Stichting helpt bij redden vloot

Bij de aftrap van de actie 'Red de vloot' heffen VBZH-voorman Paul Scheffer (links) en wethouder Paul Schoute (rechts) het eerste glas speciaalbier van brouwerij Het Brouwdok. (Foto: Gijs van Hesteren)
Bij de aftrap van de actie ‘Red de vloot’ heffen VBZH-voorman Paul Scheffer (links) en wethouder Paul Schoute (rechts) het eerste glas speciaalbier van brouwerij Het Brouwdok. (Foto: Gijs van Hesteren)

HARLINGEN – Samen met een lokale accountant en ‘een nog nader te bepalen persoon met verstand van schepen’ neemt VBZH-voorzitter Paul Scheffer zitting in het bestuur van de onlangs opgerichte stichting ‘REDDEVLOOT’. Sinds de jaren negentig treedt de Harlinger schippersvereniging VBZH op als woordvoerder van de schippers; één van de belangrijkste taken is de ligplaatsindeling van de historische charterschepen. Scheffer houdt de dingen graag gescheiden en de stichting krijgt daarom een bredere opdracht. Promotie en imago van de vloot, voorbereiding en medefinanciering van het bruinevlootsymposium (begin maart in het Zuiderzeemuseum) en ‘financieel faciliteren van hulp bij acute zaken’.

Intussen vulde zich na verscheidene acties een noodpotje. De bieractie ‘Red de vloot’ van havenbrouwerij ‘Brouwdok’ vormde de aftrap. De verkoop van het smakelijke speciaalbiertje was een groot succes. Intussen is er al een tweede batch van zesduizend liter gebrouwen. Verscheidene andere sponsoren lieten zich erdoor inspireren.

Financiële taken

Over de vijftien miljoen euro die het Rijk als branchespecifieke ondersteuning al vijf maanden geleden had toegezegd komt voorlopig geen duidelijkheid. Staatssecretaris Mona Keijzer beloofde dat haar ambtenaren rond half maart een voorstel ter tafel brengen. Het lijkt erop dat dit ter goedkeuring nog even naar Brussel moet. Met zoveel woorden staat het niet in het persbericht, maar met het onderdeel ‘faciliteren van hulp bij acute zaken’ verwijst de nieuwe stichting daarom naar haar derde taak: hulp aan noodlijdende schippers. Voor de korte termijn, want op de middellange moet de recente uitbreiding van de generieke TVL-Rijksregeling (tegemoetkoming vaste lasten, red.) soelaas bieden. De referentieperiode schuift op en ook startende schippers komen er nu voor in aanmerking.

Over de vijftien miljoen euro die het Rijk als branchespecifieke ondersteuning al vijf maanden geleden had toegezegd komt voorlopig geen duidelijkheid.

De nieuwe stichting is mede-opdrachtgever van een onderzoek naar de economische parameters van de chartervloot en de kansen voor de toekomst. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het al genoemde maartsymposium. De gemeente Enkhuizen draagt zorg voor de organisatie hiervan, de gemeente Harlingen kreeg het onderzoek als deelopdracht. Een en ander maakt deel uit van een afspraak tussen de Vereniging van Zuiderzeegemeenten, die van de Waddengemeenten, branchevereniging BBZ en diverse belangengroepen, waaronder de VBZH en het NBTC.

Adeldom verplicht

‘Noblesse oblige. Als grootste charterhaven van Europa voelden wij ons verplicht een steentje bij te dragen’, vertelt wethouder Paul Schoute. ‘Voor dat onderzoek brengt onze gemeente tienduizend euro in en de sector legt hetzelfde bedrag ernaast. Dat is denk ik het oogmerk van de nieuwe stichting. Bureau BMC deed in opdracht van de gemeente Harlingen al aan het begin van de coronacrisis onderzoek naar de chartersector. Het was een logische keuze dat we hen deze diepere verkenning zouden gunnen. We kijken nu naar de perspectieven voor de iets langere termijn. Banken zijn steeds minder happig op financiering van de chartervloot. De gedachten gaan daarom uit naar een investeringsfonds. Dat zal gevuld moeten worden met sponsoring, subsidies, crowdfunding en bijdragen vanuit de branche zelf. We denken aan een ‘revolving’ fonds. Geen giften, maar kredieten tegen aanvaardbare voorwaarden.’

Banken zijn steeds minder happig op financiering van de chartervloot.

Paul Scheffer: ‘Bij de gesprekken over de vijftien miljoen Rijkssteun dienden zich steeds meer partijen aan. Groeperingen van schippers, stichtingen, verenigingen, gemeentebesturen – alles wat aanspraak meende te mogen maken op de omschrijving ‘varend erfgoed’. Het rapport van de NBTC, dat als startnotitie een rol speelde, hield op bij de Afsluitdijk. Maar het vaargebied is groter dan alleen het IJsselmeer. Paul Schoute speelde een belangrijke rol bij het oplossen van deze spraakverwarring. Hij vond dat echt zijn taak, als vertegenwoordiger van Harlingen, Nederlands grootste charterhaven. Met onze stichting willen we écht iets doen voor de vloot. Niet het organiseren van feestjes, maar werken aan imago en markt op de langere termijn.’

Misverstanden

‘Tot nu toe zijn er bij mijn weten nog geen bedrijven omgevallen. Dat kan niet lang meer duren. Er komt niets binnen, maar de kosten lopen door. De gemeente helpt waar het kan. We stellen kosteloos een adviseur ter beschikking aan de schippers en ook voor 2021 hebben we de vloot vrijgesteld van haven- en kadegelden.
De vijftien miljoen’ blijft een heet hangijzer. In gesprekken met de ambtenaren van het ministerie constateerde Schoute een kennisachterstand. ‘Niet dat ze geen zin zouden hebben in het besluit van hun minister. Er waren misverstanden. Zo dachten ze dat de waddenschepen heel anders waren dan die van het IJsselmeer. Maar het overgrote deel van de Harlinger vloot vaart net als die van Enkhuizen, Stavoren of Lemmer met dezelfde binnenvaartcertificaten.’

Dit artikel verscheen eerder in Weekblad Schuttevaer.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *