Tagarchief: zorg op afstand

Erik Zwierenberg herkent goede ideeën

Innovator in Friesland

LEEUWARDEN – “Roepen dat het kan, het werkt!” Erik Zwierenberg is er vast van overtuigd dat een goede visie leidt tot realisatie. Hij zit aan tafel in het door Herman Hertzberger ontworpen gebouw van NHL Hogeschool in Leeuwarden. Om precies te zijn, in het Huis van het Heden. Het visitekaartje van de stichting GEEF, waarover Zwierenberg de directie voert – hij is iemand die veel dingen tegelijk doet. We kennen hem bijvoorbeeld als kwartiermaker van Omkeer 2.0, als bedenker van het ‘Boek in één Dag’, als columnist van ‘de Zakenspiegel’. Vooral kennen we hem als een man die in staat is om met originele ideeën te komen. We ondervragen hem over zijn visie op innovatie.

Erik Zwierenberg
Erik Zwierenberg. Foto: Inge van Hesteren.

“Briljante concepten, daar moet je toch mee uitkijken,” stelt hij desalniettemin. “Wow, fantastisch, zeggen mede-innovators tegen elkaar, maar vervolgens is er niemand die iets met de concepten doet. Terwijl dat het is waar het bij innovatie om moet gaan:  het omzetten van een houtje-touwtje-idee in een verkoopbaar marktproduct. Heel vaak zie je dat de bedenkers van een nieuw product of concept er zelf niet veel mee kunnen. Dat organisaties of bedrijven die het als volgende oppakken er ineens wél de vruchten van plukken. Jammer voor de innovator, die zijn investering nooit meer terugziet.

Je ziet het aan het nieuwe beeldhorloge, waarvan we een exemplaar hebben hier in het Huis van het Heden. Goed idee, goed ontwikkeld, goed naar de markt gebracht, zeker duizend zijn ervan verkocht. Vooral via de zorginstellingen die het product van begin af ondersteund hebben. Maar toen stokte de verkoop. Voor écht succes zijn meer partijen in de markt nodig. Misschien moeten er vertegenwoordigers langs de zorginstellingen? Zijn de aanbieders misschien vergeten om een marketingbudget te reserveren?   Lees verder Erik Zwierenberg herkent goede ideeën

Noordoost-Fries initiatief slimmere zorg

Dongeradeel logo

Na meer dan een jaar voorbereidende besprekingen komt het nu toch echt van de grond: Zorg op Afstand in de gemeente Dongeradeel. Een verdiend succes voor de initiatiefnemer van het eerste uur, wethouder Sicco Boorsma, maar ook voor de uitgebreide kring van andere betrokkenen. En voor ons, van Kabelnoord, want achter de schermen hebben ook wij behoorlijk ons best gedaan om het allemaal mogelijk te maken. ‘Allemaal’, inderdaad, want behalve Zorg op Afstand is er meer gaande. Zie het persbericht hieronder, dat vandaag werd uitgezonden door de Gemeente Dongeradeel.

Lees verder Noordoost-Fries initiatief slimmere zorg

Koffie en beeldbellen in Het Bolwerk

Afgelopen najaar begon onderzoeker Ewoud van der Wal met het verkennen van de belangstelling voor het fenomeen ‘Beeldbellen’. Zijn doelgebied was Noordoost-Friesland, zijn opdrachtgever was de regionale nutskabelaar Kabelnoord. Dochterbedrijf NijFinster zet beeldbellen al geruime tijd in voor ‘Zorg op Afstand’ met welzijns- en thuiszorgorganisaties. Het lijkt op Skypen, maar voor de niet-digitale doelgroepen wordt er gebruik gemaakt van beeldtelefoons. Ewoud probeert er achter te komen of mensen buiten het zorg- en welzijnscircuit ook interesse hebben in die beeldtelefoons.

In de hal van Welzijnsstichting Het Bolwerk.

Daarvoor reist hij rond door Noordoost-Friesland. Hij stuurde enquêtes rond, ging zelf langs de deuren, hij nodigde zichzelf uit bij thema-avonden in de kleine dorpen en gisteren had hij een videoconferencing-stand ingericht bij de welzijnsstichting in Dokkum.

Lees verder Koffie en beeldbellen in Het Bolwerk

Demo beeldbellen Kabelnoord in Kollum

Marianne Reitsma, sinds een paar maanden als net afgestudeerd trainee Communicatie aan het werk bij Kabelnoord, beschrijft haar werkkring in een intern nieuwsbericht. “De jonge mensen lopen de deur in en uit bij Kabelnoord. Via onder andere stages worden ze klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Stages zijn erg belangrijk en al helemaal in een tijd van economische crisis, waarbij de afgestudeerden meestal langs de zijlijn blijven staan door weinig werkervaring. Studies moeten mooi worden afgesloten met mooie portfolio’s, zoals die onder ander bij Kabelnoord zijn opgebouwd.”

Een van die jonge mensen is Ewoud van der Wal. Hoe hij bij dit bedrijf terechtgekomen is vertelt hij zelf: “Het is best wel verrassend hoe ik hier terecht ben gekomen. Na mijn studie heb ik als docent aardrijkskunde gewerkt, waarna ik graag wat anders wilde doen. Dat was niet zomaar gevonden omdat gemeentes, provincies en adviesbureaus nauwelijks nieuwe mensen aannemen. Daarom heb ik tijdelijk bij de belastingdienst gewerkt. Na een jaar vond ik dat welletjes en toen zag ik een vacature voor een trainee bij Kabelnoord. Ik was direct enthousiast.”

Ewoud van der Wal legt uit hoe de beeldtelefoons werken.

Lees verder Demo beeldbellen Kabelnoord in Kollum

Virtuele dorpscommunity: hou het simpel

Het was onderhand een lastige kwestie geworden, dat platform voor het dorp Burum. Een platform? Voor een helicopter of zo? Nee, het gaat om iets anders, iets virtueels: een internetplatform, een dorpswebsite, een dashboard, een digitaal dorpshuis, een Facebook-achtige pagina om dingen met elkaar te delen, kortom: een trefpunt voor de dorpsgemeenschap.

Enkele experts aan het werk. V.l.n.r.: Oscar Rietkerk (TNO), Sjoerd de Vries (NHL) en Eric Voigt (NHL). Foto: Marriët Trip.

Waar zit zo’n dorp eigenlijk op te wachten? De meningen liepen uiteen. “Het is een krimpdorp met veel ouderen!”, zei de een. “Daarom moeten er toepassingen komen voor zorg op afstand, domotica, mantelzorg, thuiszorg.” Een ander vond dat de inwoners niet allemáál zielig waren en dat er een bibliotheek met e-readers zou moeten komen, een virtuele supermarkt, een klussenruildienst. Iedereen heeft een beetje gelijk, natuurlijk. Het ‘Digitale Dorpshuis Nieuwe Stijl’ moet multifunctioneel zijn, net zoals het bakstenen dorpshuis dat is.
Lees verder Virtuele dorpscommunity: hou het simpel

Twitterdebat trending topic

700 tweets over de zorg in Friesland

Het is verkiezingstijd, dus als je van debatten houdt kan je je hart ophalen, dezer dagen. Vooral als je houdt van ’s avonds vergaderen in donkere zaaltjes, waar iedereen iedereen kent. Een debat via Twitter maak je minder vaak mee. Zorgbelang Friesland heeft het georganiseerd vandaag. De Friese politici zouden debatteren vanuit verschillende locaties. Daarbij hoorde ook Nijlânstate, een zorgcentrum met ‘zorgconsumenten’. Deze zouden – voor zover nodig – worden begeleid door twitterbuddies. Maar in dat zorgcentrum was ik niet.

Jan Waterlander, provinciaal politicus en Margreet de Boer, brein zorgdebat. Foto Gijs van Hesteren

Waar was ik wel? Als een soort van leek met oogkleppen op het gebied van Zorg vond ik het boeiend om mee te doen. Ik had vernomen dat je het debat kon volgen vanuit het zenuwcentrum van het debat, in het illustere Gameship te Leeuwarden. Twitteraar Margreet de Graaf (@MargreetdeGraaf) gaf van daaruit leiding aan het debat, bijgestaan door de technici Edwin Hollander (@edwinhollander) van Idéfix Communicatie en Marc Hoekstra (@ditkanbeter) van Dit Kan Beter.

Rustig zaten Jan Waterlander en ik temidden van hun regieaanwijzingen en losse opmerkingen (“Ik ben gestresst!”, “We worden top-trending topic!”, en “Tien seconden tot de volgende stelling!”). Jan en ik werden ieder geparkeerd achter een beeldscherm en we mochten meetwitteren zoveel we zin hadden. Jan is van de 50Pluspartij en hij komt op voor de ouderen in onze samenleving. Hij leek niet zo bejaard, trouwens. Hij zag er zelf eerder uit als een oudere jongere, net als ik. Dat hij toch een dagje ouder aan het worden was kon je zien aan de hoofdletters, die hij van tijd tot tijd gebruikte in zijn tweets. Dat is internetschreeuwen, Jan.
Lees verder Twitterdebat trending topic

Friesland moet haast maken met invoering glasvezel

Infrastructuur en mobiliteit zijn dragers van de kenniseconomie en van innovatie. Van infrastructuren als kanalen, autowegen en rails, hoogspanningsleidingen en aardgasbuizen heb ik minder verstand, maar over digitale infrastructuur zou ik graag het volgende willen opmerken.

In een persbericht laat het Friese College van Gedeputeerde Staten deze week weten, dat het álle Friese huishoudens aan wil sluiten op een breedbandnetwerk. Met name moet dat ook in de zogenaamde ‘onrendabele’ regio’s tot stand komen.

Mij lijkt het een goed beleidsvoornemen. Juist de provincie Fryslân is gezegend met een groot aantal van dergelijke gebieden. Juist op die plekken zal het positieve effect van supersnel internet het meest voelbaar zijn. En als het er eenmaal ligt, kan de provincie haar gedoodverfde rol als ‘Proeftuin’ en als ‘Breedbandlaboratorium’ helemaal waarmaken.

De uitvoering van dat plan willen de gedeputeerden neerleggen bij ‘marktpartijen’. Het is goed dat er van overheidswege extra druk op gelegd gaat worden. Uit zichzelf zal ‘de markt’ er niet zoveel haast mee maken. 

Wijselijk laat het College het in het midden, welke soort breedband de voorkeur geniet. Zelfs ‘draadloos’ wordt erbij gehaald. Een draadloze straalverbinding lijkt mij helemaal geen slecht idee voor moeilijk bereikbare locaties, maar ik hoop niet dat iemand serieus gaat proberen om de hele provincie alleen via dat middel van snel internet te voorzien. Dat gaat gegarandeerd capaciteitsproblemen opleveren.

Volgens mij zal deze provincie zwaar moeten inzetten op de invoering van glasvezel, in de vorm van Fiber to the Home (FttH) en Fiber to the Business (FttB). Weliswaar kan er veel met het KPN-koperdraad en nog meer met de huidige coaxkabel, maar op iets langere termijn – zeg een jaar of vijf á tien – zal glasvezel het toch moeten gaan doen, als we alle hoge ambities willen waarmaken die wij in Fryslân (zouden moeten) hebben.

Zeg nu zelf: glasvezel wordt met grote voortvarendheid ingevoerd in de vroegere Oostbloklanden en in de nieuwe economieën van de eenentwintigste eeuw in Azië en Zuid-Amerika. De wet van de remmende voorsprong zals ons zwaar opbreken, als wij in de Oude Wereld blijven hangen in wat we hebben en niet kiezen voor wat we kunnen. We zullen in de loop van deze eeuw genoegen moeten nemen met een positie aan de zijlijn. Onze grote welvaart zal tot het verleden gaan behoren. We zullen onvermijdelijk terugvallen tot een perifere uithoek van de wereldeconomie, zoals tot nu toe de oude Derde Wereld.


De volledige tekst van het provinciale persbericht, d.d. 29 juni 2010

Breedband biedt kansen voor economie

Ambitie: elke woning aangesloten op elektronische supersnelweg

Alle inwoners van Fryslân moeten aangesloten kunnen worden op internet, of ze nu in de stad wonen of ergens in een dunbevolkt gebied. Een netwerk van (glasvezel)kabel dat de hele provincie dekt, of een draadloos netwerk, is goed voor de Friese economie en de leefbaarheid op het platteland, vindt het college van Gedeputeerde Staten.


Het College wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een netwerk waarop alle inwoners en bedrijven in Fryslân worden aangesloten. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek (waaruit moet blijken dat het bedrijfsleven flink mee-investeert) kunnen Provinciale Staten een besluit nemen over de aanleg van het netwerk.


Op dit moment leggen bedrijven alleen kabels aan in rendabele gebieden als steden en bedrijfsterreinen. Voor het platteland bestaat veel minder animo. De provincie Fryslân wil onderzoeken hoe marktpartijen verleid kunnen worden ook deze onrendabele regio’s te bekabelen. Met een plan dat dekkend is voor heel Fryslân wil de provincie hen uitdagen om eerder en sneller te investeren in glasvezelkabel dan zij nu van plan zijn.


Een netwerk voor ict heeft positieve effecten op de welvaart per hoofd van de bevolking, de productiviteit, werkgelegenheid en het vestigings- en investeringsklimaat. Ook helpt het bij het in stand houden en ontwikkelen van sociale contacten. In dunbevolkte gebieden kan internet een wapen zijn tegen de krimp van het aantal inwoners op het platteland.


Welk netwerk er moet komen, staat nog niet vast. Of het glasvezel moet zijn, coax of een draadloze technologie die ook in de toekomst perspectief biedt op een grote verscheidenheid aan digitale toepassingen moet blijken uit het onderzoek.


In het rapport moet staan hoe groot het aantal aan te sluiten woningen, bedrijven, organisaties en instellingen is en welke al bestaande netwerken aan elkaar geknoopt kunnen worden, zodat er een open netwerk ontstaat dat interessant is voor allerlei providers en leveranciers.


Provinciale Staten krijgen nu eerst een opiniërende notitie van het College, waarin de randvoorwaarden staan geformuleerd voor de rol die de provincie in de bekabeling van Fryslân kan innemen.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Communicatie van de provincie Fryslân, tel. 058 – 292 5735. Dit persbericht is ook te vinden op Internet: www.fryslan.nl.