Maandelijks archief: augustus 2014

Chartervloot: wisselende meningen over Tall Ships Races

Een bericht dat op 15 augustus 2014 verscheen in de Harlinger Courant

HARLINGEN – Tijdens de Tall Ships Races waren er veel Harlingers die zich afvroegen waar de schepen van de Harlinger chartervloot gebleven waren. HC deed navraag bij gemeente, schippers en organisatie. Dit leverde uiteenlopende reacties op. De schippers vonden het een prachtig evenement, al vonden sommigen het vervelend dat zij dat weekend niet welkom waren in de eigen thuishaven. Kanttekeningen hadden zij allemaal. Gemeente en organisatie zijn zich van geen kwaad bewust.

Tekst en foto’s: © Festina Lente, Gijs en Inge van Hesteren

Allereerst de gemeente Harlingen, die weliswaar niet de directe organisator was van de Tall Ships Races, maar wel een grote rol speelde als de grote aanjager. Burgemeester Roel Sluiter stelt in zijn mail aan de HC: “Het evenement was gericht op de Tall Ships, grote schepen die met de races naar vier verschillende steden meededen. Getracht is tijdens dit evenement ook andere schepen, zoals de bruine vloot en de zonneboten een plek te geven, maar de nadruk lag op de aan de wedstrijd deelnemende schepen. Vanaf het eerste moment heeft de stichting Harlingen Sail samen met de bruine vloot gekeken of zij ook plek konden krijgen in het evenement en op welke manier. Verschillende schippers van de bruine vloot gaven vanaf het begin of tijdens de maanden in aanloop aan dat zij al een groep geboekt hadden en dus geen rol behoefden. Zij zijn vanuit een andere haven gaan varen met hun eigen geboekte groep. De bruinevlootschepen die wel graag tijdens The Tall Ships Races een rol wilden, zijn meegenomen in het evenement. Gasten konden vervolgens via de stichting Harlingen Sail vaartochten boeken op deze schepen.”

Oosterschelde

Een duidelijk antwoord. Toch zijn er veel Harlingers die de vertrouwde vloot gemist hebben bij het Sail-schouwspel. We doen navraag bij iemand die kan spreken namens alle zeilschippers in Harlingen, Frans Kochx. Hij is vicevoorzitter van de VBZH, de Vereniging Bruine Zeilvaart Harlingen.

Lees verder Chartervloot: wisselende meningen over Tall Ships Races

Kapitein blij met unieke havenstad

Dit artikel verscheen eerder in de Harlinger Courant van 18 augustus 2014.

Sea Dream I bezoekt Harlingen

HARLINGEN – Vrijdag jongstleden meerde het luxe cruiseyacht ‘Sea Dream 1’ af aan de Dokkade in Harlingen. Het was de tweede maal dat een zeegaand cruiseschip de stad aandeed, sinds de gemeente is begonnen met het aanmoedigen hiervan. Over de voorbereidingen was meer te lezen in de HC van vrijdag 15 augustus. Het was even wennen voor alle partijen, maar opvarenden, politici, ambtenaren en Harlingers waren over het bezoek zeer te spreken.

Tekst en foto’s: © Festina Lente, Gijs en Inge van Hesteren

Sea Dream I © Festina Lente, Inge van Hesteren

Projectleider Anne Venema was erin geslaagd om de rederij, Sea Dream Yacht Club, te bewegen tot deze stap. “In deze beginfase is dat nog niet zo gemakkelijk,” legde zij uit. “Alle rederijen hebben zo hun vaste rondje. Harlingen is bij hen helemaal niet bekend. Je moet echt zien er tussen te komen. Achter de schermen vertellen we overal hoe leuk en uniek de stad is en hoe comfortabel de havenvoorzieningen zijn. Dit jaar zijn het er twee, maar ons uiteindelijke doel is veertig zeegaande cruiseschepen per jaar. De huidige haveninrichting is daartoe niet voor honderd procent geschikt. De Dokkade heeft zijn beperkingen, qua scheepslengte en diepgang. Aan de Nieuwe Willemshaven willen we een drijvende steiger bouwen voor grotere schepen. Dat is echt nodig, want de diepte direct langs de kademuren is onvoldoende voor het type schepen dat we op het oog hebben. Tot het zover is, studeren we op mogelijkheden om schepen op de rede voor anker te laten gaan, in combinatie met een tenderdienst.”

Lees verder Kapitein blij met unieke havenstad

Harlinger Voedselbank niet meer weg te denken

Dit verhaal verscheen eerder in de Harlinger Courant

HARLINGEN – Steeds meer huishoudens komen financieel in de klem. Zij vallen tussen wal en schip door crisistijd en terugtrekkende overheid. Armoede wordt steeds meer gezien als een individueel probleem, niet een van de samenleving als geheel. Particuliere initiatieven leggen zich daar niet bij neer, zij treden in de plaats van sociale voorzieningen. Goed of niet goed? We praten met één ervan, de Harlingen Voedselbank.

Tekst en foto’s: © Festina Lente, Gijs en Inge van Hesteren

“Zolang ze maar niks weggooien!” zegt Annabel Huiskens. Ze heeft een week meegevaren op één van de zes schepen van de Horizontoer 2014. Na afloop blijft er heel veel eten over. Mieke Overzet en Cees Glashouwer, twee vrijwilligers van de Harlinger Voedselbank, halen het op. Huiskens en medeopvarende Christine van de Wijgert vinden het heel goed, dat zo’n instituut bestaat. Daar zijn ook de schippers van de chartervaart van overtuigd. Bijna allemaal bellen ze het telefoonnummer van de Voedselbank, als er boodschappen zijn overgebleven na de zeilreizen. Het komt veel voor en dat maakt de zeilvaart tot een belangrijke leverancier, vooral in de zomerperiode.

Mieke was in 2006 de initiatiefneemster voor de Voedselbank, samen met haar inmiddels helaas overleden echtgenoot Cor Overzet. “We vinden het heel fijn dat de schippers ons bellen. De telefoon stond ook dit weekend niet stil. We zijn wel drie keer rond de charterkades gereden. De bruine vloot is gelukkig niet de enige die ons helpt. Op gevaar af dat ik bedrijven oversla, zou ik kunnen noemen: grote bedrijven als Vermilion, supermarkten als de Plus, de Jumbo, de Albert Heijn, groothandels als Smeding, De Witte, Jochem de Boer, Kees Nieuweboer. Een bakkerij op Texel bakt speciaal voor ons extra brood. Lamb Weston uit Oosterbierum levert ons frietjes. Het Heerenlogement doneert periodiek tien dinerbonnen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dan de kerken in en om de stad en heel veel particulieren. Mensen kopen soms extra boodschappen, speciaal voor ons. Die komen ze dan langsbrengen. Laatst liepen we door de stad en drukte ineens iemand ons een briefje van vijftig in de hand. Op zo’n moment weet je niet hoe je moet kijken!”

Lees verder Harlinger Voedselbank niet meer weg te denken

Hein Kuiken: ‘Zonder strijd geen resultaat’

Dit artikel verscheen eerder in de Harlinger Courant van 1 augustus 2014.

Hein Kuiken: "Ik wil niet achter mijn bureau blijven zitten."
Hein Kuiken: “Ik wil niet achter mijn bureau blijven zitten.” Foto: © Festina Lente, Inge van Hesteren.

HARLINGEN – Tweeëneenhalve maand is Hein Kuiken nu in functie. Met zijn leeftijd van dertig jaar behoort hij tot de jongeren onder de wethouders in ons land. Dat wil niet zeggen dat hij een gemakkelijke opdracht heeft gekregen.

Tekst en foto:  © Festina Lente, Gijs & Inge van Hesteren.

“In mijn takenportefeuille ligt de nadruk op het sociale domein,” zo vertelt hij. “Dat heeft vanaf het begin van mijn periode als gemeenteraadslid voor de PvdA mijn belangstelling gehad. Vooral in mijn eerste weken als wethouder kwam er veel over mij heen. Van dik hout zaagt men planken – een veertigurige werkweek zat er toen echt niet in! Ik ging kennismaken met heel veel mensen en organisaties. Iedereen wil ineens een afspraak met je. Van de ene dag op de andere ben je namens de gemeente bestuurslid van een aantal organisaties waarin gemeenten verplicht of vrijwillig met elkaar samenwerken, zoals bijvoorbeeld Sociale Zaken en Werkgelegenheid, of de Veiligheidsregio Friesland. Daar ben je alle dagen druk mee, terwijl er ’s avonds nog een dik pak papier op je ligt te wachten thuis. Een moordend tempo!”

Toch noemt Kuiken zichzelf een tevreden man. “Als geboren Harlinger vindt ik het bijzonder eervol dat ik de verantwoordelijkheid mag dragen over ontwikkelingen die de hele stad aangaan. Dat wil ik zo goed mogelijk doen, en ik wil niet achter mijn bureau blijven zitten. ‘Van het papier loskomen’, dat is wat ik wil. Het gebeurt in de stad, in de bedrijven, op straat. Dáár trekken Harlingers me aan mijn jas met hun vragen.”    Lees verder Hein Kuiken: ‘Zonder strijd geen resultaat’