Tagarchief: smartC4RE

Noordoost-Fries initiatief slimmere zorg

Dongeradeel logo

Na meer dan een jaar voorbereidende besprekingen komt het nu toch echt van de grond: Zorg op Afstand in de gemeente Dongeradeel. Een verdiend succes voor de initiatiefnemer van het eerste uur, wethouder Sicco Boorsma, maar ook voor de uitgebreide kring van andere betrokkenen. En voor ons, van Kabelnoord, want achter de schermen hebben ook wij behoorlijk ons best gedaan om het allemaal mogelijk te maken. ‘Allemaal’, inderdaad, want behalve Zorg op Afstand is er meer gaande. Zie het persbericht hieronder, dat vandaag werd uitgezonden door de Gemeente Dongeradeel.

Lees verder Noordoost-Fries initiatief slimmere zorg

smartC4RE in Skibelund Krat

Doedelen tijdens de besprekingen scherpt de mind.

Tweede bijeenkomst internationaal project

Skibelund Krat, dat is een plek, én een hotel, op de vroegere grens van Denemarken en Duitsland. Een heet hangijzer was het ooit, waar die grens precies zou moeten liggen. De gemoederen liepen destijds in 1870 en 1918 hoog op. Heden ten dage is het er rustiger. Vorige week bezochten mijn collega Anja Paap van NijFinster BV en ik in dit hotel de tweede ‘Prepatory meeting’ voor het project Smart Applications For Rural Europe, kortweg smartC4RE.

De eerste meeting was bij Kabelnoord in Dokkum, dit keer moesten we dus naar Zuid-Denemarken reizen. Niet voor niets, want we kwamen terug met een tevreden gevoel over de voortgang. De meest pakkende zinsnede die bij mij bleef hangen: “Over een jaar of vier weten we pas waarom we hier met dit project zijn begonnen!”

Dat klinkt een beetje knullig, ik weet het. Maar bij de start van innovatieve plannen kan het niet anders: je hebt alleen maar  het koffiedik om je acties op te baseren. Degene die een beetje op geschiedenis studeert, weet dat ontwikkelingen die hij nu ziet aankomen in de toekomst werkelijkheid worden. Zo ook op demografisch, economisch en sociaal gebied, met name in plattelandsregio’s.

Het project gaat mikken op deelname van lokale en regionale overheden en andere organisaties vanuit alle zeven de gebieden die voor de Europese Unie gelden als Noordzeeregio: België (Vlaanderen), Denemarken, Duitsland (Niedersachsen en Sleeswijk-Holstein), Nederland, Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. De beleidslijnen omtrent Active, Independent and Healty Ageing en het gereedschap  eHealth staan centraal. Kernbegrippen die ik (zoals wel vaker in andere projecten) voorbij hoorde komen: Bottom up, Keep it SimpleUser FriendlyTransnational.

De kracht zal liggen in het samen optrekken, ook op het activiteitenniveau, in interculturele uitwisseling en op de meerwaarde van de verschillende benaderingswijzen die nationale en regionale verschillen met zich meebrengen.  Mijn collega Anja en ik verlieten het hotel met een positief gevoel over het vervolg. Zij zei me: “Het gaat hier niet alleen maar over de bureaucratie, die dit soort projecten altijd met zich meebrengt, maar ook over actie. Het geeft vertrouwen, dat we nu, in het allereerste stadium, degenen zijn die mede aan de knoppen draaien!”

Tot slot een ander citaat, ditmaal een duister schrikbeeld over de toekomst, geschetst door de Deense innovator Peer Rexen: “Over tien jaar zet ik mijn zorg-apparaat uit en verdomd, nog steeds wordt ik via de beeldtelefoon lastig gevallen door mijn huisarts!”

 

2nd Preparatory Partner Meeting Project smartC4RE. Sibelund Krat, Denmark, September 2012. © Kabelnoord, Gijs van Hesteren
2nd Preparatory Partner Meeting Project smartC4RE.
Skibelund Krat, Denmark, September 2012.
© Kabelnoord, Gijs van Hesteren

For non-Dutch readers: a translation is in preparation.

Meer in dit blog over smartC4RE

Website smartC4RE

Hotel Skibelund Krat

smartC4RE werkt ook bottom-up

Vorige maand schreef ik over de aftrap van het Europese project smartC4RE.  Het thema wordt ‘Gezond ouder worden’, of in goed  EU-jargon: Healthy Ageing. Projectaanjager Jan Walburg legde ons tijdens die bijeenkomst uit langs welke beleidslijnen zo’n project opgezet moet worden. Dit proces vindt  plaats op vele niveaus: Europees, nationaal, regionaal, provinciaal.  Bovendien veelal gemotiveerd en geïnspireerd vanuit overheidsstrategieën. Top-down, als het ware. 

Tijdens de korte pauze verzorgden de mensen van De Spitkeet een smakelijke kop soep met broodjes, opdat de deelnemers aan de bijeenkomst nadien tijdig en goed gevoed huiswaarts konden keren. Daar konden zij Nederland zien verliezen in de EK-strijd tegen Duitsland. Foto © Kabelnoord, Gijs van Hesteren

Dat is echter bepaald niet voldoende. Het werken vanuit de lokale samenleving, van onder af, bottom-up, dat is de werkelijke voorwaarde voor het welslagen van dit soort plannen. Een begin hiermee werd gisteren gemaakt, tijdens een bijeenkomst in het attractiepark De Spitkeet, in het Noordoost-Friese plaatsje Harkema. Vertegenwoordigers van alle eerstelijnszorgverleners uit het dorp hadden de moeite genomen om in te gaan op de uitnodiging van de initiatiefgroep. Die bestond onder andere uit lokaal zeer markante persoonlijkheden als huisarts in ruste Hans de Vries, ICT-ondernemer Wouter Slotegraaf, denkgenoot Henk Everts. Een beter comité van aanbeveling kan je je in deze contreien niet voorstellen.

De brainstormende dokters, tandarts, psycholoog, fysiotherapeuten en thuiszorgers waren het snel eens: allen zagen de mogelijkheden die Zorp op Afstand kan bieden. Natuurlijk: een gezond exploitatiemodel is heel belangrijk bij zulke e-Healthprojecten, daarnaast de bereidheid tot verandering van werkwijze en mindset. Maar die bereidheid is er zeker! In tegenstelling tot een jaar of vijf, zes geleden is het gevoel van urgentie veel groter geworden. De sterk veranderende economische en demografische omstandigheden dragen daar beslist aan bij. Het geeft ons goede hoop op een voorspoedige voortzetting van dit project.

Het werkdocument: draft6.eHealth

Lees meer berichten over smartC4RE.

Aftrap voor smartC4RE

Peer Rexen (Vejen Kommune, DK) en Jan Walburg (programmamanager smartC4RE) in de pauze van de meeting.

Initiatief voor een internationaal project

We werken aan een nieuw Europees project. Met een aantal internationale partners in de Noordzeeregio willen we ons storten op ‘Healthy Ageing’ en ‘Slimme Zorg‘.  Jan Walburg, beoogd programmamanager schrijft me daarover:

“Na een eerste voorbereidende bijeenkomst op 25 en 26 april 2012 in Dokkum komt het toekomstige EU-project smartC4RE is een nieuwe fase. Er is door de potentiële projectpartners (Vejen Kommune, Kabelnoord en het Innovatiehuis Lauwersdelta) besloten verder te gaan met de voorbereidingen, met managementondersteuning door Jan Walburg. Ook de partnersearch wordt nu versterkt ter hand genomen. Er is duidelijk belangstelling voor het project.

Gezamenlijk met de huidige en toekomstige potentiële projectpartners zal het project inhoudelijk, financieel en organisatorisch verder worden uitgewerkt op een transnationale manier. Daarnaast zullen we het project inpassen in beleidsvoornemens op nationaal, regionaal en lokaal niveau.”

Op korte termijn gaan Jan en ik op bezoek bij de Provinsje Fryslân, HANN, het UMCG, het SNN, het Netwerk Noordoost en andere daarvoor in aanmerking komende instanties en organisaties. Ook zal contact worden opgenomen met het nationaal contact point Interreg en de programme preparations group Noordzee.  De buitenlandse partners gaan eveneens op dit terrein in eigen land actie ondernemen.

Tot zover de update door Jan Walburg. Ik zie dit als een opvolging van het succesvolle project Vital Rural Area en verwacht er veel van.

In de vergaderzaal bij Kabelnoord, Dokkum

Foto’s © Kabelnoord, Gijs van Hesteren