Monthly Archives: mei 2011

Grote en kleine kwesties

Vorige week was ik geen avond thuis. Pieken en dalen. Aan één stuk door reisde ik rond door Friesland. Allemaal in het teken van ‘platteland’. Ik bevond me op plezierige plekken als Schiermonnikoog, Anjum, Esonstad, Oostmahorn, Rinsumageest, Achlum; uiteindelijk ook in steden als Leeuwarden, Dokkum en Harlingen.

Het waren heel verschillende omgevingen waarin ik me mengde: gemeenteraden, dorpshuizen, bungalowparken, theaters, terpdorpen, internationale seminars én conferenties, de Achmeatoren. Verschillend waren ook de onderwerpen. Vitale rurale gebieden, slimme plattelanders, lerende dorpshuizen, jarige verzekeraars.

De week leverde emoties op. Tevredenheid, over de voortgang van leefbaarheidsprojecten, over de ontvangst van nieuwe plannen, over een toespraak van een Amerikaanse ex-president en over andere gesprekken in Achlum. Negatieve gevoelens borrelden ook omhoog. Bijvoorbeeld: lichte irritatie, over het parapluverbod tijdens het optreden van Bill Clinton. Iets grotere irritatie, over pogingen die ondernomen worden tot een bedrijfsovername. Of nóg een emotie: onbegrip voor de houding van een langjarige projectpartner in deze provincie, die mijn vertrouwen beschaamt en afhaakt, nu het aankomt op de financiën die nodig zijn voor een innovatieplan.

Het meest pijnlijk was een zaak waarbij ik niet eens man en paard kan noemen. Liever bescherm ik de namen die ermee gemoeid zijn. Maar: hoe is het mogelijk dat iemand dusdanig de controle over zichzelf verliest; hoe kunnen we in de komende tijd nog zonder bijgedachten samenwerken? We zijn de onschuld voorbij. Hier is een noodverband hoognodig.

Het zijn de kleine dingen van het leven, dat weet ik. Vanuit mijn eigen egocentrische perspectief echter vergroten ze zichzelf uit en houden ze me uit de slaap. Okee, het is fijn, dat ik ze hier van me af kan schrijven. Maar het is hoog tijd voor een lang, vrij weekend.

NijFinster, Kabel Noord en Krimp

Breedband, internet en ICT bieden grote mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten in de samenleving, voor sectoren zoals de zorg, het welzijn, het onderwijs, de economie en voor de leefbaarheid van het platteland.
We leven eigenlijk nog in het ‘stenen tijdperk’ van de computertechnologie. De grootste uitdaging ligt desondanks niet in de technologie, maar in het ‘anders’ organiseren van innovatie- en werkprocessen. Dat kan de manier zijn om krimpvraagstukken te lijf te gaan. Welke nieuwe vormen van samenwerking en dienstverlening kunnen we met wie en onder welke condities ontwikkelen, samen met burgers in een krimpregio? Hoe ziet de ‘maatschappelijke business case’ er dan uit?

Zorg

Enkele voorbeelden uit eigen ervaring. Kabel Noord en dochterbedrijf NijFinster vertaalden de mogelijkheden van breedbandinternet, video en ICT naar nieuwe toepassingen in zorg, onderwijs en dienstverlening. Als voorbeeld nemen we de aanzienlijke vergroting van  de bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg, thuiszorg, mantelzorg, medische specialist of huisarts, die video-verbindingen kunnen bewerkstelligen. NijFinster realiseerde één van Nederlands meest succesvolle en levensvatbare projecten voor zorg-op-afstand, in samenwerking met Thuiszorg Het Friese Land. De kosten waren relatief laag en het uitroltempo hoog. Na het begin in januari 2009 waren er eind 2010 meer dan honderddertig aansluitingen op beeldtelefonie, bij een doelgroep van ouderen met een zware thuiszorgindicatie.

Continue reading NijFinster, Kabel Noord en Krimp

Nederlandse circuits uit beeld voor SAM-formule

Column: rijders van klassiekers, youngtimers en andere karaktermotoren kiezen voor buitenlandse circuits

Hoe staat het ervoor, met de SAM-circuitdag van 1 augustus? Tot nu toe valt het aantal aanmeldingen nogal tegen, ondanks de publiciteit. We hebben de circuitdag al vanaf het vroege voorjaar onder de aandacht gebracht bij alle relevante motorclubs, wel of niet aangesloten bij SAM. De meeste hebben er een item van gemaakt voor hun clubblad. Diverse landelijke motorbladen hebben de datum ook opgenomen, al dan niet met begeleidende tekst. Daarnaast stond de circuitdag vermeld op onze eigen website, alsmede die van de andere clubs en sites.

Toch is het aantal aanmeldingen helaas erg laag gebleken. In de wandelgangen heb ik intussen vernomen, dat de voornaamste hinderpaal wordt gevormd door de vrees dat de SAM-motoren problemen gaan krijgen met de Zandvoortse geluidseisen. Diezelfde vrees is naar ik aanneem ook de oorzaak van het geringe aantal aanmeldingen voor de SAM-ZAC-wegraceklasse. De evenementen te Mettet en Croix van onze vrienden van “Back on Track” lopen beter; ‘Mettet’ heeft intussen ook aangescherpte geluidseisen, maar surft nog op het succes van de SAM-dag van vorig jaar; op het circuit van Croix kan je lekker lawaai maken en dat helpt. Ik was daar afgelopen weekend bij de 70’s Cycle Run en de dag was aardig volgeboekt.

Gelukkig zijn er ook zaken die wél goed gaan. Dat er een markt bestaat voor motoren volgens de SAM-formules bewijzen de racedemo’s. De geluidseisen zijn daar minder streng. Te Oldenzaal, tijdens de eerste demo van het jaar 2011, reden er vijfenzeventig rijders mee. Opvallend was bovendien dat de nieuwe 750cc-klasse aan deelnemers wint en dat 40% van de motoren afkomstig was uit de periode tussen 1972 en 1985. Zoals bekend de klasse en de periode die niet door de andere organisaties voor historische racedemo’s worden afgedekt.

Natuurlijk gaan wij voor ‘Zandvoort’ nog een slotoffensief doen, maar ik ben bang dat de resultaten tegen gaan vallen. Het is vaak niet gemakkelijk om motoren van vroegere bouwjaren aan te passen aan de geluidseisen van de eenentwintigste eeuw. Kennelijk zien ook de rijders geen ruimte meer voor circuitdagen voor klassiekers, youngtimers en andere karaktermotoren in Nederland. Of heb ik het mis? Meld je dan alsnog aan voor de SAM-circuitdag op 1 augustus!

Dat kan door hier te klikken.

 

Zinloos en eigenaardig ongeval – getuigen gezocht

Grote schade aan klassieke motoren

Inge en ik beleefden een bijzonder leuk motorweekend op het Noord-Franse circuit van Croix-en-Ternois, samen met motorvrienden en de Yamaha XS650. Wel moesten we vroegtijdig stoppen door een opnieuw gescheurde uitlaatbocht, net als tijdens de TT van Vlagtwedde in 2010. Och, dat repareren we wel weer. Over deze circuitdag voor sportmotoren uit de jaren zeventig misschien een andere keer meer. Kijk in elk geval even op www.70cyclerun.be, dat geeft een indruk.

De ravage bij afrit 2 van de E19. Foto © Inge van Hesteren

Getuigen gezocht

De terugweg naar Nederland kende een raar slothoofdstuk, met een uiterst eigenaardig ongeval. Tussen Antwerpen en Breda, op de razend drukke Vlaamse snelweg E19, verleenden we bijstand aan een ontredderde motorvriend. Om privacyredenen noemen we hier niet zijn ware naam. Hier noemen we hem Piet. Hij was bij een ongeluk betrokken geraakt, tengevolge van een wraakactie van een wegpiraat. We zijn op zoek naar getuigen!

Continue reading Zinloos en eigenaardig ongeval – getuigen gezocht

Toerisme en Politiek

Vorig najaar schreef ik als een van de vierhonderd medeschrijvers mee aan “Our Common Future 2.0”. Dit project omvat een rapport van 1500 pagina’s en een boek. Met ons allen beschrijven wij onze visie op Nederland in het jaar 2035. Het fenomeen ‘crowdsourcing’ werd min of meer uitgevonden met de eerste versie, die alweer vijfentwintig jaar geleden werd uitgebracht onder leiding van Emma Brundtland.

Zelf kwam ik terecht bij de Themagroep Toerisme. Na enkele vergaderingen ontwikkelde deze uit ongeveer vijftien mensen bestaande groep een gemeenschappelijke visie:  het raamwerk voor het deelhoofdstuk Toerisme in 2035. Ieder koos vanuit zijn of haar eigen vakkennis of belangstelling een deelthema. Het mijne was Politiek en Toerisme in 2035. Het boek en het trapport zijn intussen verschenen. Hier volgt de publicatie van mijn deel van het verhaal.

Continue reading Toerisme en Politiek