Maandelijks archief: augustus 2015

Klaas Feenstra: bouwvakker tussen vrouwen

Vrijwilliger in De Batting

Dit artikel werd gepubliceerd in de Harlinger Courant van 17 augustus 2015, als onderdeel van een nieuwe serie: ‘de vrijwilliger in de 21e eeuw’. Het eerste deel staat in dit blog onder de titel ‘Gea Ottens: ik hoor bij de inboedel’.

HARLINGEN – Het idee ontstond tijdens een gesprek met een gepensioneerde arts. Hij vertelde met gedrevenheid over al de vrijwilligers, die belangeloos klaarstaan voor hun medemens. In de zorg, in de stervensbegeleiding, in besturen van verenigingen, in het jongerenwerk. Voor zichzelf wilde hij geen publiciteit. “Ga liever op zoek naar degenen die zelden op de voorgrond staan en waar nooit iemand iets aan vraagt.” Na een gesprek met een vrijwilligster bij de Kringloopwinkel bezoekt de Harlinger Courant nu zorgcentrum De Batting.

Tekst en foto’s Gijs en Inge van Hesteren

Klaas Feenstra, op de afdeling, omringd door vrouwen.
Klaas Feenstra, op de afdeling, omringd door vrouwen.

Anneloes van Eijck van Heslinga is vrijwilligerscoördinator bij Zorgcentrum De Batting. Het is dankzij haar bemiddeling dat HC in haar kantoortje kan spreken met Klaas Feenstra. “Zeg maar Klaas!” zegt de voormalige bouwvakker. “Nee, momenteel heb ik geen betaalde baan. Mijn hele leven, vanaf mijn vijftiende, heb ik gewerkt als loodgieter. De laatste jaren vond ik het werk minder leuk. Ambachtelijk vakmanschap was niet meer nodig en alles doe je met plastic PVC-buis. En steeds gejaagder: snel, snel. Nou ja, ik ben nu zestig. Het bedrijf wilde af van oudere werknemers. Ik heb me lang verzet, samen met de vakbond, maar uiteindelijk trek je toch aan het kortste eind. Ergens ben ik blij dat ik eruit ben.”   Lees verder Klaas Feenstra: bouwvakker tussen vrouwen

Gea Ottens: ‘ik hoor bij de inboedel’

Gea Ottens
Gea Ottens kan zich een week zonder Harlinger Kringloopwinkel niet voorstellen. “Veel mensen vielen in een diep gat na de brand. Het is ook een sociaal gebeuren!” In de nieuwe winkel komt beslist weer een koffiehoek.

Een artikel dat eerder werd gepubliceerd in de Harlinger Courant, als eerste in een serie over vrijwilligers. Lees ook het tweede deel: Klaas Feenstra, bouwvakker tussen vrouwen.

De vrijwilliger in de 21e eeuw

De samenleving wordt steeds ingewikkelder. Ineens gaat alles via internet en de kredietcrisis sloeg toe. De Europese Unie heeft het moeilijk en de burgers ook. De nationale overheid rekent steeds meer op eigen initiatief bij de burgers. Dit heeft gevolgen voor alle sectoren van de maatschappij. Werk dat vroeger werd gedaan door beroepskrachten verschuift. ‘De burgers moeten hun problemen samen oplossen,’ zegt premier Rutte.  ‘Al die kleinere initiatieven bij elkaar, waarbij mensen bijdragen naar vermogen noemen we de participatiesamenleving.’

Alles goed en wel, maar wat betekent het? Veel werk dat vroeger werd verricht door mensen met een salaris blijft nu liggen. Vooral als dat weinig tot geen omzet of winst met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld in zorg en welzijn. Het werk wordt alleen nog gedaan als vrijwilligers het oppakken, zonder financiële vergoeding. Zij waren altijd al heel belangrijk, ook in betere jaren. Nu de overheid zich stap voor stap terugtrekt wordt die rol dubbel zo groot. De Harlinger Courant doet in een artikelenserie onderzoek naar vrijwilligerswerk. Wat voor mensen zijn deze vrijwilligers, wat beweegt hen, wat voor werk doen zij, wat betekent het voor hun ‘klanten’?

 HARLINGEN – Het idee ontstond tijdens een gesprek met een gepensioneerde arts. Hij vertelde met gedrevenheid over al die vrijwilligers die belangeloos klaarstaan voor hun medemens. In de zorg, in de stervensbegeleiding, in besturen van verenigingen, in het jongerenwerk, tijdens sportieve activiteiten. Voor zichzelf wilde hij geen publiciteit. “Ga liever op zoek naar degenen die altijd op de achtergrond staan en waar nooit iemand iets aan vraagt.” De redactie van de Harlinger Courant voegde de daad bij het woord. In deze eerste aflevering praten we met een vrijwilligster bij de Kringloopwinkel. 
Lees verder Gea Ottens: ‘ik hoor bij de inboedel’

Fries Subsidielandschap

Dit artikel is gepubliceerd in de Harlinger Courant van 19 juni 2015.

LEEUWARDEN – Het provinciebestuur doet erg zijn best om de economie in de Provincie Fryslân aan te jagen. Vlak voor het zomerreces nog, samen met het Healthy Ageing Network, NHL Hogeschool en Stenden University. Onder het motto ‘Het Friese subsidielandschap’ deed keynotespreker professor Paul Elhorst uit de doeken met welke middelen de overheid het bedrijfsleven probeert te stimuleren. Een honderdtal belangstellenden nam er kennis van. De dames en heren waren grotendeels afkomstig uit de diverse lagen van de overheid zelf, maar ook uit de sector zorg en welzijn en zowaar een aantal ondernemers.

“De statistiek laat zien dat Zuidoost-Friesland de enige regio in het hele Noorden is met economische groei. De rest krimpt alleen maar. Dat moet en kan anders,” zei Elhorst. “Er staat maar één weg open voor Noord-Nederland: verhoging van de arbeidsproductiviteit. Meer en betere producten en diensten, geproduceerd door minder mensen en in minder tijd. Dan kunnen de lonen omhoog en de werkloosheid omlaag. De rol van de overheid: ingrijpen als de marktwerking faalt.”

Slide Prof. Victor Newman.
Slide Prof. Victor Newman.

Lees verder Fries Subsidielandschap

Nieuw élan voor Toerisme in Noordwest-Friesland

Presentatie toeristisch platform Bestemming Noardwest

Een artikel dat eerder gepubliceerd is in de Harlinger Courant van 7 juli 2015.

FRANEKER  – Afgelopen maandagavond presenteerden de drie toeristische organisaties in Noordwest-Friesland hun plannen voor een toeristisch platform, met de werknaam ‘Bestemming Noardwest’. De VVV Harlingen, Ster van de Elfsteden Franeker en Uytland spraken in Motel de Valk in Franeker met toeristische ondernemers. Bijna iedereen hield er een prettig gevoel aan over, al waren er kanttekeningen. De regio kan ermee verder. Volgende stappen: formaliseren van het platform en beginnen met  het promoten van de regio.

Tekst en foto’s: Gijs van Hesteren

Bestemming Noardwest 025a-1024t
Douwe Gerlof Heeringa: ‘Wat we nu doen is niet meer top-down. We hebben iets in gang gezet waar ik in geloof. Zeker, in het verleden zijn er fouten gemaakt, maar nu zijn we op de juiste weg.”

De Harlinger Douwe Gerlof Heeringa trad deze avond op als voorzitter. In opdracht van de drie genoemde toeristische organisaties schreef hij de voorlopige Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme 2015-2020. Er was veel werk verzet en dit was het moment om dat te laten zien. ‘Bottom up’ was het toverwoord voor de gevolgde werkwijze, want ‘top down’, dat werkt niet. Het is jargon, maar soms moet dat even. Kort gezegd komt het neer op veel eigen inbreng door lokale toeristische ondernemers en zo min mogelijk sturing door overheden of overkoepelende organisaties.

Om de gedachten de goede kant op te laten gaan gaf Robert Jansen, voorzitter van de Ster van de Elfsteden Franeker zijn visie. Twintig jaar lang was hij Fries om útens geweest, vertelde hij de zaal, en “vertrekken was gemakkelijker geweest dan terugkomen”. Maar nu was hij terug. “Dit is een gebied dat zich niet zomaar geeft. Noordwest-Friesland heeft een verhaal nodig. Die verhalen vind je overal, maar zelf zien we die niet. Onze regio is niet saai, hij is ‘puur’, Niet stil, maar ‘rustig’. Niet leeg, maar ‘open’.”   Lees verder Nieuw élan voor Toerisme in Noordwest-Friesland