Tagarchief: Havendagen

Vluchtelingen, Koningsbrug, Havendagen – Politiek dagboek 24

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 23

Zaterdag 15 november

Renee van der Heide, iemand die zich altijd erg inzet voor het lot van asielzoekers, vraagt mij per email hoe het nou volgens mij verder moet – alsof ik dat weet!
In het kort: Ik vind elk initiatief dat het asielbeleid aan de orde stelt een goed initiatief. Want het asielbeleid van deze nieuwe regering vind ik onmenselijk. Was het paarse beleid al zeer dubieus, nu “rechts” aan de macht is gekomen is elke humanitaire consideratie verdwenen. Ach ja, is rechts is tenslotte niet synoniem voor “hard”, voor “eigenbelang”, voor “recht van de sterkste” en “jammer voor de zwakkeren”?

De komende twee jaar zal daar weinig verbetering in komen, vrees ik. Integendeel. De 2.200 gelegaliseerden van de recente pardonregeling hebben misschien geluk. Maar velen zijn daar buiten gevallen. Wie weet maken zij in hun procedure nog een kansje. Zij zijn wel binnengelaten in ons land, maar zij zullen het verloop hun procedure moeten afwachten zonder enige ondersteuning door de overheid. Daar mogen lokale overheden en groeperingen de kastanjes uit het vuur halen.

Wie uitgeprocedeerd is, kan het wel vergeten, lijkt mij. Men wordt uitgezet of verdwijnt in de illegaliteit. Maar waar naar toe te gaan? Ik weet het ook niet. Europa heeft zijn grenzen gesloten. Wie hier klaar is komt elders in Europa ook niet meer aan de beurt.

Intussen raakt de pot van de noodopvangstichtingen en de goodwill bij de bevolking in Nederland uitgeput. Een kille wind van verrechtsing, nieuwe politieke correctheid, waait door het land, maar nu niet meer de linkse correctheid (die tenminste nog was ingegeven door solidariteit en medegevoel), maar een van conservatieve snit.

Zondag 16 november

Willem de Haan uit Witmarsum stuurt mij een wanhopig e-mailtje. Ook al iemand voor wie geen moeite teveel is als het gaat om asielzoekers. Maar nu weet Willem het ook niet meer.

In grote lijnen gaat het over een Koerdisch vluchtelingengezin dat al vijf jaar wacht op een uitspraak van de IND. Willem is woedend over de Kafkaëske behandeling die de familie ten deel valt. Hij schaamt zich Nederlander te zijn.

Koningsbrug en N31

Dinsdag 18 november

Enkele telefoongesprekken gevoerd. Eérst een met Openbare Werken, naar aanleiding van een brief die ik vind in de fractiekamer. Op 10 oktober heeft meneer Bloemhof aan de raad een brief gestuurd over de onveiligheid van het fietspad langs de N31 ter hoogte van de Koningsbrug. Deze meneer heeft hierop nog geen inhoudelijke reactie gehad, noch van de raad, noch van college of ambtelijk apparaat. Dat trek ik me wel aan, want de raad moet vragen vanuit de bevolking serieus nemen, ook als een oplossing voor het probleem niet direct ligt bij de raad! De raad moet tenslotte besturen op hoofdlijnen en zou zich in het nieuwe dualisme minder moeten bemoeien met dagelijks bestuur.

De verantwoordelijk ambtenaar blijkt juist doende te zijn met beantwoording, maar is pas ziek geworden. Toch weet ik nu wat meer. Men overweegt om tussen de Rijksweg en de parallelweg een zgn. “lamellenscherm” te plaatsen. Want het grootste probleem is waarschijnlijk niet eens de duisternis, waarin de ventweg verdwijnt na het passeren van de Koningsbrug, maar de verblinding door het snelverkeer. Jammer genoeg is het geld voor 2003 “op” bij Rijkswaterstaat, zoals in de krant te lezen is geweest, eerder deze maand. Dus pas na de jaarwisseling wil RWS er verder over nadenken.

Blijft het feit, dat het grootste deel; van het tracé van de ventweg onder verantwoordelijkheid valt van de gemeente. Eén ding is wel belangrijk op de kortere termijn: ik vraag me af, of de raad al op enigerlei wijze gereageerd heeft op de brief van de heer Bloemhof. Die vraag leg ik voor aan de voorzitter van de agendacommissie en aan de griffier.
Ik neem me voor, om beantwoording af te wachten en daarna eventueel pas verder te kijken of er nog iets aan gedaan moet worden.

Havendagen

Vervolgens heb ik gebeld met Gea Stornebrink van het Projectbureau Friese Havendagen. Het bureau stuurde vanmorgen een persbericht de wereld in, met een korte vooruitblik op het programma van het evenement. Duidelijk naar aanleiding van de kritische vragen, die in de raadsvergadering werden gesteld. Dat gaf mevrouw Stornebrink ruiterlijk toe.

Oké, niks mis mee, daarmee waren we blij en dat heb ik gezegd. Maar: we blijven nieuwsgierig naar een begroting! Kunnen we die tezijnertijd nog wel even inzien? Controleren, dat is een taak van een raadslid!
Ten tweede brak ik een lans voor de bruine zeilvaart. Die hoort in de wandelgangen van alles; vaste wisselligplaatsen zijn misschien nodig voor het evenement. Hoe gaat dat verder? Het bestuur van de VBZH heeft nog geen contact gehad met het projectbureau…
De spreekster zei me toe er in te duiken.

Dualisme in Harlingen – Politiek dagboek 23

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed. Lees hier de voorgaande aflevering 22.

Donderdag 13 november

Een bewogen avond, deze gemeenteraadsvergadering, voor zover die kwalificatie van toepassing kan zijn op een gezelschap dames en heren van middelbare leeftijd die zich verzameld hebben in een bedompt zaaltje. De beweging zat misschien in het hart, dat overliep en in de woorden, die niet gezegd zijn…

Was er sprake van emoties, die stamden uit een vorige raadsperiode? In elk geval woedde er een onbenoemde strijd en ik denk dat die ging om de macht. Een machtsstrijd tussen raad en college, wetgevers en uitvoerders, die veroorzaakt is door de overgang naar het dualisme; of we het nu leuk vinden of niet, de grenzen tussen ieders competentie blijken opnieuw getrokken te moeten worden.

Herbenoemingsverordening

De discussie over de herbenoemingsprocedure van de burgemeester leidde ten gevolge van dit alles tot een schorsing van de vergadering. Gedurende deze time-out spraken sommigen geladen woorden. De fractievoorzitters deden dat onderling en in afzondering, waarbij de griffier degene was, die de juistheid van de standpunten mocht toetsen. De overigen en het college spraken off the record tot elkaar, maar wel in de aanwezigheid van de verzamelde pers, die een en ander met belangstelling noteerde.

Nadat de schorsing achter de rug was, werd het procedurevoorstel ongewijzigd aangenomen. Hadden de fracties besloten hun kruit droog te houden tot in de vertrouwenscommissie?

Waar ging dit eigenlijk allemaal over? Een dualistisch vraagstuk. Zijn de wethouders wél of níet structureel adviseurs van de herbenoemingscommissie? Mag deze commissie daarnaast nog andere externe adviseurs raadplegen? Wie het weten wil, mag het vragen aan de griffier.

Vertrouwenscommissie

Joop had mij voorgedragen om zitting te nemen in die commissie. Voor hem hoefde het niet, zo zei hij mij. Ik vond dat best, zo krijg je weer de kans om iets bij te leren. Maar van Gerben Boskma van het CDA “mocht het niet”. Gerben heeft als voorzitter van de raadscommissie natuurlijk recht van spreken. Hij wilde de vertrouwenscommissie exclusief samenstellen uit de fractievoorzitters. Morrend legde Joop zich daar bij neer. En ik vond het weer best. Zo leer je ook steeds weer iets bij…

Internet

Ook de burgemeester begeeft zich op het internet en leest zelfs deze weblog, zo vertrouwde hij mij toe bij mijn binnenkomst. Hij schaart zich daarmee achter wethouder Piet Waaijer, die al langer meeleest en die zich zelfs heeft geabonneerd op de GroenLinks nieuwsbrief. Hij heeft wat dat betreft een beetje pech, trouwens, want de nieuwste nieuwsbrief is nog niet uitgekomen, sinds hij abonnee is geworden. Piet, het komt binnenkort!

Dit alles opent nieuwe perspectieven voor dit dagboek. Kan ik hier en daar, tussen de regels door, de burgemeester een goede groenlinkse gedachte influisteren, zoals een boek onder het hoofdkussen dat tijdens de nacht zo goed schijnt te kunnen doen? Wie weet, over enkele weken ziet het collegebeleid er een tikje groener en linkser uit. Mooie dromen.

Friese Havendagen

Opnieuw geïnspireerde woorden van onze burgemeester, die werkelijk álles gaf om een (volgens mij ook in zijn eigen ogen procedureel opzicht onvoldoende onderbouwd voorstel) door de raad aanvaard te krijgen.

Mijn eigen mening: het blijft een blanco cheque, die we toekennen. Promotie door deze Havendagen: okee. Een ton euro’s toekennen: okee. We zijn best bereid vertrouwen te schenken, echter we willen de uitgave graag verantwoorden aan de bevolking van Harlingen. Andere verenigingen moeten óók met een begroting komen.

Ik wil graag een lans breken voor mijn fractievoorzitter Joop van der Heide, die deze Havendagen eigenlijk dolgraag door wil laten gaan. In opdracht van mij en de steunfractie moest hij zijn eerdere standpunt (commissievergadering) nuanceren; dat heeft hij loyaal gedaan. Goed gedaan Joop!

Joop en ik hebben tijdens de bespreking samen overlegd, goed geluisterd naar de argumenten van burgemeester Arlman en naar Wouter van den Brands (Harlinger Belang) nuanceringen. Uiteindelijk hebben we ingestemd met het voorstel.

Flauw, dat andere fracties hem verweten gemakkelijk van mening te veranderen; we willen zo graag meer discussie in de raad en dat eenmaal ingenomen standpunten niet als in rots gebeiteld zijn. Nu láát Joop zich overtuigen door de discussie en weer is het niet goed.

Plan Ludinga

Volgens de burgemeester konden we toestemming niet onthouden aan het ontwerp-bestemmingsplan Ludinga. Het was een ontwerp, dus konden we hooguit niet instemmen met het voorleggen van het ontwerp. Goedkeuring kan de raad pas al dan niet geven na de inspraakprocedure. Ook goed.

Motie betonning op het Wad

Een vergadering waarin veel is besproken en waarover wij tevreden zijn, alleen al vanwege het aannemen van onze motie over de betonning. Zie daarvoor de nieuwspagina. Én de burgemeester tot een gelukkig man gemaakt (door de subsidie voor de Havendagen tóch goed te keuren)!

Lees hier aflevering 24.

Steunfractie over nautische zaken – Politiek dagboek 22

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed. Lees hier de voorgaande aflevering 21.

Zondag 9 november

Het voorstel voor de Havendagen is binnen onze fractie nog een discussiepunt. Joop is er erg voor, zelf weet ik het nog niet helemaal. Als zeeman, altijd betrokken bij havenzaken, heb ik er beslist wel sympathie voor. Als promotiemiddel tot bevordering van de goede naam van Harlingen (economisch, toeristisch) ook zeker wel. De relatie met visserijdagen blijft een vraagstuk. Ook ben ik bang dat het een blauwe blazersfeestje wordt voor de heren met de leasebakken. Is dat nodig? En de investering: een ton is niet niks. Inderdaad, de relatie met de toeristenbelasting is gauw gelegd. Andere potjes, maar geld is geld. Sommige fracties wilden een begroting zien. Ik denk dat dat terecht is.

Subsidie voor de “Holland’: een prachtig schip. Zeker een subsidie waard, dat vind ik althans. Alweer: 30 ruggen is heel veel. Wat kost het huren van een dagje Holland normaal gesproken eigenlijk? Jammer, dat Harlinger schippers niet aan zo’n subsidieaanvraag hebben gedacht. Maar dat zijn dan ook allemaal ondernemers en geen ideële stichtingen.
Dit is allemaal mijn eigen mening. We vergaderen met de fractie, morgenavond. Daarna pas hebben we een mening als fractie!

Motie over betonning?

Maandag 10 november

We overwegen het indienen van een motie m.b.t. het weghalen van de betonning in de Waddenzee.
Het laten vervallen van de vaarwegen doet mij als varensman aan alsof alle fietspaden en secundaire wegen in onze gemeente zouden worden afgesloten, zodat alle verkeer, langzaam en snel, zich via de N31 moet verplaatsen.
Voordat we daadwerkelijk moord en brand roepen, kunnen we beter nog even wachten op het antwoord van het ministerie op de kamervragen van naar ik meen de VVD-fractie. Maar als daadwerkelijk tot deze maatregel zou worden besloten, lijkt mij een protest van onze gemeente op zijn plaats.
Door de fracties van HB, PvdA, VVD, D66 is ons al steun toegezegd.

Wat betreft het subsidiëren van de sleepboot “Holland”: ik ben de hele middag bezig geweest om iemand van die stichting te vinden. Maar dat valt nog niet mee. De kapitein heet Vlieger. Als een klant dat schip wil boeken moet hij wel een doorzetter zijn.

Lees de volgende aflevering 23.

Lijnbussen, Havendagen en haventarieven – Politiek dagboek 12

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 11.

Zaterdag 12 juli

’s Morgens kom ik op de Zuiderhaven, waar onze zeilklipper Anna meestal ligt afgemeerd, meneer Hofman tegen,  één van de overburen. De afgelopen jaren voerden we regelmatig overleg met alle Zuiderhavenbewoners, want we willen niet dat zij te lijden hebben van eventuele overlast door onze gasten. Gelukkig gaat het meestal goed en is de verstandhouding prima. Is er eens een probleem, dan is het snel uitgepraat.
Minder te spreken is de spreker over de lijnbussen, die met grote snelheid over de verkeersdrempels hobbelen. “Kunnen die niet via een andere route worden geleid, b.v. via de Havenweg?”. Ik vraag mezelf af, of de bewoners van de Havenweg dat wel zo leuk zouden vinden.
Of kan de snelheid niet gedrukt worden? Dat lijkt me verstandig. Bij de auto van één van onze gasten is de spiegel er al eens afgereden door een haastige buschauffeur, tezamen met een lange kras over de zijkant.
Hoe het ook zij, de gemeente is in de ogen van mijn zegsman niet erg daadkrachtig op dit gebied. Ook dit zou ik kunnen navragen.

De Tweedekamerfractie van GroenLinks maakte inmiddels werk van het onderzoek naar de lang-laaguitkering. De dagbladen staan er vol over en staatssecretaris Rutte heeft al toegezegd er werk van te maken. Het vermoeden van GroenLinks, dat vele gemeenten niets met het geld hadden gedaan of het zelfs in eigen zak hadden gestoken, was niet ongegrond! (Zie weblog 27 juni). Een erg treurige zaak.
Gelukkig slaat onze gemeente hiermee een beter figuur, waarvoor nogmaals een complimentje op zijn plaats is.

Ook in de krant van vandaag lees ik over de gemeenteraad van Alphen, die zich volgens de kop “trakteert op wachtgeldregeling”. Verdere tekst: Alphense gemeenteraadsleden ontvangen voortaan bij aftreden een uitkering. Voor elk jaar dat zij raadslid zijn geweest, krijgen ze een maand wachtgeld tot een maximum van een jaar. Deze nieuwe rechtspositieregeling kost Alphen aan den Rijn jaarlijks 25 duizend euro (… )

Initiatiefnemer VVD-fractievoorzitter Blom: ‘Raadsleden werken hard en maken vele uren. Bovendien doen ze maatschappelijk relevant werk. Daar mag best een vergoeding en een goede rechtspositie tegenover staan.’
De krant zegt verder: Een forse uitgave die met de aanstaande bezuinigingen moeilijk valt uit te leggen aan de inwoners.
Meer geld is fijn, dat geef ik toe en de vergoeding die we nu hebben is niet bepaald kostendekkend, maar dit Alphense raadsbesluit geeft inderdaad te denken. Is het goed of is het slecht?

Zondag 13 juli

In de Harlinger Courant lees ik een uitgebreid artikel over de in 2004 te organiseren Harlinger Havendagen. Dat klinkt als een leuk nieuw initiatief. Als burger ben ik blij met al die inzet, creativiteit en organisatiedrang. Als je het persbericht leest, lijkt alles al in kannen en kruiken te zijn.
Als raadslid heb ik direct weer wat te zeuren: waarom hoort de gemeenteraad er nu pas van en moeten we het lezen in de krant, waar komt dit initiatief zo ineens vandaan, wat vinden de organisatiecomité’s van Visserijdagen en Bruine Vlootdag ervan en niet onbelangrijk: wie gaat dit alles betalen?

Mensen, die gezien hebben dat het nieuwe voetbalveld van Zeerobben wordt aangelegd en dat (kleine?) delen van het Harlinger Bos worden opgeofferd vragen mij, waarom de gemeenteraad een geschenk van de bevolking aan de gemeente zomaar laat kappen.
“Is het al zover dat het bos gekapt wordt, dan?”, vraag ik. “Was hier geen sprake van een kleine aanpassing voor een bestaand veld?” Mijn zegsman schudt het hoofd meewarig en denkt er het zijne van.
Voorzover ík weet, wordt de beslissing over het Bos en de Allee pas na de vakantie genomen door de raad. Ik neem me voor poolshoogte ter plekke te gaan nemen. GroenLinks zal in augustus overigens tégen aantasting van het groen stemmen, indien nodig.

Maandag 14 juli

De vorige posting staat er nog niet op, of ik heb een emailbericht binnen van P. Kwast van het Visserijdagencomité. Het comité vraagt zich terecht af, hoe het nu verder moet met hun Visserijdagen, in relatie tot de aangekondigde Havendagen. Vist het nieuwe initiatief niet in dezelfde sponsorvijver? Wie gaat het betalen? De fracties krijgen een brief. Het comité is verrast, bevreemd, mist overleg en wil in gesprek met de burgemeester.

Dinsdag 15 juli

In de Harlinger Courant van vandaag staat het verhaal over de haventarieven voor de chartervaart, dat ik had geschreven n.a.v. het interview met Herman Brandsma in “Van Wad tot Stad”.
Een werkneemster van één van de charterkantoren in Harlingen heeft het al gelezen. Tijdens een telefoongesprek vraagt ze zich af, of ik niet iets feller tegen de toeristenbelasting te keer had kunnen gaan. Ik vind van niet; een raadslid moet alle belangen meewegen en dat leg ik in de column ook duidelijk uit. Evenzogoed beken ik politieke kleur: het doorzetten van een door de raad aangenomen beleidslijn (het bevorderen van duurzaam toerisme) is voor GL in procedureel en inhoudelijk opzicht belangrijker dan alleen een sluitende boekhouding voor de Afdeling Havenbeheer. Temeer, omdat op de lange duur het economisch rendement die boekhouding alsnog sluitend zal kunnen maken…

Wordt vervolgd in deel 13.