Posts Tagged ‘Rijkswaterstaat’

Winderige oefening Oil Alert Waddenzee

Oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee, een grootscheeps opgezette onderneming.