Maandelijks archief: september 2012

smartC4RE in Skibelund Krat

Doedelen tijdens de besprekingen scherpt de mind.

Tweede bijeenkomst internationaal project

Skibelund Krat, dat is een plek, én een hotel, op de vroegere grens van Denemarken en Duitsland. Een heet hangijzer was het ooit, waar die grens precies zou moeten liggen. De gemoederen liepen destijds in 1870 en 1918 hoog op. Heden ten dage is het er rustiger. Vorige week bezochten mijn collega Anja Paap van NijFinster BV en ik in dit hotel de tweede ‘Prepatory meeting’ voor het project Smart Applications For Rural Europe, kortweg smartC4RE.

De eerste meeting was bij Kabelnoord in Dokkum, dit keer moesten we dus naar Zuid-Denemarken reizen. Niet voor niets, want we kwamen terug met een tevreden gevoel over de voortgang. De meest pakkende zinsnede die bij mij bleef hangen: “Over een jaar of vier weten we pas waarom we hier met dit project zijn begonnen!”

Dat klinkt een beetje knullig, ik weet het. Maar bij de start van innovatieve plannen kan het niet anders: je hebt alleen maar  het koffiedik om je acties op te baseren. Degene die een beetje op geschiedenis studeert, weet dat ontwikkelingen die hij nu ziet aankomen in de toekomst werkelijkheid worden. Zo ook op demografisch, economisch en sociaal gebied, met name in plattelandsregio’s.

Het project gaat mikken op deelname van lokale en regionale overheden en andere organisaties vanuit alle zeven de gebieden die voor de Europese Unie gelden als Noordzeeregio: België (Vlaanderen), Denemarken, Duitsland (Niedersachsen en Sleeswijk-Holstein), Nederland, Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. De beleidslijnen omtrent Active, Independent and Healty Ageing en het gereedschap  eHealth staan centraal. Kernbegrippen die ik (zoals wel vaker in andere projecten) voorbij hoorde komen: Bottom up, Keep it SimpleUser FriendlyTransnational.

De kracht zal liggen in het samen optrekken, ook op het activiteitenniveau, in interculturele uitwisseling en op de meerwaarde van de verschillende benaderingswijzen die nationale en regionale verschillen met zich meebrengen.  Mijn collega Anja en ik verlieten het hotel met een positief gevoel over het vervolg. Zij zei me: “Het gaat hier niet alleen maar over de bureaucratie, die dit soort projecten altijd met zich meebrengt, maar ook over actie. Het geeft vertrouwen, dat we nu, in het allereerste stadium, degenen zijn die mede aan de knoppen draaien!”

Tot slot een ander citaat, ditmaal een duister schrikbeeld over de toekomst, geschetst door de Deense innovator Peer Rexen: “Over tien jaar zet ik mijn zorg-apparaat uit en verdomd, nog steeds wordt ik via de beeldtelefoon lastig gevallen door mijn huisarts!”

 

2nd Preparatory Partner Meeting Project smartC4RE. Sibelund Krat, Denmark, September 2012. © Kabelnoord, Gijs van Hesteren
2nd Preparatory Partner Meeting Project smartC4RE.
Skibelund Krat, Denmark, September 2012.
© Kabelnoord, Gijs van Hesteren

For non-Dutch readers: a translation is in preparation.

Meer in dit blog over smartC4RE

Website smartC4RE

Hotel Skibelund Krat

De Duiders van Fryslantis

Luister, ik heb er mijn twijfels bij en ben daarin niet de enige. Maar het geeft goede hoop: gemeenschappelijk gedragen gevoelens van urgentie en het feit dat een groot aantal mensen en organisaties hier tijd in steekt. Dus we gaan ervoor!

Zeilen met Waddeninzicht

Zeilen met Waddeninzicht

Vorige week beleefden we de kickoff van de Noordoost-Friese versie van Operatie Atlantis. Werknaam: Fryslantis.  Tegen de  schilderachtige achtergrond van het nepstadje Esonstad en de nepnatuur van het Lauwersmeer voeren we vanaf de heel erg echte locatie van Waddeninzicht, het bedrijf dat ons bereidwillig voorzag van motor- en zeilbootjes. Uitgedaagd en begeleid door het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie  hebben wij van de subgroep “Duiders der natuur” samen een stukje gevaren. Rense Bos van het IMI had meteen daarna onze aantekeningen in beslag genomen, maar is is zo vriendelijk geweest me even een scan van deze notities te sturen. Daardoor kunnen we alvast even recapituleren wat we bedacht hadden. Zoals walkapitein Bert Bezoen het zei: “De termen in de opdracht vlogen ons aan, we probeerden er niet aan te denken, maar ze bleven steeds voor onze ogen hangen. Toch hebben we een conclusie kunnen bereiken!”

De opdracht aan de Duiders der Natuur

Wat kregen we mee als huiswerk? Ziehier:

“Als duider der natuur bestudeer je de wetenschapsfilosofische en kentheoretische implicaties van de eerder opgedane ideeën. Dit gebeurt later in het proces, rond februari/ maart 2013. Je onderscheidt de rode draden uit de longlist van ideeën en doet een voorzet voor een shortlist. Daarbij gebruik je inzichten over de lokale context, passendheid in het gebied en transitiemanagement.”

Alsjeblieft!

Lees het verder allemaal op het nieuw aangemaakte weblog van de Duiders: Fryslantis.

Fryslantis tijdschema

Ontwikkeling Rural Game Engine van start gegaan

De Provincie Fryslân publiceerde een fact sheet – pagina met projectsamenvatting – van het door Fryslân Fernijt III gesubsidieerde innovatieproject Rural Game Engine. In dit weblog heb ik er al een paar keer over geschreven, volg daarvoor deze link. Intussen zijn de partners hard aan het werk gegaan. De Noordoost-Friese kabelaar Kabelnoord was en is nauw betrokken bij dit project en ondergetekende heeft er heel wat zweetdruppeltjes voor geplengd. Daarom herpubliceer ik de tekst van het fact sheet hier nog eens, voor de zekerheid. Het originele document kan je hier downloaden.

De provincie laat het volgende weten:

Rural Game Engine – fact sheet

Fryslân Fernijt III
Regionaal Innovatie Programma Fryslân 2011-2013

Omschrijving

Het project ontwikkelt ‘the Rural Game’. Het richt zich op:
1. De ontwikkeling van de game (technisch en verhaal)
2. Het bij elkaar brengen van de ondernemers.

Lees verder Ontwikkeling Rural Game Engine van start gegaan