Afvaloven STOP zegt: De burger wordt belazerd

“Omrin en REC vallen op door vage communicatie en krampachtige opstelling”

Jaap Hofman (links) en Cor Balt

Jaap Hofman (links) en Cor Balt, al tien jaar aan het strijden voor openheid en handhaving. (Foto: Gijs van Hesteren)

HARLINGEN – Het vertrouwen in de goede bedoelingen van bedrijven en overheden neemt af, zeker in het noorden van het land. En vooral waar het gaat om zaken waarbij overheden als belanghebbende nauw betrokken zijn, of waar bedrijven veel geld mee verdienen. De aardbevingskwestie in Groningen is daarvan een goed voorbeeld. Iets vergelijkbaars speelt in Noordwest-Friesland. De Reststoffenenergiecentrale (REC) van Omrin – de afvaloven uit de titel – is nooit erg populair geweest onder de Harlinger bevolking. Al vóór de inwerkingstelling ontstond er grote politieke verdeeldheid. Niet alleen gemeenteraadsfracties richtten hun pijlen op de REC. Dat deden ook maatschappelijke groeperingen als de stichting Afvaloven NEE, intussen tien jaar actief. De initiatiefnemers hiervan zagen af van een terugblik. Ze vonden de Harlinger Courant te lokaal en gaven de voorkeur aan een landelijk dagblad. De mensen achter andere initiatieven als Afvaloven STOP waren daartoe wél bereid.

Het is de Omrin die de REC exploiteert. De vuilverbrandingsoven is een prestigezaak voor de aandeelhouders van Omrin: de provincie Fryslân en een aantal Friese gemeenten, waaronder Harlingen. Volgens hen is deze oven één van de duurzaamste en schoonste van Europa. Niet iedereen is het daarmee eens. Lees bijvoorbeeld ‘EDC’s in Industriehaven Harlingen gevaarlijk?‘, ‘Provincie Fryslân: geen gezondheidsrisico na storingen REC Harlingen‘, ‘Luchtkwaliteitsonderzoek REC niet eerder vertoond experiment‘, of ‘Abel Arkenbout trekt aandacht internationale wetenschap‘.

Leave a Reply