Vergaderstructuur en MFC ’t Vierkant – Politiek dagboek 19

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 18.

22 oktober 2003

Nog even terug naar de presidiumvergadering die ik vóór de herfstvakantie bijwoonde, met name over de wijze van vergaderen.
Enkele fracties deden een voorstel de vergaderstructuur te veranderen. B.v. eenmaal per maand vergaderen, met eerst een raadsgedeelte, daarna een commissiegedeelte. Dit in het kader van effectiviteit. Ook zou de raadsvergadering steeds minder discussie opleveren, in tegenstelling tot de commissie. Ik heb opgemerkt, dat het terugbrengen van het aantal commissies aan het begin van de raadsperiode me al heeft bevreemd, en dit nog verder gaande voorstel helemaal. Tot hoe laat moeten we gaan vergaderen, als we het op die manier gaan doen? Of gaan we alles afraffelen? Goos de Graaf van Harlinger Belang zei, dat de kwaliteit van het discussiëren in eigen handen van de raad ligt. Naar mijn idee zijn er genoeg trainingsmogelijkheden om dat te verbeteren, via de Vereniging Nederlandse Gemeenten of anderszins. Een meerderheid was voor voorlopige handhaving van de huidige werkwijze.

Opening ’t Vierkant

Bij de feestelijke opening van het nieuwe MFC (multifunctionele Centrum) werd de naam bekendgemaakt: “Het Vierkant”. OK, het is een naam.
Het is ontegenzeggelijk een mooi gebouw. De kersverse gebruikers hielden enthousiaste toespraken – gelukkig niet teveel – maar mopperden de tussen de bedrijven door wel behoorlijk. Te weinig ruimte, geen kantine, geen kapstok, te warm, geen brievenbus, geen invloed op het beheer. Alle begin is moeilijk en hopelijk valt een en ander op te lossen. Veel meer had het ook niet moeten kosten, tenslotte.

Na die feestelijke openingstoespraken begaf elkeen zich in de bekende wandelgangen. Daar hoor je nog wel eens wat.
Zo gaan er naar aanleiding van de oplevering van dit gebouw stemmen op vanuit de ambtelijke organisatie dat voor eenzelfde bedrag ook wel een nieuw gemeentehuis zou kunnen worden gebouwd. Dat zou de efficiëntie aanmerkelijk kunnen verhogen. Daar is ook de burgerij bij gebaat. Ik weet, dat de CDA-fractie van tijd tot tijd dit onderwerp aansnijdt, wie weet gevoed door dezelfde bronnen. Het lijkt mij op het moment echter niet zo verstandig, om zoveel geld uit te trekken. We hebben ook nog het zwembad… Misschien in een volgende raadsperiode?

Steunfractie wil iets anders

Donderdag  23 oktober

Ik ontmoette enig onbegrip aangaande het stemgedrag van onze fractie inzake de kredieten voor de nog te bouwen sloepenloodsen. Nou was ik even op vakantie en heb dus de interne discussie niet meegemaakt. Zelf stond ik er niet negatief tegenover en naar ik dacht Joop ook niet.
In de steunfractie is hier echter inmiddels uitgebreid over gesproken. Daar kwam uit, dat men bezorgd was over de precedentwerking van deze ad-hoc toewijzing van relatief grote geldsommen aan sportverenigingen, hoe sympathiek ook. Daarom heeft men Joop geadviseerd in de raad vooralsnog tegen te stemmen.
Mij persoonlijk spijt dat wel een beetje; als zeeman heb ik een goed gevoel over het sloepengebeuren in onze stad. Maar ik ben niet in mijn eentje GroenLinks: we hebben een democratische partijstructuur en de leden van de raadsfractie proberen de mening van de steunfractie in principe loyaal tot uiting te brengen in de raadsvergaderingen.
Zie het officiële GL-standpunt in onze nieuwsrubriek.

Alsof het gisteren nog niet genoeg was, verzamelden de raadsleden zich ’s avonds in de raadszaal voor het jaarlijkse overleg met de politie. Mevrouw Thea van den Bosch, teamchef alhier, gaf een geïnspireerde toelichting.
Enkele trefwoorden: “stadswachten zijn geen politie”, “de politie is op sterkte”, “probleem en prioriteit nummer één is in Harlingen het gebruik en de handel in harddrugs”, “er is goed overleg tussen politie, andere handhavers en gemeente”, “de burgemeester heeft het gevoel dat zijn invloed op het beleid rond de politie-inzet nul is”.

Mein Kampf

Maandag 27 oktober

In de Volkskrant en overige media (bvoorbeeld in de talkshow Barend en van Dorp) is een discussie ontstaan over het schotschrift van Adolf Hitler: ‘Mein Kampf’. Het boek is in principe niet verkrijgbaar vanwege de racistische en fascistische inhoud. Net goed, de nazi’s waren degenen die de boekverbrandingen in de twintigste eeuw opnieuw hebben geïntroduceerd.
Toch kan het van belang zijn kennis ervan te nemen: juist dit boek was leidraad en handboek tijdens de donkerste periode van de vorige eeuw. Wat heeft deze man en zijn volgelingen bezield? Wat kunnen we er van leren?
Via het internet blijkt het vrij gemakkelijk om het boek in het Engels of Duits digitaal op te halen. Dan kan je rechtstreeks kennis nemen van de soms heel gewoon leesbare, maar daardoor des te schokkender inhoud. Tijdens het zoeken stuit je op overigens verscheidene minder prettige websites van neofascisten en rechts-nationalisten. Dat bestaat allemaal nog steeds! Zorgelijk, in deze tijd waarin Nieuw-Rechts opnieuw salonfähig aan het worden is.

Leees verder in Politiek dagboek 20.

 

1 reactie op “Vergaderstructuur en MFC ’t Vierkant – Politiek dagboek 19

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *