Maandelijks archief: februari 2012

Een Kamer met 151 zetels

Innovator Laurens Waling

Hoezo minder Tweede Kamerzetels? Het moeten er juist meer worden! Innovator Laurens Waling verkent de mogelijkheden van ‘modernere besluitvorming als antwoord op de huidige politieke tekortkomingen’. Hij nodigt de lezers van zijn weblog uit tot meedenken.
Als ex-kok, ex-jongerenwerker, ex-socialewetenschapper, ex-zeeman, ex-reisleider en nu innovator bij een regionaal nutsbedrijf heb ik over van alles een mening. Hierover dus ook en ik heb me direct aangemeld voor Waling’s manifestatie op 21 april: ‘Zetel 151 voor NL‘.

Zouden er genoeg mensen met genoeg goede ideeën komen? Laurens Waling heeft al een droom: “Een scherm in het parlement waarop continu live te zien is wat Nederland vindt. Iedereen kan online meestemmen over kamerkwesties”. Wat een goed idee! Een jaar of vijf, zes geleden stelde ik iets dergelijks al eens voor aan gemeenteraden in de regio Noordoost-Friesland. Voor zoiets confronterends was het toen te vroeg, vooral technisch maar ook mentaal.

Voor directe democratie, zeker met behulp van crowdsourcing en digitale technologie, is veel te zeggen. De geesten zijn er nu rijper voor, gewend als we raken aan sociale media en virtuele community’s.  Aan de andere kant is het huidige systeem van indirecte democratie er niet voor niets één van checks and balances. De wens van het volk of de straat is misschien niet altijd de wenselijke koers van het land.

Maar op 21 april zou ik graag het voorstel doen, om op lokaal of regionaal niveau een pilotproject met een extra virtuele raadszetel uit te voeren in één of meer van de Noordoost-Friese plattelandsgemeenteraden. Of de raden dat zelf willen, dát zien we dan wel weer. Crowdsourcen werkt het beste als het bestuur dicht bij de mensen staat – op gemeentelijk niveau is daar meer kans op dan nationaal. En op het Friese platteland is de betrokkenheid mei ienoar nog weer sterker dan elders in Nederland.

Weblinks

www.zetel151.nl

www.schaduwkamer.nl
Hier kon je meestemmen met kamermoties, maar de laatste tijd is het stil daar.

Innoveren

Ook Laurens is een ‘Innovator’. Hij heeft maar één doel:  “Onze maatschappij moet er beter van worden”.
Innoveren op mijn manier, dat is het zoeken naar de verbinding van ICT, multimedia en digitale infrastructuur met maatschappelijke strategieën & ambities. Praktische doeprojecten wil ik maken tot opschaalbare en dissemineerbare ‘best practices‘. Inderdaad, zolang de maatschappij er maar beter van wordt.

Wie is probleemeigenaar Digitale Agenda Fryslân?

TNO-rapport roept vooral nieuwe vragen op

De mensen achter de Digitale Agenda Fryslân publiceerden eind vorige week het TNO-rapport over de plannen tot 2020. Tot dan toe hadden we slechts kunnen gissen naar de inhoud, dus het was een verheugende gebeurtenis. Na lezing zat ik met vragen.

Als kabelaar had ik gehoopt dat de Digitale Agenda uit zou gaan van een visie op digitale infrastructuur. Hoe ziet het provinciebestuur de digitale toekomst? Iedereen glasvezel, gaan we draadloos, of zijn coax en koper voldoende. Voor welke investerings- en exploitatiemodellen kiezen we? Helaas, wijze woorden over breedbandinfrastructuur, steekwoorden als ‘noodzakelijk’, ‘samenwerken’, ‘markt’, maar nul komma nul breedbandbeleid. Wel vreemd, in een digitale agenda. ICT en breedbandinfrastructuur, het zijn slechts secundaire voorwaarden voor een projectenprogramma met vijf proeftuinen.  Verder dan het invullen van randvoorwaarden en het aanjagen van nieuwe digitale diensten zal de Provincie Fryslân niet gaan, zo lezen we.

Verklaarbaar is het wel: gedwongen door veranderende economische verhoudingen trekt ook de provinciale overheid zich terug. Zelfredzaamheid en terugleggen van het probleemeigenaarschap bij de samenleving: verschuilt het openbaar bestuur zich hier achter neoliberale prietpraat? Angelsaksische landen zweren erbij. Natuurlijk is het goed dat je het initiatief teruggeeft aan de samenleving. Natuurlijk is het nodig dat een overheidslaag zich voortdurend bezint op haar rol. Maar geef gewoon toe dat je geen geld over hebt voor hobby’s als de Digitale Agenda.

Het is fijn dat een provinciebestuur van alles wil en wenst. Maar ik begrijp iets niet. Waarom leg je de uitvoering van je vijf proeftuinen zo nadrukkelijk neer bij de ‘markt’? Je maakt je zo wel erg afhankelijk van de nukken ervan. En als je die markt tegelijkertijd ophangt aan contracten en verplicht meebetalen, dan is het de vraag of de markt daar wel trek in heeft. Tja, ‘de overheid wil geen probleemeigenaar meer zijn’. Waar bemoeit de overheid zich dan nog mee?

Lees voor meer achtergrond: Ontroering en verbazing aan de Tweebaksmarkt.

Lees hier het blog van Ferenc Jacobs op iipen: Digitale Agenda (2) – Sluitingstijd

Lees hier de TNO-rapportage DAF. Misschien ziet u het anders?

50 meter droge worst voor Kabelnoord

Het Weidenaar Worst – Serious Request pakket

Vorige week vrijdag ontving onze collega Geert Hoogsteen namens ons allen vijftig meter droge worst in ontvangst. Met een delegatie kregen we een rondleiding door het smakelijke worstbedrijf. We mochten worst, gehakt en spekjes proeven, alles tot grote voldoening. Het had allemaal te maken met een veiling.

Wini feliciteert Geert met de smakelijke aankoop. Foto Kabelnoord, Gijs van Hesteren

Mijn collega Pytsje Wobbes legt het uit:  “Kabelnoord heeft het hoogste bod geplaatst op de vijftig meter droge worst. Die was door Weidenaar beschikbaar gesteld, voor de veiling ten bate van Serious Request (Glazen Huis, Radio 3FM) in de week voor Kerst. Die veiling werd door de Afûk, onder de Praat Mar Frysk-vlag georganiseerd. We hebben voor de worst ‘betaald’ en de opbrengst gaat naar het Rode Kruis, voor moeders in oorlogsgebieden. Het thema van Serious Request dit jaar.”

Een persbericht van Wini Weidenaar:

Gisteren was het feest bij Weidenaar uit Dokkum. Kabelnoord kwam als hoogste bieder op de 50 meter worst en de rondleiding uit de bus. “Wij zijn echt gek op worst, dus wij waren er snel bij!”

Check hier het filmpje van de overhandiging.
http://www.praatmarfrysk.nl/blog.php?navpage=1&id=413

 Een fotoserie van dit evenement

Ook bij een rondleiding staat hygiëne voorop. Foto Kabelnoord, Gijs van Hesteren

 

Nieuw Werken in Noordoost-Friesland

Gisteravond hebben Dennis Postma en Sytze Takema van de studentenadviesgroep Inn-create hun eindconcept gepresenteerd. Lees de voorgeschiedenis in Noordoost-Friesland en de Derde Werkplek.

Sytze, Dennis en hun publiek. Foto © Kabelnoord, Gijs van Hesteren

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de vijf samenwerkende Noordoost-Friese gemeenten, de Noordoost-Friese Gouden Driehoek, ROC Friese Poort, het NHL-lectoraat Open Innovatie, het project Kenniskaart Noord-Nederland en AOC Friesland. Dennis en Sytze legden aan dit niet grote, maar wel representatieve gezelschap uit hoe zij tot hun eindadvies waren gekomen. Samen met Leonie Dijkstra en Stefan Geier hebben zij de mogelijkheden voor het Nieuwe Werken in NO-Friesland onderzocht, eventueel in combinatie met ‘De Derde Werkplek’, via Seats-to-Meet-achtige locaties.
Lees verder Nieuw Werken in Noordoost-Friesland

Ontroering en verbazing aan de Tweebaksmarkt

Leeuwarden, 1 februari. Ontroering riep het bij me op, de betrokkenheid van een vijftigtal vrienden en kennissen van het Friese provinciehuis. Zóveel mensen bij elkaar in een conferentiekelder aan de Tweebaksmarkt. Ondanks de scepsis die bij velen heerste: ze zaten er toch maar.

Dappere voorvechtster Anouschka Duinstra legt uit hoe de provincie tegen de Digitale Agenda aankijkt.
Dappere voorvechtster Anouschka Duinstra legt uit hoe de provincie tegen de Digitale Agenda aankijkt.

Tastbaar waren af en toe de emoties: negatieve, zoals cynisme, ergernis en desinteresse; ambivalente, zoals ongeduld, verbazing en onzekerheid; positieve, zoals goede wil, hoop en dadendrang. Zoals mijn collega Anja Paap me in de pauze zei: “We zijn hier getuige van een overheid die worstelt met haar rol en ambities.” Een waardevolle exercitie, zonder meer, maar Anja en vele anderen vroegen zich af waarom zij en wij daarbij zouden moeten zijn.

Wat viel op? Allereerst een directeur van het provinciale ambtelijke apparaat. Hij legde de zaal uit dat de provincie grote ambities heeft met de Digitale Agenda Fryslân. Tegelijk gaf hij aan dat zijn organisatie de komende jaren niet verder wil en kan gaan dan verbinden en stimuleren. Op financieel commitment is weinig kans. Subsidies of participeren in innovatie noemt hij in één adem met ‘doodknuffelen’. Onmiddellijk nadat hij deze visie publiek had gemaakt verliet hij – samen met de gedeputeerde – de conferentie, wellicht op weg naar een belangrijke afspraak.
Lees verder Ontroering en verbazing aan de Tweebaksmarkt