Geen nieuwe windmolens in Harlingen

Dit artikel verscheen eerder in de Harlinger Courant van 31 oktober 2014.

Windmolenplan GS stuit op instemming én weerstand

HARLINGEN – Hoe moet het verder met het windmolenbeleid van de Provincie Fryslân? De laatste tijd liepen de emoties soms hoog op. De Regiegroep ‘Fryslân foar de Wyn’ presenteerde in opdracht van Gedeputeerde Staten een uitgebreid rapport met een voorkeursadvies. Voor de gemeente Harlingen controversiële aanvullingen kwamen van de Commissie van Advies, onder leiding van Piet Winsemius. Harlinger politici, burgers, bedrijfsleven en actievoerders maakten zich er boos over. Maar sinds deze week is alles anders.

Tekst en foto’s: © Festina Lente, Gijs en Inge van Hesteren

Den Haag droeg de provincie op om een vermogen van 530 mWh te realiseren. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 29 oktober jl. haar voorstel voor de invulling van de Friese taakstelling windenergie voorgelegd aan Provinciale Staten. Volgens eigen zeggen heeft het college dit voorstel zoveel mogelijk gebaseerd op het coalitieakkoord en het advies van de regiegroep ‘Fryslân foar de Wyn’ meegenomen in de overwegingen. De provinciale coalitiefractie van de PvdA denkt daar anders over en het lijkt er sterk op dat ook de adviezen van de regiegroep grotendeels in de wind worden geslagen. In het nieuwe voorstel kiest GS voor windparken in en langs het IJsselmeer en aan de kop van de Afsluitdijk, in de nabijheid van het dorpje Zurich. Opluchting in Harlingen? De mening van diverse spelers in dit spel.

Gigaprojecten

Wim Kroon, ‘windboer’ langs de A31 en fractievoorzitter van GroenLinks in de Harlinger gemeenteraad, is blij voor Harlingen.

“Het besluit viel ons wel rauw op het dak ineens. Maar het goede nieuws vind ik dat de stad nu wordt ingesloten tussen megawindmolens. Een hoogte van 150 meter is echt te groot. Dat advies van Winsemius vond ik sowieso niet zo goed onderbouwd. Het grote nadeel van dit nieuwe plan is dat het hele idee van molens op het land van de baan lijkt. Geen samenvoeging van individueel geplaatste molens, geen opruiming van verouderde molens. Evenzo vervalt de mogelijkheid dat lokale gemeenschappen kunnen profiteren van de opbrengsten van windenergie. Als de molens in en langs het IJsselmeer geplaatst moeten worden voorzie ik dat alleen hele grote spelers in aanmerking komen. Het worden gigaprojecten. Waar blijven dan de kleine initiatiefnemers?”

Voor zijn eigen bedrijfsvoering maakt Kroon zich geen zorgen. “Veel last heb ik niet van dit nieuwe plan. Mijn zaak voor een extra molen loopt nog. Op 22 december komt het voor de Raad van State. Wie weet krijg ik alsnog de gelegenheid deze te bouwen. Tja, de wegen van het recht en van de politiek zijn ondoorgrondelijk.”

Stichting

Voor Perry van Zon kwam de koerswijziging eveneens heel onverwacht. Hij spreekt namens de onlangs opgerichte actiegroep Megawindmolens NEE.

“Met dit voorstel kunnen we als regio tevreden zijn. Voor de dorpen is dit een goede uitslag. Maar dit proces blijft spannend en onvoorspelbaar. We moeten strijdvaardig blijven. In Sudwest Fryslân ontstaat nu heel veel weerstand. Men heeft er zelfs al grootschalige acties afgekondigd. Voor je het weet volgt de provincie de weg van de minste weerstand en wordt alsnog gekozen voor het noordwesten. Daarom gaan we langs dezelfde lijn door. We blijven alert, we blijven actievoeren en informeren.”

Van Zon heeft nog een nieuwtje voor de HC. “Over een half uur staan we bij de notaris op de stoep. Van onze actiegroep maken we een stichting, waarvan ik voorzitter zal worden. De strijd begint nu pas echt!”

Heerlijk geslapen

Wethouder Maria le Roy maakte zich onlangs nog boos, nadat de commissie Winsemius had voorgesteld om juist rondom Harlingen tot een concentratie van windmolens te komen. Die dreiging lijkt nu van de baan.

“Blij verrast was ik, toen het nieuws naar buiten kwam. Ik kan je zeggen dat ik die nacht heerlijk geslapen heb. Dit in tegenstelling tot de nachtmerries, die het rapport van de Regiegroep en het voorstel van Winsemius bij me hadden opgeroepen. Het leek zo onrechtvaardig: al in 2008 hebben we in onze gemeente alle losstaande windmolens geclusterd. We waren klaar met ons huiswerk. Raar toch, dat je dan nog eens zo’n opdracht voor je kiezen zou krijgen? We hebben keer op keer signalen gegeven dat dit niet klopte. Eerst draagvlak, om te beginnen op gemeentelijk niveau, voordat er parken op een A-lijst worden geplaatst.”

Ook mevrouw le Roy ziet heel goed in, dat de wedstrijd nog niet gelopen is. Provinciale Staten moeten nog instemmen met het GS-voorstel.

“We gaan PS héél duidelijk maken hoe ons standpunt luidt. Dat houden we recht overeind. Bundelen vinden we een goed principe, maar binnen ons kleine beetje gemeentelijke buitengebied zijn wij geen mogelijkheden meer voor nieuwe windmolenparken. Ik zie nu de pijn bij onze buurgemeente Sudwest Fryslân. Als goede buren denken we graag met hen mee over oplossingen, maar alsjeblieft PS, niet hier. We vertrouwen op de goede politieke mores van GS. Zij moeten staan voor het voorstel dat zij nu gedaan hebben jegens PS.

Hoorzitting

Op 17 december zullen Provinciale Staten het definitieve besluit nemen. De staten geven aan dat zij de mening van de inwoners van Fryslân hier bij willen betrekken. Eerst bespreken de statenleden het voorstel op 3 december in een openbare commissievergadering. Dan is er geen gelegenheid om in te spreken. Daarvoor zijn de hoorzittingen bedoeld, die zullen plaatsvinden op maandagavond 17 en dinsdagavond 18 november in de commissiezaal van het provinciehuis in Leeuwarden. Beide avonden beginnen om 19.00 uur. Wie wil inspreken, kan zich voor 15 november aanmelden bij de statengriffie, e-mail statengriffie@fryslan.nl of telefoonnummer 058 – 2925996, o.v.v. naam, e-mailadres en eventueel de organisatie of instelling die vertegenwoordigd wordt.

Tekst en foto’s: © Festina Lente, Gijs en Inge van Hesteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *