Tagarchief: e-health

smartC4RE werkt ook bottom-up

Vorige maand schreef ik over de aftrap van het Europese project smartC4RE.  Het thema wordt ‘Gezond ouder worden’, of in goed  EU-jargon: Healthy Ageing. Projectaanjager Jan Walburg legde ons tijdens die bijeenkomst uit langs welke beleidslijnen zo’n project opgezet moet worden. Dit proces vindt  plaats op vele niveaus: Europees, nationaal, regionaal, provinciaal.  Bovendien veelal gemotiveerd en geïnspireerd vanuit overheidsstrategieën. Top-down, als het ware. 

Tijdens de korte pauze verzorgden de mensen van De Spitkeet een smakelijke kop soep met broodjes, opdat de deelnemers aan de bijeenkomst nadien tijdig en goed gevoed huiswaarts konden keren. Daar konden zij Nederland zien verliezen in de EK-strijd tegen Duitsland. Foto © Kabelnoord, Gijs van Hesteren

Dat is echter bepaald niet voldoende. Het werken vanuit de lokale samenleving, van onder af, bottom-up, dat is de werkelijke voorwaarde voor het welslagen van dit soort plannen. Een begin hiermee werd gisteren gemaakt, tijdens een bijeenkomst in het attractiepark De Spitkeet, in het Noordoost-Friese plaatsje Harkema. Vertegenwoordigers van alle eerstelijnszorgverleners uit het dorp hadden de moeite genomen om in te gaan op de uitnodiging van de initiatiefgroep. Die bestond onder andere uit lokaal zeer markante persoonlijkheden als huisarts in ruste Hans de Vries, ICT-ondernemer Wouter Slotegraaf, denkgenoot Henk Everts. Een beter comité van aanbeveling kan je je in deze contreien niet voorstellen.

De brainstormende dokters, tandarts, psycholoog, fysiotherapeuten en thuiszorgers waren het snel eens: allen zagen de mogelijkheden die Zorp op Afstand kan bieden. Natuurlijk: een gezond exploitatiemodel is heel belangrijk bij zulke e-Healthprojecten, daarnaast de bereidheid tot verandering van werkwijze en mindset. Maar die bereidheid is er zeker! In tegenstelling tot een jaar of vijf, zes geleden is het gevoel van urgentie veel groter geworden. De sterk veranderende economische en demografische omstandigheden dragen daar beslist aan bij. Het geeft ons goede hoop op een voorspoedige voortzetting van dit project.

Het werkdocument: draft6.eHealth

Lees meer berichten over smartC4RE.

Zorgautoriteit verlengt regeling Zorg op Afstand

NZa: zorg op afstand blijft declarabel

NZa: zorg op afstand blijft declarabel

Goed nieuws voor Zorg op Afstand. Zorgaanbieders mogen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook na 1 juli 2010 ‘zorg op afstand’ declareren. De NZa verlengt de termijn van het experiment tot 1 januari 2012, vanwege de positieve resultaten. In samenwerking met ActiZ en VWS bekijkt de NZa mogelijkheden voor structurele financiering van ‘zorg op afstand’.

Het betekent dat ook wij kunnen doorgaan met het project voor beeldcommunicatie, dat wij het afgelopen jaar hebben ingevoerd bij Thuiszorg Het Friese Land. Sterker nog, NijFinster en THFL kunnen gaan nadenken over opschaling. Bovendien kunnen vanaf nu ook andere zorginstellingen gebruik gaan maken van de regeling. Tot nu toe was dat voorrecht alleen voorbehouden aan een select groepje zorginstellingen, waaronder THFL.

Declareren verpleeguren

Aanbieders die vanuit het experiment zorg op afstand leveren, mogen voorlopig vier uur verpleging per aansluiting blijven declareren. Nieuwe aanbieders kunnen dit via de beleidsregel innovatie aanvragen.
De NZa laat weten dat er in 2008 één miljoen euro gemoeid was met het experiment. "Het is langzaam van start gegaan, maar rolt nu steeds meer uit. De verwachting is wel dat dit bedrag gaat toenemen", aldus een NZa-woordvoerster.

Structurele financiering

Voor een structurele financiering is het noodzakelijk dat ‘zorg op afstand’ wordt opgenomen in de extramurale zorgarrangementen. ActiZ en de zorgverzekeraars doen voor het eind van dit jaar een voorstel voor de zorgarrangementen.

Evaluatie ‘Zorg op afstand’

Het experiment van volgen van en communiceren met cliënten via een beeldscherm is volgens evaluaties van de NZa en het NIVEL succesvol. Cliënten voelen zich bijvoorbeeld zekerder in huis en problemen worden eerder gesignaleerd. Zo’n dertig zorgaanbieders leveren ‘zorg op afstand’ aan meer dan duizend cliënten.

Bron: www.skipr.nl

Meer zorg op afstand