Tagarchief: noordoost-friesland

Streekomroep RTV NOF en NetNix slaan handen ineen

Achter de microfoon Silke Jongbloed, die met vaste hand het slotsymposium van het NetNixproject ‘Jouw Wereld in beeld’ organiseerde en begeleidde. Foto Festina Lente, Inge van Hesteren.

Vanaf begin december is de kantoor- en productieafdeling van NetNix gevestigd in de burelen van de lokale omroep RTV Noordoost-Friesland in De Westereen. De oplossing voor een al lang levend probleem. Het voordeel is wederzijds: de lokale omroep maakt voortaan mede gebruik van de productieactiviteiten van NetNix, die onder andere bestaan uit camera’s, geluidsapparatuur, computers en software voor beeldbewerking.

Onze NetNix-stagiaire Silke Jongbloed stuurde over deze mijlpaal een persbericht de wereld in, dat onder andere werd opgepikt door Omrop Fryslân. Vanmorgen (4 december) besteedde de Omrop er aandacht aan, door middel van een vraaggesprek met creative director Anneke Smidt.

De tekst van het persbericht:

Streekomroep RTV NOF en de stichting NetNix gaan binnenkort nauwer samenwerken. Na intensief contact blijkt dat doelstellingen en werkzaamheden van de beide organisaties elkaar goed aanvullen, zeker voor wat betreft de rol van jongeren. Vanaf december zal NetNix haar intrek nemen in De Westereen, in het gebouw van de lokale omroep voor Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland. Deze samenwerking zal het doel van een mediaproductiehuis voor jongeren, centraal in Noordoost-Friesland, dichterbij brengen.

De stichting NetNix is een videoproductiebedrijf voor en door jongeren. De video’s spelen in op maatschappelijke vraagstukken in de krimpregio Noordoost-Friesland. NetNix is ontstaan nadat RTV NOF in 2008 jongeren liet meedoen aan maatschappelijke stages bij de radio. Niet veel later werd NetNix een stichting, die daarna diverse video’s maakte over maatschappelijke vraagstukken en thema’s op het platteland. Het is nu tijd voor een volgende stap: voor de toekomst van NetNix brengt de huisvesting en de samenwerking met RTV NOF vele voordelen met zich mee.

Lees verder Streekomroep RTV NOF en NetNix slaan handen ineen

QR-plannen en de vragen die daarbij horen

In de kranten lezen we dat het Gebiedsplatform Noordoost-Friesland positief heeft beschikt over ons plan “QR – Dwars door Dokkum”. We hadden voor dit project, dat we op ongeveer 95 duizend euro hebben begroot, een aanvullende subsidie aangevraagd van 28.500 euro. De beschikkingsbrief moeten we nog ontvangen, maar daar vertrouwen we op.

WiFi, QR-codes, stadsmarketing en internet-awareness in Dokkum.

In sociale media als Twitter en LinkedIn werd positief, maar soms ook geschrokken gereageerd. Zo schreef Ids Jousma: “Een subsidie van liefst 28.000,- ? Het blijft een zeer groot bedrag als het over QR-codes gaat.” En Bonny Koenen vulde aan: “Ik vind het een heel goed initiatief, maar eerlijk gezegd heb ik het idee dat het niet echt leeft in Dokkum….”

Feestelijke opening door burgemeester en stadsdichter.

Wat gaan we doen?

Natuurlijk gaan  we veel meer doen dan alleen iets met QR-codes. Leegstaande winkelpanden krijgen weer een functie die interessant is voor het winkelend publiek, de panden krijgen een beter aanzien, nieuwe omzet wordt mogelijk voor de gevestigde middenstand. Maar bovenal is het plan een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. De Stichting Stadsmarketing Dokkum speelt in dit verhaal  ook een heel belangrijke rol.
Ik  noem paar onderdelen:
Lees verder QR-plannen en de vragen die daarbij horen

Wereld in Beeld via NetNix

Symposium tovert glimlach op vele gezichten

Een leuke ochtend, met aansluitend een uitgebreide lunch. Ja, beter teveel dan te weinig. Directeuren, docenten, ouders, beleidsmakers, studenten, scholieren, journalisten, allemaal zaten zij eensgezind bijeen tijdens het symposium ‘Jouw Wereld in Beeld’. Hiermee sloten zij het  gelijknamige project af, waarmee zij een groot deel van hun schooljaar aan het werk waren geweest. Jonge mensen vertelden over hun eigen leefwereld, in hun eigen taal.

Verdeeld over werkgroepen presenteerden NetNixers hun themadocu's.
Verdeeld over werkgroepen presenteerden NetNixers hun themadocu’s. Foto Inge van Hesteren

Het vehikel voor dit verhaal was het multimediaplatform NetNix. Een stichting voor videoproducties voor jonge mensen, mét jonge mensen. Een belangrijk onderdeel van het project was de internationale jongerenuitwisseling tussen het Vlaamse Meetjesland en het Friese Dongeradeel. Uiteindelijk maakten de scholieren van het project een gezamenlijk Persoonlijk Werkstuk, of hoe heet dat tegenwoordig ook alweer. Tja, wij moesten vroeger voor onze aardrijkskundescriptie ijverig pennen op multobladen of met een rammelende typemachine waarvan de letterarmpjes aan elkaar bleven haken. Dat is wel even wat anders dan wat nu mogelijk bleek: een serie bijna professionele minidocumentaires, die jonge mensen van een jaar of zestien, zeventien met eigen bloed, zweet en tranen in elkaar zetten.
Lees verder Wereld in Beeld via NetNix

Demo beeldbellen Kabelnoord in Kollum

Marianne Reitsma, sinds een paar maanden als net afgestudeerd trainee Communicatie aan het werk bij Kabelnoord, beschrijft haar werkkring in een intern nieuwsbericht. “De jonge mensen lopen de deur in en uit bij Kabelnoord. Via onder andere stages worden ze klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Stages zijn erg belangrijk en al helemaal in een tijd van economische crisis, waarbij de afgestudeerden meestal langs de zijlijn blijven staan door weinig werkervaring. Studies moeten mooi worden afgesloten met mooie portfolio’s, zoals die onder ander bij Kabelnoord zijn opgebouwd.”

Een van die jonge mensen is Ewoud van der Wal. Hoe hij bij dit bedrijf terechtgekomen is vertelt hij zelf: “Het is best wel verrassend hoe ik hier terecht ben gekomen. Na mijn studie heb ik als docent aardrijkskunde gewerkt, waarna ik graag wat anders wilde doen. Dat was niet zomaar gevonden omdat gemeentes, provincies en adviesbureaus nauwelijks nieuwe mensen aannemen. Daarom heb ik tijdelijk bij de belastingdienst gewerkt. Na een jaar vond ik dat welletjes en toen zag ik een vacature voor een trainee bij Kabelnoord. Ik was direct enthousiast.”

Ewoud van der Wal legt uit hoe de beeldtelefoons werken.

Lees verder Demo beeldbellen Kabelnoord in Kollum

smartC4RE in Skibelund Krat

Doedelen tijdens de besprekingen scherpt de mind.

Tweede bijeenkomst internationaal project

Skibelund Krat, dat is een plek, én een hotel, op de vroegere grens van Denemarken en Duitsland. Een heet hangijzer was het ooit, waar die grens precies zou moeten liggen. De gemoederen liepen destijds in 1870 en 1918 hoog op. Heden ten dage is het er rustiger. Vorige week bezochten mijn collega Anja Paap van NijFinster BV en ik in dit hotel de tweede ‘Prepatory meeting’ voor het project Smart Applications For Rural Europe, kortweg smartC4RE.

De eerste meeting was bij Kabelnoord in Dokkum, dit keer moesten we dus naar Zuid-Denemarken reizen. Niet voor niets, want we kwamen terug met een tevreden gevoel over de voortgang. De meest pakkende zinsnede die bij mij bleef hangen: “Over een jaar of vier weten we pas waarom we hier met dit project zijn begonnen!”

Dat klinkt een beetje knullig, ik weet het. Maar bij de start van innovatieve plannen kan het niet anders: je hebt alleen maar  het koffiedik om je acties op te baseren. Degene die een beetje op geschiedenis studeert, weet dat ontwikkelingen die hij nu ziet aankomen in de toekomst werkelijkheid worden. Zo ook op demografisch, economisch en sociaal gebied, met name in plattelandsregio’s.

Het project gaat mikken op deelname van lokale en regionale overheden en andere organisaties vanuit alle zeven de gebieden die voor de Europese Unie gelden als Noordzeeregio: België (Vlaanderen), Denemarken, Duitsland (Niedersachsen en Sleeswijk-Holstein), Nederland, Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. De beleidslijnen omtrent Active, Independent and Healty Ageing en het gereedschap  eHealth staan centraal. Kernbegrippen die ik (zoals wel vaker in andere projecten) voorbij hoorde komen: Bottom up, Keep it SimpleUser FriendlyTransnational.

De kracht zal liggen in het samen optrekken, ook op het activiteitenniveau, in interculturele uitwisseling en op de meerwaarde van de verschillende benaderingswijzen die nationale en regionale verschillen met zich meebrengen.  Mijn collega Anja en ik verlieten het hotel met een positief gevoel over het vervolg. Zij zei me: “Het gaat hier niet alleen maar over de bureaucratie, die dit soort projecten altijd met zich meebrengt, maar ook over actie. Het geeft vertrouwen, dat we nu, in het allereerste stadium, degenen zijn die mede aan de knoppen draaien!”

Tot slot een ander citaat, ditmaal een duister schrikbeeld over de toekomst, geschetst door de Deense innovator Peer Rexen: “Over tien jaar zet ik mijn zorg-apparaat uit en verdomd, nog steeds wordt ik via de beeldtelefoon lastig gevallen door mijn huisarts!”

 

2nd Preparatory Partner Meeting Project smartC4RE. Sibelund Krat, Denmark, September 2012. © Kabelnoord, Gijs van Hesteren
2nd Preparatory Partner Meeting Project smartC4RE.
Skibelund Krat, Denmark, September 2012.
© Kabelnoord, Gijs van Hesteren

For non-Dutch readers: a translation is in preparation.

Meer in dit blog over smartC4RE

Website smartC4RE

Hotel Skibelund Krat

De Duiders van Fryslantis

Luister, ik heb er mijn twijfels bij en ben daarin niet de enige. Maar het geeft goede hoop: gemeenschappelijk gedragen gevoelens van urgentie en het feit dat een groot aantal mensen en organisaties hier tijd in steekt. Dus we gaan ervoor!

Zeilen met Waddeninzicht

Zeilen met Waddeninzicht

Vorige week beleefden we de kickoff van de Noordoost-Friese versie van Operatie Atlantis. Werknaam: Fryslantis.  Tegen de  schilderachtige achtergrond van het nepstadje Esonstad en de nepnatuur van het Lauwersmeer voeren we vanaf de heel erg echte locatie van Waddeninzicht, het bedrijf dat ons bereidwillig voorzag van motor- en zeilbootjes. Uitgedaagd en begeleid door het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie  hebben wij van de subgroep “Duiders der natuur” samen een stukje gevaren. Rense Bos van het IMI had meteen daarna onze aantekeningen in beslag genomen, maar is is zo vriendelijk geweest me even een scan van deze notities te sturen. Daardoor kunnen we alvast even recapituleren wat we bedacht hadden. Zoals walkapitein Bert Bezoen het zei: “De termen in de opdracht vlogen ons aan, we probeerden er niet aan te denken, maar ze bleven steeds voor onze ogen hangen. Toch hebben we een conclusie kunnen bereiken!”

De opdracht aan de Duiders der Natuur

Wat kregen we mee als huiswerk? Ziehier:

“Als duider der natuur bestudeer je de wetenschapsfilosofische en kentheoretische implicaties van de eerder opgedane ideeën. Dit gebeurt later in het proces, rond februari/ maart 2013. Je onderscheidt de rode draden uit de longlist van ideeën en doet een voorzet voor een shortlist. Daarbij gebruik je inzichten over de lokale context, passendheid in het gebied en transitiemanagement.”

Alsjeblieft!

Lees het verder allemaal op het nieuw aangemaakte weblog van de Duiders: Fryslantis.

Fryslantis tijdschema

Ontwikkeling Rural Game Engine van start gegaan

De Provincie Fryslân publiceerde een fact sheet – pagina met projectsamenvatting – van het door Fryslân Fernijt III gesubsidieerde innovatieproject Rural Game Engine. In dit weblog heb ik er al een paar keer over geschreven, volg daarvoor deze link. Intussen zijn de partners hard aan het werk gegaan. De Noordoost-Friese kabelaar Kabelnoord was en is nauw betrokken bij dit project en ondergetekende heeft er heel wat zweetdruppeltjes voor geplengd. Daarom herpubliceer ik de tekst van het fact sheet hier nog eens, voor de zekerheid. Het originele document kan je hier downloaden.

De provincie laat het volgende weten:

Rural Game Engine – fact sheet

Fryslân Fernijt III
Regionaal Innovatie Programma Fryslân 2011-2013

Omschrijving

Het project ontwikkelt ‘the Rural Game’. Het richt zich op:
1. De ontwikkeling van de game (technisch en verhaal)
2. Het bij elkaar brengen van de ondernemers.

Lees verder Ontwikkeling Rural Game Engine van start gegaan

Meindert over de Kenniswerkplaats

Marjoleine van der Meij van het FALW Athena Institute produceerde in opdracht van de Kenniswerkplaats Noordoost-Friesland een vraaggesprek op video over regionale innovatie. Ze ondervroeg mij uitgebreid, maar aan het woord in deze video is NHL-stagiaire Meindert Rozema. Samen met nog enkele collega-studenten liep hij in het najaar van 2011 stage bij Kabelnoord. Door een deel van de week te werken op een alternatieve locatie droeg hij bij aan versterking van innovatieve netwerken in Noordoost-Friesland.

Onderzoek maatschappelijke businesscase

Meindert heeft onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘maatschappelijke businesscase’ van gedigitaliseerde dorpsvoorzieningen, met name voor het Noordoost-Friese dorpje Burum, wereldberoemd om zijn nieuwjaarsduik, afgebrande molen en schotelantennepark. Het rapport hebben we in concept, maar we wachten nog op de definitieve, door de hogeschool geaccordeerde versie. Zodra die er is, zullen we dat rapport online beschikbaar stellen.

Lees verder Meindert over de Kenniswerkplaats

QR-winkelen Dokkum maakt lege etalages interessant

Via noordoostfriesland.nl ontvingen we het volgende persbericht. We waren er zelf nauw bij betrokken. We zien dit project als een pilot voor de verdere opschaling en versterking van de projecten Dokkum Online 3D, Beleef Dokkum en het draadloze wifinetwerk in de noordelijkste stad van Friesland.

QR - Dwars door Dokkum. Het zijn de ROC-studenten die het allemaal voor elkaar kregen. Toppers!
QR – Dwars door Dokkum. Het zijn de ROC-studenten die het allemaal voor elkaar kregen. Toppers!


Hier de tekst van het persbericht.

Startschot op Grote Breedstraat Dokkum

Openingswoord, bovenop het dak van de glazen container. Van links naar rechts, zonder hoogtevrees: Gijs van Hesteren (Kabelnoord), Marga Waanders (burgemeester), Bram Borstlap (DongeraDichter). Foto Nofcom.
Openingswoord, bovenop het dak van de glazen container. Van links naar rechts, zonder hoogtevrees: Gijs van Hesteren (Kabelnoord), Marga Waanders (burgemeester), Bram Borstlap (DongeraDichter). Foto Nofcom.

DOKKUM – Op vrijdagmiddag 6 juli 2012 gaf burgemeester Marga Waanders bovenop een glazen container het startschot voor het project QR – ‘Dwars Door Dokkum’. Volgens Gijs van Hesteren van Kabelnoord is dit vernieuwende winkelproject een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs .

De doelen van het project: leegstaande winkelpanden krijgen opnieuw een functie die interessant is voor het winkelend publiek, de panden krijgen een beter aanzien, er komt nieuwe omzet voor de gevestigde middenstand én de QR-code worden ingevoerd in Dokkum. Hiermee slaat het project vele vliegen in één klap. DongeraDichter Bram Borstlap declameerde zijn zeer toepasselijke gedicht ‘Stop de leegloop’. Burgemeester Waanders scande de eerste QR-code als openingshandeling en kon daardoor  profiteren van direct winkelvoordeel in Dokkum.Onder begeleiding van Herbert Groenevelt en Joost Willems van ROC Friese Poort hielpen leerlingen van het ROC het winkelend publiek  bij het installeren van QR-scanners en het scannen van de aanbiedingen. In de Hoogstraat is een nieuwe winkel geopend, waar de etalage is omgetoverd tot een QR-code scanpunt. Hier zijn de komende drie maanden aantrekkelijke en wisselende aanbiedingen te vinden.

“De unieke samenwerking tussen Kabelnoord, ROC Friese Poort, NOFCOM en Douma Reclamedingen is een succes. Het resultaat mag er zijn!”, aldus Roeland Westra van NOFCOM en Rogier Peters van Douma Reclamedingen.

QR - Dwars door Dokkum. Burgermeester Marga Waanders legt uit hoe het werkt.
QR – Dwars door Dokkum. Burgermeester Marga Waanders legt uit hoe het werkt.

www.dwars-door.nl is gerealiseerd door een internetpartner van NOFCOM: Fisk uit Oenkerk.

Lees verder QR-winkelen Dokkum maakt lege etalages interessant

Technetbijeenkomst Gouden Driehoek bij Kabelnoord

Technetovereenkomst ondertekend

Een persbericht van de Noordoost-Friese Gouden Driehoek, dat ik hier graag weergeef.

Donderdag 5 juli is tussen 22 technische bedrijven, het Dockingacollege en Mavo de Saad een Technet-overeenkomst ondertekend.

Van links naar rechts: Henk Stam, Bert Spijksma, Michiel Jansen.  Foto: Gouden Driehoek, Jenna Bottema.
Van links naar rechts: Henk Stam, Bert Spijksma, Michiel Jansen. Foto: Gouden Driehoek, Jenna Bottema.

Henk Stam van het Dockingacollege tekende namens de scholen, Bert Spijksma van ondernemersorganisatie SMI zette zijn handtekening namens alle bedrijven en Michiel Jansen tekende als manager van Techniek Talent.

Twee scholen en 22 technische bedrijven uit Dongeradeel en Dantumadiel hebben gaan daarmee een duurzame relatie aan in de Technetkring Dokkum-Damwoude e.o. De TechNet-kring heeft tot doelstelling om het technische beroepsbeeld bij 12-16 jarigen beter in beeld te brengen, waardoor zij bewuster een studiekeuze kunnen maken.

Concreet betekent deze samenwerking dat leerlingen bedrijfsbezoeken gaan afleggen, dat er gastlessen worden gegeven en dat er stages uit voortvloeien, maar het betekent vooral dat er door inhoudelijk overleg over de inhoud van het techniek onderwijs een goede aansluiting komt tussen onderwijs en praktijk. Het biedt de leerlingen tevens een goed beeld van alle mogelijkheden in de techniek, zodat ze enthousiast worden en ze een toekomstperspectief ontdekken waar ze voor willen gáán.

Ook de rol van de vervolgopleidingen (mbo’s) is bij de TechNet Kring essentieel. Door intensief samen te werken en het onderwijsaanbod én de inrichting daarvan af te stemmen op de behoeften van deze regio, realiseren we optimale kansen om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te gaan.
Lees verder Technetbijeenkomst Gouden Driehoek bij Kabelnoord