The Rural Game Engine

Rurale spelmotor innoveert technisch en organisatorisch

Al enige maanden werk ik samen met een aantal lokale personen, organisaties en bedrijven aan een innovatief project: “The Rural Game Engine”. De Provincie Fryslân is in principe bereid dit plan te ondersteunen, vanuit hun fonds voor ‘risicovolle innovaties’, Fryslân Fernijt III. Zoals wel vaker bij ingewikkelde projecten met veel stakeholders is het plan niet in één dag compleet.

Een belangrijk toeristisch vraagstuk is: hoe lok je toeristen naar de regio Noordoost-Friesland en belangrijker nog… hoe kun je deze toerist in de regio houden én vermaken, zowel actief als passief, fysiek en virtueel.

De Themagroep Toerisme en Politiek van OCF 2.0 zag het al aankomen: virtuele vormen van toerisme zijn een reële ontwikkeling.

RGE, wat is het?

De Rural Game Engine benadert het recreëren op een nieuwe manier. Toeristen beleven niet enkel via ‘de voeten in de klei’, maar ook virtueel de historie, cultuur en natuur. Dit betekent, dat toeristen meer tijd uittrekken om het gebied te ontdekken en te leren kennen.

Lokale bedrijven en organisaties maken deel uit van de game, ze bepalen mede hoe het spel verloopt. Dit betreft ondernemers en instellingen als musea, bezoekerscentra en galerieën, die nu al terug te vinden zijn in diverse databases, maar vooral ook de kleine, nu moeilijk vindbare initiatieven als kunstenaars, kaasboerderijen, etc.

Juist vanwege dit model voor crowdsourcing wordt dit concept zo innovatief. Volgens ons, de bedenkers, is het in deze vorm nog nergens ter wereld bedacht. Normaal gesproken is het schrijven van verhaallijnen voor virtuele games specialistenwerk. We zullen zeker niet zonder deze specialisten kunnen. Hun taak bestaat uit het bouwen van een ‘speelbaar’ raamwerk. Hierop voortbordurend moeten lokale partijen en personen hun fantasie laten werken.

De opbouw van de game veroorzaakt een nieuwe, unieke manier van beleven. De toerist bepaalt zelf de scope, kosten, duur en locaties van de game. Vervolgens beleeft de toerist niet enkel de fysieke omgeving, maar hij neemt met smartphone of iPad ook een virtueel kijkje in een bepaald gebied, monument, etc.

Het is onze bedoeling om The Rural Game Engine in meerdere fasen ten uitvoer te brengen. In de eerste fase willen we toewerken naar een model voor de techniek, de organisatie, het lokale draaiboek voor Noordoost-Friesland en een werkende pilot voor dat gebied.

In een latere, tweede fase werken we aan opschaling en disseminatie. We zien dat als een afzonderlijk project.

RGE, hoe werkt het?

Toeristen verkennen de regio Noordoost-Friesland. Ze doen dat in de realiteit (real life– ‘RL’), maar ook door middel van games op verschillende platforms – smartphones , tablets en laptops. Het concept brengt bij elkaar wat toeristen zoeken en wat de regio Noordoost-Friesland zoal te bieden heeft. Nu is dat vaak onoverzichtelijk; versnipperd en alleen vindbaar via allerlei verschillende databases. De game haalt de relevante gegevens op uit die databanken en verwerkt ze tot onderdeel van het spel.

De game activeert ondernemers die voorheen niet digitaal vindbaar waren. Door hun aansluiting bij de game krijgen zij en de regio Noordoost-Friesland een economische boost. De hiervoor benodigde zoektocht naar draagvlak is een integraal deel van het project The Rural Game Engine. Een hogeschoolstudent zal hiertoe een afstudeeronderzoek uitvoeren.

De virtuele games worden gekoppeld aan real life buitensportactiviteiten, bijvoorbeeld zoals in ‘Wie is de Mol’ of ‘The Phone’.

De voor de games benodigde gegevens worden voor een groot deel geput uit die van Dokkum Online 3D, een eerder Fryslân-Fernijt-II-project. Zie daarvoor onder andere elders in dit blog of de website www.beleefdokkum.nl. Deze database omvat gegevens die goed te koppelen zijn aan dit nieuwe project, terwijl The Rural Game Engine andersom ook nieuwe dimensies zal verlenen aan Dokkum Online 3D.

Features als augmented reality zullen deel uitmaken van the Rural Game Engine. Ten dele zitten deze al verborgen in de bovengenoemde database. Grendel Games zal een verdiepingsslag maken. Hiermee worden gegevens vertaald in levende beelden en gameplay.

RGE, deelnemende partijen

De Rural Game Engine was oorspronkelijk onderdeel van een ander project. Stichting NetNix zou dat project gaan uitvoeren in samenwerking met het Vlaamse Meetjesland. Projectbureau Plattelandsprojecten Noordoost-Friesland te Feanwâlden was hiervan een belangrijke ondersteuner. Echter, de middelen en de personele bezetting van de stichting NetNix waren beperkt. Daarnaast staat bij NetNix het proces centraal: het samen met de erbij betrokken jongeren ontwikkelen van identiteitsbevorderende multimediale toepassingen. Daarom is besloten om deze projecten afzonderlijk van elkaar door te ontwikkelen. NetNix zal wel een bijdrage kunnen leveren in de vorm van multimediale verslaglegging.

De interne partners zijn de initiatiefnemers Copini Buitensport (penvoerder), Natuurlijk Kollumeroord BV (uitvoering & ontwikkeling & promotie), Outside2Play BV (implementatie ICT) en Grendel Games (bedenken/ontwikkelen spelelementen).

Daarnaast is een aantal externe partners betrokken bij het plan. Pebble Producties draagt zorg voor projectmanagement & promotiebegeleiding. Kabel Noord levert bijdragen inzake ICT en algemene advisering. Nofcom neemt een deel van onderhoud en contentbeheer voor haar rekening; Speak ontsluit de bestaande database van noordoostfriesland.nl. IT’s Privacy zorgt voor juridische advisering en borging van rechten. Statuur is goed in projectintegratie en advies. Tot slot de Noordoost-Friese gemeenten, die adviseren, PR verzorgen en hopelijk een stukje sponsoring verzorgen.

RGE, een vervolgverhaal

Over dit project is nog veel meer te vertellen, maar dat bewaren we voor een andere maal.

Tekst: Loes van der Til en Gijs van Hesteren

Lees meer over OCF2

Lees ook:

Innovatieplannen 2012

2012 en verder

2012 en verder – 2

De virtuele bibliotheek

Rural Game Engine

 

 

3 reacties op “The Rural Game Engine

  1. Prima, dan neem ik wel contact op met haar. Maar ik mag toch aannemen dat jij als adviseur/meedenker bij het project betrokken bent en blijft? Ben wel benieuwd wat je er zélf van vindt… Misschien moeten we het een keer in bredere zin hebben over goede, inhoudelijke content als succesfactor voor allerlei innovatieve projecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *