Tagarchief: noordwest-friesland

‘De Oude Zee’ als thema

De volgende stap voor Bestemming Noardwest

HARLINGEN – Noordwest-Friese ondernemers en overheden riepen de toeristische sector onlangs uit tot speerpunt van economische ontwikkeling. Voor een argeloze buitenstaander kan het lijken alsof het daarbij is gebleven. Achter de schermen heeft de werkgroep marketing van stichting Platform ‘Bestemming Noardwest’ echter hard gewerkt. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Marsum presenteerde de werkgroep het verbindende thema: ‘de oude zee’. Noordwest-Friesland gaat zich richten op toerisme vanuit de eigen provincie én op de groep rustzoekers en cultuursnuivers.

Douwe Gerlof Heeringa: “Het verhaal is nog niet af.”

Dit type toeristen past bij de strategische keuzes van de provinciale toeristische organisatie Merk Fryslân en lijkt inderdaad goed aan te sluiten bij het plattelandsgedeelte van Noordwest-Friesland. Het ‘natte’ deel van de regio, de Waddenzee, ontbrak echter in het verhaal. Toch is dat gebied vanuit toeristisch oogpunt van groot belang. Dat erkende bijvoorbeeld Sjon de Haan, die namens alle waddengemeenten, de drie waddenprovincies en het ministerie van Economische Zaken werkt als ‘aanjager Waddenzee Werelderfgoed’.
In de werkgroep ontbraken vertegenwoordigers van Harlingens zeer omvangrijke chartervloot – met meer dan zeventig zeilschepen de grootste van Noordwest-Europa. Misschien was dat de reden dat men over het hoofd had gezien dat op een willekeurige vrijdagavond duizend tot tweeduizend mensen overnachten aan boord van de historische schepen.  Lees verder ‘De Oude Zee’ als thema

Wijnaldum, de zoutwinning en de bodemdaling

 Calimero tegen de rest van de wereld

WIJNALDUM – Half november 2015 presenteerde een strijdvaardig Winamer Belang zijn plannen. De stichting vertegenwoordigt bewoners van Wijnaldum en omstreken. Het bestuur, onder leiding van voorzitter Rinze Post, maakt zich zorgen over de gevolgen van de zoutwinning door zoutfabriek Frisia in de buurt van Wijnaldum. De zoutmijnbouw leidt tot aanzienlijke bodemdaling. Volgens de stichting heeft dat negatieve effecten op de kwaliteit van woningen, bedrijfspanden en landbouwgrond, om maar te zwijgen van waardedaling op de huizenmarkt. Verzet is niet gemakkelijk; hoe groot zijn de kansen van de kleine burger tegen bedrijven met diepe beurzen en een overheid die liever de andere kant opkijkt?
Tekst en foto’s Gijs en Inge van Hesteren

Dit artikel is in november 2015 gepubliceerd in de Harlinger Courant.

Rinze Post tegen avondvoorzitter Jan Huisman: “We gaan ervan uit dat de Gebiedscommissie het claimbedrag van 247.00 euro naar ons overmaakt.”

Rinze Post tegen avondvoorzitter Jan Huisman: “We gaan ervan uit dat de Gebiedscommissie het claimbedrag van 247.000 euro naar ons overmaakt.”

De stichting legde een voorschotclaim van 254.000 euro neer bij de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen. Deze commissie bereidt in opdracht van de provincie Fryslân een herinrichtingplan voor. Rinze Post, voorzitter van Winamer Belang: “Men heeft een budget van 47,7 miljoen euro. Daar hebben wij particulieren niet veel aan. Het geld vloeit hoofdzakelijk terug naar gemeenten, provincie en het Wetterskip, voor sluizen en gemalen, waarmee men het grondwater op peil houdt voor de landbouw. Deze overheden en semi-overheden recyclen hun eigen bijdrage aan het fonds.
Iedereen wijst de verantwoordelijkheid af en burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd. ‘Wij gaan er niet over,’ zeggen achtereenvolgens minister Kamp van Economische Zaken, de provincie, Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB). We hebben er nu genoeg van. Ons doel is schadeherstel op alle plaatsen waar de bodem met meer dan tien centimeter is gedaald en compensatie van de waardedaling van onze woningen.”

Informatieavond

Peter Kolk: “Het roer moet echt om. Zo kan het niet langer.”

Peter Kolk: “Het roer moet echt om. Zo kan het niet langer.”

Tijdens een informatieavond in dorpshuis De Bijekoer op 19 november toonde Post met cijfers aan, hoe in de periode 1978 tot 1997 sprake was geweest van een gemiddelde jaarlijkse bodemdaling van ongeveer 0,5 tot 3,7 millimeter. Deze metingen in Noord-Friesland werden gedaan in het kader van de gaswinning, die toen al aan de orde was. “De meetgegevens komen uit onderzoek van het KNMI. Ineens, tussen 1997 en 2005, bedroeg de daling 14 tot 26,6 millimeter per jaar. De scheuren en verzakkingen in mijn huis zijn daarvan getuige, maar ook anderen zitten er mee.”

“Nederland loopt ver achter bij de buurlanden,” vervolgde Post. “Daar is het allang gebruikelijk, dat de bewijslast wordt omgekeerd. Niet de burger moet aantonen dat schade is veroorzaakt door het mijnbouwbedrijf, maar het is aan het bedrijf om te bewijzen dat het níet zo is. Wel zo eerlijk. Overheden en bedrijven hebben ruime beurzen; tegen een overmacht aan juristen en budget kan een burger nooit op.”

Twee mensen uit Groningen waren bereid gevonden om hun ervaringen bij de gaswinning in de provincie Groningen te delen.
“Jullie hebben het recht aan jullie kant. Alleen door de moed niet te verliezen, de krachten te bundelen, door samen te werken maak je een kans.”
De voortdurend in kracht toenemende aardbevingen in die regio leidden tot steeds meer schade. Zij legden uit hoe zij te werk waren gegaan bij hun protesten en claims en waar zij tijdens dat proces successen hadden geboekt.

Ook de Vereniging Milieudefensie bood ondersteuning. Een goed geïnformeerde Peter Kolk: “Overal waar wij komen horen we hetzelfde. De huidige situatie is onaanvaardbaar, maar de Mijnbouwwet zit vervelend in elkaar. Den Haag is halverwege een herziening van de wet. Dit is het moment om je te laten horen. Het ministerie en de NAM zullen proberen de omkering van de bewijslast te beperken tot de gaswinning in Groningen. En ze willen voorkomen dat wijzigingen ingaan met terugwerkende kracht.”

Kip met gouden eieren

Tom Willem den Hoed: “Burgerlijke ongehoorzaamheid en actie.”

Tom Willem den Hoed: “Burgerlijke ongehoorzaamheid en actie.”

Waarom verzet de overheid zich zo tegen de burgers? Is het niet de taak van de overheid om de belangen van de burgers te beschermen, niet die van de grote bedrijven? “Dat is niet zo vreemd,” legde adviseur Tom Willem den Hoed uit. “Met name de gaswinning is voor het Rijk en de provincies een kip met gouden eieren. Het gaat om miljarden euro’s! Zeker, men bedenkt adviescommissies, onderzoeken en compensatiefondsen. Maar vergeet niet: wie betaalt, bepaalt. Het is voor ons een groot vraagteken hoe onafhankelijk dat allemaal is.”

Kolk: “We hebben te maken met enorme tegenkrachten. De gasbaten zijn te belangrijk. Inderdaad, de kurk waar de rijksbegroting op drijft. De opbrengsten van de zoutwinning zijn wat minder groot, maar de mijnbouwwet geldt voor alle vormen van mijnbouw. Dus ook wat betreft de zoutwinning voelt men niet veel voor omkering van de bewijslast. Wat we nu wel merken is dat boringen worden stilgezet zolang de wet niet is aangepast. Heel recent nog op Terschelling.”

Rinze Post was vorige week vooral op zoek naar het draagvlak. Velen in het dorp hadden zich na teleurstellingen in voorgaande jaren laten ontmoedigen. Waarom zou je niet berichten over de kwaliteiten van het dorp en de regio, in plaats over van alles wat er misgaat?
“Het draagvlak is inderdaad beetje bij beetje afgebrokkeld,” gaf Post toe. “Toch zien we kansen, nu de Mijnbouwwet in revisie is en we nieuw feitenmateriaal boven water hebben gehaald. Alleen als er echt geen draagvlak komt stoppen we misschien, maar de strijd voor herstel van de kerk zullen we in ieder geval nooit opgeven. In 65 jaar stond het gebouw letterlijk als een huis. Ineens, in het onderzoeksrapport van 2004 is er sprake van schade.”

Wim Wildeboer, raadslid in Harlingen voor Wad’n partij was tijdens de avond het enige aanwezige gemeenteraadslid. Hij vond dat de Wijnaldumers het niet moesten opgeven.
“Je kunt het hoofd wel in de schoot leggen, maar dat verandert de werkelijkheid niet. Die zal zich onafwendbaar manifesteren, struisvogelpolitiek of niet.”

Verdeel en heers

Rinze Post: “Vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven verwacht ik vanavond niet. Den Haag heeft hen vast en zeker ingefluisterd dat het beter was van niet.” Hij kreeg gelijk, slechts één gemeenteraadslid, Wim Wildeboer van Wad’n Stad, had de moeite genomen naar Wijnaldum af te reizen. In principe is een raadslid een vertegenwoordiger van de burgers, niet van de overheid.

Rinze Post: “Vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven verwacht ik vanavond niet. Den Haag heeft hen vast en zeker ingefluisterd dat het beter was van niet.” Hij kreeg gelijk, slechts één gemeenteraadslid, Wim Wildeboer van Wad’n partij, had de moeite genomen naar Wijnaldum af te reizen. In principe is een raadslid een vertegenwoordiger van de burgers, niet van de overheid.

Post, enkele dagen na de informatieavond: “Het is precies waar de overheid op uit is. Verdeel en heers. We hebben intussen een aantal reacties binnen, maar de meeste mensen zijn voorzichtig. Bang voor de overheid, denk ik. De komende weken is het afwachten hoe de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen reageert op onze claim. Begin 2016 beslissen we hoe we verdergaan.”

Mogelijk gaat de stichting over tot ongebruikelijker vormen van verzet. Tom den Hoed sprak tijdens de informatieavond al over ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’.
“Misschien weigeren we onze OZB te betalen en plaatsen we die op een derdenrekening. Of we gaan actievoeren. Niet direct met spandoeken en dergelijke, maar met juridische middelen!”

Over de aanwezigheid van Wildeboer stelde Post: “We hebben de politici niet persoonlijk uitgenodigd. Het was een mooie test: hoe houden bestuurders zich bezig met de regio ná de verkiezingen? Het gaat er niet om wat je zégt, maar wat je dóet.”

De website waarover de stichting sprak zal nog even op zich laten wachten. “We gaan het binnenkort regelen, maar voorlopig doen we het met een nieuwsbrief. Binnen twee weken komt de eerste.”

Breedband voor het noordwesten

Tot voor kort werkte ik voor een klein regionaal nutsbedrijf, waarvan de belangrijkste business bestaat uit het beheren en verbeteren van een hybride coax-glasvezelnetwerk. De basis voor de gezonde exploitatie is het aanbieden van diensten langs dat netwerk. Een tikje terzijde van die hoofdactiviteiten ontwikkelde ik daar als ‘innovator’ digitale maatschappelijke toepassingen, samen met mensen en organisaties uit de samenleving. Drie sterke punten, met daar bovenop nog een onverdroten keuze voor vernieuwing en uitbreiding. Hierdoor zal de regio Noordoost-Friesland, als één van de weinige rurale krimpregio’s, binnenkort prat kunnen gaan op een next generation network (NGN). Supersnelle digitale infrastructuur voor alle toepassingen. Bekende, zoals televisie, internet en telefonie, nieuwigheden zoals zorg op afstand, teleleren, E-toerisme, E-business.

NW-Friesland Google MapsDe tijd is rijp voor breedband op het platteland. Provinciale Staten van de provincie Fryslân besloten onlangs tot een aanmoedigingsbeleid voor de gehele provincie. ‘Gemakkelijke’ gebieden vallen buiten de regeling; Het gaat vooral om de rurale periferie, waar een snelle aansluiting bewerkelijk en duur is en dus naar alle waarschijnlijkheid lang op zich zal laten wachten. Juist daar echter wordt de sociaal-economische behoefte het sterkst gevoeld. Met behulp van het nieuwe provinciale beleid zouden de zogenaamde ‘witte gebieden’ eindelijk kunnen worden voorzien van een breedbandnetwerk. In de provinciale notities valt te lezen welke gebieden nu al de aandacht trekken. Daaronder uiteraard Noordoost-Friesland, maar ook het zuidwesten van de provincie.

Witte gebieden

Nou ben ik al een kwart eeuw inwoner van Harlingen. Desondanks ben ik niet voor honderd procent op de hoogte van het reilen en zeilen van Noordwest-Friesland. Het afgelopen decennium heb ik me geconcentreerd op het noordoosten. Eén ding weet ik tamelijk zeker: dit deel van de provincie is geen aandachtgebied voor de nieuwe ontwikkelingen. En dat, terwijl er ook heel wat  ‘witte gebieden’ te vinden zijn in Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Menaldumadeel. Ook hier hebben speelt de demografische krimp een rol. Ook hier valt veel voordeel te halen uit een toekomstvast, snel datanetwerk. En vooral: ook hier zal zo’n netwerk werken als katalysator van innovatie. Dat het zo werkt is in Noordoost-Friesland ruimschoots bewezen.

Vestigingsvoorwaarden en woonklimaat van de regio Dokkum of de A7-zone zijn al veel beter dan die van de Randstad. Kijken we naar Noordwest-Friesland, dan ligt dat ook nog eens véél dichterbij dit economische centrum van het land. In iets meer dan een uur rijd je per auto van Amsterdam naar Harlingen. Creatieve bedrijven, Friezen om útens, cottage industries, webwinkels kunnen hier veel beter uit de voeten dan in het dure en overvolle westen des lands. Echter, voor het zover komt, moet je stevig aan de weg timmeren en investeren in voorsprong.

Met in mijn rugzak tien jaar ervaring als innovator in Noordoost-Friesland vraag ik het me nu af: moeten we in Noordwest-Friesland aan de gang gaan met een glasvezelnetwerk? Zouden overheden, bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen mee willen denken en doen? Laten we eens op een rij zetten wat we kunnen doen om hier een NGN van de grond te trekken, misschien met een beetje hulp van de provinciale breedbandfondsen. Wie doet er mee?

 

Wereldkampioenschap IJsracen 2010

Op pad voor MON Motorsportnieuws

Helemaal van harte ging het niet. De organisatie van de wedstrijden om het Wereldkampioenschap IJsracen zat volgens eigen zeggen “niet te springen om nog meer fotografen”. De toch niet onbelangrijke motorsportkoepel MON had voor mijn vrouw en mij een accreditatieverzoek gedaan. Wij zouden schrijven en fotograferen voor het verenigingsmagazine ‘Motorsportnieuws’, dat wordt gelezen door enkele duizenden MON-leden.

Duidelijk mislukt, deze foto, maar ik plaats hem toch. Snelheid en dynamiek!

Lees verder Wereldkampioenschap IJsracen 2010

Onthulling Noordwestfriese innovatie

Tzummarummers presenteren nieuw motorframe

Assen. Tjitte Bootsma is van een vorige generatie ijsracers. Hij heeft heel wat palmares verzameld. Hij reed talloze wedstrijden op wereldniveau, van Assen tot de Oeral en van Wenen tot Lapland. In de weekenden reed hij duizenden kilometers met zijn busje, nadat zijn werkweek bij een Fries wegenbouwbedrijf erop zat. Nog steeds is hij een bekende naam in het wereldje. Bootsma en zijn broer hebben een werkplaats in het Noordwestfriese Tzummarum. Daar bouwen zij de TIBO-frames. Complete rijwielgedeeltes, state-of-the-art ijsracemateriaal. De grootste kampioenen rijden ermee, waaronder Nikolaj Krasnikov, de wereldkampioen van 2009.

De gebroeders Bootsma onthullen hun nieuwe frame. Foto: Inge van Hesteren

De gebroeders Bootsma onthullen hun nieuwe frame. Foto: Inge van Hesteren


We zijn in Assen, in ijsstadion De Bonte Wever, tijdens de wereldkampioenschappen ijsspeedway, of ijsracen, zoals de kenners zeggen. Laat op vrijdagmiddag onthult Bootsma zijn nieuwste schepping in het rennerskwartier. Er is veel mediabelangstelling, maar ook de heren ijsracers en hun technici nemen de innovaties nauwkeurig in zich op, met behulp van hun telefooncamera’s zelfs.
“Je kan er donder op zeggen, dat ze hun eigen machines over een paar weken hebben aangepast”, zegt Bootsma berustend. “Maar we hebben veel meer veranderd dan je op het eerste gezicht kan zien. Achter de echte geheimen komen ze toch niet zomaar”.

Een paar zaken willen de broers wel prijsgeven aan de buitenwereld. De zithoogte van het frame is lager dan voorheen, zodat ook de kleine Russische rijders er mee uit de voeten kunnen. Voor een betere gewichtsverdeling heeft Bootsma het motorblok wat meer naar voren gepositioneerd. De brandstoftank zit nu onder het zadel. Ook dat draagt bij aan de massacentralisatie en dus aan betere handelbaarheid.

Dankzij de koude winter konden de broers hun nieuwe product uitvoerig uittesten. Grote merken als BMW, Mercedes en Ducati vermommen hun testmodellen. Zo deden zij het ook. Met zwartgeverfd dummyplaatwerk op de machine reden ze hun rondjes op het dichtgevroren IJsselmeer, in de buurt van Kornwerderzand. Net zoalng totdat alles perfect voor elkaar was.

Nuchter en goedmoedig staan de Bootsma’s de belangstellenden te woord. Ze zijn vol vertrouwen over hun nieuwe frame. Over klandizie hoeven zij zich geen zorgen te maken. Noordwest-Friesland beschikt met de TIBO-frames over een geweldig en uniek exportproduct. Dat mag gerust iets bekender worden gemaakt!

Meer motorblogs
Meer IJsracen

De ijsracer met het nieuwe TIBO-frame. Foto: Inge van Hesteren

De ijsracer met het nieuwe TIBO-frame. Foto: Inge van Hesteren

Let op de tank, die nu onder het zadel zit. Foto: Inge van Hesteren

Let op de tank, die nu onder het zadel zit. Foto: Inge van Hesteren

Meer motorblogs
Meer IJsracen

Meer foto’s:
Roelof-Thijsbokaal
WK-wedstrijden vrijdagavond