Tagarchief: gouden driehoek

Technetbijeenkomst Gouden Driehoek bij Kabelnoord

Technetovereenkomst ondertekend

Een persbericht van de Noordoost-Friese Gouden Driehoek, dat ik hier graag weergeef.

Donderdag 5 juli is tussen 22 technische bedrijven, het Dockingacollege en Mavo de Saad een Technet-overeenkomst ondertekend.

Van links naar rechts: Henk Stam, Bert Spijksma, Michiel Jansen.  Foto: Gouden Driehoek, Jenna Bottema.
Van links naar rechts: Henk Stam, Bert Spijksma, Michiel Jansen. Foto: Gouden Driehoek, Jenna Bottema.

Henk Stam van het Dockingacollege tekende namens de scholen, Bert Spijksma van ondernemersorganisatie SMI zette zijn handtekening namens alle bedrijven en Michiel Jansen tekende als manager van Techniek Talent.

Twee scholen en 22 technische bedrijven uit Dongeradeel en Dantumadiel hebben gaan daarmee een duurzame relatie aan in de Technetkring Dokkum-Damwoude e.o. De TechNet-kring heeft tot doelstelling om het technische beroepsbeeld bij 12-16 jarigen beter in beeld te brengen, waardoor zij bewuster een studiekeuze kunnen maken.

Concreet betekent deze samenwerking dat leerlingen bedrijfsbezoeken gaan afleggen, dat er gastlessen worden gegeven en dat er stages uit voortvloeien, maar het betekent vooral dat er door inhoudelijk overleg over de inhoud van het techniek onderwijs een goede aansluiting komt tussen onderwijs en praktijk. Het biedt de leerlingen tevens een goed beeld van alle mogelijkheden in de techniek, zodat ze enthousiast worden en ze een toekomstperspectief ontdekken waar ze voor willen gáán.

Ook de rol van de vervolgopleidingen (mbo’s) is bij de TechNet Kring essentieel. Door intensief samen te werken en het onderwijsaanbod én de inrichting daarvan af te stemmen op de behoeften van deze regio, realiseren we optimale kansen om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te gaan.
Lees verder Technetbijeenkomst Gouden Driehoek bij Kabelnoord

Ruraal Masterplan in Buitenpost

Afgeladen Kruidhof startpunt Fries meesterplan

Buitenpost. Het was woensdagavond. Ik had een mooi ‘event’ achter de rug in Buitenpost. Dit Noordoostfriese evenement vond ik erg geslaagd. Moegepraat na 100 gesprekken was ik op weg gegaan naar Harlingen. Meer dan 400 mensen waren er vanavond. Waanzin.

De ochtend daarop hoorde ik op de autoradio vicepremier André Rouvoet. Hij was erbij, in de Kruidhof. Tegen de radioverslaggeefster herhaalde hij het nog eens: “Her  en der in het land zie ik mooie regionale initiatieven opbloeien, maar nog nooit op zo’n grote schaal en met zoveel betrokkenheid als hier in Noordoost-Friesland!”
Dat kunnen we in onze zak steken.

De vijf burgemeesters, c.q. wethouders, van de vijf gemeenten die het Masterplan presenteren tijdens het Netwerkevenement Noordoost


Samen met regionale partnerbedrijven Speak en PTH en met leerbedrijf Nofcom verzorgde Kabel Noord er een presentatie, als sideshow van de conferentie. Eigenlijk ging het niet om één evenement. Al ’s middags was er een meeting voor alle gemeenteraadsleden, statenleden en bestuurders. Daar werd inhoudelijk diep ingegaan op stellingen, die Bureau van Werven in het Masterplan Noordoost had ingebouwd. Het was een lange zit, maar tot het eind aan toe bleef het onderwerp de aandacht houden. Dat gaf aan hoe diep de betrokkenheid zat.

Al vanaf de aanvang was het duidelijk welke kant het op zou gaan. Gedeputeerde Piet Adema opende met “Niks krimp. Ver voor je uit kijken, keuzes maken en samenwerken.”
Bureau van Werven had een belangrijke rol gespeeld in het voortraject. Joop Boertjens presenteerde daarom het Masterplan voor Noordoost-Friesland.
”De regio moet inzetten op ‘verweving’ met de naburige stedelijke netwerken,” vond zijn bureau onder meer. Maar het blijft een avontuur. Hij was met de motorfiets, een Indiase Royal Enfield, de Himalaya doorgetrokken. “Geen gemakkelijke tocht, de reis ging langs hoge passen en diepe dalen en of we zouden aankomen wisten we nooit zeker.”

Dagvoorzitter Marcel Bullinga, met aan weerszijden de mannen die het Masterplan op papier hadden gezet.

Aanbevelingen

Het rapport bevat heel wat strategische aanbevelingen. Dit vind ik niet de plaats om daar al te diep op in te gaan. Toch noem ik een paar dingen die me opvielen.

De regio moet inzetten op ‘verweving’ met de naburige stedelijke netwerken – Leeuwarden, Groningen, Drachten. Alleen samen ben je sterk genoeg. Daar zal best iets inzitten. Het vereist beslist een cultuuromslag. En – dacht ik bij mijzelf – over cultuur gesproken: als Leeuwarden actief inzet op die ‘verweving’ met broedplaats en proeftuin Noordoost-Friesland, is er misschien nog hoop voor Leeuwarden om Culturele Hoofdstad 2018 te worden.

Marga Waanders, burgemeester Dongeradeel, pleitte voor eigen Noordoostfries energiebedrijf. Goed idee, vond ik, maar het is ook een beetje raar eigenlijk. Hadden de NOFA-gemeenten niet pas een jaar of tien geleden hun energiebedrijf overgedaan aan Eneco? De tijden veranderen.

Evert Wind van de Kamer van Koophandel voorzag voor de nabije toekomst dat bus- en vliegtuigladingen Japanners en Chinezen de Noordoostfriese zijde van Werelderfgoed Waddenzee zouden komen bezoeken. Laten we daar op inzetten! Waarom niet een vliegveld bij Dokkum?

Breedband en glasvezel

Zijn breedband, ICT en digitale infrastructuur de panacee voor de krimpproblematiek? Het Masterplan vond van wel en Kabel-Noorddirecteur Niek Geelhoed legde dat nog eens uit aan het publiek. Dat ging er niet onvoorwaardelijk in mee. Statenlid Irona Groeneveld (Grien Links) vond, dat iedereen tegenwoordig net zo makkelijk met zijn mobieltje het internet op kon, dus waarom investeren in dure glasvezel?

Niek Geelhoed over breedbandinfrastructuur op het platteland

Irona ken ik nog uit de tijd dat ik voor GrienLinks in de gemeenteraad van Harlingen zat. In de pauze sprak ik haar erop aan. Internet via het mobiele netwerk is heel iets anders dan via kabel, glas of adsl. Issues als bereik, bandbreedte, of capaciteit beperken de toepasbaarheid ervan. Hypothetische situaties: een schoolklas met 30 thin clients (PC-werkstations), die allemaal tegelijk via het internet inloggen; bedrijven met meerdere locaties, die via een virtueel lokaal netwerk met elkaar in verbinding staan; werknemers die Het Nieuwe Werken toepassen – dat gaat allemaal niet zonder breedbandinfrastructuur. Het was tekenend, dat het mobiele netwerk min of meer krakend ineenzakte op het exacte moment dat Irona haar opmerking plaatste. Hein Visser (van de KPN) vertelde me later tijdens het event, dat het niet lag aan de capaciteit, maar aan een ander, incidenteel probleem.

Wat dan ook de oorzaak mocht zijn geweest, de aanwezige twitteraars konden alleen nog maar aan hun miniblogs werken door gebruik te maken van de SMS-dienst van Twitter. Aan Irona deed ik het aanbod om samen met haar Statenfractie een werkbezoek te brengen aan Kabel Noord, om eens bij te praten over breedbandinfrastructuur – net zoals haar Statencollega’s van de Christenunie dat al eens hadden gedaan.

Vicepremier

Het is verkiezingstijd, maar toch was het meegenomen, dat minister André Rouvoet De Kruidhof ten langen leste had gevonden. Eindelijk, Den Haag heeft even tijd voor Noordoost-Friesland.
“2030 wordt het ijkpunt van het Masterplan Noordoost,” zei Rouvoet. Hij prees de Friese ambities en de strekking van het Masterplan. De toespraak volgde ik vanaf een zijbeuk van de conferentieruimte. De schrijvers van het masterplan zaten vlak naast me. Met zijn woorden maakte de vicepremier hen zichtbaar zeer gelukkig. Stuiterende consultants, mooi om mee te maken.

De minister plant de eerste Friese wijnrank in De Kruidhof, samen met de burgemeesters. Foto © noordoostfriesland.nl, Binne Louw Katsma


De minister plant de eerste Friese wijnrank in De Kruidhof, samen met de burgemeesters.
Foto © noordoostfriesland.nl, Binne Louw Katsma

Frieslandcollege

Eén ding wil ik nog vermelden: een groep studenten van het Frieslandcollege verzorgden van A tot Z de catering bij het Netwerkevent. Petje af! Voor een deel van hen was het een afstudeeropdracht. Het was volgens mij geen geringe opgave. Heus niet alleen koffie, thee en een drankje, maar een volledig totaalconcept. Streekgerechten, liflafjes, wijnen. Alles zelf gemaakt. Alles inbegrepen: inkoop, bereiding, bediening en allemaal met verve, inzet en zichtbaar plezier verricht.

Studenten Frieslandcollege doen aan haute cuisine

Alle Foto’s Gijs van Hesteren – kabel Noord, tenzij anders vermeld.

Fotoserie van het event

Nog een keer QR-codes

Een paar weken terug schreef ik over de QR-codes in het Dokkumer Admiraliteitshuis. Dat bericht en een opvolgend bericht over "Marktwerking of Samenwerking" gaven aanleiding tot heel wat discussie – over de codes, maar ook over de rol van leerbedrijven en innovatie-instituten vanuit de onderwijssector. Zie de links onderaan naar de betreffende postings.

Enkele deskundigen met een KPN-verleden spraken mij daarover aan.  Hun visie wil ik u niet onthouden, al willen zij gezien hun achtergrond niet bij name genoemd worden. Eén van deze zegslieden zei:
"Er zijn toch wel heel veel vaders van het goede idee QR-code. De QR-codes kwamen voort uit een doorontwikkeling van barcodes, waarmee bedrijfsprocessen beter konden worden gestroomlijnd. Al rond 2002 promootte KPN Mobiel de dienst Imode, met bijbehorende toestellen en een onderliggend systeem. Een van de toepassingen waren de QR-codes. Dit was mogelijk omdat deze toestellen met Java waren uitgerust; feitelijk waren ze van binnen allemaal hetzelfde. Door een strak beleid van NTT-Docomo (de Japanse KPN) kon de Java software alle features van het toestel benaderen. Dus camera, beeldscherm, telefoon etc."

Waar komt het idee van de QR-codes plotseling in Friesland vandaan? Dat kan je je afvragen. Het lijkt alsof iedereen er tegelijk mee aan het werk is gegaan. De een iets eerder, de ander iets later. Als de tijd rijp is vallen er vele appels van de boom. Deze boerenwijsheid is kennelijk een waarheid als een koe. Des te leuker, dat deze metafoor zich afspeelt in de van oudsher vooral agrarische provincie Friesland. Heel belangrijk kan ik het dan niet vinden, welke appel als eerste de grond raakte.

De zegsman: "Eindelijk, na een paar jaar trekken en duwen, worden er in deze provincie dingen opgepakt en uitgewerkt, door meerdere partijen tegelijk. Dat mag ook wel een keer. Internet en ICT zijn hier nog veel teveel een hobby, in plaats van een serieuze business."

In die mening kan ik me vinden. Eerlijk gezegd vind ik het wel prettig, dat aanjagers als leerbedrijven van ROC’s (zoals Nofcom en Mediacollectief van Friese Poort of Jonge Helden van Frieslandcollege) en ontwikkelingsinstituut Internetacademie een rol proberen te spelen in dit theater. Ik vind het nergens voor nodig om dat als een bedreiging te zien voor het bedrijfsleven. Hoe gezapig dat hier soms ook lijkt, er blijken genoeg ondernemers voorhanden die de handschoen oppakken en nieuwe oude concepten gaan doorontwikkelen. Ik noem er een paar, zoals de Noordoostfriese bedrijven Speak en Ynform, die het concept verder uitwerkten voor het Admiraliteitshuis. Of het Leeuwarder IB-Compact, die dat misschien kan doen voor andere partijen.

En waar zouden jongeren hun vakkennis en ervaring moeten opdoen zónder die leerbedrijven? Alsof het MKB staat te dringen voor de poorten van de ROC’s en Hogescholen, met stageplaatsen te over in hun aktentas. Niet dus.

QR-codes in Admiraliteitshuis Dokkum
Marktwerking of Samenwerking
Blog Wietse Elzinga over non-discussie in NO-Friesland

Marktwerking of Samenwerking

Werkt de ‘Gouden Driehoek’ averechts?

Onlangs kwam ik – ongewild – in een eigenaardige discussie terecht. Dat was naar aanleiding van een bericht, dat ik schreef over het gebruik van QR-codes in het Admiraliteitshuis te Dokkum. Daar kreeg ik veel reacties op. Dat vind ik altijd leuk, dat toont aan dat iemand je teksten leest, nietwaar?

‘Eigenaardig’ vond ik het, dat het debat – want dat werd het – langzaam verschoof van de QR-codes naar de rol van de al dan niet erbij betrokken partijen. Hoe werden die gefinancierd? Waren dat wel marktpartijen? Was dat gemeenschapsgeld? Werd daarmee het echte bedrijfsleven benadeeld? Goede vragen, op zich. Die moet je jezelf altijd stellen.

Zo’n debat over concurrentie, subsidiestrategie en de rollen daarbij van overheid, bedrijfsleven en onderwijs (de Gouden Driehoek, of de Drie ‘O’s) vind ik heel interessant. Dat debat hoort volgens mij alleen niet thuis bij mijn blogbericht over QR-codes. Bovendien was ik in dit geval alleen de boodschapper van het nieuws: bedrijven en organisaties die ik toevallig kende hadden iets leuks bedacht en uitgevoerd. Daar was ik enthousiast over, dus beschreef ik hun project. Natuurlijk weet ik best wat af van de positie in de samenleving van clubs als Nofcom, Speak, Yn-Form, Admiraliteitshuis, maar alles wat ik námens hen óver hen zou vertellen, zou uit de tweede hand zijn.

Daarom wijd ik aan dit nieuwe onderwerp deze nieuwe posting, met alle ruimte voor de bijbehorende discussie – mits nog nodig en mits binnen het betamelijke.

Stelling 1: Gesubsidieerde organisaties mogen innovatie aanjagen door marktpartijen bij elkaar te brengen.

Stelling 2: Gesubsidieerde organisaties mogen commerciële opdrachten uitvoeren, mits zij zich beperken tot de eerste stap, zoals het over de streep trekken van partijen die anders waren blijven zitten waar ze zaten.

Stelling 3: Non-profitinstellingen (zoals het onderwijs) vertragen innovatie omdat zij de markt bederven voor het reguliere bedrijfsleven.

Stelling 4: Zonder non-profitinstellingen als boven omschreven zou er geen innovatie zijn; het bedrijfsleven heeft het meestal te druk met geld verdienen om verder te kijken dan zijn neus lang is.

Zie ook:
QR-codes in Dokkum
Nog een keer QR-codes