Tagarchief: VBZH

Stichting helpt bij redden vloot

Bij de aftrap van de actie 'Red de vloot' heffen VBZH-voorman Paul Scheffer (links) en wethouder Paul Schoute (rechts) het eerste glas speciaalbier van brouwerij Het Brouwdok. (Foto: Gijs van Hesteren)
Bij de aftrap van de actie ‘Red de vloot’ heffen VBZH-voorman Paul Scheffer (links) en wethouder Paul Schoute (rechts) het eerste glas speciaalbier van brouwerij Het Brouwdok. (Foto: Gijs van Hesteren)

HARLINGEN – Samen met een lokale accountant en ‘een nog nader te bepalen persoon met verstand van schepen’ neemt VBZH-voorzitter Paul Scheffer zitting in het bestuur van de onlangs opgerichte stichting ‘REDDEVLOOT’. Sinds de jaren negentig treedt de Harlinger schippersvereniging VBZH op als woordvoerder van de schippers; één van de belangrijkste taken is de ligplaatsindeling van de historische charterschepen. Scheffer houdt de dingen graag gescheiden en de stichting krijgt daarom een bredere opdracht. Promotie en imago van de vloot, voorbereiding en medefinanciering van het bruinevlootsymposium (begin maart in het Zuiderzeemuseum) en ‘financieel faciliteren van hulp bij acute zaken’.

Lees verder Stichting helpt bij redden vloot

Het eerste flesje voor de wethouder

Paul Scheffer en Paul Schoute heffen het eerste glas 'Red de vloot', onder toeziend oog van brouwer Gerard Ypenga. (Foto: Gijs van Hesteren)
Paul Scheffer en Paul Schoute heffen het eerste glas ‘Red de vloot’, onder toeziend oog van brouwer Gerard Ypenga.
(Foto: Gijs van Hesteren)

HARLINGEN – Havenbrouwerij Het Brouwdok doneerde zesduizend flesjes speciaalbier aan de bruinevlootschippers. Vrijdagochtend proefde wethouder Paul Schoute het eerste glas. Met instemming van de gemeenteraad waren de haven- en kadegelden voor het gehele jaar al kwijtgescholden en momenteel werkt de gemeente aan een steunfonds. Ook het Rijk beloofde onlangs vijftien miljoen aan steun. Schoute waarschuwde de Harlinger schippers: ‘Voor de steun vanuit Den Haag dreigt versnippering.’

Lees verder Het eerste flesje voor de wethouder

Positieve geluiden bij koude Vlootdag Harlingen

Een hek om de Waddenzee? Ben je gek!

Ondanks voorjaarssneeuw stonden de kades van de Zuiderhaven toch regelmatig zwart van de mensen. Wel zo prettig voor de shantikoren, ambachtslieden, de stadsharmonie en de standhouders. (Foto's: Gijs van Hesteren)
Ondanks voorjaarssneeuw stonden de kades van de Zuiderhaven toch regelmatig zwart van de mensen. Wel zo prettig voor de shantikoren, ambachtslieden, de stadsharmonie en de standhouders. (Foto’s: Gijs van Hesteren)

HARLINGEN – Ieder jaar opent het vaarseizoen van de zeilcharterschepen met de Vlootdag. Die wordt in grote eendracht georganiseerd door de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH), de gemeente Harlingen en de boekingskantoren: Rederij Vooruit, Schipperscoöperatie Historische Zeilvaart Harlingen, Traditional Sailing Charter, Zonnewind Zeilreizen en Holland Sail. Het grote nieuws was deze keer dat er ook in 2022 een Sail Harlingen zal plaatsvinden.

Lees verder Positieve geluiden bij koude Vlootdag Harlingen

Uitzetting vluchtelingen – Politiek dagboek 35

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 34.

Brief kruist vergadering

Vrijdag 23 januari

Vluchtelingen. Gatver, wat die Rita Verdonk toch allemaal uitvoert. Moet ik daar nog over schrijven? Het maakt me misselijk.
Liever ga ik even terug naar de raadscommissie van vorige week. Ik stelde berichten rond het AZC aan de orde en de situatie van de Stichting Noodopvang. Toch een beetje onverwacht kregen we van college en raad een hoop bijval. Daarvoor ben ik dankbaar en ik ben ook trots op mijn collega’s en conculega’s.
Daarom is het achteraf jammer, dat ik al voorafgaand aan de commissievergadering een ingezonden brief had gestuurd aan de Harlinger Courant, waarin ik mijn ongenoegen uitte, ook over de politiek van Harlingen. Die brief stond pas ruim ná de commissievergadering in de krant. Daarop kreeg ik het terechte commentaar: “Zijn jullie van GroenLinks soms de enigen met patent op de waarheid? Hebben wij in jullie ogen dan géén hart in ons lijf?”
Mea culpa, beken ik daarom. Dat had anders gemoeten. In Harlingen kunnen we voort met de noodopvang.
Maar liever heb ik dat iedereen over mij heen valt, omdat ik één keer teveel spreek over deze onmenselijke wantoestand, dan dat we één keer te vaak zwijgen. Hier rest alleen nog een hardgrondig protest. Het gaat hier niet meer over politiek: het gaat over mensenrechten!

Donderdag 29 januari

Heel blij zijn we met het brede protest tegen de plannen van Verdonk inzake de asielzoekers. Ik ben trots op de Vereniging Friese Gemeenten; hun principiële opstelling is een voorbeeld voor de rest van het land. En daarom wil ik hier graag ook ons college van B & W prijzen, als lid van de VFG.
Het gonst rond in de media. Vanavond zag ik in Rondom Tien onder meer Piersma en Karel Helder uit Wonseradeel. Ik was onder de indruk van de uitzending.
Morgen om 10 uur is er een uitzetting uit AZC Bolsward, volgens een e-mail die ik ontving vanavond. We gaan er heen. Ik ben woedend en voor mjin part ga ik voor de wielen van het IND-busje liggen.

Vrijdag 30 januari

Vanmorgen zijn we direct na gaan trekken, wat er in Bolsward aan de hand is. In het rijtje telefoonnummers, dat ik heb gedraaid, kwam ook basisschool De Blinkert voor. Uit informatie van de school is me zojuist gebleken, dat het IND vandaag niet nog eens langs komt bij het AVO en dat de uitzettingspoging van van gisteren niet terecht was. Een hele opluchting.
Als de minister op deze manier het draagvlak voor haar beleid probeert te vergroten, wordt het niks natuurlijk!
In de nieuwsrubriek staat een oproep voor de demonstratie “Van harte Pardon!”

ROCOV over openbaar vervoer

Maandag 26 januari

In Anna Casparii belegde het ROCOV een interessante avond over openbaar vervoer in Friesland in het algemeen en de spoorlijn Harlingen – Leeuwarden in het bijzonder.
Eén opmerking vonden alle aanwezigen heel interessant: van Defensie moet ook een opgeheven spoorlijn vijftien jaar goed onderhouden blijven liggen. Toen we dat hoorden, konden we wel weer naar huis; waarom een trein opheffen, als de rails ook ongebruikt geld blijven kosten? Dat moeten we natrekken. Later meer hierover.
Verder verwijs ik naar de nieuwspagina van deze site voor een persbericht over de vragen van de provinciale fractie van GrienLinks inzake de asielzoekers.

VBZH-schippers over ligplaatsen

Zaterdag 31 januari

VBZH-vergadering in Hotel Centraal. De zeventig eigenaren van traditionele zeilschepen vergaderden over moverende zaken. Vooral de indeling van de ligplaatsen geeft elk jaar weer aanleiding tot verbitterde meningsverschillen, maar uiteindelijk verlaat iedereen min of meer gerustgesteld het pand.

Lees verder in aflevering 36

Hoe verder met de VBZH? – Politiek dagboek 20

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 19.

Dinsdag 28 oktober

Hoe verder met de VBZH, de Harlingen zeilschippersvereniging? Vanavond vergaderde het bestuur, waar ik deel van uitmaak. Om allerlei hooggestelde doelen te bereiken is tijd nodig, energie en geld. Dat moet de vereniging dan wél willen…

Zo nee, dan trekt het bestuur zich terug op de kerntaken: beheer en behartiging van de ligplaatsen voor de bruine vloot in Harlingen. Wat blijft er in dat geval liggen: communicatie met de leden, het versterken van het netwerk, overleg met naburige havens, promotionele activiteiten rond vlootdag en Friese havendagen, overleg met kantoren, onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen, de implementatie daarvan.
Heel veel verenigingen hebben te maken met een tekort aan inzet van hun leden. Bestuursleden zijn maar moeilijk te vinden. Onderlinge solidariteit ontbreekt. Niet zo vreemd, trouwens, bij een ondernemersvereniging.

Zondag 2 november

Een zeilcollega moppert in zijn charternieuwsbrief over de handelwijze van de gemeente Lelystad. In het VNG-magazine heb ik juist iets over dit onderwerp gelezen en ik stuur het volgende stukje naar zijn forum:

Charterhaven Lelystad

De gemeente Lelystad heeft een mooie nieuwe haven voor charterschepen. Volgens een column in Charternieuws nr 102 blijkt de gemeente van plan het gebruik ervan te willen beperken tot schippers, die bij één exclusief gezelschap zijn aangesloten: de Hanzestad Compagnie. Dit heeft al enkele reacties opgeroepen bij ondernemers die niet in deze positie verkeren, getuige de al genoemde column.

De verontwaardiging bij de schrijver hiervan lijkt me gerechtvaardigd. Zo zullen er meer schippers zijn, zelfstandig dan wel varend onder de vlag van enigerlei charterkantoor, die hierdoor in hun werk belemmerd worden.

Er zijn wel meer voorbeelden die op deze situatie lijken aan te wijzen. De gemeente Harlingen heeft sinds een jaar of tien bijvoorbeeld beperkingen opgelegd aan de omvang van de passagierszeilvaart. Daartoe heeft de gemeente afspraken gemaakt met een plaatselijke schippersvereniging. Wellicht al op het randje, maar misschien is de handelwijze aldaar gerechtvaardigd door het streven naar het behoud van een werkbare situatie in de haven. Maar juist met het oog op de Europese regelgeving zal een ‘buitenstaander’ niet gauw een daadwerkelijk ‘nee’ te horen krijgen van de havendienst in Harlingen. Minder goede faciliteiten in plaats en tijd misschien, maar als puntje bij paaltje komt zal de toegang niet ontzegd kunnen worden.

Er zitten echter wél wat meer haken en ogen aan het besluit van de gemeente Lelystad om een bepaald soort gebruik van de haven exclusief toe te wijzen aan een groep ondernemers. De bezwaren tegen deze handelwijze gaan ver uit boven de gemeentelijke politiek. In een artikel van de hand van J. Freeke uit Terneuzen in het blad van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) wordt er deze week weer de aandacht op gevestigd. De Europese regels voor overheidssteun zijn duidelijk: steun door de overheid moet ten goede kunnen komen aan álle Europese ondernemers en mag niet beperkt worden tot maar één groep participanten. De steun behoeft niet altijd financieel te zijn: ook de aanleg van een weg of haven geldt als zodanig.

Alleen steun ter waarde van maximaal 100.000 euro over drie jaar behoeft bij de EU niet te worden aangemeld ter beoordeling van rechtmatigheid. Per 1 januari 2004 wordt de controle op de naleving van de Europese regels verder aangescherpt, in het kader van het Besluit Accountantscontrole provincies en gemeenten.
De gemeente Lelystad is dus gewaarschuwd!

Lees verder in aflevering 21.

Geldzaken, zeilen en droogvallen, VBZH – Politiek dagboek 5

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier aflevering 4

Zeilen met Staten- en gemeenteraadsleden van GroenLinks Friesland. (Foto: Inge van Hesteren)
Zeilen met Staten- en gemeenteraadsleden van GroenLinks Friesland. (Foto: Inge van Hesteren)

Lees verder Geldzaken, zeilen en droogvallen, VBZH – Politiek dagboek 5