisch.’
En: ‘Om 23:30 uur los van Schier en flitsend over het Lutje- en Pieterburenwad het donkere oosten ingezeild. Na de ZOL-15 de betonning niet meer gevonden en om 2:20 uur op twee meter water geankerd zonder zicht. Bij genoeg water ankerop en met fok en bomend oost van de ZOL-24 gestroomd. Fok eraf, anker erin en om 11:37 uur Noordpolderzijl!’

De uitslag

1. Overwinning (schipper Joost Martijn), 12 pt, 50:31 uur.
2. Voorwaarts (Peter Glas), 12 pt, 50:34.
3. Boreas (Henk Teuben),12 pt, 54:12.
4. Ouderzorg (Niklas Anna),12 pt, 60:29.
5. La Bohème (Leon van der Loo), 12 pt, 66:36.
6. Balder (Paul Bakker), 12 pt, 83:18.
7. Hollandia (Evelyn Prins), 8 pt, 85:04, bolletjestrui.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de Harlinger Courant.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *