Category Archives: vkblog

Berichten die oorspronkelijk geplaatst zijn op het Volkskrantblog.

Ferwerderadelers zien veel in ICT

Tussenrapportage Leefbaarheidonderzoek 

Van onze stagiair Jaap Drost kregen we de eerste resultaten binnen van zijn ondezoek naar de leefbaarheid in zijn woongemeente Ferwerderadeel, hoog in het noorden van Friesland. Jaap loopt stage bij Kabel Noord. Hij is derdejaarsstudent aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Zijn studierichting is Management, Economie en Recht (MER).

Jaap is voortvarend aan de slag gegaan. Hij heeft zich gestort op dorpshuizen, woningcorporaties, ontwikkelaars van dorpsvisies, gemeentelijke ambtenaren en wethouders. Samen met hen heeft hij een onderzoeksplan bedacht. De eerste stap was het uitdenken en verspreiden van een enquête. Inmiddels is hij al een aantal stappen verder. De vragenlijst is verdeeld over álle 3600 huishoudens in zijn gemeente. 

Jaap Drost vertelde me: "De enquêtes zijn 1 december jl. verstuurd naar alle huishoudens in de gemeente Ferwerderadiel. Afgelopen week kwamen de eerste ingevulde vragenlijsten binnen. Bijna allemaal waren ze ingevuld via de vragenlijst die ik op internet had gezet. In de voorlopige resultaten heb ik er 98 van meegenomen."

Op de vraag of ICT iets zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid binnen de gemeente antwoordde 82% positief. Zou Zorg op Afstand een verbetering van de leefbaarheid kunnen zijn? "Ja", zegt 75%. Dat vinden we een interessante uitkomst, gezien het geringe gebruik dat er tot nu toe van wordt gemaakt. 
Niet minder dan 89% van de respondenten vindt ICT een goed middel om een aantal dagen thuis te kunnen werken. 

Jaap concludeert: "De meerderheid van de inwoners van de gemeente Ferwerderadiel heeft baat heeft bij goede ICT-voorzieningen en vindt ook dat ICT een middel kan zijn om de leefbaarheid te verbeteren".

Uitkomsten die aan het denken zetten, vind ik. Het sterkt me in de overtuiging dat goede digitale infrastructuur kan bijdragen aan de kwaliteit van het leven op het platteland. Jaap, bedankt zover en ga zo door.

Meer platteland

Virtueel loket in de media

Opening Dorpssteunpunt trok veel aandacht

Veel vermeldingen in de media van de opening van het Virtueel Loket in Twijzelerheide. Op zaterdag verscheen er meteen al een artikel in de Leeuwarder Courant, naar aanleiding van een test die op vrijdag was uitgevoerd in het dorpssteunpunt. Zie “Zaken doen via dorpscomputer”, onderaan dit bericht.

Maandag publiceerde het Friesch Dagblad er een artikel over: “Twijzelerheide trots op primeurloket”; ook van dit bericht een kopie aan het eind van deze blogposting.

Via het internet schreven de nieuwssites van Wâldnet en RTV Noordoost-Friesland over de opening.

Ook Marc Crolla schreef er een weblogartikel over: Twijzelerheide als Proeftuin voor de Toekomst. Met zijn instemmend commentaar zijn we extra blij, want hij geldt als een specialist op het gebied van innovatieve videocommunicatie.

Voorts maakten de twitteraars @GuusNet, @BurgemeestersNL, @VanEgters, @bremermarkRomkevdWal, @treesflapper, @Ymcadegraaf, @CDAAchtkarspel, @EisevanderSluis, @smelles en @KarinHornstra melding van de opening.

Perstweets waren er van @LC_NoordOost, @binnepuntnl, @Persbericht_NL, @defeanster en @radionof

Foto: Binne-Louw Katsma

Foto: Binne-Louw Katsma

Lees ook het verslag van de opening

Meer over ICT en het platteland


Artikel Leeuwarder Courant 27-11-2010


Artikel Friesch Dagblad 29 november 2010


Digitale plattelandssnelweg geopend

Virtuele opening digitaal loket

Op zaterdag 27 november 2010 was het zover. Dagen, maanden en misschien wel jaren hebben we er naar toegewerkt: de opening van het eerste Friese Virtueel Loket. Die eer was voor het diep in de Friese Wâlden verscholen liggende dorp Twijzelerheide. Het voormalige Rabobankgebouw was helemaal opnieuw ingericht als “Steunpunt”, in het kader van het plattelandsproject Minsken Meitsje in Doarp.

De burgemeester en een Bekende Twijzelerheider in gesprek met het virtueel loket. Foto: Binne-Louw Katsma

De burgemeester en een Bekende Twijzelerheider in gesprek met het virtueel loket.
Foto: Binne-Louw Katsma

Dat steunpunt gaat er samen met de mensen uit het dorp echt wat van maken. Het belangrijkste onderdeel vormen de mensen zelf, in het bijzonder de vrijwilligers van Stichting Raderwerk, die starten met de inbrengwinkel Hastommenocht. Dat is Fries voor: “Bijna voor niks”. In hetzelfde gebouw vinden we vooretaan het Virtueel Loket. Dat is een televisiescherm waarop mensen uit het dorp dienstenaanbieders zoals het gemeentehuis, een bank, een zorgverlener of een verzekeraar kunnen spreken; net alsof ze bij elkaar aan tafel zitten.


Een lange, drukke dag

Team Steunpunt Twijzelerheide. Foto Gijs van Hesteren

Team Steunpunt Twijzelerheide. Foto Gijs van Hesteren

Vrij vroeg op de zaterdagmorgen begon ik met het afgeven van een zak vol USB-sticks. Cadeautjes voor de dapperen, die zich na de feestelijke onthulling wagen achter de camera, voor een opbouwend gesprek met de baliebeambte van dienst. Het hele team van Harstommenocht stond er al in de startblokken. Daarna reed ik door naar Buitenpost, waar het gemeentehuis van Achtkarspelen nog potdicht zat. Het was zaterdag natuurlijk: weekend! Behalve de altijd actieve topambtenaar Frederieke van der Lijn was er niemand in de gelegenheid geweest  om het virtuele loket aan de baliezijde te bemensen. Als cryptotechneut en pseudoambtenaar had ik de eer om samen met haar het griezelig verlaten gemeentehuis te bevolken.

Hard werken hier in 't gemeentehuis van Achtkarspelen! Frederieke van der Lijn en ik staan mensen achter 't virtuele loket Tw'heide te woord. Frederieke beantwoordt moeilijke vragen via het virtuele loket vanuit het gemeentehuis in Buitenpost. Foto: Gijs van Hesteren

Frederieke beantwoordt de moeilijke vragen. Foto: Gijs van Hesteren

Het was al snel hard werken daar in ‘t gemeentehuis! Frederieke en ik stonden om de beurt de mensen die zich in het Steunpunt meldden te woord. Dat waren er heel wat, tijdens die feestelijke opening. We hebben met zeker twintig mensen gesproken en dat ging eigenlijk heel plezierig. De internetverbinding was nog niet helemaal zo snel als we zouden willen, maar daar kunnen we aan gaan werken. Het voornaamste was dat het loket nu echt aan van start kon gaan.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan hijst de vlag van Minsken meitsje it Doarp. Foto: Binne-Louw Katsma

Burgemeester Tjeerd van der Zwan hijst de vlag van Minsken meitsje it Doarp.
Foto: Binne-Louw Katsma

Samenwerken

Het loket kwam tot stand door eendrachtige samenwerking van een technisch consortium, bestaande uit initiatiefnemers Kabel Noord (idee, infrastructuur en innovatiemanagement) en DHV (idee en projectmanagement), onderaannemers Axtion (technische uitvoering), De Eijk (opschaling en dienstenaanbieders), NijFinster (adviesbureau voor ICT-innovaties, opschaling en dienstenaanbieders) en een grote aanjager: de gemeente Achtkarspelen. Het project is mogelijk gemaakt met cofinanciering door de Provincie Friesland, het Interregproject Vital Rural Area van de Noordoostfriese gemeenten en door woningcorporatie Thús Wonen.

We hopen, dat dit eerste loket het begin kan worden van méér. Meer digitale loketten, maar ook méér inzet van ICT, breedband en internet op het platteland. Want die dinigen zijn de échte aanvalswapen tegen de ‘plattelandsproblematiek’. Vergrijzing, braindrain, verdwijnen van winkels en dienstverleners, het zijn allemaal tekenen van de demografische Krimp. Helemaal niet erg, als je de wijde wereld weer kan binnenhalen via draadjes, kabels en glasvezels.

Over de aanloop van dit verhaal
Meer over ICT en platteland

Minsken Meitsje in Doarp in Twijzelerheide

Het eerste Friese virtuele loket is bijna een feit. Aanstaande zaterdag wordt het feestelijk geopend, samen met het project Minsken Meitsje in Doarp, dat hiervoor de volgende uitnodiging uit deed gaan:

Het voormalig Rabobankgebouw aan de Dominee Zylstrawei 1A in Twijzelerheide krijgt een nieuwe bestemming. Onder de vlag van het project Minsken Meitsje in Doarp worden hier twee deelprojecten gehuisvest: het Steunpunt en het Virtueel Loket.
De feestelijke starthandeling vindt plaats op zaterdag 27 november 2010 van 11.00 tot 16.00 uur

Programma

11.00 uur – Starthandeling en welkom door burgemeester Tjeerd van der Zwan en wethouder Marten van der Veen.
11.15 uur – Demonstratie van het Virtueel Loket.
11.15 tot 16.00 uur – Nader kennismaken met de projecten, onder het genot van …

Ervaar tijdens de open dag hoe een virtueel loket werkt!

“Minsken Meitsje in Doarp”

Op allerlei manieren wordt her en der ‘krimpachtig’ geprobeerd de leefbaarheid in dorpen te versterken en de ontwikkelkansen te vergroten. In Twijzelerheide is het afgelopen jaar gesproken over knelpunten maar vooral over de kansen van dit dorp. Een zichtbaar resultaat is het herbestemmen van het voormalig bankgebouw waarin twee projectactiviteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd. De projectervaringen in Twijzelerheide kunnen ook in andere dorpen worden benut.

Deelproject Steunpunt

Het steunpunt wil een dienstbare rol voor het dorp en directe omgeving vervullen, samen met de mensen uit of nabij het dorp. Het ‘steunpunt’ wordt ingericht en bemenst onder supervisie van Raderwerk Buitenpost. Er wordt gestart met een inbrengwinkel Hastommenocht.

Deelproject Virtueel Loket

Een virtueel loket is een televisiescherm waarop de mensen in het dorp de dienstenaanbieders zoals het gemeentehuis (WMO), een bank, zorgverlener of verzekeraar kunnen ontmoeten alsof ze bij elkaar aan tafel zitten.

Deelproject(en) Veilig Opgroeien

Voor ouders en kinderen worden allereerst bestaande ondersteunende programma’s geïntensiveerd. De basisscholen, de peuterspeelzaal en het jongerenwerk zijn belangrijke partners.

Meer over innovatie op het platteland

Met Beleef Dokkum de stad in

Stadsmarketing Dokkum zoekt samenwerking

De Stichting Stadsmarketing Dokkum is een initiatief van de Dokkumer ondernemersverenigingen, Stichting Stadsfeesten Dokkum en de VVV Lauwersland, in samenwerking met de gemeente Dongeradeel. Na een eerste introductie tijdens een informatiebijeenkomst  op 15 juni brengt de Stichting ons op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Garmt Visser van de Stichting stelt: "Sterkere profilering van Dokkum begint met een gezamenlijke visie op de stad. Voor een gecoördineerde aanpak van stadsmarketing heeft de Stuurgroep Stadsmarketing een visie- en actieplan uitgewerkt. ISM-Stenden Hogeschool en bureau De Plannenmakers hebben dat ondersteund. Het plan zal in de loop van deze maand (november) beschikbaar komen."

Quick WinsEerst maar eens de ‘Quick wins’, heeft de Stichting bedacht. Door betere samenwerking op het terrein van promotie en communicatie bereik je al op korte termijn resultaten. Eén van die snelle effecten wordt gezocht in het bundelen van krachten met de websites www.dokkum.nlwww.beleefdokkum.nl en www.winkelenindokkum.nl. Daarvoor hebben Garmt Visser (De Plannenmakers) en zijn werkgroepscollega’s Fotina Zijlstra (Stenden) en Eelke Zwart (ondernemersvereniging Club ’65) ook met ons gesproken. Met ‘ons’ bedoel ik in dit geval het consortium achter Beleef Dokkum en noordoostfriesland.nl. Dat bestaat uit Roeland Westra van Nofcom/ROC Friese Poort en uit ondergetekende, die daar namens Kabel Noord zit.  

Roeland Westra en wij waren wel blij met de toenaderingspoging. Daar gingen we graag op in. We hadden een draadloos netwerk gebouwd, een driedimensionale winkelomgeving, een dagelijks bijgehouden database met bedrijven, organisaties, evenementen en overige bijzonderheden en een bezoekersportal. Dit geheel, onder de verzamelnaam Beleef Dokkum, was niet zozeer gericht op gewin voor de eigen organisaties, maar op waardevermeerdering van het product "Dokkum". We waren al een tijdje aan het zoeken naar manieren om ons geesteskind onder de aandacht te brengen en als vanzelf diende de gelegenheid zich aan.

Regio en Europa

Er bestaat al enige wisselwerking met de bovenstadse regiomarketing van de samenwerkende Noordoostfriese gemeenten in het Europese project Vital Rural Area. Die uitwisseling zal alleen maar toenemen, omdat de database van Beleef Dokkum een bouwsteen zal worden voor de scoiaal-economische database van het Masterplan Noordoost-Friesland, dat momenteel in de steigers staat. We denken, dat we er goed aan doen, om de functionaliteiten van Beleef Dokkum samen te brengen met de eigenaren en doelgroepen van de andere organisaties. Want alleen door samenwerken bereik je resultaten bij regiomarketing.

De Kielbalk – met mankracht naar Blokhuispoort

Leeuwarden. "Het Schip De Lading", dat is het project dat door Martin Winters in de steigers is gezet. Vandaag, woensdag 20 oktober, werd de zware kielbalk, bestaande uit hout, voor het schip van papier maché vanaf de loods van re-integratieburo Four StaR naar de voormalige gevangenis de Blokhuispoort gedragen. Niks geen diepladers, karren of tractoren maar tillend op de schouders van de leerlingen van ROC Friese Poort TLT Cibap en van toevallige voorbijgangers.

Foto Inge van Hesteren

De afgelopen weken hebben de mannen van Four staR reïntegratie druk getimmerd aan de kielbalk en de spanten voor Het Schip van Papier Maché. Ze werden bijgestaan door een aantal stagiaires van het ROC Friese Poort Houtbewerking. Deze kielbalk van twintig meter lang is de ruggengraat van het schip, de spanten vormen de ribben. De bouwtekeningen van Het Schip zijn gemaakt door een groep studenten van NHL Hogeschool Jachtbouw, begeleid door hun docent Martin Berends.

In de Blokhuispoort gaat de bouw van Het Schip de komende maanden verder.

Deze posting verscheen eerder in het fotoblog van Inge van Hesteren, zie 
Kielbalk met mankracht naar de Blokhuispoort


Tekst en foto’s Inge van Hesteren

Hobbelen in Vlagtwedde

SAM Motorsport organiseert historische racedemo’s, op basis van regelmatigheid. Geen echte races dus, maar wél een goede imitatie. Ik ging eraan meedoen. Onder andere door het gedoe met de bedrading had ik de eerste twee SAM-racedemo’s gemist, die allebei plaatsvonden op het Politiecircuit van Lelystad.

Ja hoor, ik mocht er wel meerijden als veiligheidsmarshal. De MZ Scorpion Cup uit ’96 had ik ook bij me, dus ik kwam niets te kort. Maar de maidentrip van de Yamaha XS650 was toch voorbehouden aan de TT van Vlagtwedde, half augustus. Daar zou ik meedoen aan mijn eerste racedemo.  Continue reading Hobbelen in Vlagtwedde

Racen naar het café

Rommelige caféracer uit Brabant

Onlangs kocht ik een Yamaha XS 650 caféracer. Wat dat voor iets is, zie verderop, in de pararaaf: “Caféracers eeuwenoud motortype”. In mijn blogposting van 12 maart beschreef ik hoe ik die motorfiets via Marktplaats gevonden had, bij Phoenix AZ Motoren in Best.

Illegaal racen van café naar café was niet mijn hoofdbedoeling, hoe leuk dat ook kan zijn misschien. Wél racen, maar georganiseerd en op een afgesloten baan, dat was mijn plan. Het duurde even, maar in het tweede weekend van augustus was het zover: ik nam met deze machine voor het eerst deel aan een historische wegrace. Een al lang nagestreefd doel, eindelijk bereikt.

Hans Peter en Gijs

Foto: Inge van Hesteren.

Continue reading Racen naar het café

NijFinster, zorg op afstand

Aanstaande donderdag: de Noordelijke Krimpbeurs in Veenhuizen. Mijn collega Anja Paap vatte voor dat evenement nog eens samen wat er mogelijk is met ICT en internet op een krimpend platteland.
 


Breedbandinternet en ICT kunnen knelpunten in de samenleving geweldig goed oplossen. Met behulp van bijvoorbeeld videoverbindingen wordt de toegankelijkheid van thuiszorg, mantelzorg, medisch specialist of huisarts enorm vergroot. Het Friese bedrijf NijFinster heeft ervaring met het toepassen van ICT in de bestaande dienstverlening.

Het bedrijf heeft één van de succesvolste – en nog steeds lopende – zorg-op-afstandprojecten in het land gerealiseerd, samen met Thuiszorg Het Friese Land. Dat is gelukt tegen relatief lage kosten en in een hoog tempo. Na de start in januari 2009 waren er eind 2009 al honderd beeldtelefonieaansluitingen. Doelgroep: ouderen met een “zware” indicatie voor thuiszorg.

Beeldcontact

Deze ouderen hebben in hun woning een beeldtelefoon staan. Ze worden op afspraak “gebeld” door een verpleegkundige, die zij kennen van hun eigen thuiszorgorganisatie. Ze kunnen elkaar dus zien. Dit beeldcontact levert een enorme meerwaarde op. De cliënt voelt zich veiliger, prettiger, minder eenzaam en zelfstandiger. De zorg wordt beter afgestemd op zijn behoefte.

De verpleegkundige kan reistijd besparen, er ontstaat meer “rust in de route”. De zorgmomenten worden efficiënter ingezet. Heel belangrijk, nu het krimpvraagstuk op het platteland zich duidelijker manifesteert.

NijFinster heeft ervaring met het toepassen van ICT voor bijvoorbeeld specialistische consulten op de eilanden. Zo raadplegen twee Amelander huisartsen op afstand de internist in Dokkum, al dan niet in bijzijn van een patient. Er was een diëtistenspreekuur-op-afstand op Schiermonnikoog. Verpleegkundigen op dat eiland kregen een bijscholing reumatologie.

Onderwijs

Niet alleen in de zorg: NijFinster organiseerde Onderwijs-op-Afstand voor VMBO-scholen op de Waddeneilanden en het Dockingacollege in Dokkum. Op korte termijn start een nieuw teleleerproject met de Piter Jelles scholengemeenschap in Leeuwarden en Kollum. Allemaal met inzet van videoverbindingen.

De uitdaging is niet de techniek. Die hebben we wel. Het moeilijkste is het tot stand brengen van een andere vorm van dienstverlening. In een bestaande context, met nieuwe samenwerkingspartners.

Dat is ook waar het bij plattelandsvraagstukken om zal gaan. Welke nieuwe vormen van digitale dienstverlening kunnen gaan werken in een krimpregio? Met wie, onder welke condities gaan we dat aanbieden aan burgers? Hoe ziet die maatschappelijke businesscase er uit?

Tekst: Anja Paap

www.nijfinster.nl

Duurzame Toekomstvisie voor Nederland

Een officieel persbericht verscheen over Our Common Future 2.0, dat ik hier graag weergeef. Tweemaal eerder schreef ik in dit weblog al over dit crowdsourcingproject. Die berichten zijn hier te vinden.

Den Haag. Op 7 September in Den Haag was de kick-off van Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) met ruim 300 aanwezigen. Jan Jonker, Universiteit hoofddocent van de Radboud Universiteit en initiatiefnemer van het project, sprak de zaal toe: ‘In 1987 verscheen het UN Brundtland Report, ‘Our Common Future’, geschreven door 1200 mensen in 900 dagen. Het rapport beschrijft voor het eerst dé duurzame thema’s van de toekomst en heeft een ongelofelijke reeks aan reacties teweeggebracht. Nu – bijna 25 jaar later en wijzer- gaan we dit over doen!’ Our Common Future 2.0 is gestart!

OCF 2.0 is een uniek project met ruim 400 schrijvers, prominenten en bedrijven die aankomende 10 weken op een unieke manier samenwerken aan een innovatieve en duurzame toekomst visie van Nederland. Elk met hun eigen expertise en drijfveer zijn de ‘OCF-ers’ verdeeld over negentien actuele thema’s die ons allen aangaan en waarover zij verschillende deelrapporten – ‘Roadmaps for Our Future Society’ schrijven. Zo komen niet alleen onderwerpen als Werk, Mobiliteit en Zorg aan de orde, maar ook zaken als Sociale Media, Spiritualiteit en Leiderschap.

Op 17 December 2010 zullen de teams hun uitkomsten aan elkaar en de Nederlandse media presenteren op de Radboud Universiteit. Deze dag wordt uiteraard met een feestelijk borrel afgesloten.

De gebundelde deelrapporten worden gepresenteerd op een grootschalige eindconferentie in Mei 2011 in Nederland. Op deze manier wil OCF 2.0 uiting geven aan hun toekomstideeën en de discussie starten met overheid en bedrijfsleven over concrete duurzame oplossingen

Dat het project als zeer inspirerend en uniek wordt ervaren blijkt ook uit de interesse vanuit verschillende hoeken van Nederland. Bekende organisaties en bedrijven zoals Hyves, de ANWB, Arcadis en Vitae hebben zich aan de thema’s verbonden als partner. Het project wordt ook gesteund door visionairs zoals Peter Bakker (directeur TNT), Bas Kortman (Rector Magnificus RU), Michaela Hoogenboom & Gabe van Wijk (VN Jongerenvertegenwoordigers) en Ruud Koornstra (Tendris).

Dit inspirerende project is te volgen op www.ourcommonfuture.nl en via web 2.0 (op Twitter o.a. OCF2, verder op Hyves, Facebook, Vimeo).


Voor meer informatie over, en interviews met, het OCF team, de ambassadeurs en de deelnemers: Lavinia Warnars (media liason OCF 2.0):

Our Common Future 2.0
Radboud Universiteit Nijmegen (RU)
PO Box 9108 – 6500 HK Nijmegen
024-3611843
www.ourcommonfuture.nl
media@ourcommonfuture.nl.

Eerdere postings over OCF2 in dit blog