Monthly Archives: juli 2012

Je moet het anders aanpakken

Nekt disruptieve bureaucratie Europees ICT-initiatief?

Tijdens een Erisa-conferentie op 20 juni, voorafgaand aan de Digital Assembly van eurocommissaris Neelie Kroes in Brussel, kregen we een hele serie Powerpointpresentaties voor onze kiezen. Eén daarvan bleef me bij, met name vanwege één slide, horende bij het verhaal van prof. Victor Newman. Hij schreef:  “The way things were done is probably not good enough for the new post-recession world”. Over de conferentie an sich had ik gemengde gevoelens, maar wat deze professor hier stelde, dat was natuurlijk heel erg waar.

In een bedompt Europees zaaltje, verborgen achter beton, glas en security. Foto © Erisa.

The way things are done

Lopen wij innovators niet regelmatig aan tegen personen en organisaties die niet erg bereid zijn om hun activiteiten op een andere manier in te richten? Bij innovatie gaat meestal niet zozeer om spannende nieuwe technologieën. Evenmin over het vinden van financiering of het genereren van winsten. De grootste hindernissen liggen in de stroperige heroriëntatie op referentiekaders en werkprocessen, de in stenen tafelen gebeitelde organisatiemodellen, de inflexibiliteit van expertise en al dan niet onderbewuste bedrijfspolitieke belangen. Laten we ook niet vergeten om ineffectieve communicatie mee te nemen in dit rijtje.
Als je de rest van de presentatie tot je neemt, zie je dat Victor Newman de ervaringen bevestigt. Wel prettig, zo’n professor die het met je eens is.

Slide Prof. Victor Newman.

Continue reading Je moet het anders aanpakken

Open Space, 2040 en een grote vis

Solar Boat Challenge en Waddengoud

Op 6 juli mocht ik op verzoek van Ineke Verdoner een tafelgesprek leiden tijdens de zonnebootbijeenkomst van Koöperaasje Fryslân 2040. ‘Open space’, dat was de methode waarmee we aan het werk gingen.

Aan onze tafel waren we maar met ons drieën. Dat zal wel gelegen hebben aan het saaie onderwerp dat ik had voorgesteld: ‘innovatieve verbindingen, tussen plaatsen en personen in Friesland’. We hadden desondanks een erg leuk gesprek. Het keurmerk Waddengoud was het thema van onze discussie. Dat is een goed initiatief, dat wist ik al. Het debat ging onder andere over de reikwijdte van het label Waddengoud. Vallen daar alleen tastbare producten onder? Nou nee, als ik het van Waddengoudpommerant Friederike Liebmann goed begrepen heb omvat het keurmerk ook diensten, zoals overnachtingsaccommodaties. Desondanks zag Friederike de winkel in ecokleding, die ze vanuit haar woonplaats Peins drijft, niet als een labelwaardige activiteit. De ecoproducten kwamen tenslotte uit Duitsland, nietwaar?

Daarmee was ik het lang niet eens. Het verkopen van de producten, was dat dan niet een lokale dienst? Volgens mij wel en dat werd beaamd door de derde deelnemer aan de workshop, Annewiep Bloem van ‘Sa kin it ek’. Misschien moet Waddengoud zijn strategie ten aanzien van deelnemers nog eens goed doordenken. Voor zover passend in de algemene doelstellingen, zouden allerhande activiteiten die door lokale ondernemers en organisaties worden ontplooid heel goed kunnen aansluiten bij Waddengoud. Het gaat om lokale ‘empowerment’ en samenwerking, om uitstraling van lokale identiteit en ondernemingszin naar toeristen en buitenstaanders.

Van de bijzonderheden van het keurmerk Waddengoud heb ik verder niet veel verstand. Eén ding is me bijgebleven. Dat was een heel andere keer. Tijdens Oerol 2010 kochten mijn vrouw en ik een gigantische harder (dat is een soort vis) van Waddenvissers Jan en Barbara Geertsema. Zij lagen drooggevallen op het Groene Strand van Terschelling, met hun schip de TS31. We konden er zo naartoe wandelen. Nou, díe vis hebben we ‘s avonds op camping Het Wantij op de barbecue gelegd en wat was dát lekker! We praten er nu nog over.

Links

Koöperaasje Fryslân 2040

Waddengoud

Sa kin it Ek

TS31

QR-winkelen Dokkum maakt lege etalages interessant

Via noordoostfriesland.nl ontvingen we het volgende persbericht. We waren er zelf nauw bij betrokken. We zien dit project als een pilot voor de verdere opschaling en versterking van de projecten Dokkum Online 3D, Beleef Dokkum en het draadloze wifinetwerk in de noordelijkste stad van Friesland.

QR - Dwars door Dokkum. Het zijn de ROC-studenten die het allemaal voor elkaar kregen. Toppers!
QR – Dwars door Dokkum. Het zijn de ROC-studenten die het allemaal voor elkaar kregen. Toppers!


Hier de tekst van het persbericht.

Startschot op Grote Breedstraat Dokkum

Openingswoord, bovenop het dak van de glazen container. Van links naar rechts, zonder hoogtevrees: Gijs van Hesteren (Kabelnoord), Marga Waanders (burgemeester), Bram Borstlap (DongeraDichter). Foto Nofcom.
Openingswoord, bovenop het dak van de glazen container. Van links naar rechts, zonder hoogtevrees: Gijs van Hesteren (Kabelnoord), Marga Waanders (burgemeester), Bram Borstlap (DongeraDichter). Foto Nofcom.

DOKKUM – Op vrijdagmiddag 6 juli 2012 gaf burgemeester Marga Waanders bovenop een glazen container het startschot voor het project QR – ‘Dwars Door Dokkum’. Volgens Gijs van Hesteren van Kabelnoord is dit vernieuwende winkelproject een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs .

De doelen van het project: leegstaande winkelpanden krijgen opnieuw een functie die interessant is voor het winkelend publiek, de panden krijgen een beter aanzien, er komt nieuwe omzet voor de gevestigde middenstand én de QR-code worden ingevoerd in Dokkum. Hiermee slaat het project vele vliegen in één klap. DongeraDichter Bram Borstlap declameerde zijn zeer toepasselijke gedicht ‘Stop de leegloop’. Burgemeester Waanders scande de eerste QR-code als openingshandeling en kon daardoor  profiteren van direct winkelvoordeel in Dokkum.Onder begeleiding van Herbert Groenevelt en Joost Willems van ROC Friese Poort hielpen leerlingen van het ROC het winkelend publiek  bij het installeren van QR-scanners en het scannen van de aanbiedingen. In de Hoogstraat is een nieuwe winkel geopend, waar de etalage is omgetoverd tot een QR-code scanpunt. Hier zijn de komende drie maanden aantrekkelijke en wisselende aanbiedingen te vinden.

“De unieke samenwerking tussen Kabelnoord, ROC Friese Poort, NOFCOM en Douma Reclamedingen is een succes. Het resultaat mag er zijn!”, aldus Roeland Westra van NOFCOM en Rogier Peters van Douma Reclamedingen.

QR - Dwars door Dokkum. Burgermeester Marga Waanders legt uit hoe het werkt.
QR – Dwars door Dokkum. Burgermeester Marga Waanders legt uit hoe het werkt.

www.dwars-door.nl is gerealiseerd door een internetpartner van NOFCOM: Fisk uit Oenkerk.

Continue reading QR-winkelen Dokkum maakt lege etalages interessant

Technetbijeenkomst Gouden Driehoek bij Kabelnoord

Technetovereenkomst ondertekend

Een persbericht van de Noordoost-Friese Gouden Driehoek, dat ik hier graag weergeef.

Donderdag 5 juli is tussen 22 technische bedrijven, het Dockingacollege en Mavo de Saad een Technet-overeenkomst ondertekend.

Van links naar rechts: Henk Stam, Bert Spijksma, Michiel Jansen.  Foto: Gouden Driehoek, Jenna Bottema.
Van links naar rechts: Henk Stam, Bert Spijksma, Michiel Jansen. Foto: Gouden Driehoek, Jenna Bottema.

Henk Stam van het Dockingacollege tekende namens de scholen, Bert Spijksma van ondernemersorganisatie SMI zette zijn handtekening namens alle bedrijven en Michiel Jansen tekende als manager van Techniek Talent.

Twee scholen en 22 technische bedrijven uit Dongeradeel en Dantumadiel hebben gaan daarmee een duurzame relatie aan in de Technetkring Dokkum-Damwoude e.o. De TechNet-kring heeft tot doelstelling om het technische beroepsbeeld bij 12-16 jarigen beter in beeld te brengen, waardoor zij bewuster een studiekeuze kunnen maken.

Concreet betekent deze samenwerking dat leerlingen bedrijfsbezoeken gaan afleggen, dat er gastlessen worden gegeven en dat er stages uit voortvloeien, maar het betekent vooral dat er door inhoudelijk overleg over de inhoud van het techniek onderwijs een goede aansluiting komt tussen onderwijs en praktijk. Het biedt de leerlingen tevens een goed beeld van alle mogelijkheden in de techniek, zodat ze enthousiast worden en ze een toekomstperspectief ontdekken waar ze voor willen gáán.

Ook de rol van de vervolgopleidingen (mbo’s) is bij de TechNet Kring essentieel. Door intensief samen te werken en het onderwijsaanbod én de inrichting daarvan af te stemmen op de behoeften van deze regio, realiseren we optimale kansen om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te gaan.
Continue reading Technetbijeenkomst Gouden Driehoek bij Kabelnoord

Belgische avonturen

Artikel en foto’s geschreven voor SAM Motorsport.

Bikers’ Classics 2012

Fotografe Inge at work. Foto Festina Lente, Gijs van Hesteren

Tijdens het laatste juniweekend beleefden we de tiende editie van de Bikers’ Classics, intussen misschien wel het grootste Europese evenement voor klassieke motoren van het jaar. Vele bij SAM aangesloten coureurs gaven er hun machine de sporen. SAM was erbij om een en ander goed te documenteren. Tevens nemen we de gelegenheid te baat om enkele grootheden uit de motorsportgeschiedenis te spreken, om te genieten van de ongedempte motorgeluiden en van de unieke nachtelijke sfeer, spanning en sensatie van de Vier uren van Spa.

Gesprekken met SAM’ers

We zien en spreken tijdens het weekend heel wat SAM-coureurs. Hier noemen we er een paar.

Eric Sterckx

Eric Sterckx, we ontmoetten hem voor het eerst bij de Drie Uren van Oss. Daar maakt hij deel uit van het eerste internationale team dat deelnam aan een SAM-endurance.
Eric en zijn vrienden waren het, die de legende van de endurancemachines van het befaamde Dholda-team opnieuw tot leven brachten. Jarenlang namen  zij met hun prachtige machines deel aan historische langeafstandraces. Uiteindelijk, deels aangemoedigd door de resultaten van Eric, nam ook het ‘echte’ Dholda het racen weer ter hand. Aanvankelijk samen met Eric en zijn team, maar uiteindelijk ging ieder zijns weegs. Zoals Eric het uitdrukt: “Zoals het nieuwe team het aanpakt, is het een grote onderneming geworden. Dat past ons niet zo. Als wij voor problemen stonden, losten we het niet op met geld, maar met vriendschap. Dat willen we graag zou houden. Dus hebben we nu een nieuwe naam voor ons team: Honda Legends.”
We zullen hen vast weer zien bij SAM-evenementen!

Marnix van der Schalk

We treffen Marnix en zijn Egli-Laverda SFC in een Formule1-pitbox, die voor een deel is afgehuurd door Laverdarijders. We kennen hem als deelnemer aan circuitdagen en racedemo’s van SAM. Hij is er al voor de zevende maal bij, vertelt hij.  “Waarom doe je dit zo graag, Marnix?”, vragen we.

“Jarenlang al ging ik kijken bij de 24 uur van Spa. Het was een grote droom om zelf een keer te rijden op dit fantastische circuit. Met de Bikers’ Classics ontstond daartoe de mogelijkheid. Alleen al die hoogteverschillen – op de plattegrond zie je die niet! Als vanuit de haarspeldbocht bij La Source door de versnellingen gaat, lijkt het wel alsof je er veertig PK bij hebt gekregen, zo steil gaat het naar beneden. Dan doemt de Radillon bij Eau Rouge voor je op en word je ineens 25 meter de hoogte in gelanceerd. Oef!”

Harry Corino

Het thema van deze Bikers’ Classics is ‘Superbikes’. In de VIP-boxen staat een machine die misschien wel de eerste echte Superbike kampioensfiets beschouwd mag worden. Berijder Harry Corino vertelt dat het een replica is van de Butler & dinges-BMW, die het eerste AMA-kampioenschap in  de Verenigde Staten won, met Reg Pridmore als rijder. In slechts een paar weken bouwde Jan Gol deze natuurgetrouwe kopie. Het waren weken waar Harry liever niet aan herinnerd wil worden, want: “alles kwam tegelijk, er was eigenlijk te weinig tijd en wat mis kon gaan ging mis!”

Harry Corino in de pits.

Desondanks staat Harry er nu tussen grootheden uit het Superbikeverleden als Doug Polen, Freddy Spencer, of dinges. Stoïcijns als hij is, laat hij zich niet van de wijs brengen door al deze grote namen met bijbehorende machines.
“Ze hoeven zich geen zorgen te maken over mij. Ik heb hen beloofd dat ik het rustig aan zou doen!”,  vertelt Harry. Helaas, zijn geestelijke evenwicht is niet voldoende voor goede resultaten. De BMW heeft kinderziekten en komt niet verder dan één ronde. Wat nu? Komt er een nieuwe kans voor de Butler & dinges-BMW?
“We hebben nog géén idee,” vertelt Harry. “De machine is gebouwd met deze speciale gelegenheid in het achterhoofd. Hij is van Jan Gol. Misschien demonteert hij alles weer en legt hij de onderdelen terug op de plank!”

Harry heeft ook een mening over de Radillon. “Het lijkt eerst bijna géén bocht. Je gaat als een razende naar beneden en dan lijkt het alsof die bocht op de een of andere manier steeds scherper wordt. Dus ga je toch maar van het gas af. Als je dan voorbij de dip van Eau Rouge eenmaal in de bocht zit denk je, tjonge, dat had wel sneller gekund. Maar dan is het te laat, je zit in een veel te hoge versnelling tegen die helling op en voordat je dán die BMW weer aan het rollen hebt…”

Jan en Robbie Wagemakers

Vader en zoon Jan en Robbie vinden we helemaal onderin de paddock, met hun Voxonda en Egli CB750’s. Ze hebben het prima naar hun zin, ondanks de rioollucht die hangt in het diepste van het dal. Misschien dat de gestage regen van de eerste dag van het evenement daaraan schuldig is.
Jan zit er niet mee. “ We hebben goed gereden vandaag. Van die regen hebben we weinig last. Op een natte baan is het ook leuk. Onze Honda’s zijn geen PK-monsters, dat helpt. Vermogen is niet zo belangrijk. Het gaat ons om het meedoen en waarom zou het veel moeten kosten?”

Jan en Robbie Wagemakers

Tonnie van de Bunte

Tonnie woont dit weekend in bij de Formule1-bitbox van Sixcenter Motoren, één van de grote SAM-sponsors. Een interessante box, vol met Honda, Kawasaki en Benelli zescilinders. Tonnie gaat er voor het eerst weer rijden, na zijn onfortuinlijke val in Oss, eerder dit jaar. De hoofdpijn is over en het sleutelbeen is weer aaneengegroeid. “Alleen als ik hard rem voel ik het nog in mijn schouder, maar verder gaat alles goed!”, aldus Tonnie. Dus hij kan weer aan de bak met zijn CBX-1000.

Tonnie van de Bunte

Ook gespot

Welke SAM’ers hebben we nog meer gezien? We noemen er enkele, die we graag nog even hadden willen spreken, maar ja, het was ook zo druk in de paddock, met meer dan 600 inschrijvers!

Uit de lijsten met vrij circuitrijden: Ton van Kruiningen met zijn Yamaha DCM 500cc eencilinder, Peter van der Velde met de Yamaha XS650, George en Ron Hand met een Kawasaki S2 350cc en een Honda CB750, Bort Koelewijn met een XS500 (wat heeft die man veel Yamaha ’s!), Will de Haan met Laverda GTLC 750

In de deelnemerslijsten van de Vier uren van Spa vonden we nog meer namen, maar die mensen waren vaak zéér druk met hun wedstrijd, dus hebben we hen ons geneuzel bespaard. We noemen bijvoorbeeld even de mensen van Van Dijk Laverda Racing net als in Oss ook hier in een prominente positie, totdat pech hen terugzette in het eindklassement.

Bort Koelewijn

Alle foto’s © Festina Lente, Gijs van Hesteren.