Maandelijks archief: april 2011

Heidebingel over digitale diensten

Vandaag de Heidebingel in de digitale postbus. Het is de nieuwsbrief van Plaatselijk Belang Twijzelerheide. Eén onderwerp haal ik er hier even uit: een verslag van de behandeling van het onderwerp Virtueel Loket in het dorpssteunpunt Heidepunt.


De Heidebingel beschrijft hoe Hanny Massolt van de beherende organisatie Raderwerk moest toegeven dat het onderdeel Virtueel Loket nog niet optimaal draait. De uitleg daarvoor, het beperkte pakket dat aan dienstverlening wordt geleverd, lijkt me terecht.

Een tweede argument wordt niet genoemd: communicatie. Echter, dat het loket ter sprake is gekomen tijdens de ledenvergadering vergrootte de bekendheid van het loket direct.  En de vermelding in de Heidebingel natuurlijk ook. Maar één ding is zeker: er blijft werk aan de winkel. Hieronder de tekst uit de nieuwsbrief.

Presentatie Virtueel Loket en Minsken meitse in Doarp.

Mevrouw Hanny Massolt en de heer Wil van Dijk waren gekomen om het een en ander over de gang van zaken van het Heidepunt te vertellen. Mevrouw Hanny Massolt van Radarwerk is de coördinator voor het Heidepunt en deelde mee dat het Heidepunt op 27 november 2010 officieel geopend was in de voormalige Rabobank. De inbrengwinkel “Hast voor gees “loopt goed. Men is op dit moment bezig om een telefooncirkel en een boodschappendienst op te zetten. Bij de klussendienst komen nu enkele aanvragen binnen. Er is een hok geplaatst voor opslag voor douche- en postoelen etc. Er is ook een rolstoel aanwezig, die men in bruikleen mag gebruiken. Tot de mogelijkheden behoren onder andere wurkshops. Te denken is aan oude ambachten. Op dit moment loopt het Virtueel Loket niet goed. Dit komt omdat nog niet zoveel mogelijk is. Men kan er geen rijbewijs, identiteitskaart etc. verkrijgen. Op dit moment beperkt het zich alleen tot kontact met de sociale dienst. Men is wel bezig met de ontwikkeling om ook virtueel contact te maken met de Rabobank en politie.

Projecten in 2010

In 2010 voerde Kabel Noord vanuit mijn innovatieafdeling opnieuw een aantal projecten uit, alle met een achtergrond in innovatie en maatschappelijk ondernemen. Voor het jaarverslag van 2010 zette ik de voornaamste op een rij.

Beleef Dokkum

Draadloos internet, 3D en toeristische informatie in de binnenstad van Dokkum.

In 2010 werd dit project opgeleverd. Dokkum onderscheidde zich als de eerste draadloze stad van Noord-Nederland. Bezoekers worden op verschillende manieren verleid en begeleid.
Voor Kabel Noord, de penvoerder van dit project, was het project méér dan alleen het hierboven genoemde. Enkele aanvullende aspecten.
In samenwerking met projectpartner Nofcom is er een zeer uitgebreide en actuele database tot stand gekomen, met gegevens over bedrijven, evenementen en highlights uit heel de regio. Deze database is intussen het uitgangspunt geworden voor de Noordoost-Friese regiomarketingcampagne ‘Dwaande’, voor de sociaaleconomische plannen van het Masterplan van Netwerk Noordoost en voor de internetactiviteiten van de Stichting Stadsmarketing Dokkum.
Partners waren naast Kabel Noord: Nofcom, Stichting Stadsmarketing Dokkum, Netwerk Noordoost.

Ameland Online

Internet in elk vakantiehuisje, met een startpagina als die van Beleef Dokkum.

Hiervoor is een speciaal internetabonnement voor toeristische bedrijven in het leven geroepen. Het aanbieden van een vaste landingspagina is een noviteit voor bekabelde internetaansluitingen. Voor 2011 wordt gestudeerd op opschaling van het concept voor Schiermonnikoog en vastelandsgemeenten.
Partners: naast Kabel Noord de Vereniging voor Particuliere Verhuurders Ameland (VPVA).

NetNix

Multimediabedrijf van en voor jongeren.

In 2009 had NetNix een vliegende start. De twee belangrijkste opdrachten – door jongeren gemaakte videoproducties voor Vital Rural Area en voor de Gemeente Kollumerland c.a. – zijn succesvol uitgevoerd. Na het leveren van deze proeve van bekwaamheid was de naam van NetNix gevestigd en ontstond er een voortdurende stroom van nieuwe opdrachten. Samen met de projectcoördinator van NetNix besteedde Kabel Noord veel tijd en energie aan verdere uitbouw van het concept. Zelfs internationaal gaat het multimediabedrijf nu een rol spelen bij kennis- en jongerenuitwisseling.
Partners: NetNix, NijFinster, Virema Videoproducties

Vital Rural Area

Internationaal project voor plattelandsontwikkeling.

Europa draagt eraan bij via de regeling Interreg IVB. Kabel Noord werkte mee aan verscheidene onderdelen van dit project. Samen met Nijfinster trad Kabel Noord op als adviseur van het algemeen programmanagement, verder van ROC Friese Poort en de afdeling EZ van de Provincie Fryslân – zowel voorafgaand aan het project als tijdens de daaropvolgende uitvoering.
Ten tweede was Kabel Noord – in samenwerking met NijFinster – de initiatiefnemer en medeuitvoerder van het eerste Friese Virtuele Loket. Dat digitale loket is inmiddels geopend en de eerste ervaringen worden nu opgedaan.
Het loket is een deelproject voor het derde onderdeel. Kabel Noord is één van de drie hoofdstakeholders van ‘Smart Rural Network Society’. Het dorp Burum is de proeftuin voor de inzet van breedband en ICT als instrument voor sociale en economische ontwikkeling van een krimpend platteland. Nijfinster hoopt in 2011 het penvoerderschap en het projectleiderschap voor haar rekening te mogen nemen.
Ook Klasseglas en het duurzame-energieproject van ROC Friese Poort maken deel uit van Vital Rural Area. Daarover meer in de volgende paragraaf.
Partners: Kabel Noord, Nijfinster, Gemeente Kollumerland c.a., Provincie Fryslân, Plaatselijk Belang Burum, Partoer CMO, Stichting Doarpswurk.

Klasseglas

Glasvezel voor het basisonderwijs in NO-Friesland.

Het project wordt als eerste uitgevoerd in Achtkarspelen. Kabel Noord heeft het vooronderzoek ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs gefinancierd. In 2010 bleek het plan de voorloper en aanjager van verder reikende glasvezelambities. Die liggen niet alleen op het terrein van digitale infrastructuur. Die zal slechts dienen als enabler en aanjager van vernieuwend onderwijs.
Partners: Kabel Noord, Crolla Consultancy, ROOBOL, Gemeente Achtkarspelen.

PAK

Beeldcommunicatie in het voortgezet onderwijs.

Het Project Afstandsonderwijs Kollum (PAK) was een vervolg op ‘Waddencampus’ en ‘Virtuele Campus Wadden’, projecten waarbij Kabel Noord in voorgaande jaren eveneens betrokken is geweest. Vestigingen van Scholengemeenschap Piter Jelles te Leeuwarden en Kollum werden met elkaar verbonden. In de eindevaluatie waren alle betrokkenen er zeer enthousiast over.
Partners: Kabel Noord, Nijfinster, Scholengemeenschap Piter Jelles.

Glês yn Hûs

Proefproject voor glasvezel tot de voordeur

In de nieuwe Dokkumer woonwijk Trije Terpen. Dit is niet alleen een technische pilot. Kabel Noord onderzoekt samen met bewoners en aanbieders van commerciële en niet-commerciële diensten of het mogelijk is om met behulp van de supersnelle digitale infrastructuur een virtuele community te ontwikkelen. Daarbij zal interactive televisie een belangrijke functie gaan vervullen.
Partners: Kabel Noord, wijkbewoners, lokale detailhandel, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties.

NijFinster

NijFinster, dochterbedrijf van Kabel Noord

Niet onder mijn leiding, dit dochterbedrijf, maar onder directie van mijn gewaardeerde collega Anja Paap. Ermee bemoeid heb ik me wél. NijFinster vertaalt de mogelijkheden van breedbandinternet, video en ICT naar nieuwe toepassingen in zorg, onderwijs en dienstverlening. Deze innovaties zitten ‘m niet in de techniek. Het zit vooral in de specifieke toepassing ervan in een organisatie.
Een belangrijk en landelijk aansprekend project is het zorg-op-afstandproject voor Thuiszorg Het Friese Land. Ruim 100 cliënten kunnen vanuit huis, verspreid over de regio beeldbellen met verpleegkundigen op de zorgcentrale van THFL in Leeuwarden. Eind vorig jaar werd het beeldbellen met familie & vrienden met behulp van PC-software daaraan toegevoegd.
In het eerdergenoemde Interregproject Vital Rural Area heeft NijFinster als de uitvoerende partij van Kabel Noord de beleidsdoelstellingen nader uitgewerkt voor onder andere het Virtueel Loket te Twijzelerheide en het Digitale Dorpshuis Nieuwe Stijl te Burum.
Ook al genoemd is het e-Learningproject PAK. NijFinster heeft hiervoor de projectmanager en de apparatuur ter beschikking gesteld.
Verder levert NijFinster op projectbasis kennis en capaciteit aan Stichting Herrie.nu, onder andere op het gebied van (zorg)innovatie en ICT.

Welkom in Dokkum

Ze staan er weer, de spandoeken die vaartoeristen wijzen op ‘Beleef Dokkum’. Op de passantenplaatsen in de binnenstad is draadloos internet beschikbaar, gekoppeld aan een toeristische informatiepagina. Ditmaal waren het de Kabelnoordstagiaires Ieteke Bosma en Grada Herrema, die omgeven door geiten en paarden en samen met technicus Klaas Hofman de weilanden ingingen.

 

Klaas hanteert de grondboor
Ieteke past op het spandoek
Dat is één.
Dat is twee.

Foto’s Grada Herrema, © Kabel Noord

Lees hier meer over dit project

Bekijk ook even www.beleefdokkum.nl of www.noordoostfriesland.nl


Steunpunt wordt Heidepunt

Jonge Twijzerheider onthult naambord

Donderdagmiddag 6 april: de onthulling van de nieuwe naam voor het steunpunt Twijzelerheide: ‘Heidepunt’, door de jonge bedenker Theun de Vries. Hij doet het samen met wethouder Marten van der Veen van de gemeente Achtkarspelen. In het Heidepunt is ook het virtueel loket gevestigd, een project van de Europese Unie en Vital Rural Area.

Theun de Vries, bedenker van de nieuwe naam Heidepunt
De onthulling

Foto’s: © Kabel Noord, Gijs van Hesteren.

Meer foto’s van de gebeurtenis.

Crowdsourcing: 350 auteurs schrijven gezamenlijk boek

Voorkant boekVan de persgroep van Our Common Future 2.0 ontving ik bijgaand persbericht, of nee, oproep. Omdat ik uitgebreid heb meegeschreven aan het hoofdstuk Toerisme (de paragraaf over Toerisme en Politiek is van mijn hand;  daarover een andere keer meer) geef ik het hier graag door.

Ruim 350 mensen hebben in de periode september 2010 tot maart 2011 samengewerkt aan het unieke project ‘Our Common Future 2.0’ (OCF 2.0). Het resultaat van dit crowdsourcingsproject wordt op 20 mei a.s. tijdens de OCF-conferentie in Arnhem gepresenteerd (www.ocfconferentie.nl ). Naast een populair geschreven boek worden 19 deelrapporten gepresenteerd. Het boek met een kanariegele kaft en barcode met daarop de titel Duurzaam, Denken en Doen is een open uitnodiging aan iedereen die met duurzaamheid aan de slag wil. De inhoud is een inspiratiebron waaraan de lezer zich kan laven en waar hij/zij zich door kan laten inspireren. De 350 co-auteurs roepen al hun relaties en de media in ons land op om deze boodschap zo groot mogelijk te verspreiden. Doet u mee?

Logo OCF2Hoe is het project ontstaan

De initiatiefnemer van dit project is Jan Jonker, inmiddels hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit (Nijmegen) en nummer 45 in de duurzame Top 100 van Trouw. In 2012 is het 25 jaar geleden dat de VN, onder leiding van mevrouw Gro Harlem Brundtland het boek Our Common Future presenteerde. Sinds 1987 is er veel gebeurd op het terrein van duurzaamheid. Dit onderwerp is in steeds meer geledingen van de maatschappij doorgedrongen. Jan Jonker was gefascineerd door deze uitgave en de maatschappelijke discussie. Hij heeft in de afgelopen jaren met vele uiteenlopende contacten, zoals studenten, bedrijven en collega’s gesprekken over duurzaamheid gevoerd. Steeds kwam weer de behoefte naar voren om te komen tot aangepaste vergezichten, handelingsperspectieven én een concrete oproep tot actie.

Duurzaamheid staat anno 2011 breed in de belangstelling. Het is in 2012 vijfentwintig jaar geleden dat de commissie Brundtland haar duurzame visies met de wereld deelde. Daarom vond Jan het juist nu een inspirerend experiment om deze vraag eens niet alleen aan wetenschappers voor te leggen, maar juist breed maatschappelijk te bevragen. Daarmee initieerde hij het crowdsourcingsproject OCF 2.0. Lees verder Crowdsourcing: 350 auteurs schrijven gezamenlijk boek

Apparatuur afstandsleren blijft bij PJ Kollum

Succesvol project met e-Learning

De eindevaluatie van het Project Afstandsonderwijs Kollum (PAK), uitgevoerd tussen september 2010 en april 2011, was heel positief. Het management van dit project is uitgevoerd door Marc Crolla, van Crolla Consultancy. De hiervoor benodigde tijd is gesponsord door Kabel Noord en de ingezette videoapparatuur is tijdelijk ter beschikking gesteld door NijFinster BV, een volle dochtermaatschappij van Kabel Noord.

Project PAK Teleleren PJ Montessori – !mpulse Kollum
Foto: © Kabel Noord 2010, Niels Kleefstra

Kabel Noord en NijFinster worden gedreven door een maatschappelijke missie. Daarnaast heeft de vestiging van Piter Jelles te Kollum de wens geuit om het project voort te zetten. Met de voornoemde overweging als achtergrond en om de uitgesproken intentie te vergemakkelijken heeft NijFinster besloten de uitgeleende apparatuur definitief over te dragen aan de scholengemeenschap. De videoapparatuur bestaat hoofdzakelijk uit twee sets videocodecs van het merk Tandberg, inclusief randapparatuur, zoals microfoons, afstandsbedieningen en bekabeling.
Lees verder Apparatuur afstandsleren blijft bij PJ Kollum

Lawaaiig dagje bij Star Twin

SAM-Geluidsmeetdag voor motoren

Op zaterdag 26 maart een goed bezochte meetdag van SAM Motorsport bij Star Twin Motors te Loenen. Cees van der Starre had zijn bedrijf en vakkennis daartoe ter beschikking gesteld. Een veertigtal motoren werd onderworpen aan een geluidstest, onder toezicht van SAM-voorzitter Evert Welvaart. Met alle respect: het echte werk werd er verricht door geluidsspecialist Frits Overmars. Frits is een kleurrijk figuur uit de motorsport, al lang geleden onder andere bekend als hoofdredacteur van Moto73 en ook heden nog steeds als geluidsadviseur verbonden aan de KNMV.

Grote Laverda driecilinder wordt gemeten. Foto: www.festinalente.nl, Inge van Hesteren

De komende jaren kunnen we steeds strengere controle verwachten tijdens circuitevenementen. Bijvoorbeeld bij SAM Motorsport mogen de machines maximaal 94 dB voortbrengen op circuitdagen en 104 dB tijdens racedemo’s. Over de in samenwerking met de Zomeravondcompetitie plaatsvindende SAM-wegraces zouden we het misschien al helemaal niet moeten hebben: daar is zelfs een standaard door de fabrikant gemonteerde uitlaat al te luid.

Lees verder Lawaaiig dagje bij Star Twin