Posts Tagged ‘nijfinster’

Demo beeldbellen Kabelnoord in Kollum

Ewoud van der Wal doet namens Kabelnoord en dochterbedrijf voor Zorg-op-Afstand NijFinster BV onderzoek naar het verschijnsel beeldbellen.

NijFinster, Kabel Noord en Krimp

Breedband, internet en ICT bieden grote mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten in de samenleving, voor sectoren zoals de zorg, het welzijn, het onderwijs, de economie en voor de leefbaarheid van het platteland. We leven eigenlijk nog in het ‘stenen tijdperk’ van de computertechnologie. De grootste uitdaging ligt desondanks niet in de technologie, maar in […]

Apparatuur afstandsleren blijft bij PJ Kollum

Succesvol project met e-Learning De eindevaluatie van het Project Afstandsonderwijs Kollum (PAK), uitgevoerd tussen september 2010 en april 2011, was heel positief. Het management van dit project is uitgevoerd door Marc Crolla, van Crolla Consultancy. De hiervoor benodigde tijd is gesponsord door Kabel Noord en de ingezette videoapparatuur is tijdelijk ter beschikking gesteld door NijFinster […]

Betekenisvol leren met ICT

Geplukt van de website van NijFinster, het zorg-op-afstandbedrijf waar ik af en toe mijn tijd in steek: “NijFinster verzorgde op 30 maart miniworkshopjes Skypen op de Samen Deskundigerdag op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De middag werd georganiseerd door Friese basisscholen. Dit gebeurt vanuit het Samen Deskundiger Verband Fryslân en een aantal Friese onderwijsprojecten.” Hogere onderwijsambities We […]

Zorgautoriteit verlengt regeling Zorg op Afstand

NZa: zorg op afstand blijft declarabel Goed nieuws voor Zorg op Afstand. Zorgaanbieders mogen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook na 1 juli 2010 ‘zorg op afstand’ declareren. De NZa verlengt de termijn van het experiment tot 1 januari 2012, vanwege de positieve resultaten. In samenwerking met ActiZ en VWS bekijkt de NZa mogelijkheden voor […]

Zorg op Afstand succesvol

Een artikel over zorg op afstand en NijFinster in het maartnummer van De Zakenspiegel Friesland © De Zakenspiegel