Nieuw élan voor Toerisme in Noordwest-Friesland

Presentatie toeristisch platform Bestemming Noardwest

Een artikel dat eerder gepubliceerd is in de Harlinger Courant van 7 juli 2015.

FRANEKER  – Afgelopen maandagavond presenteerden de drie toeristische organisaties in Noordwest-Friesland hun plannen voor een toeristisch platform, met de werknaam ‘Bestemming Noardwest’. De VVV Harlingen, Ster van de Elfsteden Franeker en Uytland spraken in Motel de Valk in Franeker met toeristische ondernemers. Bijna iedereen hield er een prettig gevoel aan over, al waren er kanttekeningen. De regio kan ermee verder. Volgende stappen: formaliseren van het platform en beginnen met  het promoten van de regio.

Tekst en foto’s: Gijs van Hesteren

Bestemming Noardwest 025a-1024t
Douwe Gerlof Heeringa: ‘Wat we nu doen is niet meer top-down. We hebben iets in gang gezet waar ik in geloof. Zeker, in het verleden zijn er fouten gemaakt, maar nu zijn we op de juiste weg.”

De Harlinger Douwe Gerlof Heeringa trad deze avond op als voorzitter. In opdracht van de drie genoemde toeristische organisaties schreef hij de voorlopige Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme 2015-2020. Er was veel werk verzet en dit was het moment om dat te laten zien. ‘Bottom up’ was het toverwoord voor de gevolgde werkwijze, want ‘top down’, dat werkt niet. Het is jargon, maar soms moet dat even. Kort gezegd komt het neer op veel eigen inbreng door lokale toeristische ondernemers en zo min mogelijk sturing door overheden of overkoepelende organisaties.

Om de gedachten de goede kant op te laten gaan gaf Robert Jansen, voorzitter van de Ster van de Elfsteden Franeker zijn visie. Twintig jaar lang was hij Fries om útens geweest, vertelde hij de zaal, en “vertrekken was gemakkelijker geweest dan terugkomen”. Maar nu was hij terug. “Dit is een gebied dat zich niet zomaar geeft. Noordwest-Friesland heeft een verhaal nodig. Die verhalen vind je overal, maar zelf zien we die niet. Onze regio is niet saai, hij is ‘puur’, Niet stil, maar ‘rustig’. Niet leeg, maar ‘open’.”  

Roerige jaren

De voorzitter van de vereniging Uytland Recreatie Ondernemers, Gauke Kuiken, keek vervolgens kort terug op de roerige twintig jaar dat zijn club nu bestaat. “We zijn al een tijdje bezig, maar dikwijls kwam er niets van al onze goede voornemens terecht. Het draagvlak voor een echt goede aanpak ontbrak te vaak. Het initiatief en de sturing moeten van de ondernemers zelf komen. We hebben gekeken hoe ze het doen in Noordoost-Friesland. Ze hebben grote stappen de goede kant op gezet daar en ze hopen dat wij ons eraan spiegelen.”

Bestemming Noardwest 002a-1024t

Piet Homminga van het Franeker Recreatiepark Bloemketerp geloofde er nog niet echt in. “Van de toeristen buiten Friesland heeft 99 procent nooit gehoord van ‘Uytland’. Focus nou maar gewoon op je sterke punten. Dit soort organisaties heb ik al zo vaak zien oprichten. Volgens mij denken ze veel te regionaal! Friesland als geheel is de trekker.”

Heeringa vatte geïnspireerd en recht uit het hart samen waar het volgens hem om draait. “In Noordwest-Friesland hebben we eigenlijk heel veel te bieden. Vele rapporten en nota’s zijn er al over volgeschreven. Waar het aan ontbreekt is marketing en communicatie. En we moeten innoveren, zoeken naar nieuwe vormen van toerisme.”

Toeristisch innoveren

Aanwezig in de zaal was Elisabeth Pilat, coördinator regiomarketing voor Noordoost-Friesland. Zij gaf een voorbeeld van toeristische innovatie, die het publiek in de zaal direct aansprak. “We organiseerden een paar weken geleden een Bloggersevent. Deze bloggers schrijven regelmatig op hun website over toerisme. Sommigen hebben meer dan tienduizend volgers. We hebben hen uitgenodigd naar het Lauwersmeer. De kosten beliepen ruim vierduizend euro, maar direct en indirect namen meer dan een miljoen mensen kennis van hun verhalen en foto’s. Dat kan je vergelijken met een advertentie van een halve pagina in De Telegraaf. Die kost het tienvoudige.”

Deze cijfers brachten Jan Wester tot de uitroep: “Wat mutte wij met al dat volk? Waar laten we zoveel mensen?” En Heeringa vroeg aan de zaal: “Willen we economische groei of willen we het niet?” Linda Bergsma van de Harlinger B & B De Tobbedanser vond van wel. “Ja, dat willen we allemaal! Meer reuring, meer bezoekers, meer inkomen, een hoger level.”

Bestemming Noardwest 007a-1024t

Pilat had een goede raad. “Laat de betrokken ondernemers zelf de ambassadeur zijn, de vertellers van de verhalen. Een communicatiedame als ik moet dat niet doen. Het is niet echt. Dat doorzien de ondernemers en dat doorzien de toeristen.”

Geen sleutel voor rondvaartschipper

De discussie met de zaal kwam nu goed op gang en de verhalen kwamen los. Marjan Middelkoop van rondvaartbedrijf Middelsee vond dat het nog helemáál niet zo goed gesteld was met de faciliterende overheid. “Voor miljoenen euro’s legt men een vaarroute om de noord aan. Laatst lagen we voor de sluis in Oudeleije. Die was defect. We weten dat het te verhelpen is met één druk op de knop, maar die knop zit achter een deurtje. Als je belt naar de sluisbeheerder krijg je te horen dat de monteur uit Zwolle moet komen. Laat ze ons die sleutel geven en klaar. Nu moesten we met een schip vol mensen rechtsomkeert maken.”

Na afloop van het officiële gedeelte sprak het publiek nog lang na. Wethouder Maria le Roy had zich enigszins gestoord aan het plattelandskarakter van het concept uitvoeringsplan. “Hoe zit het met de steden als trekkers voor de regio? Daar vind ik niet veel van terug!”

Linda Bergsma vond de regio wel degelijk saai, met name op de zondagen. “Meestal is er dan niks te doen. Ligt ook aan de ondernemers, hoor. Die gooien zelf de deuren dicht op zondag. En laten we in onze reclame toch proberen om gewoon Nederlands te gebruiken. Mensen van buiten verstaan niets van het Fries, toch?”

Dat laatste was tegen het zere been van velen in de zaal. Hans Nauta, ondernemer in Hitzum en gemeenteraadslid in Franeker voor de FNP: “De Friese taal is ons beste exportproduct!” Diens partner Maartje Nauta was overigens goed te spreken over de initiatieven van de avond. “We hebben er veel vertrouwen in!”

Tergend traag

Ondernemer Addie Rutgers is samen met Chris Rijff initiatiefnemer van de NFLS, van de fietsspoorlijn langs het tracé van het vroegere Dokkumer Lokaaltje. “Dit soort avonden vind ik altijd best inspirerend. Maar het dúúrt allemaal zo lang. Dat faciliteren door de overheid, ik zie het niet lukken. Bottom up, zeggen ze wel, maar als het aan hun ligt laten ze het roer niet los. Vooral het provinciebestuur maakt zich daaraan schuldig. Tergend langzaam gaan we vooruit. Twintig jaar wordt er nu al ge-OH’d. Altijd komen ze uit op vaargeulen, fietspaden, asfalt; nooit komen ze uit bij de mensen. Maar goed, ik geloof in de mensen die dit initiatief nu hebben genomen. Hup, concrete stappen zetten, geld voor startups, daar wachten we op!”

Geert Hof, ondernemer in Franeker, had zijn twijfels. “Een hele leuke avond, die me inspiratie geeft. Maar, voegt zo’n platform wel iets toe? Het ei is allang uitgevonden. De toeristen zoeken op eigen houtje, met google, niet via een lokaal platform. Met mijn stadslogement sta ik op booking.com. Dat levert me heel veel klanten op. Het zijn bezoekers die al weten waar ze voor komen: het Planetarium, het kaatsen en de Elfstedentocht.”

Ook Elisabeth Pilat was voorzichtig. “Er wordt mooi gesproken over Noordoost-Friesland. Ten dele is dat terecht. We krijgen steeds meer voor elkaar, en bottom up!  Maar er stroomt heel wat water naar de zee voordat het zover is. Het blijft een kwetsbaar proces. Overheden en ondernemers hebben zoveel uiteenlopende belangen en verwachtingen. Onderling vertrouwen bouw je niet zomaar op en voordat je het weet is het weer weg.”

Douwe Gerlof Heeringa besloot de avond met een belofte. “We gaan nu op pad, naar de politiek. We werken aan een begroting, aan een uitvoeringsplan en we zoeken een aanjager, een spin in het web. De sollicitatieprocedure loopt tot half juli.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *